ChatGPT: 4 начина да използвате изкуствен интелект при търсене на работа (+ примери)

0  КОМЕНТАР/И

Търсенето на работа е изтощителен процес, който отнема доста от времето и енергията ви. Затова е полезно да използвате всеки инструмент, който може да ви улесни. ChatGPT е един от тези инструменти, които може да използвате, търсейки новия си работодател.

В предишната ни статия ви разказахме как работодателите използват платформите с изкуствен интелект в процеса си по подбор. В тази вижте няколко начина как вие да ги ползвате, за да преодолеете затрудненията, които може да срещнете, търсейки нова работа.

More...

Какво представлява ChatGPT?

ChatGPT е чатбот с изкуствен интелект, който се появи през ноември 2022-ра. Това имитира доста успешно човешки разговор и се адаптира в движение, извличайки отговорите си от публично достъпната информация в интернет.

За да го ползвате, първо трябва да се регистрирате тук. Платформата има безплатен вариант, ползвайте него.

Ботът все още дава най-добри отговори, когато разговаря на английски език. Той разбира и може да ви отговори и на български, но отговорите му не са толкова добри, колкото тези на английски.

Трябва да отбележим и че има и други AI инструменти (такива с изкуствен интелект), които работят на същия принцип. Например, търсачката Bing на Microsoft вече има свой чатбот, който също може да тествате тук, ако желаете.

Правилно използване на ChatGPT

Преди да използвате който и да е AI чат инструмент е важно да знаете как да получите възможно най-добрите резултати.

Използвайте описателни и много специфични въпроси

Колкото по-специфичен е вашият въпрос (известен като prompt), толкова по-добри ще бъдат резултатите, които ще получите в отговор. Бъдете конкретни, така че ChatGPT да може да ви предостави възможно най-подходящата информация. Опишете всички детайли - кой, какво, къде, кога и защо.

Задавайте допълнителни въпроси

Задавайте допълнителни въпроси, докато получите необходимата информация. Така както бихте направили и в разговор с човек 😊

Тествайте с различни въпроси

Опитайте да зададете въпроса си по няколко различни начина, за да видите дали няма да получите по-добър отговор.

4 начина да използвате изкуствен интелект при търсене на работа

Как да използвате ChatGPT при търсене на работа?

1. Използване на ChatGPT при проучване на пазара на труда

Потърсете алтернативни позиции

Ако се затруднявате по какви свободни позиции да кандидатствате, така че да увеличите шансовете си да намерите най-подходящата за вас позиция, ползвайте чатбота и идентифицирайте възможно най-много.

Пример

Попитахме чатбота: What alternative positions there are for someone with experience in HR?


Отговорът на ChatGPT:


 • Organizational Development (OD) Specialist: OD specialists focus on improving an organization's effectiveness and performance. They work on initiatives such as change management, leadership development, and employee engagement.
 • Recruitment/Staffing Consultant: Transitioning to a recruitment or staffing agency allows you to leverage your knowledge of the HR industry to help organizations find the right talent for their needs.
 • Training and Development Specialist: Use your HR background to design and deliver training programs that enhance employee skills and knowledge within an organization.
 • Employee Relations Specialist: Concentrate on resolving workplace conflicts, ensuring compliance with labor laws, and promoting positive employee relations.
 • Labor Relations Specialist: Work with labor unions and management to negotiate collective bargaining agreements and address labor-related issues.
 • Compensation and Benefits Analyst: Focus on designing competitive compensation packages and benefits programs to attract and retain employees.
 • Talent Management Consultant: Help organizations with talent acquisition, development, and retention strategies.
 • HR Information Systems (HRIS) Analyst: Specialize in HR technology, managing and optimizing HR software systems for efficient data management and reporting.
 • Diversity and Inclusion Specialist: Play a crucial role in promoting diversity, equity, and inclusion within an organization through policy development, training, and awareness programs.
 • Consultant or Freelancer: Offer your HR expertise as an independent consultant or freelancer to multiple organizations, providing services such as HR audits, policy development, or compliance reviews.
 • Corporate Trainer: Train employees or clients on a wide range of topics, leveraging your HR knowledge to design effective training programs.
 • Career Counselor or Coach: Help individuals with career development, job searching, and career transitions.
 • Business Analyst: Apply your analytical skills to assess and improve business processes and operations.
 • Management or Leadership Roles: With your HR background, you may be well-suited for managerial or leadership positions in various departments, such as operations, customer service, or project management.
 • Education and Academia: Pursue a career in teaching HR courses at a college or university, or provide HR-related research and consultancy services.
 • Compliance Officer: Ensure an organization adheres to relevant laws and regulations, including those related to employment, ethics, or industry-specific standards.
 • Nonprofit Sector: Many nonprofit organizations require HR expertise to manage their human resources, compliance, and volunteer programs.
 • Health and Safety Specialist: Focus on workplace safety, health regulations, and employee wellness programs.
 • Marketing or Public Relations: Transfer your communication and interpersonal skills to roles in marketing, public relations, or corporate communications.
 • Data Analyst/HR Analytics: Utilize data analysis skills to extract insights from HR data and inform decision-making.

