Фирмена култура: същност и типове

0  КОМЕНТАР/И

Според проучване на Deloitte 94% от мениджърите и 88% от служителите вярват, че отличителната черта на всяка компания – нейната фирмена култура - е и основният двигател, стоящ зад успеха ѝ. Това се потвърждава и от много други изследвания.

Затова и темата за корпоративната (или фирмената) култура се обсъжда толкова интензивно в последните години.

Нека да видим какво представлява тя, какви различни типове има и в каква компания работиш в момента.

More...

Фирмена култура

фирмена култура

Корпоративната култура представлява идентичността на компанията.

Тя се проявява чрез общи ценности, вярвания, начин на мислене, споделени очаквания и групови норми.

Културата е мълчаливо приетият социален ред на организацията - тя трайно формира нагласите и поведението ни на работното място. Културните норми определят какво се насърчава, порицава, приема или отхвърля в рамките на фирмата.

Фирмената култура и лидерските умения на мениджмънта на компанията са неразривно свързани. Чрез своите действия и поведения, ръководителите съзнателно или несъзнателно създават и променят културата на фирмата така, че да отразява техните ценности. 

Характеристики на корпоративната култура

характеристики

Всяка фирмена култура притежава 3 основни характеристики:

Споделена е от болшинството служители

Корпоративната култура е групов феномен. Тя не може да съществува само у един човек, нито пък е прост сбор от индивидуалните характеристики на група хора.

Фирмената култура се основава на споделени поведения и ценности, и се проявява чрез груповите норми и очакванията – тези често срещани неписани правила за поведение.

Културата е навсякъде

Културата прониква навсякъде. Видимите ѝ проявления са в явното колективно поведение, физическата среда, груповите ритуали, видимите символи и разказваните истории и легенди.

Други нейни аспекти обаче са невидими - начина на мислене, мотивацията за действие, неизказаните предположения и това, което David Rooke и William Torbert наричат „логика на действието“ - умствени модели за това как човек тълкува и реагира на света около него.

Изключително голяма устойчивост

Корпоративната култура се развива чрез критични събития в колективния живот и направлява мислите и действията на служителите в дългосрочен план.

Хората са привлечени от компании с ценности, подобни на техните, а фирмите са по-склонни да назначават служители, които „се вписват в екипа им“. Така културата се превръща в самоукрепващ се социален модел, който става изключително устойчив на промени и външни влияния.

4 типа фирмена култура

типове фирмена култура

Според Robert E. Quinn и Kim Cameron от University of Michigan съществуват 4 вида фирмена култура. Почти 90% от компаниите по света могат да бъдат категоризирани като притежаващи един от тези типове като доминиращ.

4-те различни типа корпоративна култура имат своите плюсове и минуси. Ето кои са те:

1. Фирмена култура тип „Клан“

Чувал ли си хората да наричат колегите си тяхно „семейство“? Това е индикация, че те работят във фирмена култура тип „Клан“ (наричана още култура на сътрудничество), където се набляга най-вече на работата в екип и на единството във всичко.

Този тип култура създава приятелска работна среда, където взаимоотношенията, морала, участието на всеки и консенсуса заемат централно място.

На мениджърите в компании с такава организационна култура се гледа като на ментори, а не като на фигури, които дават нареждания и наказват.

Плюсове:

 • Щастливи служители, които истински харесват да работят заедно.
 • Подобрена комуникация между служителите.

Минуси:

 • Прекаленото наблягане на колаборацията или постоянното обсъждане на всичко могат да доведат до спад в продуктивността.
 • Неспособност за вземане на трудни решения, защото чувствата на другите са с по-висок приоритет.

Пример:

Компанията Zappos често е хвалена за позитивната си фирмена култура - до такава степен, че Изпълнителният ѝ директор буквално е написал книга за тяхната „култура на щастието“.

Тя си личи и от корпоративните ѝ ценности, една от които е „Изграждане на позитивен екипен и семеен дух“.

