Кандидатстване
Инструкция

Стъпка 8: Професионални умения

Урок 10

Видове умения

Има два вида умения, които трябва да включиш в CV-то си.

1. Меки умения

„Меките“ умения (soft skills) са уменията, които могат да се прилагат на всяко работно място, като например комуникативни умения, организационни и други подобни общи умения, които ти позволяват да си успешен на всяко работно място.

2. Твърди умения

„Твърдите“ умения (hard skills) са квалификациите, необходими ти, за да си успешен на конкретна работна позиция, например езикови, компютърни, счетоводни, технически, административни, и др. специфични професионални умения.

В тази секция следва да включиш твоите най-добре развити „твърди“ умения като професионалист.

Умения, които да включиш в тази секция:

  • Чужд език
  • Компютърни и дигитални умения
  • Специализиран софтуер – посочи конкретните ERP системи, счетоводни софтуери, складови софтуери, и др., с които си работил
  • Професионални специализирани умения – ИТ, ЧР, счетоводни, търговски, административни, т.н.

Изтегли Матрици за самооценка на езикови и дигитални умения:

Ресурси

Матрица за самооценка на езикови познания

Файл за изтегляне

Матрица за самооценка на дигитални компетенции

Файл за изтегляне

Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!