6 базови умения, необходими на всеки търсещ нова работа през 2022

0  КОМЕНТАР/И

Пандемията промени работното ни място завинаги. А кризите, които се стоварват върху нас една след друга от 2020 до момента, неминуемо ще доведат до увеличаването на безработицата и до засиленото търсене на нова работа от повече хора. Което означава, че ще има по-голяма конкуренция за едно свободно работно място. Затова, още от сега всеки от нас следва да оцени доколко е конкурентноспособен и да започне придобиването поне на няколкото базови умения, необходими на всеки търсещ нова работа в момента. Още преди да му се наложи.

Виж кои са те и започни активното им придобиване или усъвършенстване.

Години преди Ковид кризата, почти всеки бизнес стартира дигитална трансформация. Компании навсякъде по света, включително и в България, започнаха оптимизация на работните си процеси и адаптирането им към новия дигитален свят, в който живеем.

Използването на различни фирмени софтуери, автоматизацията и изкуствения интелект постепенно, но сигурно променят начина, по който работим в офиса. Затова и започнаха да се търсят различни умения, необходими за новия ни начин на работата.

Проактивното им придобиване може да е важният фактор, който ще ти осигури новата ти работа в близко или малко по-далечно бъдеще. Точно, когато ще ти трябват.

6 базови умения, необходими на всеки търсещ работа в момента

Меки умения

1

Ефективна комуникация

При позиции, за които работата в екип е важна, умението за ефективна комуникация вече е задължително изискване – както на живо, така и по телефон, чат и имейл. Притежаването му означава, че можеш ясно да изразиш мнението си и да разбираш и изпълняваш правилно възложените ти работни задачи.

Освен това обаче, днес също е важно да можеш и безпроблемно да работиш с платформи за видео връзка, като Zoom и Microsoft Teams, както и с платформи за комуникация в реално време, като Slack.

2

Критично мислене и решаване на проблеми

В „новото нормално“ компаниите все повече ще се нуждаят от креативни мислещи и решаващи проблеми служители. Затова и сред 6-те базови умения, необходими на всеки търсещ нова работа в момента, попадат критичното мислене и умението за бързо и ефективно решаване на възникващи проблеми.

Според проучване на SHRM 37% от работодателите посочват решаването на проблеми и критичното мислене сред основните меки умения, които липсват на кандидатите за работа. Тези от тях, които могат да докажат, че са способни да мислят критично и да намират решения на бизнес проблеми, имат много по-голям шанс да бъдат наети.

3

Емоционална интелигентност

Работодателите търсят и хора, които притежават емоционална интелигентност и способност да идентифицират и управляват и собствените си емоции, и емоциите на другите.

Това меко умение позволява на работещите да създават по-ефективни и устойчиви взаимоотношения с колеги и клиенти, и да разпознават собствените си силни и слаби страни. Което естествено ги прави силно предпочитани от работодателите.

Твърди умения

4

Техническа/ компютърна грамотност

Вече е задължително да си технически грамотен, за да намериш каквато и да било работа. Бизнесите оперират онлайн. Затова и техническите умения често са в основата на бизнес растежа в 21-ви век.

Освен това, повечето специалисти по подбор търсят кандидати онлайн, използвайки различни дигитални инструменти. Така че, дори и само в това отношение, за всеки търсещ нова работа е от изключителна важност да има поне минимална компютърна грамотност, за да може да навигира в тази среда по време на целия процес по подбор.

5

Владеене на поне един чужд език

Живеем в глобален свят. Работим за международни компании с офиси в България и/или за клиенти, намиращи се в различни държави.

Владеенето на английски език на добро ниво, осигуряващо ни разбиране с колеги и ръководители, които не са българи, е от критична важност. И е едно от важните базови умения, необходими на всеки търсещ нова работа в момента. Английският език е официален език в 67 страни по света и е най-често ползваният език за бизнес комуникация в международните компании – независимо в коя държава е централния им офис.

А ако вече владееш английски на относително добро ниво, осигуряващо ти безпроблемна работа, то значи е време да се замислиш за стартиране на курс за усвояване и на 2-ри чужд език. При избора си имай предвид следното: френският език е официален в 29 страни, испанският – в 21, немският – в 6 (като цели 78% от говорещите го живеят в Германия).

6

Управление на проекти

Това умение вече не е важно само за тези на ръководни позиции или за конкретните експерти, занимаващи се само с проджект мениджмънт. То вече е ключово за всеки работещ. За да може сам да управлява и работата си, и рисковете, и времето си, и ресурсите си, така че да си свърши работата по възможно най-ефективния начин.

Управлението на проекти е важно умение, показващо и че си запознат по принцип с работни процеси, както и как да ги създаваш, поддържаш или променяш. Освен това изпраща сигнал, че можеш да поемаш инициатива. Но най-важното – притежаването му показва, че имаш лидерски потенциал. А това е важно за работодателите. Особено в време, в което бизнес средата се променя изключително динамично и постоянно се правят организационни промени.

Вероятно следващите месеци няма да са лесни. И усвояването на нови умения може би няма да е сред приоритетите ти. Но те съветваме да започнеш да мислиш за това каква би искал да е следващата ти работа и кои от посочените базови умения следва да усъвършенстваш. За да ги владееш, когато дойде времето за промяна.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!