Открийте подобни работни места в други браншове

Ако искате да смените бранша, но въпреки това все още да ползвате вашите силни качества и умения, ще е полезно да знаете как новия бранш нарича подходящите за вас позиции. Така ще се ориентирате по-добре какво точно да търсите в платформите с обяви за работа.

Пример

Попитахме чатбота: What job titles are similar to Product Manager in the Finance sector?


Отговорът на ChatGPT:


 • Financial Product Manager: This is the closest equivalent to a Product Manager in the finance sector. Financial Product Managers oversee the development, marketing, and performance of financial products such as investment funds, insurance policies, or banking services.
 • Investment Product Manager: Focuses specifically on investment products like mutual funds, exchange-traded funds (ETFs), or other investment vehicles. They work on product development, strategy, and performance analysis.
 • Wealth Management Product Manager: Manages products and services related to wealth management, including investment advisory, financial planning, and private banking.
 • Credit Card Product Manager: Specializes in credit card products, overseeing their features, pricing, and marketing strategies.
 • Insurance Product Manager: Focuses on insurance products, including life insurance, health insurance, or property and casualty insurance. They work on product development and marketing.
 • Retail Banking Product Manager: Manages retail banking products and services, such as savings accounts, checking accounts, and personal loans.
 • Treasury Product Manager: Concentrates on treasury and cash management products and services for corporate clients, including cash flow management, payment solutions, and liquidity management.
 • Commercial Banking Product Manager: Oversees products and services designed for commercial clients, including business loans, lines of credit, and cash management solutions.
 • FinTech Product Manager: Works with financial technology companies, managing the development and improvement of innovative financial products and services.
 • Risk Management Product Manager: Focuses on financial products and services related to risk management, including derivatives, hedging strategies, and insurance products.
 • Regulatory Compliance Product Manager: Manages products and services that help financial institutions adhere to regulatory requirements, including compliance software and services.
 • Alternative Investments Product Manager: Specializes in alternative investment products like hedge funds, private equity funds, and real estate investment trusts (REITs).
 • Asset Management Product Manager: Focuses on products related to asset management, such as mutual funds, ETFs, and separately managed accounts.
 • Digital Banking Product Manager: Manages digital banking products and services, including online and mobile banking platforms.
 • Payment Services Product Manager: Oversees payment processing solutions, including merchant services, online payments, and mobile wallets.
 • Venture Capital Product Manager: Works with venture capital firms to manage their portfolio of investments and evaluate potential investment opportunities.

Проучете компаниите, в които искате да кандидатствате

Можете да ползвате ChatGPT, за да проучите потенциалните работодатели и да прецените кой е подходящия за вас. Задайте въпрос за конкретна компания и нейните продукти, история, мениджмънт, и т.н.

Можете и да поискате ботът да сравни компанията и нейното представяне с това на конкурентите ѝ. Така ще научите и дали и доколко бизнесът е успешен.

