Тормоз на работното място

2  КОМЕНТАР/И

Много служители са подложени на тормоз на работното място.

И тъй като често не са сигурни какво да правят, когато се сблъскат с него, не предприемат никакви действия за прекратяването му. Така тормозът превръща компанията в токсично работно място и може да доведе до сериозни последствия за тормозения служител.

Запознай се с това какво представлява тормозът на работното място, как да го разпознаеш и какви действия да предприемеш, ако си подложен на него.

More...

Определение

Тормозът на работното място е форма на дискриминация.

А българското законодателство забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на следните признаци:

Признаци за дискриминация

Пол

Раса

Народност

Етнос

Човешки геном

Образование

Гражданство

Произход

Религия и вяра

Убеждения

Политическа принадлежност

Обществено положение

Имуществено състояние

Възраст

Сексуална ориентация

Семейно положение

Физическо или психическо увреждане 

Др. признаци, посочени в закон или международен договор

Съгласно чл. 5 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗД), тормозът на основа на изброените признаци се смята за дискриминация.

Следователно „тормоз на работното място“ е всяко нежелано поведение на основата на посочените дискриминационни признаци, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел накърняване на достойнството на тормозеното лице и/ или създаване на враждебна, обидна или застрашителна за него среда.

Тормозът може да включва обидни шеги, използване на обидни прякори, физическо посегателство, заплахи, подигравки, разпространяване на обидни снимки и карикатури, и др.

Тормозът може да бъде извършен от пряк ръководител, от висшестоящ мениджър, от колега и дори от външен посетител на работното място.

Видове тормоз на работното място

1. Дискриминационен тормоз

Дискриминационен тормоз на работното място е налице, когато определени служители тормозят свои колеги, защото са от друга раса, възраст, имат недъг, изповядват друга религия, имат друга националност или просто защото не ги харесват.

2. Сексуален тормоз

Сексуалният тормоз на работното място може да бъде тормоз на основата на пол или тормоз от сексуален характер.

Тормозът на основата на пол включва например дискриминирането на жена-служител, поради нейната бременност и/или раждането на дете.

А за тормоз от сексуален характер говорим, когато даден ръководител има натрапчиво желание за сексуален контакт със свой подчинен, който не откликва на предложението.

3. Враждебна работна среда/ психически тормоз

Създаването или поддържането на враждебна работна среда също се счита за вид тормоз на работно място, като словесните атаки и обиди са най-често срещания психически тормоз, на който са подложени работещите.

Във враждебна работна среда служителят обикновено не е тормозен директно, но тягостната атмосфера и неправомерното, грубо отношение на колегите или ръководителя му към него със сигурност вредят на качеството на работата му и на неговото психическо състояние.

Примери

Понякога е трудно да се каже дали дадена ситуация е тормоз на работното място или не.

За да те ориентираме, представяме ти 3 ситуации, на които лично сме били свидетели и които се считат за такъв тормоз:

 • Иван е жертва на тормоз на работното място, тъй като шефът му многократно го е наричал с различни имена, позовавайки се на произхода му от малко населено място и на учебното заведение, което е завършил, и определя работата му като незадоволителна само въз основа на произхода и образованието му.
 • Шефът на Елена не ѝ позволява да заеме по-висока позиция, въпреки, че тя притежава всички квалификации за това, а я ограничава само до ролята ѝ на рецепционист единствено въз основа на външния ѝ вид. Той многократно ѝ е заявявал, че клиентите харесват „да ги посреща хубаво момиче“ и затова няма да бъде повишена.
 • Мария е жертва на тормоз на работното място, тъй като нейният пряк ръководител многократно я е канил да пийнат по нещо след работа, и ѝ е казвал, че „ще стигне далеч, ако си изиграе правилно картите“.

Жертва ли си на тормоз на работното място?

Ако срещу теб се осъществява нежелано физическо, вербално или сексуално поведение, което накърнява достойнството ти, на база на някой от дискриминационните признаци, то ти си жертва на тормоз на работното място.

Причиняването на отрицателни чувства и емоции, както и създаването на враждебна, обидна, унизителна или застрашителна трудова среда също представляват тормоз спрямо теб.

Без значение дали тормозът се осъществява психически (чрез обиди) или физически (чрез насилие), той представлява незаконно поведение и ти следва да потърсиш правата си.

Какво да правиш, ако си жертва на тормоз?

С директива 89/391/ЕИО Европейската комисия е взела мерки за осигуряване на защита на работещите на територията на Европейския съюз.

Според нея работодателите са длъжни и отговорни да осигурят безопасна трудова среда, като работещите не бива да бъдат психически или физически увреждани и тормозени на работното си място.

