Работа за големи и малки компании: предимства и недостатъци

0  КОМЕНТАР/И

Когато става въпрос за търсене на нова работа, намирането на точната позиция е само част от задачата. Трябва също така да избереш организация, която ще е в синхрон с твоите кариерни цели и ще предлага предпочитаната от теб корпоративна култура, стил на работа и работна среда. Тези фактори зависят много от нейния размер. За да ти помогнем да решиш какъв тип работодател би ти паснал най-добре, ето няколко предимства и недостатъци при работа за големи и малки компании.

More...

Големи и малки компании: критерий за определянето им

Основният показател, определящ дали даден работодател е голям или малък, е броят на служителите, работещи за него.

Според нас, малка компания е тази с до 50 служители, а голяма – с над 500 служители.

Това разграничение не е официално. Работейки през годините за различни по големина работодатели, сме стигнали до извода, че най-големи разлики се наблюдават именно при приблизително такъв брой работещи.

Разбира се, има изключения от всяко правило. Съществуват компании с малък на брой служители, които са утвърдени имена и процедират като голям работодател. Има и големи компании, които все още се държат като малка, току-що прохождаща фирма.

По-голямата част от тях обаче притежават едни и същи, специфични за големината им, характеристики, които следва да имаш предвид, започвайки работата там.

Основни характеристики на големите и малки работодатели

Голяма компания

Присъединяването към утвърдена, голяма компания означава, че от първия ти ден ще си заобиколен от много хора, всеки от тях с различни умения, таланти и интереси.

Ще работиш на ясно дефинирана позиция, което ще ти даде шанс да се специализираш и да станеш експерт в конкретна дейност. В голяма компания ще имаш определен набор от отговорности и ясен път за отнасяне на проблем на друго ниво, когато нещата са ти трудни или неясни. В същото време възможностите за обучение и развитие обикновено ще са доста повече и по-структурирани.

Голямата компания в повечето случаи има и ясни структура и планове за бъдещето си развитие, така че лесно можеш да предположиш какво ще е кариерното ти развитие там. Разбира се, нещата се променят, и кариерното ти бъдеще там не е гарантирано. Можеш обаче ясно да предположиш какво би се случило, ако се задържиш на работа.

Освен това наличието на добре познат работодател в автобиографията ти със сигурност ще е плюс. Голямата компания с утвърденото име ще придаде тежест на трудовия ти стаж и е вероятно да ти осигури още по-добра позиция в бъдеще. 

Малка компания

Твоят успех в малка по големина компания ще зависи предимно от теб самия.

Малката компания процъфтява, когато правилните хора допринасят за това, чрез работата и изобретателността си, и чрез проактивното си поведение всеки ден. Като служител на малък работодател ще играеш ключова роля за успеха му

В малката компания всичко ще е по-неясно и неопределено – от развитието ти до бъдещето на фирмата.

Ще имаш обаче възможност за директна работа по много различни проекти и работни задачи, несвързани с позицията, на която си назначен. Това, разбира се, е плюс за кариерното и професионалното ти развитие.

Иновативността и амбицията ти също няма да останат незабелязани. Ако си отдаден на успеха на работодателя си и работиш усърдно, със сигурност ще бъдеш забелязан и ще получиш заслужено признание

Предимства и недостатъци при работа за големи и малки компании

Работа за голяма компания

Предимства
 • Официални, работещи процеси и подкрепа.
 • Наличие на колеги с различна експертиза.
 • Ясна структура и установен начин на работа.
 • Ясни пътища за повишение и кариерно развитие.
 • Възможност за научаване на нови неща, работейки нещо различно на същото йерархично ниво.
 • Имената на големите, утвърдени компании се разпознават лесно от потенциални клиенти и бъдещи работодатели.
 • Голямата компания обикновено има и по-стабилни приходи в трудни времена, и е много по-трудно да остане без средства за заплати.
Недостатъци
 • Липса на гъвкавост. Формените политики обикновено не могат да бъдат променяни и да се правят изключения.
 • Липса на усещане за общност. Информирането и сплотяването на всички служители е трудно.
 • Промяната е доста трудна. Вероятно ще се сблъскаш с поне 1 остаряла система за фактуриране или корпоративни политики, неактуализирани от години.
 • Инерцията влияе негативно на иновациите. Обикновено ще чуваш: Ние не правим така нещата тук.
 • Кариерното развитие включва повече бюрокрация и конкуренция. Може да е трудно да се идентифицират най-добрите служители, и така да бъдеш несправедливо ощетен.

Работа за малка компания

Предимства
 • Работната ти роля ще е интересна и разнообразна. Ще можеш да използваш и развиеш широк спектър от умения. Така отговорностите ти вероятно ще излизат извън длъжностната ти характеристика.
 • Успехите ти ще бъдат забелязани. Постиженията ти ще оказват по-голямо влияние върху цялостната стратегия и цели на организацията. По-вероятно е да получиш признание за работата си.
 • В малкия бизнес обикновено има и по-малко бюрокрация.
 • Процесът по подбор и назначаване на работа е доста по кратък.
 • Ще работиш тясно в екип с колеги, които познаваш добре.
 • В малка компания вероятно ще познаваш всички. Ще имаш и възможност за създаване на приятелства. И ако се разбираш с колегите си, ще се чувстваш на място.
Недостатъци
 • Липса на ясен път за развитие. Стъпките, които трябва да предприемеш, за да се стигне до повишението ти, обикновено не са ясно дефинирани. Повишенията често се дължат на напускане на служител на ключова позиция или на други фактори, които са извън твоя контрол, а не на постиженията ти.
 • В малка компания е по-вероятно да не можеш да се придържаш към ясна рутина в ежедневието си. Може да се наложи да изпълняваш различни задължения всеки ден или да заместваш колеги, ако е необходимо. Това означава, че ролята ти може да не бъде ограничена само до това, което ти харесва да правиш.
 • Няма да си сред много и различни хора всеки ден. По-вероятно е и всеки да вижда какво точно правиш по всяко време, така че няма да имаш възможност да си „невидим“, когато имаш нужда от това.

Ако се стремиш към бързо навлизане в дадена материя, цениш високо разнообразието и имаш висока толерантност към несигурност, малката компания е подходяща за теб.

От друга страна, ако търсиш финансова стабилност и ясни правила на работа, по-голямата компания вероятно ще е по-точния работодател за теб.

Каквото и да направиш обаче, при работа за големи и малки компании ще можеш да научиш много и да установиш точно къде се чувстваш най-добре.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!