Препоръка за работа: искане и изготвяне (+ примери)

Трябва да поискаш или да напишеш препоръка за работа?

И двете задачи могат да бъдат трудни. 

При искане на препоръка за работа, трябва да решиш кой може да ти даде добра референция (препоръка) и да знаеш как да формулираш искането си.

Ако пък трябва да напишеш препоръка за работа, трябва да знаеш как да я форматираш и каква информация да включиш в нея.

Виж какво представлява препоръката за работа. След това последвай съветите ни как да поискаш и как да напишеш добра препоръка за работа.

More...

Препоръка за работа

Какво представлява препоръката за работа

За разлика от останалата част от кандидатурата ти - автобиография и мотивационно писмопрепоръката за работа е информация за теб, предоставена от независим, външен източник, т.нар. референт.

Референтът обикновено е бивш твой работодател, пряк ръководител, колега или клиент, който може да каже нещо положително за теб и е добре запознат с професионалните ти качества и постижения.

Препоръката е кратък текст, обикновено от половин до една страница, описващ твоя професионален опит, умения и качества по положителен начин.

Целта ѝ е да обясни на четящия я защо трябва да избере теб и какво те прави подходящ за позицията, за която кандидатстваш.

Съдържание на препоръката за работа

Препоръката за работа включва:

  • Заеманата от теб позиция, в която те познава и оценява референта ти
  • Описание на отговорностите ти на тази позиция
  • Продължителността на стажа ти в компанията
  • Твоите умения, силни качества и принос към организацията

Видове препоръки за работа

Има няколко вида препоръки за работа: 

  • Писмена препоръка на хартиен носител
  • Писмена препоръка, предоставена по имейл
  • Телефонен разговор 
  • Препоръка в LinkedIn профила ти

Кога ти е необходима препоръка за работа

Нуждаеш се от препоръка за работа, когато кандидатстваш за нова позиция.

Препоръката може да бъде поискана от компанията, в която кандидатстваш за работа, или можеш да я предоставиш без да ти е поискана.

Съвет

Добрите практики предполагат потенциалния ти работодател винаги да иска съгласието ти преди да се свърже с твои бивши работодатели за получаване на информация за теб, и да изчака ти да му предоставиш конкретни имена и координати на хора за контакт.


Това обаче се случва рядко в България.


Обикновено потенциалния ти работодател се свързва директно с бивш (а понякога дори и с настоящия ти!) работодател, още дори преди да знаеш, че си избран за интервю.


Виждали сме да го правят и малки български, и големи международни компании. 


Затова бъди внимателен.

Искане на препоръка за работа

Подготовка

Избери подходящите хора, които да ти дадат препоръка за работа

Не се ограничавай само до бивши работодатели и ръководители. Твои колеги, бивши преподаватели или дори клиенти – всички те могат да предоставят силни препоръки.

Направи списък с имената и позициите им, както и информацията за връзка с всеки от тях.

Съвет

Това следва да са хора, които имат положително отношение към теб, и желаят и могат да ти дадат наистина добра препоръка.


Ако не си в добри отношения с някой от работодателите си, не му искай препоръка и не предоставяй контактите му на потенциален работодател.

Как да поискаш препоръка за работа

Ето няколко съвета как да поискаш препоръка за работа от твоите потенциални референти:

Попитай ги навреме

Твоите референти ти правят услуга. Дай им време, за да се подготвят, и ако е необходимо, да ти изготвят писмена препоръка за работа.

Реши как ще ги помолиш за препоръка за работа

Ако помолиш някого лично или по телефона, има голяма вероятност да не може да ти откаже, но пък рискуваш да го накараш да се почувства неудобно, ако не иска да го прави.

Отправянето на искане за препоръка за работа по имейл не е толкова лично, но пък дава възможност на референта ти да обмисли искането ти.

Прецени кой начин да ползваш, в зависимост от човека, когото ще помолиш.

Пример

Независимо кой начин избереш, дай възможност на потенциалния ти референт да откаже.


