Токсична корпоративна култура: признаци

0  КОМЕНТАР/И

Наложената от работодателя корпоративна култура е основният фактор, определящ как се държат служителите на работното място и как взаимодействат помежду си. Тя оказва голямо влияние и върху начина, по който те се чувстват всеки ден, отивайки на работа.

Наличието на позитивна корпоративна култура води до наличие и на щастливи и ангажирани служители и повишаване на производителността. Токсичната корпоративна култура, от друга страна, предполага негативна и силно стресова работна среда.

Изследване на Harvard Business School установява, че хората, работещи в такава среда, понижават качеството на работата си. Негативните последици от работа в токсична корпоративна среда се наблюдават и в личния живот на служителите.

Затова е важно да можете да разпознаете едно такова работно място и да знаете какво да правите, ако вече сте попаднали в подобна токсична работна среда.

More...

Признаци на токсична корпоративна култура

признаци на токсична корпоративна култура

По време на търсене на нова работа

1. Текстът на обявата за работа

Един от признаците, че корпоративната култура в дадена компания не е добра, е начинът, по който е написана обявата за работа.

Претенциозно или заповеднически написаната обява е сигнал, че и работната среда ще е същата.

Освен това, ако за дадена позиция е посочено, че компанията търси служител, стоящ най-отдолу в йерархията, но същевременно се изисква голям трудов опит и умения, тогава е вероятно компанията да се опитва да наеме нископлатен служител, който да работи високоплатена работа.

И ако мениджмънтът е създал или одобрил такава обява за работа, то е сигурно, че не е създал добра фирмена култура.

2. Уклончиво и неясно говорене

По време на интервюто за работа следва да задавате въпроси относно корпоративната култура на компанията и възможностите за развитие. Така ще можете да потвърдите или отхвърлите лошите онлайн отзиви за работодателя, ако има такива.

Всяка компания с прозрачна култура, благоприятна за професионално развитие, следва да може да отговори на тези ваши въпроси уверено и да даде примери за инициативи, които допълнително ангажират служителите.

Ако интервюиращите отговарят уклончиво и с общи, нищо незначещи шаблонни фрази, то това може да сигнал за наличие на токсична корпоративна култура, която те се опитват да прикрият.

3. Лоша работна среда

При посещението ви в офиса на компанията, обърнете внимание на заобикалящата ви обстановка и на работната среда. Служителите изглеждат ли удовлетворени и щастливи? Има ли обособено място за почивка? Хората говорят ли свободно?

Ако служителите са умърлушени, мълчаливи и работят в лоши условия на труд, то фирмената култура не е на нужното ниво.

4. Никой не знае как вашата работна роля пасва на организацията

Един от знаците за токсична корпоративна култура е неяснотата относно ролята, за която кандидатствате, и как тя допринася за постигането на целите на фирмата.

Това почти сигурно означава и че ще получавате различни задачи, нямащи нищо общо с позицията ви, от много хора едновременно, и няма да знаете какво точно се очаква да правите и защо.

Обърнете внимание на подчинеността. На кого ще се отчитате? Само един ръководител ли ще имате? Той на кого е подчинен? Има ли размиване на отговорности?

Ако това не става ясно от казаното по време на интервюто ви за работа, има голяма вероятност фирмата да има токсична корпоративна култура.

5. Отделите не се харесват

В разговорите си с представители на компанията обърнете внимание, когато интервюиращите споменават други отдели. Как говорят за тях? Какви коментари за функционалността им правят? 

Ако по време на интервюто ви присъстват двама или повече служители от различни отдели, забележете как те си взаимодействат. Дават ли ви един и същ отговор или се споглеждат преди да ви отговорят уклончиво?

Ако забележите каквото и да било напрежение между тях, то това е сигнал, че работната среда е неефективна.

6. Високо текучество на позицията, за която кандидатствате

Обикновено е лош знак, ако на позицията, за която ви интервюират, е имало няколко различни служители през последните няколко години.

Попитайте интервюиращите колко служители са заемали тази позиция през последните 5 години. Защо са напуснали компанията? Къде работи сега всеки от тях?

Така ще добиете представа дали служителят е напуснал, защото е дошло време за това, или има проблем в самата организация и текучеството се дължи именно на него.

