Използване на хумор на работното място

0  КОМЕНТАР/И

Използването на хумор на работното място насърчава сплотеността и увеличава бързо доверието между работещите. Хуморът е и пряк (и бърз) път за изграждане на ползотворни професионални отношения.

80 двойки студенти, които не са се познавали преди това, участвали в експеримент. След като разговаряли в продължение на 30 минути, били попитани дали искат да продължат да общуват с другия човек и в бъдеще. Участниците с чувство за хумор са получили много повече отговори „Да“ от другите.

Изводите: Хуморът намалява несигурността и сближава хората.

Вярно ли е обаче това твърдение при използването на хумор на работното място?

More...

Осезаемите ползи от използване на хумор на работното място

Работно място, което от време на време насърчава малко по-несериозно отношение, създава сплотени екипи и силна ангажираност.

1. Хуморът на работното място сплотява и подпомага креативността

Резултатите от изследването на Jennifer Aaker и Naomi Bagdonas показват, че хуморът е най-недооцененият актив на работното място.

В популярния си TED Talk те наричат хумора „тайното оръжие“ за изграждане на взаимовръзки, креативност и устойчивост. Освен това, според тях хуморът е умение, което може да се усвои.

Тук става дума по скоро за гледане на света по различен начин и за по-човешко, по-топло отношение към другите. Оказва се, че дори една шега може да има положително влияние - дори и да не е добра.

2. Хората, използващи хумор на работното си място, се възприемат като по-компетентни

Според експеримент, проведен от Brad Bitterly и Alison Wood Brooks, водещите на презентации и лекции, които използват хумор, са оценени като по-уверени и компетентни от тези, които говорят единствено сериозно.

3. Лидерите, използващи правилно хумора, създават продуктивни и ефективни екипи

Когато лидерите използват хумор, служителите са по-склонни да изпълнят отлично служебните си задължения и да надхвърлят очакванията.

Хуморът имат значение за ефективността на лидерството. А ефективният лидер влияе силно положително върху представянето на служителите, удовлетвореността им от работата, креативността им и усещането им за психологическа безопасност.

Кой тип хумор да ползваш в професионална среда?

Хората могат да бъдат забавни по различни начини. Някои умеят да включат хумор в презентациите си, други са изключително остроумни събеседници, а има и такива, които разказват увлекателно забавни истории или пишат духовити имейли.

Ако смяташ, че ти самият не си особено забавен, достатъчно е просто да се наслаждаваш и оценяваш хумора на другите на работното място. Да си „ценител на хумора“ също носи ползи.

Вярно е обаче и че хуморът понякога може да е рисков. Шеги, които отиват твърде далеч и прекрачват граници, не насърчават взаимоотношенията и всъщност могат да бъдат вредни.

Как да постигнеш правилния тон, когато използваш хумор на работното място?

Според изследователи от University of Western Ontario, хуморът може да бъде разделен на 4 типа:

Позитивен тип хумор на работното място

  • Хумор, който не е за сметка на други хора. Идеята тук е всички да се забавляват и да се чувстват включени в шегата. Този тип хумор не се фокусира върху конкретна цел.
  • Самоутвърждаващ хумор. Използващият този тип хумор иска да се усъвършенства. Затова се фокусира върху по-светлата страна на трудна ситуация или споделя забавна история, използвайки самокритика.

Негативен тип хумор на работното място

  • Агресивен хумор. Този тип хумор е директно насочен към другите с погрешното усещане, че ще се отрази добре на разказващия историята. Агресивният хумор обаче създава единствено разделение и недоверие.
  • Самоунищожителен хумор. Тук говорещият се шегува със себе си или споделя прекалено лични подробности с цел да изглежда добре в очите на другите. Целта му е да ги забавлява, като причинява болка на себе си. Това поведение обаче винаги има обратния ефект.

Не е изненада, че позитивните типове хумор са по-ефективни при изграждането на взаимоотношения.

 Този експеримент показва именно това. В него изследователи изследват как различните типове хумор влияят на двойки, които водят интензивни разговори за връзката си.


Всяка двойка е била помолена да разреши конфликт помежду си. След това всеки партньор е бил помолен да попълни въпросник за това как се чувства.


Хората, чиито половинки са използвали позитивен тип хумор, се чувствали по-близки до партньорите си. Те показват и по-голямо чувство на удовлетворение и изпитват по-малко стрес.


Другите участници, чиито партньори са използвали негативен тип хумор по време на разговорите им, са изпитвали далеч по-малко удовлетворение. Освен това чувството им за близост е намаляло и нивото им на стрес се е увеличило.

Тези констатации остават същите, когато се прилагат и към работните взаимоотношения.

Позитивният хумор подобрява сплотеността по време на работа и повишава ефективността. Отрицателният хумор намалява обмяната на знания и комуникацията, и като цяло намалява доверието.

Как да използваш хумор на работното място?

Живот, лишен от хумор, е не само по-малко радостен, но и по-малко продуктивен и по-малко креативен за теб и за хората около теб.

Затова, ето няколко съвета за използването на хумор на работното място:

  • Не мисли: „Това ще МЕ направи ли забавен в очите на другите?“ Вместо това се запитай: „Как това ще накара ДРУГИТЕ да се чувстват?“
  • Не се подигравай на някого и не разказвай шега за сметка на някой друг.
  • Не иронизирай чуждите или собствените си недостатъци.
  • Винаги имай предвид кое е социално приемливо и кое не. 
  • Мисли преди да се пошегуваш. Използвай здравия си разум.

Когато използваш сарказъм (най-често срещаният вид хумор на работното място), винаги имай предвид ситуацията и участниците в нея.

Запитай се и дали си агресивен (отрицателен тип хумор) или свързващ (позитивен тип хумор). 

Самокритиката, например, може да създаде близост с другите, но може и бързо да се превърне самоунищожителен хумор. А чрез него само ще накараш околните да се чувстват неловко.


Когато използваш хумор на работното място бъди обаче тактичен, внимателен и позитивен, и обръщай внимание на контекста.

И имай предвид, че хуморът не е подходящ за всички работни ситуации.

Например, съчетаването на конструктивната критика с хумор може и да смекчи посланието (и да направи задачата по-лесна за теб), но също така може и да го скрие напълно.


Не прикривай истинското си послание с хумор, особено когато е необходимо да си директен.

И за финал: Смей се от сърце при всяка възможност. Забавлявай се, когато е възможно. 

Не е нужно постоянно да си сериозен и делови, докато работиш.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!