Умения за решаване на проблеми: процес, усъвършенстване и демонстриране при търсене на работа

0  КОМЕНТАР/И

Решаването на проблеми е част от работното (а и личното) ежедневие на всеки от нас. Без значение къде и какво работиш, постоянно се сблъскваш с различни проблеми. И за да си успешен на работното си място, е задължително да прилагаш твоите умения за решаване на проблеми по правилен начин.

А ако търсиш нова работа, е важно да демонстрираш уменията си за решаване на проблеми в процеса по кандидатстване за всяка свободна позиция.

Но какво представляват уменията за решаване на проблеми? Какво можеш да направиш, за да подобриш твоите? И как да покажеш тези твои умения по време на търсенето ти на нова работа?

Прегледай това ръководство за решаване на проблеми и намери отговорите.

More...

Умения за решаване на проблеми: кратко описание

Уменията ти за решаване на проблеми ти позволяват да идентифицираш ситуация, която се нуждае от промяна. След като установиш какво трябва да се промени, чрез тези си умения можеш и да идентифицираш най-добрите резултати, да дефинираш потенциални процеси за постигане им, и да оцениш дали и как са постигнати (или пък не) желаните резултати.

Всяка работа, независимо каква е тя, включва почти ежедневно решаване на различни възникващи проблеми.

Служител, който може да разрешава ефективно проблеми и да взема правилни и навременни решения (или да предлага потенциални решения) се приема като човек, който си върши работата отлично.

И колкото повече напредваш в кариерата си, толкова по-важни ще са за теб тези умения. Докато растеш йерархично, проблемите стават по-сложни, неясни и рискови.

Така че, колкото по-добри умения за решаване на проблеми имаш, толкова по-ценен ще си за работодателя си. И ще получаваш все повече възможности и за кариерно, и за йерархично израстване.

Процес по решаване на проблеми в 6 стъпки

Решаването на проблеми е процес и включва конкретни стъпки. 

Ето кои са те:

1: Идентифицирай и оцени проблема

Не можеш да решиш даден проблем, ако не си напълно наясно какъв е той.

Така че, първата стъпка е да разпознаеш настоящият или потенциален проблем. За да направиш това, ти трябва знание и осъзнатост какво трябва да се случва, в сравнение с това какво наистина се случва.

След като идентифицираш проблема, следва да оцениш неговото влияние. Колко човека ще засегне – 3 или 300? Колко допълнителни средства ще струва това на фирмата – 100 или 10,000 лв? Оцени размера, въздействието и разходите, които проблема причинява.

След като разбереш обхвата на проблема, ще имаш по-добра представа с какво си се заел. И в резултат ще можеш да предложиш напълно удачни решения.

Уменията, които са ти необходими по време на тази стъпка от процеса по решаване на проблеми, включват:

 • Анализ
 • Внимание към детайлите
 • Набавяне на данни
 • Прогнозиране

2: Намери източника на проблема

След като вече знаеш какъв точно е проблема и какво може да бъде неговото потенциално въздействие, е време да разбереш откъде идва той или какво го причинява.

Идентифицирането на източника на проблема ще ти даде ключова информация за това как да го отстраниш.

Често симптомите на проблема са доста по явни от основната причина за него. В резултат, обичайно се фокусираме върху преодоляването на симптомите, а не върху изкореняването на причината. Което обикновено води до повтаряне на проблема или до появата на още по-сериозни нередности.

Затова, само чрез разбиране на основната причини може да се намери истинско, дългосрочно решение.

Има различни техники, които могат да ти помогнат да разбереш какво наистина причинява даден проблем.

Техниката на 5-те „Защо?“ помага да разкриеш първопричината за даден проблем, като зададеш 5 поредни пъти въпроса „Защо?“ Като всеки въпрос надгражда предишния ти отговор.


Или можеш да пробваш причинно-следствения анализ. Чрез него се разглеждат различни категории, които биха могли да причинят проблем. Ползва се т.нар. мозъчна атака (брейнсторминг), за генериране на идеи за потенциалните първопричини във всяка от категориите.

По време на този етап от процеса по решаване на проблеми, любопитството ти е от ключово значение. То ти е необходимо, за да проучиш всички различни фактори, които биха могли да причинят проблема.

Уменията и качествата, необходими по време на тази стъпка от процеса по решаване на проблеми, включват:

 • Анализ
 • Брейнсторминг
 • Креативност
 • Критично мислене
 • Любопитство
 • Дедукция
 • Проучване

3: Брейнсторминг на потенциални решения

След като идентифицираш проблема и причината за него, следващата стъпка е да обмислиш потенциалните опции, които ще го разрешат.

