Кандидатстване
Инструкция

Стъпка 11: Проекти

Урок 13

Какво представлява секцията Проекти

Твоето CV е маркетингов документ. То следва да представи  най-важната информация за теб по начин, който е лесен за четене и запомнящ се.

Затова трябва по всякакъв начин да подчертаваш твоята квалификация.

Един от начините на направиш това е като изброиш всички вътрешно-фирмени проекти или проекти по време на образованието ти, в които си участвал.

Как да попълниш секцията

Попълни последователно:

  • Наименованието (дори и работното) на проекта
  • Периода в години или годината, в която си взел участие в проекта
  • Компанията, в която са се случили проектите
  • Твоята роля в него (ръководител, член на екипа, координатор, т.н.)
  • Описание на проекта

Съвети за попълване на описанието на проекта

1. Посочи количествения резултат от проектите, в които си участвал.

Не казвай просто: Ръководих проект за увеличаване на количеството произведени продукти.

Вместо това да се съсредоточи върху конкретните резултати:

Проектирах и управлявах промяната на производствените процеси, което доведе до 200 % увеличение на произведените продукти спрямо предходната година.

2. Кажи как конкретното ти участие е било от полза за проекта. 

Накратко спомени проблема, който проекта е трябвало да реши - намаляващи продажби, увеличени оплаквания на клиенти или остаряла магазинна мрежа.

Използвай фрази като: 

разработих и ръководих изпълнение на маркетинговата програма за достигане на нови международни пазари

или

разработих програма за обучение за нови служители, която подобри обслужването на клиентите и доведе до 75% спад в оплакванията на клиентите.

3. Включи уточнение кои проекти, благодарение на твоето участие и способности, са постигнали и преизпълнили заложените цели на проекта.

Ако си участвал в проект, целящ да намали производствените разходи с 10% и си успял да ги намалиш с 20%, подчертай това в CV-то си.

Посочи как твоето участие е довело до постигане и преизпълнение на целите на проекта.

4. Посочи всички отличия или награди, които ти и екипа сте получили за проектите, в които сте участвали. 

Спомени бонусите за ранно завършване на проекта, вътрешно-фирмените награди или признанието на индустриалните общности.

Наличието на награди ще подчертае талантите и качествата ти, които вероятно ще се харесат и на бъдещите ти работодатели.

Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!