Най-търсените професии през 2024-та: 20 позиции, които работодателите търсят в момента

0  КОМЕНТАР/И

Бързият напредък на технологиите повлия на съществуващите работни места и промени динамиката на пазара на труда. Променят се и най-търсените професии през 2024-та година. 

В началото на месеца LinkedIn публикува професиите, които са били най-търсени от работодателите през последните 5 години в Европа. Вижте списъка тук.

Позициите, които и в момента продължават да се търсят най-много, са свързани с продажбите, устойчивото развитие и околната среда, киберсигурността, подбора на персонал и анализа на данни.

Вижте ги в тази статия.

Най-търсените професии в Европа

Най-търсените професии в Европа

Ето кои са най-търсените 20 позиции във водещите европейски страни в момента. Колкото по високо е позиционирана дадена функция, толкова по-засилено е търсенето на специалисти, работещи в нея.

Продажби/ Търговия

1. Търговски директор / Chief Commercial Officer

Търговският директор наблюдава търговските дейности и изготвя търговски стратегии. Той ръководи ю продажбите, маркетинга и бизнес развитието в компанията, за да стимулира растежа на приходите и да подобри конкурентоспособността ѝ на пазара.

2. Мениджър Продажби / Sales manager

Мениджърите Продажби идентифицират нови лостове за растеж, свързват се с потенциални клиенти, определят техните нужди и договарят параметри по договорите с тях.

3. Специалист Бизнес развитие / Business Development Representative

Специалистите Бизнес развитие търсят потенциални нови клиенти и ги привличат, предлагайки им продукти, подходящи за техните нужди. Те обслужват клиентите си през целия цикъл на продажба.

4. Търговски представител Развитие на продажбите / Sales Development Representative

Тези търговски представителите се съсредоточават единствено върху намирането на нови потенциални клиенти, като самата продажба и последващото им обслужване се поема от други позиции.

5. Брокер на електрическа енергия / Energy Broker

Енергийните брокери договарят условия и сключват договори с доставчици на енергия, за да осигурят най-добрите цени и условия за своите клиенти.

Устойчиво развитие и околна среда

6. Мениджър Устойчиво развитие и околна среда / Sustainability Manager

Мениджърите по устойчиво развитие планират, контролират и оценяват стратегиите за околната среда и устойчивостта на компанията, които са в съответствие с нейните ценности, и поставят измерими цели. Те анализират, оценяват и докладват за въздействието на бизнеса върху околната среда и отговарят за изготвянето на доклади за съответствие.

7. Анализатор Устойчиво развитие и околна среда / Sustainability Analyst

Анализаторите по устойчиво развитие оценяват и докладват за въздействието на своята компания върху околната среда. Те се фокусират върху разработването на стратегии за по-устойчиви бизнес операции, включително мерки за енергийна ефективност, намаляване на отпадъците и отговорно използване на ресурсите.

Киберсигурност

8. Инженер по киберсигурност / Cyber security engineer

Инженерите по киберсигурност са отговорни за защитата на компютърните мрежи и системи на компанията. Те планират и прилагат мерки за сигурност за защита на чувствителни данни от кибератаки, опити за хакване и други киберзаплахи и рискове.

9. Анализатор Киберсигурност / Cyber security analyst

Анализаторите на киберсигурността прилагат стандарти за сигурност, идентифицират и оценяват рисковите фактори и разкриват уязвимости, за да защитят организацията си от външни кибератаки.

10. Анализатор в център по киберсигурност / Security Operations Center Analyst

Тези анализатори се занимават с корпоративна киберсигурност, наблюдавайки работата на уеб сайтове, сървъри и бази данни за възможни заплахи. Целта им е да избегнат евентуална заплаха за сигурността, както и да търсят възможни рискове, присъстващи в мрежата. 