Кажи например: 


"Смяташ ли, че познаваш моята работа достатъчно добре, за да ми дадеш добра препоръка?"


"Ще имаш ли време, за да ми дадеш положителна препоръка за работа?"


По този начин той би могъл да откаже, ако няма време или желание да ти даде реална и добра препоръка за работа.

Кажи на референтите си за каква позиция кандидатстваш

Ако ти трябва препоръка за конкретна позиция, изпрати им обявата за работа или кратко описание на евентуалните ти задължения на нея.

Обясни защо молиш точно тях

Помниш ли списъка с хора, които да помолиш за препоръка? Сега е времето да го използваш. В зависимост от позицията, за която кандидатстваш, избери от него най-подходящите референти.

Намери връзката между квалификациите на потенциалния ти референт и позицията, за която кандидатстваш.

Пример

"След като притежаваш успешно развиващ се бизнес, помислих, че в .............. (компанията, в която кандидатстваш) биха оценил високо препоръката ти."

Предложи насоки

Бъди открит по отношение на това, което искаш твоя референт да каже за теб.

Например: „Имайки предвид съвместната ни работа, мисля, че ти си подходящия човек, който може да говори за моите възможности в следните области: ....“

Можеш да му предоставиш всякаква информация по темата – от простичък списък до цяла чернова на препоръка за работа.

Колкото по-конкретен и подробен си, толкова повече ще го улесниш. 

Съвет

Предостави на човека, който те препоръчва, изрично разрешение да добавя или да изтрива части от предложената от теб чернова, ако прецени. 


Така ще покажеш, че му имаш доверие.


Например:


"Това са просто насоки. Чувствай се свободен да правиш всякакви промени, ако прецениш, че е необходимо."

Предостави автобиографията си и линк към профила ти в LinkedIn

Така ще улесниш пишещия препоръката, ако се налага да споменава дати, позиции и твои задължения. Разбира се, автобиографията ти трябва да е актуална.

Информирай референтите си за резултата

След като изпратиш препоръките си на потенциални твои работодатели, не забравяй да благодариш на референтите си и периодично да ги информираш за резултата от кандидатстването ти или от търсенето ти на работа.

Кога да предоставиш препоръките си за работа

Обща препоръка на хартиен носител

Предостави я като сканиран файл заедно с автобиографията и мотивационното ти писмо при кандидатстването ти за работа.

Препоръка за конкретна позиция, предоставена по имейл

Този вид препоръка се дава, само когато кандидатстваш за конкретна свободна позиция и потенциалния ти работодател ти поиска препоръки.

В този случай помоли подходящи твои референти от изготвения ти вече списък да напишат имейл до конкретния служител, искащ препоръките.

Координати на хора, желаещи да те препоръчат в телефонен разговор

Най-доброто време за представяне на координатите им е в края на интервюто ти за работа, след като вече си предизвикал интереса на потенциалния работодател.

Координати могат да ти бъдат поискани или да бъдат предоставени от теб по твоя инициатива.

Съвет

Ако препоръката за теб ще бъде получена чрез телефонен разговор, не бива да даваш на потенциалния си работодател името на твой референт без неговото разрешение и съгласие.


Човекът, който ти дава препоръка за работа, трябва предварително да знае, че някой може да се свърже с него.

Препоръка в LinkedIn профила ти

Още при изготвяне на автобиографията ти, постави в края ѝ линк към профила ти в LinkedIn и следното изречение: За повече информация, моля посетете профила ми в LinkedIn.

При тяхно желание, потенциалните ти работодатели ще влязат в профила ти и ще прочетат и препоръките за теб. 

В тази наша статия ще намериш инструкции как да поискаш препоръка за работа в LinkedIn.

Примерни имейли - искане на препоръка за работа

Примерен имейл за искане на препоръка за работа от Управител/ Изпълнителен директор

Примерни имейли за искане на препоръка за работа от пряк ръководител

Изготвяне на препоръка за работа

Ако искаш да напишеш препоръка за някого или пък да подготвиш чернова на препоръка за теб самия, ето как да го направиш.

