Токсична корпоративна култура: признаци

0  КОМЕНТАР/И

Наложената от работодателя корпоративна култура е основният фактор, определящ как се държат служителите на работното си място и как взаимодействат помежду си. Тя оказва голямо влияние и върху начина, по който те се чувстват всеки ден, отивайки на работа.

Наличието на позитивна корпоративна култура води до наличие и на щастливи и ангажирани служители и повишаване на производителността. Токсичната корпоративна култура, от друга страна, предполага негативна и силно стресова работна среда.

Изследване на Harvard Business School установява, че хората, работещи в такава среда, понижават качеството на работата си. Негативните последици от работа в токсична корпоративна среда се наблюдават и в личния живот на служителите.

Затова е важно да можеш да разпознаеш едно такова работно място и да знаеш какво да правиш, ако вече си попаднал в подобна токсична работна среда.

More...

Признаци на токсична корпоративна култура

признаци на токсична корпоративна култура

По време на търсене на нова работа

1. Текстът на обявата за работа

Един от признаците, че корпоративната култура в дадена компания не е добра, е начинът, по който е написана обявата за работа.

Претенциозно или заповеднически написаната обява е сигнал, че и работната среда ще е същата.

Освен това, ако за дадена позиция е посочено, че компанията търси служител, стоящ най-отдолу в йерархията, но същевременно се изисква голям трудов опит и умения, тогава е вероятно компанията да се опитва да наеме нископлатен служител, който да работи високоплатена работа.

И ако мениджмънтът е създал или одобрил такава обява за работа, то е сигурно, че не е създал добра фирмена култура.

2. Уклончиво и неясно говорене

По време на интервюто ти за работа следва да задаваш въпроси относно корпоративната култура на компанията и възможностите за развитие. Така ще можеш да потвърдиш или отхвърлиш лошите онлайн отзиви за работодателя, ако има такива.

Всяка компания с прозрачна култура, благоприятна за професионално развитие, следва да може да отговори на тези твои въпроси уверено и да даде примери за инициативи, които допълнително ангажират служителите.

Ако интервюиращите отговарят уклончиво и с общи, нищо незначещи шаблонни фрази, то това може да сигнал за наличие на токсична корпоративна култура, която те се опитват да прикрият.

3. Лоша работна среда

При посещението си в офиса на компанията, обърни внимание на заобикалящата те обстановка и на работната среда. Служителите изглеждат ли удовлетворени и щастливи? Има ли обособено място за почивка? Хората говорят ли свободно?

Ако служителите са умърлушени, мълчаливи и работят в лоши условия на труд, то фирмената култура не е на нужното ниво.

4. Никой не знае как твоята работна роля пасва на организацията

Един от знаците за токсична корпоративна култура е неяснотата относно ролята, за която кандидатстваш, и как тя допринася за постигането на целите на фирмата.

Това почти сигурно означава и че ще получаваш различни задачи, нямащи нищо общо с позицията ти, от много хора едновременно, и няма да знаеш какво точно се очаква да правиш и защо.

Обърни внимание на подчинеността. На кого ще се отчиташ? Само един ръководител ли ще имаш? Той на кого е подчинен? Има ли размиване на отговорности?

Ако това не ти става ясно от казаното по време на интервюто ти за работа, има голяма вероятност фирмата да има токсична корпоративна култура.

5. Отделите не се харесват

В разговорите си с представители на компанията обърни внимание, когато интервюиращите споменават други отдели. Как говорят за тях? Какви коментари за функционалността им правят? 

Ако по време на интервюто ти присъстват двама или повече служители от различни отдели, забележи как те си взаимодействат. Дават ли ти един и същ отговор или се споглеждат преди да ти отговорят уклончиво?

Ако забележиш каквото и да било напрежение между тях, то това е сигнал, че работната среда е неефективна.

6. Високо текучество на позицията, за която кандидатстваш

Обикновено е лош знак, ако на позицията, за която те интервюират, е имало няколко различни служители през последните няколко години.

Попитай интервюиращите колко служители са заемали тази позиция през последните 5 години. Защо са напуснали компанията? Къде работи сега всеки от тях?

Така ще добиеш представа дали служителят е напуснал, защото е дошло време за това, или има проблем в самата организация и текучеството се дължи именно на него.

