3 стратегии за вземане на по-добри решения на работното място

0  КОМЕНТАР/И

Като човешки същества, всички сме склонни да интерпретираме информацията, която получаваме, по начин, който потвърждава нашите вярвания и интереси. Възприемаме я и я обработваме напълно селективно, като обикновено пренебрегваме или напълно отхвърляме тази информация, която противоречи на вижданията ни. Tова пристрастие се проявява особено явно, когато приписваме успеха си на собствените си умения, а провалите си – на външни фактори. И ни пречи да вземаме по-добри решения на работното ни място и в личния ни живот. Това когнитивно изкривяване е познато в психологията като пристрастие, обслужващо интересите ни.

Вижте как да се справите с него, ползвайки 3 различни стратегии. Те ви помагат и за вземане на по-информирани и по-оптимални решения.

More...

Какво представлява когнитивното пристрастие, обслужващо интересите ни?

Когнитивното пристрастие, обслужващо интересите ни (self-serving bias), е доста често срещано. То се проявява, когато приписваме положителни събития и успехи на собствената си личност или на действията си, а обвиняваме за отрицателните резултати външни фактори, несвързани с нас самите. Чрез него потвърждаваме собствените си вярвания и подсилваме самооценката си.

В резултат, това изкривяване може да доведе до вземане на неоптимални решения или дори да ни въвлече в конфликт. Тъй като, когато вярванията ни са предизвикани от противоречаща им информация, ние все повече се окопаваме в позицията си и сме все по-малко склонни да обмисляме други възможности. Това затруднява сътрудничеството при решаване на сложни проблеми и обикновено води до неприятни ситуации на работното място.

Ето как да се справите с пристрастието и да започнете да вземате по-устойчиви и по-добри решения.

3 стратегии

3 стратегии за вземане на по-добри решения на работното място

1. Имайте предвид източника на информацията

Преразгледайте данните, на които разчитате, за да вземете решение, и обмислете как и от къде сте ги получили.

Пример

Търговска верига се опитва да мотивира служителите си да продават повече. Мениджмънтът въвежда месечни цели, които при изпълнение водят до получаване на месечни бонуси. В резултат повечето служители постигат целите си и производителността (и продажбите) се увеличава.


След по-внимателно проучване обаче, ръководството на компанията забелязва, че служителите постигат месечните си цели предимно през последната седмица на всеки месец, а в първата седмица след изплащането на бонусите има ръст във върнатите стоки.


Какво всъщност се е случило? Служителите купуват стоки в края на месеца, за да изпълнят целите си, и ги връщат обратно и си вземат парите малко след като получат бонуса си. Явно е, че мениджърите оценяват работещите въз основа на непълна информация за тяхното поведение и работно представяне.

Вземете предвид източника на информацията, която ползвате, и преценете дали е подходящата за целите ви. Така може да сте по-уверени, че при вземането на решение за следващите си стъпки използвате подходяща информация, за да обмислите действията си.

2. Обмислете различните посоки, в които бихте могли да тръгнете

След като вземете дадено решение, обмислете различните начини на действие, които бихте могли да предприемете, и различните резултати, които бихте могли да постигнете, следвайки малко по-различен път, за да разберете по-добре факторите, които са повлияли на вашия избор.

Пример

Ако сте пропуснали да завършите проекта си/ задачата си в крайния срок, обмислите как отправяне на молба за съдействие или пък предоговарянето на крайния срок биха могли да повлияят на резултата. Къде ще се намирате в момента, ако бяхте предприели едно от тези действия? Как щяхте да се чувствате?


Това ще ви помогне да разпознаете точните фактори, които са изиграли важна роля в процеса на вземане на решенията ви, докато сте работили по задачата си – например, решението да свършите всичко сами, вместо да се доверите на други хора и да я завършите навреме. Така по-лесно можете да идентифицирате промените, които да направите при вземане на бъдещи решения в подобна ситуация.

Обмисляйки всички възможни начини за справяне с проблем или задача, и възможните резултати от всеки един от тях, ви помага да прецените изборите, които сте направили, и да разширите фокуса си. Това действие ви насърчава и да вземете под внимание различните гледни точки и да постигнете по-балансиран поглед върху избора си.

3. Предизвикайте себе си и предположенията си

Преборете собствените си пристрастия, като активно търсите информация, която предизвиква вашите вярвания и предположения. Този процес е неудобен, тъй като се приема като заплаха за вашата идентичност и мироглед, но е ключова стъпка в развитието на по-нюансирана и по-информирана перспектива.

Един от начините да направите това е целенасочено да се излагате на различни гледни точки, за да разширите разбирането си за даден проблем.

Пример

Изпълнителният директор на Microsoft Satya Nadella поема тази роля през 2014 г. и веднага вижда, че фокусът на компанията само върху Windows и Office ограничава растежа ѝ. 


За да разшири хоризонтите на развитие на компанията, той привлича хора от различни браншове, които носят със себе си разнообразна гама от перспективи. Той също така насърчава служителите да експериментират и да поемат рискове, дори ако това означава сблъскване с неуспехи. Чрез целенасоченото излагане на себе си и екипа си на различни гледни точки и нови идеи, Nadella успява да трансформира Microsoft в по-иновативна и фокусирана върху клиентите компания, с подновен фокус върху облачните решения и изкуствения интелект.

Проучване установява, че хора, които активно търсят информация, оспорваща техните когнитивни изкривявания, са по-способни да актуализират своите вярвания при получаване на нови факти.

Чрез активно търсене на различни гледни точки, можете да преодолеете ограниченията на пристрастието, обслужващо интересите ви, и да вземате по-информирани, по-работещи и по-добри решения на работното място.


Всички хора сме подвластни на когнитивното пристрастие, обслужващо интересите ни, което изкривява възприемането на света около нас. Независимо от знанията и уменията ни, от опита и експертизата ни.

Преодоляването му е критично важно за постигането на по-добри решения на работното ни място и в личния ни живот. И е напълно възможно. Можем да вземаме по-добри решения и да отключим пълния си потенциал, ако редовно ползваме 3-те стратегии от статията.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!