Адаптивно лидерство: съвременният начин за ръководене

0  КОМЕНТАР/И

Традиционното лидерство със спускане на нареждания отгоре надолу не е достатъчно гъвкаво, за да се справи с бързи промени и сложни предизвикателства на съвременния свят. Затова и виждаме да се заражда нов начин за ръководене на хора - адаптивно лидерство.

Преди 100 години в офисите са работили на пишещи машини и са съхранявали хартиени папки в дървени картотеки. 50 години по-късно нещата са изглеждали почти същите. Днес обаче, само след още 50 години, вече пишем на малки джобни устройства с екрани, „виждаме“ се с колеги, които никога няма да срещнем лице в лице, и съхраняваме данни в „облак“.

Вече почти всеки ден сме изправени пред нови големи промени и немислими предизвикателства - COVID-19, ChatGPT, войни в 21-ви век, ... Начинът, по който работим, се промени завинаги и традиционното лидерство вече не е адекватно на времето, в което живеем.

Какво може да го замени?

Какво е адаптивно лидерство?

Според конвенционалните модели за лидерство обикновено един-единствен човек ръководи всички останали. Той се консултира с други специалисти, за да взима информирани решения, и понякога и делегира част от отговорностите си на няколко други човека (но не и властта си!). Но в крайна сметка подходът се основава на авторитет и йерархия, които следва да се спазват на всяка цена.

За разлика от този вече доста поостарял модел на ръководене, адаптивните лидери изслушват мненията и идеите на всички, независимо от позицията им или къде в йерархията се намират, и ги прилагат на практика веднага.

Терминът „адаптивно лидерство“ не е нов обаче. Създаден е и ползван за пръв път през 1990-те години от Ronald Heifetz, Marty Linksy и Alexander Grashow. Но тъй като нашият трудов живот става все по-сложен, адаптивното лидерство е по-актуално от всякога. Някои учени дори твърдят, че това е единственият начин да бъдем в крак с днешния бързо променящ се и често доста хаотичен бизнес свят.

Принципи на адаптивното лидерство

Според модела на адаптивното лидерство всички трябва да се адаптираме, за да се развиваме - и личностите, работещи в компаниите, и самите компании. Ролята на адаптивния лидер е да улесни този процес, а не да взима авторитарни решения за това как трябва да протича той.

По дефиниция адаптивното лидерство е кооперативно – то не е нещо, което лидерът едностранно може да наложи на останалите. За да работи то, е необходимо наличие на здрава основа от доверие, прозрачна комуникация и добри взаимоотношения на работното място.

Ето и кои са основните му принципи:

Емоционална интелигентност

Адаптивните лидери работят с вярванията, ценностите, талантите, надеждите и мечтите на хората. И тъй като това са човешки, променящи се неща, които не могат да бъдат разбрани само с логика, адаптивните лидери се нуждаят от висока емоционална интелигентност, за да са успешни.

Организационна справедливост

Когато организациите са изправени пред непознати предизвикателства, е добре гласът на всеки работещ да бъде чут. Така адаптивният лидер се уверява, че всички се чувстват разбрани.

И може да поеме след това пълната отговорност, както за положителните, така и за отрицателните въздействия на промените, които ръководи.

Развитие

Адаптивното лидерство включва експериментиране и изпробване на нови неща. Затова е силно препоръчително лидерите да усъвършенстват собствените си лидерски умения и да признават кога грешат и какво не знаят.

Тези ценности обаче следва да обхващат цялата организация. Насърчаването на адаптивна култура означава възприемане на култура на постоянно учене и предоставяне на свобода за правене на грешки във всеки отдел и на всяко йерархично ниво.

Поведение

За да преминат успешно през турбулентни времена, хората трябва да имат пълно доверие в своя лидер.

Чрез своите избори и поведение, адаптивните лидери следва да демонстрират почтеност, да действат според ценностите, които проповядват, при това в най-добрия интерес на своите колеги.

модел - адаптивно лидерство

Адаптивните лидери преодоляват с лекота комплексни предизвикателства

Използването на разнообразие от идеи позволява на адаптивните организации да се справят със сложни проблеми.

Разбира се, предизвикателствата в работата не са нещо необичайно – повечето от нас се справят ежедневно с трудни проблеми. Но обикновено знаем какви предизвикателства да очакваме и професионалният ни опит ни е подготвил да се справяме добре с тях.

С какви предизвикателства обикновено се сблъскваме на работното си място?

Технически предизвикателства

Техническите предизвикателства са тези, които очакваме, отивайки на работа всяка сутрин.

  • Те могат да се решат от един или няколко човека и е ясно кои са тези специалисти.
  • Ясни и разбираеми са, дори и да не са лесни за решаване.
  • Поправими са с ресурсите, които вече имаме на разположение.

Пример

Нов клиент, който иска едновременно съвременен, цветен, игрив уебсайт, който въпреки това да е подходящ и за сериозния застрахователен бизнес.

Адаптивни предизвикателства

Адаптивните предизвикателства са неочаквани, многопластови и доста по-сложни, с въздействия, обхващащи цялата организация. Те нямат очевидно решение и често са извън обхвата на това, което един лидер може реалистично да реши сам.

  • Те обикновено да са трудни за идентифициране и разбиране.
  • Не са разрешими със съществуващите знания и ресурси.
  • Изискват сътрудничество от всеки, изправен пред предизвикателството.
  • И може да изискват радикална промяна в организацията.

Пример

След голямо технологично нововъведение в бранша от голям конкурент, основен продукт на фирмата ни изведнъж става остарял и неадекватен.

Ръководене без власт

Концепцията за адаптивно лидерство представлява фундаментална промяна на парадигмата за лидерството - от индивидуална отговорност към социален, колективен процес.

В този модел лидерството не означава упражняване на власт над другите. То по-скоро е отговорност да се помогне на екипа да преодолее сложни предизвикателства, като същевременно се полагат истински грижи за запазване на интереса на всички служители.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!