Кандидатстване
Инструкция

Стъпка 3: Професионални области

Урок 5

Цел на секцията Професионални области

В тази част на базовото ти CV, още в началото му, следва да изредиш всички професионални области (част от избраната от теб професионална роля в предишната секция), в които си много добър.

Какво представляват професионалните области

Основните ти професионални компетенции, познати също като професионални области, са бърз начин читателя да придобие представа за твоите умения и области на компетентност – в какво си добър.

Какво да включиш в тази секция

Избери тези професионални области, които, в съчетание с предишната секция, ще дадат обща картина на професионалиста, който си, както и кои са твоите силни страни.

Примери

Ако си посочил в предишната секция Резюме позиция в сферата на продажбите, професионалните области може да са например:

  • Преговори
  • Продажбен разговор
  • Аргументиране
  • Преодоляване на възражение
  • Обслужване на рекламации, и др.

За мениджърска позиция можеш да посочиш и:

  • Управление на екип
  • Подбор на служители
  • Мотивация на служители
  • Оценка на работно представяне
  • Коучинг, и др.
Pen
Success message!
Warning message!
Error message!