За целта ползвай брейнсторминг техниката.

Ако проблемът е малък и сравнително ясен, тогава идентифицирането на няколко опции за разрешаването му може да е напълно достатъчно. Ако проблемът обаче е по-голям и сложен, ще ти отнеме известно време за да обмислиш възможни решения.

Размерът и обхватът на проблема също така определят и кой следва да участва в тази стъпка.

В някои случаи може да успееш и сам да измислиш удачните решения. Но ако се сблъскаш с по-сложен проблем, включи и други професионалисти. Трябва да можеш да прецениш какъв вид е проблема и кого да въвлечеш на този етап, за да ти помогне и да проведеш възможно най-продуктивна мозъчна атака.

Едно от най-важните умения на този етап е креативността. Колкото по-креативен си по време на брейнсторминга, толкова повече и по-добри потенциални решения ще генерираш. И толкова по-вероятно е едно от тези решения да е най-подходящото.

Уменията и качествата, от които се нуждаеш по време на тази стъпка от процеса по решаване на проблеми, включват:

 • Брейнсторминг
 • Комуникация
 • Креативност
 • Преценка
 • Слушане
 • Модериране на срещи
 • Търпение
 • Работа в екип

4: Оцени всички потенциални решения

След като вече имаш списък с потенциални решения, следващата ти стъпка е да разгледаш внимателно всяко от тях и да стесниш списъка до няколко най-добри решения.

За да успееш по време на този етап от процеса по решаване на проблеми, ще трябва да прецениш доколко всяко потенциално решение е приложимо. Ето как да го направиш:

Направи списък с плюсове и минуси за всяко потенциално решение. Обсъди предимствата и недостатъците с колегите си. И накрая, стесни възможностите само до решенията, които имат най-много потенциални предимства.

Работата ти по решаване на проблема до момента също ще ти е полезна, когато оценяваш кое от потенциалните решения може да е най-ефективно. Ясното разбиране за това какъв е проблемът, защо всъщност е проблем и какво го причинява, ти помага много по-лесно да преценяваш всяко от решенията.

Уменията, необходими по време на тази стъпка от процеса по решаване на проблеми, включват:

 • Анализ
 • Проверка на фактите
 • Прогнозиране
 • Приоритизиране
 • Проучване
 • Работа в екип

5: Избери най-доброто решение на проблема

След като стесниш списъка с потенциалните решения и претеглиш плюсовете и минусите на всяко от тях, е време да избереш само едно.

В зависимост от вида и въздействието на проблема, както и от твоята работна роля и позиция в йерархията, може ти да си този, който да вземе финалното решение. Или пък следва да представиш проблема и потенциалните му решения на ръководителя си.

Ако проблемът е сложен или ще има голямо въздействие върху компанията и бизнеса, вероятно е най-добре да представиш потенциалните решения на мениджмънта, за да каже той последната си дума. А и за да е информиран.

Уменията, необходими по време на тази стъпка от процеса по решаване на проблеми, включват:

 • Анализ
 • Комуникация
 • Вземане на решения
 • Преценка
 • Убеждаване
 • Прогнозиране
 • Презентиране
 • Работа в екип

6: Приложи решението и проследи резултата

Изборът на решение само по себе си не оправя нищо. Трябва и да приложиш това решение и да го направиш правилно, за се справиш с първоначалния проблем.

Това означава разработване на план за действие и координация с други ключови колеги и професионалисти.

Също така, след прилагането на плана е препоръчително да проследиш дали решението наистина е разрешило проблема. И причинило ли е непредвидени последици.

Пример

Да предположим, че в компанията ти съществува следния проблем: Отнема твърде много време за обработка на заявките за обслужване на клиенти. 


Затова, за да се справиш с проблема, си въвел нова тикет система за управление на заявките. 


След внедряването ѝ, проследи какво се случва. Добре е лично да се увериш, че системата наистина позволява по-бързото обслужване на клиенти. Както и че не е причинила нови и неочаквани проблеми.

Уменията и качествата, необходими по време на тази стъпка от процеса по решаване на проблеми, включват:

 • Адаптивност
 • Анализ
 • Комуникация
 • Колаборация
 • Анализ на данни
 • Делегиране
 • Обратна връзка
 • Целеполагане
 • Организираност
 • Управление на проекти
 • Планиране
 • Управление на времето

Как да подобриш твоите умения за решаване на проблеми?

Решаването на проблеми е процес, който следва да познаваш и ползваш ефективно, ако се стремиш към кариерно развитие.

Как да подобриш твоите умения за решаване на проблеми, така че те да ти помогнат да напредваш в кариерата си?