Ползвайте платформата и за генериране на най-добрите компании в даден бранш, за да имате яснота къде точно се намира потенциалния ви работодател. И за да прецените към коя компания да насочите усилията си.

Пример

Попитахме чатбота: Best companies for compliance roles in tech sector in Bulgaria


Отговорът на ChatGPT:


As of my last knowledge update in September 2021, Bulgaria has been steadily growing its tech sector, and many global tech companies have established a presence there. When it comes to compliance roles in the tech sector in Bulgaria, some of the best companies to consider include:


 • SAP Labs Bulgaria: SAP is a multinational software corporation known for its enterprise software solutions. They have a presence in Bulgaria, and you may find compliance roles related to software licensing and export controls.
 • VMware Bulgaria: VMware is a global leader in cloud infrastructure and digital workspace technology. They have a development center in Sofia, Bulgaria, which may offer compliance positions related to data protection and cybersecurity.
 • Hewlett Packard Enterprise (HPE): HPE has a presence in Bulgaria and offers various IT services and solutions. Compliance roles related to data security and privacy could be available.
 • IBM Bulgaria: IBM operates globally, and they have a presence in Sofia, Bulgaria. Compliance positions related to data management, security, and software licensing may be available.
 • Cisco Systems Bulgaria: Cisco is a prominent tech company specializing in networking and cybersecurity. Their office in Sofia may offer compliance roles in areas such as export controls and data privacy.
 • Micro Focus Bulgaria: Micro Focus provides software solutions for IT operations and cybersecurity. Compliance roles related to software licensing and data protection may be available.
 • Sophos Bulgaria: Sophos is a cybersecurity company known for its antivirus and encryption products. Compliance positions related to data security and privacy may be offered.
 • Experian Bulgaria: Experian is a global information services company that specializes in credit reporting and data analytics. Compliance roles related to data protection and financial regulations may be available.
 • Bulpros Consulting: Bulpros is a technology company with a presence in Bulgaria that offers IT services and solutions. They may have compliance roles related to data management and security.
 • Telerik (Progress): Telerik, now part of Progress, develops software tools and solutions for application development. Compliance positions related to software licensing and data protection may be available.
 • Ubisoft Sofia: If you're interested in the gaming industry, Ubisoft has a development studio in Sofia, Bulgaria, and may offer compliance roles related to intellectual property and content licensing.
 • Adecco Bulgaria: Adecco is a global staffing agency that works with various tech companies in Bulgaria. They may have compliance job listings from different tech companies in the country.

2. Използване на ChatGPT при създаване на текстове

Ползвайте ChatGPT при изготвяне на автобиография и мотивационно писмо

ChatGPT може да ви предостави полезни съвети и насоки за редактиране или изготвяне на запомняща се кандидатура за работа.

Платформата ви дава препоръки за форматирането и препоръчителните умения и ключови думи, които да поставите в автобиографията и мотивационното си писмо. Тя ви помага и да персонализирате документите, така че те да са насочени към конкретната позиция, за която кандидатствате.

Ползвайте бота за създаване на имейли

Можете да използвате платформата и за генериране на текстове на различни имейли и съобщения – този, с който изпращате кандидатурата си, отговор на покана за интервю, и т.н.

3. Използване на ChatGPT в LinkedIn

Създайте привличащ вниманието LinkedIn профил

Когато потенциалните работодатели попаднат на вашия профил в LinkedIn, първото нещо, което виждат, е заглавието му, а след това и секцията About.

ChatGPT може да ви помогне да създадете ангажиращи текстове, които ясно заявяват кои сте, какво правите и какво искате да работите.

Пример

Попитахме чатбота: Write an engaging LinkedIn header in less than 220 characters for administrative role. Use these keywords: Administration, Operations, and Customer Support.


Отговорът на ChatGPT:


"Dedicated Administrative Professional | Streamlining Operations and Elevating Customer Support | Passionate About Efficiency and Excellence"

Ползвайте платформата за създаване на съобщения до специалистите по подбор

Подходящото съобщение в LinkedIn може да ви помогне да впечатлите специалистите по подбор, търсещи кандидати за работа с вашия профил.

