Адаптивност и гъвкавост: уменията, които ни помагат да се справим с всяко работно предизвикателство

0  КОМЕНТАР/И

Почти всеки работодател посочва в обявите си за свободни работни места изискването за адаптивност и гъвкавост.

Това може и да се подразбира от текста без да е изрично посочено. Ако обявата включва някоя от следните фрази в секцията с изисквания към идеалния кандидат, това е знак, че тези ключови работни умения ще са предимство:

 • Реагира положително на промяна
 • Притежава нагласа „мога да се справя“
 • Мотивира се от нови предизвикателства
 • Инициативен и предприемчив е

Вижте какво представляват уменията адаптивност и гъвкавост на работното място и как да ги развиете.

Aдаптивност и гъвкавост на работното място

Ето няколко примера какво очакват работодателите от служителите и какво означава да сте адаптивни и гъвкави на работното място:

 • Бърза адаптация и справяне с всякакви неочаквани промени в обстоятелствата или работното натоварване – неочакван проблем, промяна в бизнес приоритетите или пък нужда от бърза корекция в офертата към клиент.
 • Бърза промяна на планирания курс на действие в отговор на нова информация или нови обстоятелства.
 • Навременна промяна на използвания стил на комуникация (например с колега или клиент) за постигане на по-добри резултати.
 • Поемане на допълнителна работа извън основните ви задължения, за да помогнете на колега или на бизнеса да постигне целта си по-бързо.
 • Желание да работите по-дълго, ако работата го изисква или пък да можете да променяте смените си с кратко предизвестие.

Възможността за гъвкав подход към работните ситуации също е от съществено значение и за доброто лидерство и ефективното управлението на промяната.

Работни места и професии, на които адаптивността и гъвкавостта се ценят високо

Всички професионалисти се използват гъвкавост и адаптивност в някаква степен, но тези умения са особено ценни при някои професии и работни места.

Работа в офис

Гъвкавост и адаптивност са необходимост в почти всяка професия, свързана с работа в офис, особено ако заемате експертна позиция или работите в сферата на обслужването на клиенти.

Консултиране

Тези качества са особено ценени и в сфертата на недвижимите имоти и бизнес консултирането.

Мениджмънт

На всички мениджъри им се налага да коригират стратегиите и плановете си във връзка с променящи се обстоятелства, за да свършат работата си. Така че, адаптивност се изисква и при заемане на ръководна позиция.

Човешки ресурси

Специалистите по човешки ресурси променят своите стилове на комуникация и използват набор от различни подходи и аргументи, когато комуникират с колеги или с кандидати за работа. При тях гъвкавостта и умението за бързо превключване са задължителни.

Преподавателска дейност

Учителите също следва постоянно да адаптират своите методи на преподаване според нуждите на своите ученици.

Здравеопазване

Работата в здравеопазването също често изисква доста голяма ангажираност към работата и всеотдаен подход.

Работа за малка фирма

Ако пък работите при по-малък работодател, към вас може да има повече очаквания да сте гъвкави по отношение на задачите, които поемате. В малките фирми задълженията на всеки служител са по-плаващи и често се налага да можете да вършите доста различни дейности.

Как специалистите по подбор преценяват дали сте адаптивни и гъвкави на работното си място?

На етап кандидатстване за работа

Начинът, по който специалистите по подбор на персонал преценяват вашата адаптивност и гъвкавост, отчасти зависи от това как те ги определят и на кой техен елемент ще придадат най-голямо значение.

Например, по време на етап онлайн кандидатстване, те могат да оценят способността ви да променяте планирания курс на действие чрез специфичен тест.


Но може да оценят и способността ви да се справяте с непредвидени ситуации, като прегледат секциите с умения и ранотен опит във вашето CV.

По време на интервю за работа

По време на интервю за работа вашата гъвкавост и адаптивност могат да бъдат оценени чрез набор от различни въпроси.

Ако работната роля или браншът изискват голяма гъвкавост по отношение на работното време или при вземане на решения, вероятно ще бъдете попитани какво знаете за работата, отчасти за да видите дали вашите очаквания са реалистични. Например:

 • Какво според вас ще бъде най-голямото предизвикателство на тази позиция?

Ако работата включва чести промени в стратегии и планове предвид променящи се обстоятелства или има изискване да можете да мислите и решавате проблеми светкавично, може да ви бъде зададен директен въпрос дали и как сте правили именно това. Например:

 • Опишете момент, когато нещо не се е получило, както сте планирали. Какво направихте и какво научихте от това?
 • Разкажете ми за ситуация, когато е трябвало да промените приоритетите си поради възникнало неочаквано събитие.

Като алтернатива може да ви бъде зададен и по-общ въпрос за това как сте преодолели проблем или пречка:

 • Кое е най-трудното предизвикателство, пред което сте се изправяли и как го преодоляхте?
 • Как се справяте с неуспехите?

При отговор на всички тези въпроси е препоръчително да дадете реални примери и да следвате техниката STAR. Вижте повече за нея тук.

Когато участвате в център за оценка на компетенции

Служителите по подбор на персонал могат също така да преценят как адаптирате плановете си, когато е необходимо, като наблюдават какво правите с новата информация, научена по време на различни упражнения в център за оценка.

Например, в упражнение, свързано с разработване на казус, може да ви бъде даден първоначален бизнес проблем или сценарий, върху който да работите.


След като приключите, оценителите могат и да ви представят нова информация, която да налага да промените решенията, които искате да им предложите.

Как да развиете уменията „адаптивност“ и „гъвкавост“?

Да можете да се адаптирате в променящи се ситуации е не само ключово работно умение, а и полезен подход към живота. Има и начини да го култивирате у себе си:

Станете експерт в управлението на времето си

За да сте адаптивни и гъвкави, за да се приспособявате лесно към променящи се обстоятелства, трябва да сте достатъчно организирани по отношение на собственото си работно натоварване.

Подобрете устойчивостта и емоционалната си интелигентност

Хората с по-висока емоционална интелигентност често се справят по-добре с промяната, защото я приемат и продължават напред, работейки без никакви негативни емоции за бързото ѝ преодоляване.

Приемете лидерска позиция в бързо развиващ се бранш

Тази работна среда изисква почти постоянно прилагане на гъвкав подход.

Впускайте се смело и с любопитство в непознати ситуации

Като например, предприемане на кратко пътуване до непозната дестинация или започване на ново хоби. Попадането в нови ситуации често изисква от вас да се откажете от предварително създадените в главата ви планове и да прегърнете неяснотата, която съпътства новото и промяната.


Прочетeте още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!