Професиите на бъдещето: 27 работни места, които все още не съществуват

0  КОМЕНТАР/И

Голям процент от професиите на бъдещето все още не съществуват. Как тогава да се подготвим за тях?

Дигиталният прогрес през последните няколко десетилетия вече промени начина, по който работим. И макар да причини изчезването на някои работни места, той доведе до създаването на цели нови индустрии и много нови професии.

Същото може да се случи и през следващите години. Бързо развиващите се технологии силно ще повлияят на кариерното ни развитие и на това, което ще работим в бъдеще.

И за да сме актуални на пазара на труда, трябва да се подготвим именно за работните места, които все още не съществуват.

Виж прогнозите кои ще са те, както и какъв опит и квалификации ще са ти необходими, за да ги заемеш.

More...


Професиите на бъдещето


Изкуствен интелект

професиите на бъдещето: изкуствен интелект

1. Психолог „Изкуствен интелект“

Благодарение на огромните количества данни, които компютрите вече събират за човешкото поведение, разработките, свързани с прилагането на изкуствен интелект, нарастват.

И тъй като машините с изкуствен интелект ще се доближават все повече до нас - хората, можем да предположим, че ще имат нужда от същата психологична подкрепа. 

Психологът Изкуствен интелект" ще отговаря за поддържането на емоционалното и психическото им благосъстояние.

Необходимо образование и/или опит: Психология, ИТ, Програмиране

2. Треньор „Изкуствен интелект“

Треньорът „Изкуствен интелект“ ще бъде отговорен за обучението, както на човека, така и на асистиращия му изкуствен интелект, като ще им помага да развият ефективни взаимоотношения.

Работата му ще включва настройка на изкуствения интелект и приспособяването му към персонализираните нужди на човека.

Той ще следи и за грешки, допуснати и от двете страни, и ще ги коригира своевременно.

Необходимо образование и/или опит: Киберсигурност, ИТ, Коучинг

Виртуална реалност

професиите на бъдещето: виртуална реалност

3. Архитект „Виртуална реалност“

Спокойно можем да предположим, че с развитието на тази технология, тя ще започне да се използва във всички обществено значими системи. 

Да вземем за пример транспорта.

Чрез моделирането на транспортните системи във виртуална среда, ще може да се прогнозира с точност графика им, оптималната им експлоатация, дори коя от частите на дадено превозно средство се нуждае от ремонт.

Архитектът „Виртуална реалност“ ще бъде отговорен за използването на виртуална реалност за картографиране и наблюдение на експлоатацията на всички превозни средства, така че те да бъдат управлявани възможно най-ефективно и безопасно.

Необходимо образование и/или опит: Графичен дизайн, ИТ, Машинно инженерство

Роботика

професиите на бъдещето: роботика

4. Мониторинг на роботи

Роботите са програмирани от човека машини и като такива не са без недостатъци.

Затова и ролята на хора, мониториращи поведението им, ще е много важна в бъдеще.

Специалистът по мониторинг на роботи ще наблюдава за отклонения и ще актуализира алгоритмите им.

Основната му задача ще е да ги направи автономни и ефективни, така че да могат да живеят хармонично с хората.

Необходимо образование и/или опит: Създаване на алгоритми, Програмиране

5. Консултант по автоматизация

В бъдеще компаниите все повече ще наблягат на роботизираната автоматизация на бизнес процесите си.

И тъй като работата на хората и роботите ще става все по-взаимосвързана, ще се появи нужда от специалисти, улесняващи процесите по автоматизиране.

Консултантът по автоматизация ще предоставя съвети на компаниите за това къде и как може да се приложи роботизирана автоматизация.

Той ще гарантира, че автоматизираната работна сила е в съответствие със законите и с фирмените правила, и ще идентифицира възможности за подобрения на фирмените процеси.

Необходимо образование и/или опит: Роботика, Машиностроене, Мениджмънт

Данни и технологии

професиите на бъдещето: данни и технологии

6. Анализатор на квантови данни

В бъдеще ще имаме квантови компютри, които ще използват теорията на квантовата механика за извършване на сложни компютърни изчисления.

Предприятията на бъдещето ще трябва да се подготвят за тази нова технология.

Анализаторът на квантови данни ще анализира квантова информация и така ще помага на бизнеса да се подобрява доста по-бързо и ефективно.

