Кандидатстване
Инструкция

Стъпка 4: Трудов опит

Урок 6

Попълни трудовия си опит в хронологичен ред, като започнеш с настоящата (или последната) ти работа.

Попълни наименованието на компанията, в която си работил (или още работиш).

Въведи периода, в който си бил на тази позиция там (както и на всяка следваща, ако си заемал няколко различни позиции в дадена компания), като напишеш само годините. Не посочвай месеци и дни. Така, ако има някакво дребно прекъсване в трудовия ти стаж, няма да е видимо от автобиографията ти. 

След като въведеш наименованието на настоящата (последната) ти позиция, изброй задълженията ти.

Ползвай цифри и проценти, за да ориентираш четящия CV-то ти как точно си допринесъл за просперитета на компанията, в която си работил.

Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!