Управление на човешките ресурси

11. ЧР Специалист / Human Resources Specialist

Специалистите по човешки ресурси отговарят за разработването и внедряването на процеси и стратегии за управление и развитие на човешките ресурси в своята компания.

12. Специалист Подбор / Talent Acquisition Specialist

Специалистите по привличане на таланти и подбор идентифицират и наемат най-добрите таланти за организациите, за които работят.

13. Специалист Обучения / Learning Specialist

Специалистите по обучение проектират и прилагат програми за обучение, семинари и ресурси за подобряване на техническите умения и знания на служителите, като насърчават непрекъснатото им обучение и развитие в рамките на компанията си.

Обработка и анализ на данни

14. Администратор на данни / Data Steward

Администраторът на данни гарантира точността, пълнотата и качеството на данните в организацията.

15. Продуктов анализатор / Product Analyst

Продуктовите анализатори анализират ефективността на продуктите на фирмата си и дават препоръки за продължаващото им подобряване.

Изкуствен интелект

16. Инженер Изкуствен интелект / Artificial Intelligence Engineer

Инженерите по изкуствен интелект тестват и използват AI и модели за машинно обучение, за да разработват решения, които могат да помогнат на бизнеса да повиши своята ефективност.

Софтуерно инженерство

17. Анализатор в сферата на софтуерното инженерство / Software Engineering Analyst

Анализаторите в сферата на софтуерното инженерство са отговорни за анализа и разработването на софтуерни компоненти и надзора на целия процес по създаването на продукт, включително тестването и поддръжката на продукта.

Финанси/ Банки

18. Финансов консултант / Financial Advisor

Финансовите консултанти помагат на клиентите си да анализират своите финансови ресурси и разходи, за да си създадат оптимален бюджет и да си поставят подходящи финансови цели.

19. Специалист Анализ на риска / Underwriting Analyst

Специалистите по анализ на риск работят във финансови институции и оценяват физически и юридически лица, кандидатстващи за кредитиране, за да определят нивото на риск, което те могат да представляват за кредиторите или застрахователите.

Бизнес растеж/ Дигитален маркетинг

20. Специалист Бизнес растеж / Growth Specialist

Специалистите по бизнес растеж се фокусират върху разширяването на клиентската база и приходите на компанията чрез маркетингови стратегии, анализ на данни и иновации. Те идентифицират възможностите за развитие на бизнеса и прилагат разнообразни мерки, за да се възползват от тях.

Вижте и пълните списъци с най-търсените професии за Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Най-търсените професии в България

А ето и ситуацията в България. Трудно се намират представителни данни за нашата държава. Прекарахме часове в търсене на информация на сайтовете на държавните агенции и министерствата и не намерихме нещо конкретно или пък актуално.

Но тези анализи на jobs.bg дават добра ориентация какво се търси в момента. От тях става ясно, че най-много нови служители се търсят в следните 6 сектора:

  • Търговия и продажби
  • Ресторанти, заведения, хотели, туризъм
  • Производство
  • Административни, офис и бизнес дейности
  • Шофьори, куриери
  • Информационни технологии

Ще добавим към този списък и всички позиции, свързани с ръчен труд – складови и сторителни работници, и специалисти със специфични технически познания и квалификации, като напр. заварчици, монтажисти, и др.


Навлизайки в новата година, нивото на безработица в България продължава да бъде относително ниско – 5,5 % с тенденция да намалява. Това означава, че на фирмите, опериращи на българския пазар, ще им е все по-трудно да наемат и задържат персонал. А това често намира отражение в предлагане на по-високо заплащане, по-гъвкави условия на труд и по-добри социални придобивки.

Това е чудесна новина, ако обмисляте смяна на работодателя си. Ползвайте статията и списъка с най-търсените професии в момента като ориентир в каква посока да насочите усилията си по отношение на усъвършенстване на уменията си. А ако се нуждаете от професионална кариерна подкрепа, ние сме на ваше разположение тук.


Прочетете още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!