След като се присъединиш към компанията

1. Негативизъм

Вгледай се внимателно в колегите си. Изглеждат ли щастливи с решението си да работят в тази компания? Или са настроени негативно към мениджмънта и колегите си?

Негативната нагласа се разпространява бързо и е заразна. Това важи и за работна среда, в която служителите не харесват колегите си.

В този случай отрицателната енергия в офиса се превръща в самосбъдващо се пророчество. Цялата тази негативност, резултат от токсичната корпоративна култура, подхранва всеобщото мрачно настроение в офиса, а то пречи на служителите да работят ефективно. 

2. Всеобщ страх от провал

Разбира се, никой не иска да прави грешки на работното си място.

Но има голяма разлика между желанието да избегнеш кратък дискомфорт и чувството на парализа от заплашителна работна среда, която наказва всякакви грешки.

Пълната липса на психологическа безопасност, измерваща колко сигурни се чувстват служителите при поемане на рискове и при допускане на грешки, е друг показател за токсична корпоративна култура. 

3. Постоянен хаос и неяснота

Никой не е наясно с ролята или отговорностите си.

Преплитащите се отговорности и подчиненост са често срещани и служителите работят в неяснота какво точно следва да правят и в каква посока се развива компанията.

Токсичната корпоративна култура поражда дисфункционалност и объркване. Това е така, защото негативната работна среда често е придружена от липса на доверие, неефективна комуникация и борба за власт. Тези проблеми правят сътрудничеството още по-трудно. Затова и изпълнението на работните задачи, работните срещи и взаимоотношенията често са неконтролируеми.

4. Нон-стоп клюки и драми

Да има слухове в офиса е нещо нормално и е част от фирмения фолклор. Когато обаче клюките са доведени до крайност, токсичната корпоративна култура взема превес.

Ако по време на един обикновен работен ден имаш усещането, че участваш в ТВ риалити, то явно никой от колегите ти не общува открито и искрено.

Тази ситуация може да изглежда безобидна, но тя оказва своето влияние върху работната среда и ефективността на работата, и може да доведе до тормоз на работното място.

5. Има високо текучество за всяка позиция

Има много причини служителите да напускат по свое желание. Ако обаче всеки ден срещаш нови лица в офиса, то това може да е знак за наличие на токсична корпоративна култура.

Организациите, които целенасочено изграждат позитивна корпоративна култура, имат около 14% общо текучество на персонал, докато тези, които пренебрегват значението на работната среда, страдат от средно 48% текучество на персонал.

Какво да правиш, ако вече си попаднал в компания с токсична корпоративна култура?

действия, ако вече си в такава компания

Фокусирай се върху това, което можеш да контролираш

Обичайният съвет "да останеш позитивен" е клише, което нищо не означава. Няма как да си щастлив и позитивен, ако всекидневно си потопен в работна среда, която саботира щастието ти. 

Затова, вместо да си поставяш фалшива усмивка, когато нещо те дразни, задай си този въпрос: Имам ли контрол върху тази ситуация?

Ако не си на лидерска позиция, вероятно имаш ограничена власт върху това как другите хора се държат и си взаимодействат. Но можеш да контролираш как ти самия реагираш.

Съсредоточи се единствено върху твоите решения и реакции, и ще избегнеш излишното изразходване на енергия и чувството за безсилие.

Документирай всичко

Изморително е постоянно да се притесняваш кой може да те намушка в гърба и е тъжно, че се налага да се защитаваш от това.

Но воденето на точни записки, документиращи твоята работа и разговорите, свързани с нея, ще ти осигури спокойствието, че можеш да докажеш какво се е случило.

Пази подробна документация за цялата си работа. Така ще разполагаш с факти за това какво наистина се е случило, ако се стигне до доказване на нечия вина.

Кога е време за промяна?

ако нищо не работи, напусни

Ако вече си попаднал в токсична корпоративна култура, важно е да осъзнаеш, че не можеш да направиш много. Няма как да поправиш нещо, което е повредено умишлено от друг.

И ако изглежда, че нищо не работи и се чувстваш зле на работното си място, най-вероятно е време да намериш нов екип и по-подходяща за теб работна среда.

Животът е твърде кратък, за да се чувстваш зле на работното си място всеки ден - особено когато работният стрес може да има голям ефект върху личния ти живот и психичното ти здраве.

Успех!


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!