Как да обясните на интервю за работа, че сте били уволнени: 5 примерни отговора

0  КОМЕНТАР/И

Дори и най-добрите професионалисти могат да бъдат уволнени – съкращение, оптимизиране, смяна на мениджмънта, преструктуриране ... причините могат да са различни. 

Възстановяването след това е процес, който включва не само справяне с всички негативни емоции, които несъмнено изпитвате, но и с намирането на нова работа.

И в този процес е почти сигурно, че интервюиращите ще ви попитат за причините, поради които сте били освободени. Затова е добре да сте подготвени да отговорите на въпросите им така, че да не намалите шансовете си за получаване на оферта за работа.

Вижте нашите съвети и примерни отговори как да обясните на интервю за работа, че сте били уволнени.

More...

Как да обясните на интервю за работа, че сте били уволнени

Интервюиращите ще ви зададат въпроса защо сте били освободени от работата си.

Вашата задача е да ги уверите, че уволнението ви по никакъв начин не е заради качеството на работата, която сте вършили.

  • Например, придобиване на фирмата ви от друга компания може да е довело до масови съкращения, с които да се елиминират служителите с дублиращи се отговорности.
  • Или може да е имало реорганизация и всички служители, работещи в отдела ви, да са били прекратени.
  • Или пък бизнесът е започнал да губи пазарен дял и е трябвало да намали разходите.

Голям процент от уволненията се случват именно поради взети бизнес решения, засягащи цялата фирма, а не заради проблеми с ефективността на конкретен служител.

Ето и няколко насоки как да отговорите на въпроса на интервюиращите защо сте били уволнени:

Дайте кратък и неемоционален отговор

Не бъдете многословни. Няколко изречения обикновено са достатъчни.

Стремете се и поведението ви да е професионално, особено когато обсъждате минал трудов опит. Би било полезно и да се справите с емоциите си относно прекратяването предварително. Така ще можете да го обсъдите спокойно и рационално.

Бъдете открити и позитивни

Когато сте прями, събеседниците ви ви възприемат като надежден и ви имат доверие. Дайте им достатъчно информация, за да поставите уволнението си в контекст.

Споделете реалните причини, без да споменавате думите „уволнение“, „вина“ и „несправяне“.

Бъдете позитивни и избягвайте пренебрежителни забележки за бивши колеги и мениджъри.

Споделете какво сте научили от тази ситуация

Вместо просто да опишете последователността от събития, които са се случили, важно е да споделите и какво сте научили от този си опит и как планирате да го използвате, за да подходите по-ефективно към подобни ситуации на следващата си месторабота.

Докато го правите, опитайте се да предадете усещането ви за гордост от факта, че сте устояли в предизвикателна ситуация и сте дали всичко от себе си толкова дълго, колкото сте могли.

Разграничете предишната си работа от тази, за която кандидатствате

За да избегнете подозренията, че сте били уволнени поради липса на знания, умения или поради несправяне с работата, обосновете как позицията, за която в момента кандидатствате, е по-подходящата за вас.

Наблегнете на умения, знания или лични качества, които ще ви позволят да се представяте на нея изключително успешно.

Примерни отговори

Ето и няколко примерни отговори, описващи различни специфични ситуации, които можете да използвате, за да обясните защо сте били уволнени:

1. Неподходяща позиция

Когато бях нает първоначално, задълженията и очакванията за работата ми бяха много различни от това, която всъщност върших впоследствие. От самото начало беше очевидно, че има проблем с комуникацията.

Моят ръководител и аз осъзнахме, че позицията не е подходящата за мен и се разделихме съвсем приятелски.

След това конкретизирах още по-добре професионалните си цели и работих върху подобряването на комуникативните си умения, за да направя всичко възможно да избегна подобна ситуация в бъдеще.

2. Хаотично работно място

Умея да работя самостоятелно качествено и без надзор, и работя най-добре в среда, когато знам какви са очакванията към мен. Дори ако настъпят промени, ако ми кажете какво трябва да направя по различен начин, се съобразявам веднага и променям начина си на работа.

Естеството на работата, която вършех на последната си позиция, не отговаряше на силните ми страни. Освен това, липсваха насоки от прекия ми ръководител, задачите не бяха обяснени добре и изглеждаше, че има постоянно текучество на персонал.

Това, което научих от този си опит е да задавам повече въпроси, да изяснявам изискванията и очакванията към мен, и да се уверя, че разполагам с необходимата информация, за да свърша работата си добре и навреме.

3. Токсична работна среда

Работя най-добре в екипна среда, в която всички се подкрепят и насърчават един друг. Веднага след като започнах работа при последния си работодател, разбрах че в организацията има значителен вътрешен конфликт, водещ до висок процент на текучество.

Представих се възможно най-добре в тази ситуация и много от колегите оцениха високо работата ми. Но в крайна сметка тази среда беше твърде трудна за пренебрегване.

4. Слаби резултати

Бях освободен от предишната си позиция, защото не постигах заложените ми продажбени цели. Учех и се усъвършенствах всеки месец, но просто не стигнах до 100% изпълнение на таргета си достатъчно бързо.

Компанията обикновено наема хора с опит в продажбите, но решиха да ме наемат без да имам предишен опит в областта. След това обаче просто нямах достатъчно време, за да стана толкова добър, колкото потенциално бих могъл.

Не считам това време за загубено за мен, тъй като научих много за времето, в което работих там. Мисля, че уменията, които усвоих – като това да общувам ясно и да ходя на работа всеки ден, зареден с енергия и ентусиазъм, ще ми служат добре на позицията, за която кандидатствам.

5. Съкращение

По-голяма компания придоби фирмата, за която работех доскоро. Веднага след това започнаха процеси по реорганизация.

Като част от тези процеси, бях приложени мерки за съкращаване на всички отдалечено работещи служители.

Продължавайки напред, надявам се да успея да продължа да се развивам успешно професионално и кариерно на следващото си работно място, и да допринеса за успеха на работодателя си в дългосрочен план.

За финал

Бъдете позитивни и директни, когато обяснявате причината, поради която сте били уволнени. Покажете, че сте се поучили от опита и сте предприели действия, за да сте сигурни, че ще реагирате още по-продуктивно в подобна ситуация в бъдеще. По този начин ще си осигурите най-добрия възможен шанс да бъдете наети на работа.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!