Списък с работни постижения: Защо ти е необходим и как да го изготвиш?

Инструментите, необходими за успешното намиране на нова работа, се промениха съществено, през последните няколко години. Твоето CV е все още ключов елемент, но за да бъде успешно, то трябва да бъде персонализирано за всяка свободна позиция. Освен това, повечето работодатели и специалисти по подбор очакват да имаш и добре изготвен LinkedIn профил. И за да могат те да представят твоето уникално кариерно развитие и професионални постижения по най-добрия начин, е препоръчително да съставиш и използваш списък с работни постижения.

Виж какво представлява той и как да изготвиш такъв.

More...

Какво представлява списъка с кариерни постижения?

Твоят списък с работни постижения е постоянно разрастваща се колекция от записи, отразяващи кариерните ти постижения и професионални умения.

Информацията в него е полезен инструмент, който ти помага да адаптираш автобиографията си при кандидатстване за работа и въз основа на който можеш да изготвиш убедителен и силен LinkedIn профил.

Защо ти е необходим такъв списък?

В основата на твоята автобиография и LinkedIn профил стоят работните ти постижения.  Затова и един изчерпателно изготвен предварително списък с работни постижения е един от основните инструменти, които следва да ползваш, когато ги съставяш.

Този списък ти позволява да избереш и включиш са тези твои постижения, които са подходящи за свободната позиция, за която кандидатстваш.

Добре съставеният списък с работни постижения ще ти помогне да се отличиш от останалите кандидати. Той ти позволява и лесно и бързо да се насочиш към подходящия си опит и квалификации, изготвяйки кандидатурата си работа. 

Ефективни автобиография и LinkedIn профил

За да привлече вниманието на работодателите, твоята автобиография или LinkedIn профил трябва да отразяват точно тези твои квалификации и опит, които съответстват на изискванията за заемане на свободната позиция или за работа в съответен бранш.

За да направиш това, трябва не само да интегрираш в тях подходящите ключови думи, но и трябва ясно да демонстрираш, че притежаваш изискваните умения и квалификации чрез включване на твои подходящи работни постижения.

Като идентифицираш специфичните си умения и силни страни, които си ползвал на всяка от заеманите от теб позиции, и ги свържеш със съответните ти работни постижения, ще помогнеш на работодателите да се фокусират върху това, което трябва да знаят за теб.

Създаване на списък с работни постижения

Този списък е инструмент, който следва да допълваш по време на цялото си кариерно развитие и съдържа най-значимите ти постижения, силни страни и умения, организирани по категории, а не хронологично.

Ето как да го изготвиш:

Стъпка 1: Списък на твоите ключови умения

Изготви списък с всички твои професионални умения и силни качества, които си прилагал на всяко работно място.

Изброй поне 5 твои ключови професионални умения, които са ти необходими в момента или са ти били необходими на предишни работни места, за да си вършиш успешно работата.

Пример

Организираност

Умение за анализ

Умение за презентиране

и т.н.

Помогни си като прегледаш отново длъжностните си характеристики или (ако имаш) официалните оценки на работното ти представяне.

Стъпка 2: Описание на всяко постижение, свързано с конкретното умение

Срещу всяко посочено в списъка ти умение, посочи поне 1 работно постижение, демонстриращо как го прилагаш успешно на практика.

Опитай се да опишеш всяко постижение в 1-2 кратки изречения, като посочиш задачата, действията ти и резултатите, които си постигнал. Там, където е възможно, посочи и цифри или проценти, за да покажеш резултатите количествено.

Пример

Да предположим, че при изготвяне на твоя списък с работни постижения си идентифицирал следните ключови умения: Анализ, Маркетинг, Бизнес развитие и Преговори.


Започвайки с умението за анализ, нека изброим няколко работни постижения, демонстриращи, че го притежаваш и прилагаш успешно в работата си.


Анализ

- В АБВ АД: Анализ на конкурентното ценообразуване за целите на успешно позициониране на нов софтуерен продукт и разработване на по-успешен ценови модел.
- В ГДЕ АД: Извършване на оценка на алтернативи на стратегическо партньорство, анализирайки възможностите, силните и слабите страни на 10 големи дружества.

Как да използваш списъка с работни постижения?

Можеш да използваш твоя списък с работни постижения по 2 начина.

Първо, при описание на трудовия си опит в автобиографията си, можеш да ползваш само тези части от него, които са ти необходими, за да покажеш на конкретен работодател, че си квалифициран за заемане на обявена свободна позиция.

Съществува и друг вариант – директно да включиш целия си списък с работни постижения в кандидатурата си за работа. Просто го добави в края на автобиографията си, като приложение от максимум 1 страница. 

За финал

Като част от кандидатурата ти за работа, твоят списък с работни постижения ти помага да документираш кариерния си напредък.

Независимо дали става въпрос за автобиография или за раздела „About“ в твоя LinkedIn профил, той ти помага да фокусираш лесно четящия върху уникалната стойност, която предлагаш, като кандидат за работа.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!