Юридическо задължение на работодателя е осъществяването на трудово правоотношение, чрез което служителя следва да е третиран наравно с другите и да има равни възможности при упражняване на неговите трудови права (чл. 127, ал. 2 от КТ).

Ето защо твоята първа стъпка, ако смяташ, че си жертва на тормоз на работното място, е да подадеш сигнал за тормоз към работодателя си.

1. Подаване на оплакване към работодателя

Представи ясно фактите и обстоятелствата, при които е станало нежеланото за теб поведение.

Оплакването ти следва да бъде адресирано, без значение писмено или устно, до официалния представляващ компанията, за която работиш – Управител или Изпълнителен директор, а не до прекия ти ръководител или просто до някой висшестоящ. 

Освен това, оплакването ти трябва да бъде отправено лично от теб, а не от трето лице - свидетел на случката.  

Какво следва да предприеме работодателя ти?

Работодател, получил оплакване от служител, който се смята за подложен на тормоз на работното място, е длъжен незабавно да извърши:

1. Проверка

Тя обикновено се изразява в разговор с обвиненото лице, допълнителни разговори с теб, разпитване на твои колеги - свидетели на случката, събиране на доказателства, ако има такива, и др. Целта е работодателят да установи по категоричен начин, че е извършен тормоз срещу теб.

2. Предприемане на мерки за прекратяване на тормоза

След като установи фактите и обстоятелствата, той е длъжен да предприеме действия за прекратяване на тормоза. Целта е да бъдеш предпазен от ново нежелано поведение. Подобна мярка би била например преместването на извършителя в друг отдел, стая или сграда.

3. Дисциплинарно наказание на извършителя на тормоза

Това е и последното действие, което работодателя следва да предприеме, съгласно чл. 186 от КТ и чл. 17 от ЗЗД. На база тежестта на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, работодателят следва да реши дали да наложи дисциплинарно наказание и какво да бъде то. 

При неизпълнение на тези си задължения, работодателят носи отговорност за всички актове на дискриминация, извършени на работното място от негов служител.

2. Подаване на сигнал в Комисия за защита от дискриминация

Ако работодателят ти не изпълни задължението си да направи проверка и не вземе необходимите мерки, или ако тормозът се осъществява именно от него, следващото ниво, към което следва да се обърнеш, е Комисията за защита от дискриминацията.

Тя контролира прилагането на ЗЗД и отговаря за предотвратяване и защита от дискриминация, както и за осигуряване на равенство на възможностите на работното място.

Подай писмен сигнал срещу работодателя ти, който не е спазил законовото си задължение да ти осигури безопасна работна среда.

Образец на жалба можеш да намериш тук.

3. Подаване на жалба в Инспекция по труда

Паралелно с подаване на сигнал в Комисията за защита от дискриминация, можеш да подадеш жалба срещу работодателя ти и в Инспекцията по труда.

В тази ситуация, ако работодателят ти не е предприел мерки, с които да те защити, или пък ако той е насилникът, то той подлежи на глоба.

Формуляр за подаване на сигнал за нередност можеш да намериш тук.

4. Подаване на сигнал в полицията и завеждане на дело

Освен че е дисциплинарно нарушение, в някои случаи тормозът представлява и престъпление.

Подай сигнал в полицията и заведи дело в следните случаи:

 • ако ти е нанесена физическа травма
 • ако си принуждаван да извършиш нещо незаконно или против волята ти
 • при сексуално насилие
 • когато твой колега, ръководител или работодателя ти нарушават закон и сериозно ти вредят

Във всички посочени случаи следва да можеш да осигуриш доказателства за наличие на тормоз на работното място и свидетели. Затова съхранявай всяка бележка, документ, съобщение и имейл, и разказвай веднага на твои колеги, когато се почувстваш дискриминиран и тормозен. 

За финал

Казусите за тормоз на работното място са трудно доказуеми.

Въпреки това, имай предвид, че твоят работодател е законово задължен да ти осигури безопасна работна среда и равни възможности за полагане на труд.

Възползвай се от това си право и дръж работодателя си отговорен, ако не спази задължението си.


Прочети още


 • Zdraveite kakvo trqbva da napravq ako sam tormozena ot shefa na firmata v koqto rabotq?

  • Здравейте! Моля, следвайте стъпките, посочени в статията – изброени са в последния раздел „Какво да правиш, ако си жертва на тормоз?“ Ако имате нужда от помощ, съветът ми е да се свържете с адвокат по трудово право. Той ще Ви насочи най-правилно какво да предприемете.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Абонирай се за електронния ни бюлетин!

  >
  Success message!
  Warning message!
  Error message!