Каква е разликата между CV и Resume (резюме)?

Вероятно вече си срещнал термините CV и Resume (резюме), подготвяйки кандидатурата си за работа в чужбина или просто изготвяйки автобиографията си на английски език.

Терминът Curriculum Vitae (CV) идва от латински и означава „житейски път“. Resume е френска дума и означава „обобщение“.

И CV-то и резюмето се ползват при кандидатстване за работа, за да те представят като най-квалифицирания кандидат за дадена свободна позиция и да ти осигурят покана за интервю. Те обаче се изготвят по различен начин и се ползват в различни ситуации.

В тази статия ще намериш информация за това какво е CV и какво - резюме, и кога да ползваш всяко едно от тях.

More...

Curriculum Vitae (CV)

резюме
резюме

Какво представлява CV-то?

CV-то е детайлен документ от 2 или повече страници, който съдържа следната информация за теб като кандидат за работа:

 • завършено образование и придобити образователни степени
 • завършени курсове и допълнителни обучения
 • доброволческа работа и стажове
 • целия трудов опит 
 • професионални постижения
 • умения и квалификации
 • проучвания
 • лични проекти
 • награди
 • публикации
 • интереси и хобита
 • и др. допълнителна информация за теб като професионалист

Обикновено информацията в документа се представя в хронологичен ред и така улеснява цялостния поглед върху живота и професионалните ти постижения.

CV-то е статичен документ и не се променя, независимо за каква позиция кандидатстваш. Ако искаш да предоставиш на конкретен работодател допълнителна или различна информация, то следва да я включиш в придружаващото CV-то ти писмо.

Кога да използваш CV?

CV -то се използва основно при кандидатстване за академични, научни и медицински позиции, за изследователска работа, или при кандидатстване за стипендия в САЩ и в повечето страни извън Европа и Европейския съюз.

Resume (резюме)

резюме

Какво е резюме?

Резюмето е документ, съдържащ обобщение на на твоят работен опит, образованието и квалификациите ти, както и на твоите постижения и професионални умения.

То съдържа само тази квалификация и опит, които са ти необходими за конкретната работа, за която кандидатстваш. Затова и в резюмето не трябва да посочваш целия си кариерен път, както би направил в CV-то.

Резюмето представлява кратък документ, състоящ се обикновено само от 1 страница. Целта му е да накара човека, който го преглежда, да те забележи сред останалите кандидати за работа. 

Кога да използваш резюме?

Обикновено при кандидатстване за работа в частния сектор навсякъде по света.

Изпрати твоето резюме при кандидатстване за работа в държавите от ЕС, независимо, че в обявите за работа е посочено изискване за CV.

В САЩ и Канада работодатели също очакват да видят резюме. Разликата тук е, че в обявите за работа ще е посочен терминът „резюме“.

Разлики между CV и резюме

Съществуват 3 основни разлики между CV и резюме.

Цел на документа

Основната разлика е, че CV-то е пълно описание на работната ти история и образованието ти, докато резюмето представлява кратък списък с внимателно селектирани твои умения и постижения, релевантни за конкретна свободна позиция.

Докато и двата документа по същество са твоя автобиография и се използват за кандидатстване за работа, те не са синоними и имат различно предназначение.

Резюмето се използва при кандидатстване за работа навсякъде по света, докато CV-то – при кандидатстване основно за академични и медицински позиции, за изследователска работа, или при прием в университет.

Дължина на документа

CV-то предоставя пълната история на твоето образование, квалификации и трудов опит, затова дължината му варира от минимум 2 страници до 5, 10 и повече - колкото е необходимо, за да се представи цялата информация.

Резюмето, от друга страна, представя сбита картина на твоите умения и квалификации за заемане на конкретна свободна позиция, затова дължината му обикновено е 1 страница, като максимума е 2 страници.

Подредба на съдържанието

Резюмето обикновено започва с твой профил, посочващ силните ти страни, продължава с работния ти опит и накрая завършва с образованието ти (подредбата може да е различна, в зависимост от натрупания ти до момента опит в конкретната сфера).

CV-то започва почти винаги с информация за образованието и академичните ти постижения, и след това продължава с работния ти опит.

Сравнителна таблица

CV

Resume

Тип на документа

Подробен и детайлен

Сбит и кратък

Дължина

От 2 до 10+ страници. Няма максимум.

1 до максимум 2 страници

Съдържание

Информация за твоите квалификации, целия ти трудов опит, всички твои умения и постижения.

Релевантният за свободната позиция твой работен опит и подходящите за нея професионални умения.

Акцент върху

Експертизата, т.е. кои твои знания и умения те правят експерт в определена област.


Подчертава академичните ти постижения и образованието ти.

Приноса, т.е. как работата ти е допринесла за успеха на предишните ти работодатели.


Подчертава уменията и професионалната ти квалификация.

Промяна на съдържанието

Съдържанието не се променя, независимо за каква позиция кандидатстваш.

Съдържанието се модифицира, в зависимост от позицията, за която кандидатстваш.

Кога се използва

При кандидатстване за академични и медицински позиции, за изследователска работа, за стипендии и университет в чужбина.

При кандидатстване за работа или стаж в частния сектор, както и при участие в кариерни форуми.

Използване в различните държави

САЩ и Канада

Резюмето е предпочитания документ за кандидатстване за работа в САЩ и Канада.

Американците и канадците използват CV, само ако кандидатстват за академични или медицински позиции, или за изследователска работа.

Европа

В повечето европейски страни понятията CV и резюме означават едно и също нещо – автобиография, каквато всички познаваме, която е по-скоро тип „резюме“.

Ако кандидатстваш за работа в България, Гърция, Англия или Дания например, твоят потенциален работодател ще поиска да му изпратиш CV. Това означава, че иска да получи резюме.

Други държави

В повечето други държави по света термините CV и резюме запазват оригиналното си значение и се използват, както е посочено в тази статия.

Например, ако индийски работодател поиска твое CV, то той наистина очаква подробен документ, съдържащ детайли за цялото ти образование, цялата ти работна история, всички твои обучения, постижения, награди, публикации, и т.н.

За финал

Когато кандидатстваш за работа, следва да представиш твоя автобиография.

Ще ти е трудно обаче да прецениш дали да изготвиш CV или резюме, ако не знаеш какви са разликите между тях и кога се ползват. Особено, ако кандидатстваш за работа или университет извън България.

CV-то обхваща всички аспекти на академичното и професионалното ти развитие до момента, докато резюмето съдържа само релевантна за конкретна свободна позиция информация.

В европейските държави под CV се разбира всъщност „резюме“, докато почти навсякъде другаде по света тези два термина имат различно значение и представляват два различни типа твоя автобиография.

Успех!


Имаш нужда от подкрепа при изготвяне на документите ти за кандидатстване? Довери ни се.

forjobhunters.com ще ти помогне да изготвиш впечатляваща кандидатура за работа: 

изготвяне на кандидатура

Наръчник "Изготвяне на кандидатура за работа"

Инструкции и бланки за създаване на кандидатура.

кандидатура за работа

Изготвяне на кандидатура за работа

Изготвяне на персонализирани CV и мотивационно писмо.

цялостна подкрепа

Професионална кариерна подкрепа

Професионална подкрепа до намиране на нова работа.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!