Най-пълната ни професионална услуга:

Цялостна кариерна подкрепа

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"17ee7":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"17ee7":{"val":"var(--tcb-skin-color-3)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"17ee7":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Поръчай сега

Подпомагане на освободени служители при намиране на нова работа. 

Ползите за фирмата са:

  • Изграждане на имидж на отговорен и загрижен работодател
  • Поддържане на добра работодателска репутация
  • Повишаване на ангажираността на оставащите на работа служители

Сигурни онлайн плащания

Незабавна връзка с нас

0888 601 868

>