3 вида власт на работното място и как да ги изградите

0  КОМЕНТАР/И

Думата „власт“ обикновено има негативен оттенък. Но когато говорим за власт на работното място, тя понякога е необходима, за да се свърши всичко, както трябва.

Една от най-големите грешки, които работещите правят, е да се откажат от властта си, защото смятат, че нямат такава. В работна среда обаче властта идва не само от позицията ви в йерархията. Имате силата да влияете положително на вашите колеги и компанията, за която работите, каквато и позиция да заемате. И можете да увеличите властта си с целенасочени действия.

Има различни видове власт, но 3 са особено важни за нас, като професионалисти. Ето повече за тях и как може да се развият.

More...

3-те основни вида власт на работното място

Йерархична власт, произтичаща от позицията

Властта, вървяща с ролята ви, е тази, която идва директно от това къде се намира позицията ви в йерархията. Като цяло, колкото по-високо сте позиционирани в организационната структура, толкова повече власт имате.

Десетилетия наред обаче много лидери са злоупотребявали с този вид власт и много мениджъри продължават да го правят и днес. И всички знаем, че това не винаги е най-добрият начин да работи дадена организация в днешно време. Директните заповеди и нареждания, когато се ползват неправомерно, действат силно деморализиращо на работещите.

Въпреки това има ситуации, в които тази власт може да бъде полезна.

Пример

Когато работен процес е блокирал или пък колега отказва да сътрудничи и не можем да си свършим работата. Тогава мениджърът може да използва своята позиция, за да придвижи нещата напред.

За разлика от другите два вида власт, придобиването на йерархична власт често зависи от външни обстоятелства, като получаване на повишение. Единственото, което е във ваш контрол тук е желанието ви за кариерно развитие и полагането на усилия да се придвижвате нагоре по кариерната стълбица.

Власт, свързана с влияние върху другите

Този вид власт се печели с вашата безупречна репутация на подкрепящ, позитивен и постоянно помагащ на колегите си човек. Тя се движи с вас, дори ако сменяте ролите си в организацията. Чрез нея имате влияние върху околните и в резултат те искат да работят с вас или да ви помагат да постигнете целите си.

Властта, свързана с влияние върху другите, може да намалее, ако започнете често да използвате йерархичната си власт.

Пример

Когато ви повишат на ръководна позиция и изведнъж преминете от роля на колега към такава на мениджър, трябва да балансирате добре предишната си власт с новопридобитата си по-висока позиция. И ще ви отнеме известно време, за да възстановите отново властта да влияете върху другите в новата си роля на лидер.

За да изградите този тип власт, поставете си за цел да опознаете добре колегите си и си създайте отлични взаимоотношения с тях, за да си вършите работата впоследствие бързо и ефективно. И продължавайте да развивате тези взаимоотношения, не спирайте да инвестирате в тях.  

Експертна власт

Експертната власт идва от вашите професионални знания и умения и от това как ги споделяте с другите.

Пример

Знаете, че имате такава власт, когато колегите ви работят по проект или се нуждаят от някой, на когото могат да разчитат, и веднага се сещат за вас.

Експертната власт е полезна, защото ви показва, че ви смятат за важни за успеха на организацията и че хората знаят, че сте готови да помогнете. Тази истинска готовност да помагате на другите е от решаващо значение, защото ако сте експерт, но не желаете да подкрепяте другите, това превръща властта ви по-скоро в йерархична.

За да изградите експертна власт, определете какво искате да усвоите, в коя област искате да се усъвършенствате. Обикновено експертната власт идва с придобития във времето опит. Можете да ускорите този процес обаче, като изкарате курс или участвате в уебинар, срещате се с други експерти или просто четете по темата и полагате ежедневни усилия да станете най-добър в областта си.


Може да имате и 3-те вида власт на работното място. Просто положете усилия да ги развиете. Имайте предвид обаче това ключово изискване: с властта идва отговорността да помагате на другите. Желанието ви да подкрепяте колегите си е от съществено значение, за да ви приемат те като професионалист или лидер, който наистина има влияние. В противен случай се превръщате просто в бълващ нареждания човек, който никой не уважава.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!