2. Бързо адаптивна и гъвкава фирмена култура

Този тип култура се нарича още култура на адхокрация или с други думи – гъвкава, адаптивна и неформална организационна структура без бюрократични усложнения или процедури.

Адаптивната и гъвкава корпоративна култура се базира на бързото вземане на решение и на светкавичното действие.

Този тип култура насърчава предприемаческия тип работна среда, при която служителите поемат рискове и преследват иновативните си идеи. В резултат на това се случват много иновации, само/обучение и истинско израстване – и за служителите, и за организацията.

Плюсове:

 • Огромно количество иновации и истински растеж.
 • Увеличено усещане за психологическа сигурност - служителите се чувстват спокойни да пробват нови неща без страх от провал.

Минуси:

 • Относителна липса на стабилност, тъй като се инвестира предимно в нови инициативи.
 • Лек страх у новите служители, които нямат необходимия опит да работят бързо и автономно.

Пример:

Google не се превърнала в една от най-известните технологични компании в света, почивайки върху лаврите си. Основната ѝ дейност са иновации, свързани с подобряване на търсенето в мрежата, и разработване на нови идеи на служителите ѝ.

3. Пазарно ориентирана фирмена култура

Пазарно ориентираната фирмена култура се нарича още конкурираща се култура, тъй като акцентът при нея е върху резултатите.

От служителите се очаква единствено да постигат цели и да печелят. Лидерите пък са твърди и взискателни, за да гарантират сигурното постигане на заложените бизнес цели пред компанията.

Това обикновено е работна среда, в която служителите са подложени на постоянен натиск. Едновременно с това обаче тази култура може да е и възнаграждаваща, когато упоритата работа се отплати с реални, измерими резултати.

Плюсове:

 • Служителите са силно мотивирани да постигат целите си.
 • Подобрена производителност за компанията, защото всички са ангажирани с успеха ѝ.

Минуси:

Пример:

Amazon често се дава за пример за такава „безмилостна“ фирмена култура. Служителите ѝ говорят открито за факта, че от тях се очаква и изисква да постигат резултати и да растат в йерархията, независимо какво би им коствало. 

И въпреки опитите на компанията да опровергае това, културата им си личи още от корпоративните ѝ изявления. „Лидерите се фокусират върху ключовите за тях дейности и доставят своевременно качествени резултати. Те надрастват неуспехите и никога не се задоволяват с постигнатото.“, казва компанията за ценностите си.

4. Силно йерархична фирмена култура

Йерархичната фирмена култура (известна също като култура на контрола) се прилага в по-структурирани и ориентирани към процесите организации.

В тях повечето действия и решения на работещите са продиктувани от съществуващите процедури, а не от иновативното им, творческо мислене.

Лидерите пък гарантират, че техните екипи работят като добре смазани машини, и поставят фокуса върху стабилността, резултатите и надеждната доставка на продукта/ услугата.

Плюсове:

 • Яснота в комуникацията и очакванията, защото почти всичко е написано и се знае.
 • Служителите изпитват по-голямо чувство за сигурност на работното място и предсказуемост на действията на мениджмънта.

Минуси:

 • При приоритизирането на процедурите пред хората работната среда понякога изглежда непроменяща се и неподкрепяща служителите.
 • Постоянното следване на писаните правила може да потисне иновациите и растежа, защото хората се страхуват да мислят нестандартно.

Пример:

Голяма част от държавните структури имат такава фирмена култура. Тъй като им се налага да спазват много разпоредби, те дават приоритет на политиките и процедурите над почти всичко друго

Каква е фирмената култура в твоята компания?

анкета - фирмена култура

Ако се чудиш какъв тип е фирмената култура на настоящия ти работодател, ето как да разбереш със сигурност:

Quinn и Cameron са разработили Инструмент за оценка на организационната култура (OCAI). Анкетата има и безплатна версия (на английски, изисква предоставяне на имейл).

Тествай компанията си и виж какъв тип фирмена култура има. Ще разбереш и какъв тип култура предпочиташ ти самия. И ако установиш, че има сериозни разминавания между нейните ценности и твоите, потърси дискретно по-доброто за теб ново работно място.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!