Необходимо образование и/или опит: Бизнес анализ, ИТ, Квантова физика

7. Етичен хакер

С напредващата дигитализация на бизнеса, използването на лични данни онлайн ще продължава да расте.

За да избегнат кибератаки и големи загуби, компаниите следва да имат специалисти, посветени на превенцията на този риск.

Етичният хакер може да е именно този, който да е натоварен със задачата да се справи със злонамерените хакери.

Той ще трябва да е една крачка пред киберпрестъпниците и да предвижда възможни атаки чрез откриване на всякакви недостатъци в онлайн системите на бизнеса.

Необходимо образование и/или опит: Програмиране, ИТ

8. Специалист по интеграция човек-технология

Тези специалисти ще съветват хората как да използват огромния набор от налични технологии, за да подобрят качеството си на живот.

Специалистът по интеграция на човека и технологиите ще предприема цялостен подход, като изследва всички различни професионални и потребителски технологии, които човек използва, и ще оптимизира устройствата и платформите, за да бъде извлечен максимума от тях.

Той ще дефинира ролите и отговорностите, и ще задава правилата, които машините и хората трябва да изпълняват, постигайки целите и на двете страни.

Необходимо образование и/или опит: ИТ, Психология

Продуктивност

продуктивност

9. Директор по производителността

Тъй като технологиите напредват по-бързо, отколкото работодателите имат възможност да обучат своя персонал, повечето компании вече изостават технологично.

Най-успешните бизнеси в бъдеще ще бъдат тези, които ще са в крак с най-новите разработки, и ще обучават и преквалифицират своите служители да работят с тях светкавично.

И тук идва ролята на директора по производителността.

Неговата задача ще е да повиши производителността на работното място чрез контрол на всички технологични процеси, за да гарантира, че компанията ще постигне своите бизнес цели.

Той ще управлява технологичните услуги на компанията, софтуера, стоящ зад тях, и обучението на персонала.

Необходимо образование и/или опит: Проджект мениджмънт, Анализ на данни, ИТ, Лидерски умения

10. Консултант по меки умения

Въпреки скоростта на технологичния напредък, бъдещите работни места няма да бъдат изцяло автоматизирани.

Счита се, че именно меките умения - като ефективна комуникация, лидерство и управление на времето, например - ще продължават да ни дават предимство пред машините в бъдеще. 

Консултантът по меки умения ще е отговорен за развитието им - както у настоящите служители, така и у кандидатите за работа.

Необходимо образование и/или опит: Обучения, ЧР, Бизнес консултиране

11. Специалист по експресни доставки

На компаниите все по-често се налага да реагират в реално време на колебанията - както в предлагането (например, къде могат да получат части по-бързо, по-евтино и с по-добро качество), така и на търсенето (например, на какво се дължи внезапният интерес към продуктите им в Англия).

Затова в бъдеще все повече компании ще се нуждаят от специалист по експресни доставки, който да има уменията да намира изключително бързо суровини и материали от нови места без да повишава разходите за тях.

Необходимо образование и/или опит: Доставки, Бизнес преговори, Нетуъркинг

Медицина и здраве

професиите на бъдещето: медицина

12. Личен медицински консултант

С бързия напредък в генетичната медицина доставчиците на здравни услуги вероятно ще започнат да предлагат все по-персонализирани лечения на пациентите си.

Здравеопазването „по поръчка“ вероятно ще бъде широко разпространено в бъдеще. 

Личният медицински консултант ще е в състояние да напасне правилните медицински решения с конкретното ДНК на пациента.

Така ще се избегнат ненужните и вредящи опити за лечение на принципа "проба-грешка". 

Необходимо образование и/или опит: Генетика, Медицина

13. Медицински ментор

Заедно с тенденцията към специализирано обгрижване на пациентите, ще възникне и нуждата от медицински ментори.

Медицинският ментор ще проследява състоянието на пациентите след назначаване на лечение или изписване от болница, за да гарантира, че те следват стриктно препоръките на лекарите относно приема на лекарства, движението и режима си на хранене.

Той ще им помага да се справят с различните предизвикателства по пътя си към оздравяването.

Необходимо образование и/или опит: Медицина, Коучинг

14. Невромениджър

Приблизително 100 милиарда невронa съставляват човешкия мозък. А изследванията в областта на неврологията се опитват да разгадаят всичките му мистерии.