След като се присъедините към компанията

1. Негативизъм

Вгледайте се внимателно в колегите си. Изглеждат ли щастливи с решението си да работят в тази компания? Или са настроени негативно към мениджмънта и колегите си?

Негативната нагласа се разпространява бързо и е заразна. Това важи и за работна среда, в която служителите не харесват колегите си.

В този случай отрицателната енергия в офиса се превръща в самосбъдващо се пророчество. Цялата тази негативност, резултат от токсичната корпоративна култура, подхранва всеобщото мрачно настроение в офиса, а то пречи на служителите да работят ефективно. 

2. Всеобщ страх от провал

Разбира се, никой не иска да прави грешки на работното си място.

Но има голяма разлика между желанието да избегнете кратък дискомфорт и чувството на парализа от заплашителна работна среда, която наказва всякакви грешки.

Пълната липса на психологическа безопасност, измерваща колко сигурни се чувстват служителите при поемане на рискове и при допускане на грешки, е друг показател за токсична корпоративна култура. 

3. Постоянен хаос и неяснота

Никой не е наясно с ролята или отговорностите си.

Преплитащите се отговорности и подчиненост са често срещани и служителите работят в неяснота какво точно следва да правят и в каква посока се развива компанията.

Токсичната корпоративна култура поражда дисфункционалност и объркване. Това е така, защото негативната работна среда често е придружена от липса на доверие, неефективна комуникация и борба за власт.

Тези проблеми правят сътрудничеството още по-трудно. Затова и изпълнението на работните задачи, работните срещи и взаимоотношенията често са неконтролируеми.

4. Нон-стоп клюки и драми

Да има слухове в офиса е нещо нормално и е част от фирмения фолклор. Когато обаче клюките са доведени до крайност, токсичната корпоративна култура взема превес.

Ако по време на един обикновен работен ден имате усещането, че участвате в ТВ риалити, то явно никой от колегите ви не общува открито и искрено.

Тази ситуация може да изглежда безобидна, но тя оказва своето влияние върху работната среда и ефективността на работата, и може да доведе до тормоз на работното място.

5. Има високо текучество за всяка позиция

Има много причини служителите да напускат. Ако обаче всеки ден срещате нови лица в офиса, то това може да е знак за наличие на токсична корпоративна култура.

Организациите, които целенасочено изграждат позитивна корпоративна култура, имат около 14% общо текучество на персонал, докато тези, които пренебрегват значението на работната среда, страдат от средно 48% текучество на персонал.

Какво да правите, ако вече сте попаднали в компания с токсична корпоративна култура?

действия, ако вече си в такава компания

Фокусирайте се върху това, което можете да контролирате

Обичайният съвет "да останете позитивни" е клише, което нищо не означава. Няма как да сте щастливи и позитивни, ако всекидневно сте потопени в работна среда, която саботира щастието ви. 

Затова, вместо да си поставяте фалшива усмивка, когато нещо ви дразни, задайте си този въпрос: Имам ли контрол върху тази ситуация?

Ако не сте на лидерска позиция, вероятно имате ограничена власт върху това как другите хора се държат и си взаимодействат. Но можете да контролирате как вие самите реагирате.

Съсредоточете се единствено върху вашите решения и реакции, и ще избегнете излишното изразходване на енергия и чувството за безсилие.

Документирайте всичко

Изморително е постоянно да се притеснявате кой може да ви намушка в гърба и е тъжно, че се налага да се защитавате от това.

Но воденето на точни записки и пазенето на имейли, документиращи вашата работа и разговорите, свързани с нея, ще ви осигури спокойствието, че можете да докажете какво се е случило.

Пазете подробна документация за цялата си работа. Така ще разполагате с факти за това какво наистина се е случило, ако се стигне до доказване на нечия вина.

Кога е време за промяна?

ако нищо не работи, напусни

Ако вече сте попаднали в токсична корпоративна култура, важно е да осъзнаете, че не можете да направите много. Няма как да поправите нещо, което е повредено умишлено от друг.

И ако изглежда, че нищо не работи и се чувствате зле на работното си място, най-вероятно е време да намерите нов екип и по-подходяща за вас работна среда.

Животът е твърде кратък, за да се чувствате зле всеки ден - особено когато работният стрес може да има голям ефект върху личния ви живот и психичното ви здраве.


Прочетете още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!