4. Използване на ChatGPT при подготовка за интервю за работа

Генерирайте специфични въпроси, които могат да ви бъдат зададени на предстоящо интервю

Един от най-добрите начини да се подготвите за интервю за работа е да се упражнявате да отговаряте на въпроси.

Ако не сте сигурни обаче какви биха могли да са те, ChatGPT може да ви помогне да разберете какви въпроси да очаквате на предстоящото си интервю.

Изгответе списък с въпроси, които да зададете на интервюиращите

Платформата може и да генерира относително подходящи въпроси, които след критичен преглед, да решите да зададете в края на срещата ви с работодателя.

Пример

Попитахме чатбота: I am applying for an open position of Legal adviser in a trade company. What questions should I ask interviewers?


Отговорът на ChatGPT:


 • Can you describe the key responsibilities and expectations for this Legal Adviser role within the company?
 • What are the primary legal challenges or issues the company faces in the trade industry currently?
 • Could you provide some insight into the company's approach to international trade, including its key markets and partners?
 • What is the legal department's role in supporting the company's overall business strategy and goals?
 • How does the legal team collaborate with other departments, such as sales, procurement, and compliance, to ensure legal compliance in trade operations?
 • Can you describe the typical types of trade agreements or contracts that the Legal Adviser would be responsible for negotiating and drafting?
 • What is the company's approach to risk management and mitigation in international trade, and how does the legal department contribute to this?
 • Are there any specific trade regulations, sanctions, or compliance programs that the company frequently deals with, and how does the legal team address them?
 • What technology or legal tools does the company use to support legal processes and documentation in the trade department?
 • Could you share information about the company's growth plans or any recent developments in its trade activities that may impact the role of the Legal Adviser?
 • How does the company stay updated on changes and developments in trade and commercial law, and how would the Legal Adviser be expected to contribute to this process?
 • What is the preferred communication and reporting structure within the legal department and with other departments?
 • Can you describe the company's company culture and values, particularly as they relate to the legal team's role in the organization?
 • Are there opportunities for professional development or advancement within the legal department or the company as a whole?
 • What does success look like in this role, and how is it measured or evaluated?
 • Are there any upcoming trade-related projects or initiatives that the Legal Adviser would be involved in, and if so, what are the expectations for their contribution?
 • What qualities or skills does the company value most in a Legal Adviser for its trade operations?
 • How would you describe the team dynamics and working relationships within the legal department and with other departments?
 • Can you provide insights into the company's stance on ethics and compliance in trade, and how the Legal Adviser would ensure adherence to these principles?
 • Is there anything else about the company or this role that you believe is important for me to know as a potential Legal Adviser candidate?

Използвайте платформата с едно на ум!

Важно е да знаете, че всяка технология си има своите ограничения. И въпреки че ChatGPT може да бъде полезен, той може и да генерира напълно невярна информация и да ви даде неправилни отговори. Винаги го използвайте с повишено внимание!

 • ChatGPT не е достоверен източник на информация. Всъщност той изобщо не се позовава на източниците на информация, които ползва. Затова, винаги проверявайте истинността на информацията, която той ви предоставя.
 • Не използвайте директно дадения от бота отговор. Винаги редактирайте това, което платформата ви препоръчва да кажете или напишете, така че да включите и собствените си мисли и тон в текстовете.
 • Има инструменти, които могат да идентифицират съдържание, създадено от AI платформи (платформи с изкуствен интелект, каквато е и ChatGPT). Те се наричат детектори на AI съдържание. Ако не редактирате получения отговор, има вероятност потенциалния работодател да разбере, че не сте вие авторът на кандидатурата си.

Имате нужда от подкрепа за намиране на най-доброто за вас ново работно място? 

Разгледайте услугите ни тук, изберете подходящите за вас и намерете новата си работа бързо и ефективно!


Прочетете още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!