Увеличи знанията си по темата

Научи възможно най-много. Чети казуси за разрешаване на комплексни проблеми и книги и статии за различните техники за решаване на проблеми. Или инвестирай в кратък курс по критично мислене и решаване на проблеми.

Изпробвай различни техники за брейнсторминг

За да разрешаваш по-добре проблеми, следва да можеш да мислиш нестандартно. Изучаването и прилагането на техниките за брейнсторминг е един от начините за усъвършенстване на уменията ти за решаване на проблеми.

Учи се от хора, които успешно решават проблеми

Хората от професионалния или личния ти живот, които се справят отлично с решаването на проблеми, могат да са чудесен източник на знания и обмяна на опит. Чуй как са подходили към сложните проблеми. Помоли ги да споделят и своите неуспехи и грешки, а не само успехите си. Виждайки как другите решават проблеми и какво са научили от опита си, ще ти помогне да подхождаш към проблемите по различен начин.

Упражнявай уменията си за решаване на проблеми

Както и с всяко друго умение, за да подобриш твоите умения за решаване на проблеми, следва да ги практикуваш и упражняваш редовно. Следващия път, когато се сблъскаш с проблем, просто премини през целия процес по решаване на проблеми. А ако нямаш реален проблем подръка, опитвай се да разрешиш хипотетичен такъв.

Демонстриране на умения за решаване на проблеми, когато търсиш нова работа

Работодателите търсят хора с умения за решаване на проблеми, които да им помагат да постигнат целите си дори и при възникване на неочаквани препятствия и трудности.

Ако искаш да се откроиш сред останалите кандидати за дадена свободна позиция и да получиш предложение за работа, демонстрирай отлични умения за решаване на проблеми по време на процеса по подбор.

Ето как да го направиш:

В твоето CV

При изброяването на отговорностите си за всяка заемана позиция, когато изготвяш автобиографията си, включи и 1 трудност, което си преодолял. Опиши накратко как си подходил, какво е било решението и сподели положителните резултати.

Пример

В една от предишните ти фирми е трябвало да намериш нов начин за пускане на пазара на нов продукт с минимален бюджет. В описанието на тази позиция включи:


Отговарях за налагането на пазара на нова линия слънцезащитни продукти в дигитални и традиционни канали с максимален бюджет от 1,000 лв. За да се справя успешно, проучих и договорих нови канали за дистрибуция, което доведе до продажби в размер на 60,000 лв. в рамките на 90 дни след старта.

В мотивационното писмо

В мотивационното писмо имаш повече място за демонстриране на отлични умения за решаване на проблеми.

Разкажи с 2-3 изречения кога и как си решил релевантен за свободната позиция проблем. Включи следната информация:

 • Какъв е бил проблема?
 • Как си подходил/стигнал до решението?
 • Какви са били резултатите от разрешаването му?
 • Какво научи?

Друга стратегия е да подчертаеш как би използвал уменията си за решаване на проблеми на новата позиция. Прегледай задълженията от обявата за работа и предположи с какви видове проблеми може да се сблъскаш. След това опиши как би подходил към тях.

Пример

Кандидатстваш за позиция Асистент на Изпълнителния директор, която изисква отлично планиране и управление на календара на Изпълнителен директор, който често пътува по работа.


Посочи в мотивационното си писмо как би насрочвал ефективно ангажименти, докато Изпълнителният директор е извън офиса. Например, ще разработиш електронна система за одобряване и приемане от разстояние на насрочените от теб срещи.

По време на интервю за работа

Интервюто за работа ти предлага отлична възможност да демонстрираш твоите умения за решаване на проблеми.

При подготовката си подготви 2-3 ситуации, в които си ползвал успешно уменията си за решаване на проблеми. По този начин, когато интервюиращите те попитат за примери за ситуации, в които си се сблъсквал с проблеми и как си ги решил, ще имаш готови подходящи истории.

Съвет

За да си максимално ефективен, ползвай метода STAR (Situation, Task, Action, Result), който разделя историята ти на 4 части: Ситуация, Задача, Действие и Резултат.


Имаш нужда от професионална кариерна подкрепа при търсене на новата си работа?

На твое разположение сме:

изготвяне на кандидатура

Наръчник "Изготвяне на кандидатура за работа"

Инструкции и бланки за създаване на кандидатура.

кандидатура за работа

Изготвяне на кандидатура за работа

Изготвяне на персонализирани CV и мотивационно писмо.

цялостна подкрепа

Професионална кариерна подкрепа

Професионална подкрепа до намиране на нова работа.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!