Твърди и меки умения: определение и примери

В обявите си за работа работодателите често посочват изисквания за твърди и меки умения.

И двата типа са еднакво необходими за успешното изпълнение на работните задължения.

Какво обаче представляват?

Виж каква е разликата между твърди и меки умения, и разгледай примерите и съветите ни как да ги подчертаеш в автобиографията си и по време на интервю за работа.

More...

Разлика между твърди и меки умения

твърди и меки умения

Ключовите разлики между твърдите и меки умения са в това как са придобити и как се използват при изпълнение на работните задължения.

Твърдите умения често се придобиват по време на средното или висше образование, или чрез специфично обучение. Те включват компетенции като използване на софтуер или програма, дигитални умения, ползване на чужди езици или умения за работа с конкретна машина.

Меките умения се разглеждат като личностни характеристики, които си придобил по време на жизнения и кариерния си път - например: умения, свързани с управление на времето, общуване с другите или справяне с работния стрес.

Или казано по друг начин, твърдите умения могат да бъдат определени като технически познания, докато меките умения - като универсални работни навици и поведения.

Твърди умения

твърди умения

Твърдите умения са техническите знания, които си придобил чрез трудовия си опит и образованието си.

Пример

 • Ако си работил в търговията на дребно, ще знаеш как да използваш информационна система за продажби.
 • Ако си завършил "Счетоводство и контрол", ще знаеш как да използваш Microsoft Excel.
 • Ако си учил чужд език, ще можеш да го ползваш свободно.

Всяка работна позиция изисква определени технически умения, специфични за индустрията или бранша, в който оперира компанията.

Пример

Ако искаш да работиш като архитект, ще трябва да можеш да боравиш свободно със софтуер за проектиране. Отделно, ще ти е необходима диплома за завършено висше образование в тази сфера.

Примерни твърди умения

Ето и кои са 10-те най-търсени твърди умения в момента:

 • Отлично владеене на един или няколко чужди езика
 • Управление на бази данни
 • Статистически анализ
 • Управление на маркетингови кампании
 • Отлично владеене на Adobe Creative Suite
 • Search Engine Optimization (SEO) и Search Engine Marketing (SEM)
 • Разработване на мобилни приложения
 • Дизайн на потребителски интерфейс
 • Управление на системи за съхранение
 • Владеене на различни езици за програмиране (например Perl, Python, Java, Ruby)

Меки умения

меки умения

Меките умения са твоите черти на характера и обичайното ти поведение, които определят и начина, по който работиш сам или с други хора.

Пример

Ефективната комуникация, работата в екип и отговорността са ключови меки умения, които много работодатели търсят да видят у кандидатите за работа.

Въпреки, че са необходими твърди умения за успешно изпълнение на техническите работни задачи, меките умения са ти необходими за създаване на положителна и функционална работна среда.

Меките умения обаче са по-трудни за усвояване или усъвършенстване, затова и работодателите предпочитат да назначат кандидат с подходящите характерови особености и желание за усвояване на нови технически умения, вместо успешен професионалист с неподходящите за компанията меки умения.

Пример

Търсиш работа в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси, но нямаш никакъв опит в работа със софтуер за обработка на кандидатури за работа.


Ако демонстрираш успешно, че притежаваш изискваните меки умения, като например организираност, управление на времето и ефективна комуникация, то работодателят е много вероятно да предпочете теб пред друг кандидат, който притежава само изискваните твърди умения.


По-лесно ще бъде да те обучат да работиш със софтуера, който ползват, отколкото да обучат друг кандидат да комуникира ефективно.

Примерни меки умения

Ето и кои са 10-те на-търсени меки умения в момента :

 • Ефективна комуникация
 • Желание за учене
 • Критично мислене
 • Разрешаване на проблеми
 • Адаптивност
 • Креативност
 • Почтеност
 • Надеждност
 • Непредубеденост
 • Съпричастност (емпатия)

Включване на твърди и меки умения в CV

твърди и меки умения в CV

Когато изготвяш или актуализираш автобиографията си, помисли за включване на секция „Умения“, в която да подчертаеш подходящите за позицията умения, които притежаваш. Това е от критична важност за позиции с изисквания за специфични технически умения (например: програмист, инженер, архитект, графичен дизайнер, и т.н.).

За да прецениш какво да включиш в тази секция, внимателно прегледай обявата за работа. Ще откриеш твърдите и меки умения, които работодателите търсят у кандидатите, в секциите „Изисквания към кандидатите“ или „Профил на успешния кандидат“.

Подчертаване на професионални умения по време на интервю за работа

представяне на умения на интервю

След като стигнеш до фазата с интервюто, ще имаш възможност да демонстрираш меките си умения и да разкажеш повече за твоите твърди умения.

Може и да бъдеш помолен да докажеш, че притежаваш изискваното ниво на твърди умения чрез попълване на тест.

Демонстрирай, че притежаваш изискваните от работодателя меки умения, чрез:

 • Пристигане навреме за интервюто (точност и надеждност)
 • Поддържане на очен контакт (ефективна комуникация)
 • Ясно говорене (ефективна комуникация)
 • Честно отговаряне на въпроси относно твоя опит (почтеност)
 • Задаване на последващи въпроси (активно слушане)

Демонстрирай, че притежаваш изискваните от работодателя твърди умения, чрез:

 • Разказване в детайли за твоя опит и образование
 • Предоставяне на портфолио
 • Ефективно отговаряне на технически въпроси, свързани с работата
 • Задаване на последващи въпроси, свързани с работата
 • Успешно справяне с тест

Най-ефективният начин обаче да демонстрираш твоите твърди и меки умения е чрез споделяне на специфична история от предишния ти трудов опит, която да е пряко свързана с изискванията на работата, за която кандидатстваш.

Съвет

Когато разказваш историята, започни с представяне на ситуацията, опиши поставената ти задача, обясни действията, които си предприел, и завърши с постигнатия резултат.


Тази техника се нарича STAR и е препоръчителен метод за представяне на примери чрез структура, която интервюиращите могат лесно да разберат.

За финал

Несъмнено, твоите твърди и меки умения са ключови за постигане на професионалния успех, към който се стремиш.

И въпреки, че хората придобиват и развиват тези умения по различни начини, можеш да придобиеш или усъвършенстваш както твърдите, така и меките си умения преди да кандидатстваш за конкретна позиция.

И това важи не само за младите професионалисти, които има какво още да учат, за да се утвърдят като експерти в областта си. Придобиването на умения е характерно и за кандидати за работа, които искат да се преквалифицират.

Независимо каква е твоята причина за усвояването им, желаем ти успех!


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!