В този процес учените стигат да интересни открития.

Една от най-впечатляващите части на мозъка е разположенa в париеталния лоб на мозъчната кора. Тя определя способността ни да бъдем щастливи, според проучване, проведено през 2015 г. от японски учени.

Явно нашият мозък копнее за положителни емоции, за да е ефективен - както у дома, така и в офиса.

Затова е вероятно в бъдеще работодателите да ръководят служителите си именно с помощта на неврологията и чрез използване на емоционална интелигентност.

Ето защо можем да предположим, че в бъдеще специалисти като невромениджърът биха могли да играят основна роля за благосъстоянието ни.

Той ще прилага подходящите техники, за да помогне за повишаване на нашето щастие.

Необходимо образование и/или опит: Неврология, Психология, Коучинг

15. Създател на органи и части на тялото

Недостигът на органи за трансплантация в бъдеще вероятно ще принуди учените да започнат да ги създават сами.

Създателят на органи и части на тялото ще е отговорен за 3D принтирането на необходимия конкретен орган или част на тялото, използвайки стволови клетки или други подходящи материали.

Необходимо образование и/или опит: Молекулярна биология, Биомедицина

16. Специалист по трансфер на ум

Заедно с бързия технологичен и научен напредък, някои учени вече предполагат, че ще бъде възможно човешкият ум „да се качи“ на компютърен носител.

Такива специализирани компютърни чипове биха могли да дават различни предимства, като например подобрена памет или лечение на депресия и психически заболявания.

Специалистът по трансфер на ум ще е отговорен за правилното му прехвърляне върху електронен носител, както и за съхранението, промяната и инсталацията му върху човека.

Спекулира се, че именно такива специалисти ще могат и да управляват спомените ни, за да ни лекуват или просто за да ни направят по-успешни човешки същества.

Необходимо образование и/или опит: Неврология, Медицина, ИТ

17. Мениджър на човешки състояния

Мениджърът на човешки състояния ще използва преносими електронни устройства (като електронни часовници и гривни, например), за да измерва и анализира данните за когнитивното ни натоварване и благосъстоянието ни на работното място.

Той вероятно ще е и първият, който ще установява, че даден служител се разболява, и ще му предложи да посети лекаря си.

Отделно, при установено голямо психическо натоварване, той ще предлага конкретна професионална подкрепа за справяне със стресови ситуации на работното място.

Необходимо образование и/или опит: Психология, ЧР, Медицина

18. Дигитален детокс терапевт

В бъдеще несъмнено ще изпитваме някакво дигитално разстройство.

Някои от нас ще бъдат напълно пристрастени към дигиталните технологии. Вече има доказателства, че този тип пристрастяване влияе на нивото ни на концентрация.

Затова е много вероятно в бъдеще да ни е необходим дигитален детокс терапевт, който да помага на дигитално зависимите „да се изчистят“.

По същия начин, по който би го правил и един психотерапевт, той ще изследва емоционалните и психическите процеси, довели до пристрастяването, за да помогне за прекъсването на порочния цикъл на зависимостта.

Необходимо образование и/или опит: Психотерапия, Психоанализа

Транспорт

професиите на бъдещето: транспорт

19. Дрон мениджър

Дроновете днес снимат филми, използват се от армията, помагат на полицията да опазва градовете и доставят нашите пратки.

След още десетилетие е вероятно те да бъдат използвани във всички сфери – логистика, доставка, пътнически транспорт. 

Затова ще възникне и нужда от висококвалифицирани лица, които да ги управляват.

Дрон мениджърът ще бъде отговорен за надзора върху комуникацията между превозните средства, за избягване на сблъсъци помежду им и за координирането им при кацане.

Необходимо образование и/или опит: Транспорт, Управление на автомобилен парк

20. Контрол на движението на автономни автомобили и дронове

Ако бъдещето ни включва самоуправляващи се (автономни) автомобили и дронове, градовете ще имат нужда от хора, които да наблюдават целия този трафик.

Като общества, ще трябва да интегрираме тези автономни превозни средства в сегашните ни транспортни системи и да започнем да следим движението им. 

А на корпоративно ниво компаниите ще трябва да управляват системите си за контрол на движение на собствените си дронове и автомобили.

