Работното място през 2024-та: 5 тенденции

0  КОМЕНТАР/И

Как ще изглежда работното място през 2024 г.? Дистанционно ли ще работим или в офиса? Или пък само 4 дни седмично? 

Преди около 4 години Ковид пандемията предизвика големи смущения на работното място. Дистанционната работа стана предпочитана за 1 нощ и внезапно се наложиха нови начини за общуване, мениджмънт и работа.

Последващите няколко години преобърнаха традиционните представи за ролята и предназначението на работното място, а очакванията на служителите към техните работодатели се увеличиха неимоверно. И за да ги привлече и задържи, на бизнесът се налага постоянно да се адаптира.

Вижте кои ще са основните тенденции на работното място през 2024 г.

5 тенденции на работното място през 2024-та

1. Използване на нов подход за подбор на персонал, базиран на умения

През 2024 г. ще станем свидетели на значителна промяна на начина, по който се подбират нови служители - от традиционният избор на база квалификации към подбор, базиран на уменията на кандидатите за работа, а не на специфичния им опит и образование.

Този подход ще позволи на фирмите да наемат повече служители с по-голям потенциал за повишаване на уменията си, вместо просто да назначават вече готови професионалисти. За целта, бизнесът ще използва все повече наличните технологични инструменти за оценка на уменията на кандидатите и по време на процеса по подбор на персонал.

2. Предоставяне на увеличаващи се възможности за учене и развитие на служителите

Продължаващите възможности за обучение на работното място са силно търсени от работещите. Проучвания разкриват, че около 86% от служителите смятат, че обучението на работното им място е важно за тях, а 74% дори са готови да се обучават извън работното си време.

Затова, а и за да си осигурят добро въвеждащо обучение на новоназначените служители, работодателите ще използват все повече онлайн курсове, присъствени семинари и ресурси за самообучение. Така ще гарантират, че всеки би имал има необходимата подкрепа за по-нататъшно развитие и повишаване на уменията си.

3. Поколението Z променя облика на работното място през 2024-та

Притокът на поколението Z към работното място променя професионалната среда, извеждайки на преден план вълна от нови служители с висока дигитална култура и с уникални перспективи и очаквания. Влиянието на тази демографска група върху тенденциите на работното място ще става все по-изразено.

Поколението Z се характеризира с отлична технологична култура и социално осъзнато мислене, а това ще предизвика промени в начина на комуникация и в интегрирането на технологиите в ежедневните операции на работното място през 2024-та. Това поколение също така цени гъвкавостта (какво, кога, и къде работи) и работа, ръководена от ценности, а не само от желание за печалба. И предизвиква бизнеса да се адаптира към тези норми.

4. Работодателите налагат присъствената работа, напълно пренебрегвайки желанията на работещите

COVID пандемията затвори офисите, отприщвайки глобална вълна от работа от вкъщи. През последващите години, докато компаниите се опитваха да привлекат персонала си обратно в офиса, имаше безкраен дебат за това кой хибриден начин на работа би работил най-добре.

През 2024 г. тези разговори между работодатели и служители ще продължат, но пълното връщане в офиса вероятно ще се случи за много хора. Проучването CEO Outlook на KPMG установява, че 64% от лидерите в световен мащаб прогнозират пълно завръщане към работа в офиса до 2026 г.

Гъвкавите работни условия обаче изглежда са основна причина хората да искат да останат на сегашните си работни места или да се преместят на нови, ако те им ги предлагат. McKinsey установява, че когато на служителите се предложат гъвкави възможности за работа на нова позиция, 87% от тях биха приели предложението.

Това несъответствие между желанията на работодателите и служителите ще се превърне в източник на конфликт със сериозни последици – от една страна за благолопучието на работещите, които са принудени отново да работят в офис, а от друга – текучеството на персонал ще се увеличи при тези работодатели, които не се съобразят с желанията на служителите си.

Остава и въпросът за 4-дневната работна седмица. Глобални проучвания на 4dayweek.com установяват 36% увеличение на приходите и 68% намаление на стреса и бърнаута, когато служителите преминат от 5- на 4-дневна работна седмица. Работодателите обаче като че ли не се интересуват от това. Тази тема също ще е потенциална точка за конфликт между работещи и работодатели.

5. Ползване на изкуствен интелект (Generative AI) за всичко

През последната година "изкуственият интелект", като ChatGPT, все повече навлиза на работното място. Работещите го ползват за създаване на текстове, изображения и презентации, докато фирмите започнаха да автоматизират рутинните си работни задачи. Най-малко една трета от организациите вече ползват AI за поне една своя работна функция, а 40% казват, че искат да увеличат инвестициите си в AI в бъдеще.

Изкуственият интелект ще продължи да се ползва от фирмите и през 2024 г. Едновременно с това обаче, ползвайки AI бизнесът ще бъде изправен пред уникални предизвикателства, особено що се отнася до сигурността на данните на служителите и клиентите си.

Работното място през 2024-та година се очертава да бъде предизвикателно. И все пак, имайки предвид тези тенденции, можете да започнете годината подготвени за тях. И да предприемете подходящите за вас стъпки, за да превърнете новата година в най-успешната за вас досега.


Прочетете още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!