Какво да включиш в препоръката за работа

Напиши препоръката за работа като официално бизнес писмо.

Преди да започнеш да пишеш препоръката

Помоли кандидата за работа да ти изпрати автобиографията си или друга информация, които ще ти помогне да го опишеш по-точно. Можеш да поискаш и описание на позицията, за която кандидатства, както и информация за компанията. 

Колкото повече информация имаш, толкова по-лесно ще ти бъде да напишеш добра препоръка за работа.

Информация за контакт и поздрав

Ако изготвяш препоръка на хартиен носител, тя трябва да започва с твоята информация за контакт (име, позиция, компания, телефонен номер, имейл), последвана от датата.

Ако препоръката е по имейл, включи информацията за контакт с теб в края на писмото след името си.

Ако пишеш препоръка за работа до конкретен човек или фирма, включи името им в поздрава.

Ако пишеш обща препоръка, просто да започни писмото си с първия параграф.

Първи параграф

Първият параграф от препоръката за работа обяснява връзката ти с човека, който препоръчваш, откъде и откога го познаваш, както и защо можеш да му напишеш препоръка за работа.

Тук посочи и името на фирмата, в която сте работили, както и твоята и неговата тогавашни позиции там. 

Пример

"Бях пряк ръководител на Петър Петров в АБВ ООД през последните пет години от работата му в компанията. Имам удоволствието да го препоръчам за длъжността Главен счетоводител в ГДЕ АД."

Следващи параграфи

Следващите няколко параграфа от препоръката за работа съдържат информация за човека, за когото пишеш. 

Ако можеш, посочи конкретни ситуации, в които си наблюдавал как искащият препоръка за работа успешно е използвал уменията си, за да допринесе за развитието на компанията.

Включи информация за личните характеристики на кандидата (чувство за хумор, търпение, увереност и др.) и специфичните „меки“ умения, които той притежава (отлични комуникативни умения, лидерски умения, организационни умения и др.).

Съвет

Пиши за качества и умения, свързани с конкретната работа, за която кандидатства искащия препоръката.


Например, ако той кандидатства за мениджърска позиция, фокусирай се предимно  върху лидерските му умения.

Приключване на писмото

В заключителния параграф изрази готовността си да предоставиш допълнителна информация и посочи твои телефонен номер и имейл, на които можеш да бъдеш намерен.

Можеш да повториш, че препоръчваш кандидата и си убеден, че ще се справи с работата.

Подпис

Завърши препоръката за работа с името, позицията ти и твоя подпис.

Ако даваш препоръка за работа по имейл, просто напиши името си, а веднага след него и информацията за контакт с теб.

Форматиране на препоръката за работа

Дължина

Препоръката за работа трябва да бъде повече от просто един, два параграфа. Едно такова кратко писмо би означавало, че не познаваш добре човека или не го препоръчваш наистина.

Препоръката за работа следва да е около 3-4 смислени и информативни параграфа, не повече от една страница.

Формат

Остави около 1 см. поле (margin) в горната, долната, лявата и дясната част на страницата и подравни текста си само отляво (както се подравняват повечето бизнес документи).

Подпис

Използвай традиционен шрифт като Times New Roman, Arial или Calibri. Размерът на шрифта трябва да е между 10 и 12 pt, така че да е лесен за четене.

Примерни препоръки за работа

Примерни препоръки за работа от работодател

Примерни препоръки за работа от пряк ръководител

Примерна препоръка за работа от колега

Примерна препоръка за работа от възложител-клиент

За финал

Търсейки нови възможности, най-вероятно ще ти е необходима и препоръка за работа.

Напоследък все по-рядко, наистина, но все още се случва една добра препоръка да е от решаващо значение за получаване на предложение за работа.

Затова просто следвай съветите ни и ползвай примерните текстове, за да увеличиш шансовете си за започване на нова работа.

Успех!


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!