Тази координация и наблюдение ще се извършва от специалист по контрол на движението на автономни автомобили и дронове.

Необходимо образование и/или опит: Контрол на въздушното движение, диспечер

21. Механик на автономни автомобили

Въпреки, че самоуправляващите се автомобили вероятно ще намалят търсенето на някои професионалисти, като таксиметрови шофьори и куриери например, те ще създадат и няколко нови работни места.

Тъй като тези автомобили няма да се саморемонтират, ще се появи необходимост от механик на автономни автомобили, познаващ перфектно устройството им и владеещ новите технологии, заложени в тях.

Необходимо образование и/или опит: Ремонт на автомобили, Разработване на софтуер

22. Космически пилот

С прогреса на SpaceX космическите пътувания са по-близо, отколкото можехме да си представим преди десетилетие.

Затова може и вече да е време за обучение на нов вид пилоти по подобие на пилотите в авиацията – космически пилоти.

Необходимо образование и/или опит: Пилот на самолет, Инженер, ИТ

Околна среда

професиите на бъдещето: околна среда

23. Инженер по отпадъците

Според ООН произвеждаме над 2 милиарда тона отпадъци всяка година.

И въпреки иновативните стъпки, с които се опитваме да ограничим производството и използването на пластмасови и нерециклируеми материали, проблемът какво да правим с боклука остава.

За този проблем в бъдеще ще се грижи инженерът по отпадъци.

Той ще бъде натоварен със задачата да предложи интелигентни методи за рециклиране на отпадъците (например, превръщането им в енергия или използването им за създаване на устойчиви полезни материали).

А производителите на всичко - играчки, дрехи, мебели, и т.н. - ще го наемат, за да намери по-ефективни начини за използване и повторна употреба на страничните продукти на производствата им.

Необходимо образование и/или опит: Индустриален дизайн, Материалознание, Екология, Енергетика

24. Биофилм инсталатор

Биофилмът е сбор от микробни клетки, източник на 80% от микробните инфекции.

Но той също така е и чудесно средство за пречистване на отпадни води, изчистване на петролни разливи и генериране на енергия.

Затова в бъдеще се предполага, че биофилмът ще се използва масово в интелигентните, енергийно ефективни и екологично чисти сгради, покривайки определени повърхности в домовете ни.

Инсталаторът на биофилм ще го монтира, за да атакува плесента в банята ни или за да обработва боклука ни.

Необходимо образование и/или опит: Биология, Медицина

25. Консултант по алтернативна енергия

Всеизвестен факт е, че изкопаеми горива на планетата са на привършване, така че проучванията за най-подходящите алтернативните източници на енергия вече са факт.

Консултантът по алтернативна енергия би бил универсалния експерт по всички алтернативни източници на енергия - слънчева, вятърна, хидро, ядрена енергия, и др.

Неговата задача ще е да помага на правителствата и компаниите да намерят и използват най-подходящия за тях източник на алтернативна енергия. 

Необходимо образование и/или опит: Екология, Енергетика

Строителство

професиите на бъдещето: строителство

26. Инженер на временни структури

Дните на използване на 3D принтинга за направа на дребни сувенири отминаха. 

Вече използваме технологията за производство на протези и на прототипи на реактивни двигатели.

В бъдеще инженерът на временни структури ще използва 3D принтиране, за да строи временни сгради и домове за нуждаещите се след природни бедствия или за бягащите от въоръжени конфликти.

Необходимо образование и/или опит: Индустриален дизайн, Строително инженерство

27. Природен реноватор

Това са радикалните трансформатори, които ще превръщат бетонната джунгла на градовете ни в зелен оазис.

Специалистът по природно реновиране ще съсредоточи вниманието си върху премахването на последиците от продължилата два века индустриална революция.

Той ще заменя ненужните сгради, пътища и съоръжения с гори, природа и диви животни.

Необходимо образование и/или опит: Ландшафтен инженер, Архитектура, Екология

Разбира се, както професиите на бъдещето, така и голяма част от тези, които познаваме сега, ще се доразвият и променят.

Затова и ние ще трябва да се развиваме заедно с тях.

Налага се да придобием или доразвием настоящите си умения, за да продължаваме да сме конкурентни на пазара на труда и в бъдеще.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!