Специфичен жаргон в обявите за работа, който срещаш, но вероятно не разбираш

Независимо дали сега стартираш кариерното си развитие или вече имаш натрупан дългогодишен трудов стаж, търсенето на нова работа почти винаги е голямо предизвикателство. Особено, когато постоянно срещаш специфичен жаргон в обявите за работа, който или не познаваш, или не разбираш.

Например, всички знаем какво е значението на фразите: динамична работна среда, гъвкавост и отлични комуникативни умения.

Какво обаче наистина означават те в контекста на търсене на нова работа? Какво значи да си гъвкав служител?

За да ти помогнем да разчиташ още по-добре обявите за работа, съставихме списък с често използвани термини, които се нуждаят от малко повече разяснение. 

More...

Обикновено обявата за работа се състои от няколко секции:

 • Представяне на компанията
 • Наименование на позицията и кратко описание на работната роля
 • Подробно описание на работните задължения
 • Изисквания към кандидатите
 • Какво предлага компанията на служителите си

Всяка от секциите пък съдържа специфичен жаргон – термини, характерни за обявите за работа.

Повече информация как да разшифроваш обява за работа (с включен реален пример) ще намериш в тази наша статия.

Специфичен жаргон при представяне на компанията

Корпоративна / фирмена култура

Company culture

Тази фраза се отнася до колективните корпоративни и работни ценности, до мисията и визията на компанията, и до това как те се възприемат и демонстрират от служителите ѝ.

Динамична работна среда

Fast-paced

Използването на тези думи обикновено са сигнал за напрегната и стресова работна среда

Фразата може също така да означава и че фирмата е склонна към бързо и понякога импулсивно вземане на решения за неочаквани промени в посоката си на развитие.

Наименование на позицията

Посланик, Амбасадор

Ambassador

В обява за работа думата означава „запален привърженик и поддръжник“.

Позицията Амбасадор е свързана с привличане на нови клиенти чрез популяризиране и искрено адмириране на конкретен продукт или услуга. 

Нинджа, Джедай

Ninja, Jedi

Тези описания се срещат предимно в обяви за работа на технологични компании и всъщност означават "ентусиазиран професионалист".

Работодателите използват тези думи, за да дадат сигнал, че търсят най-добрите кандидати за заемане на свободната позиция, и да предадат посланието, че атмосферата в офиса е забавна.

Описание на работната роля

Заинтересовани страни

Stakeholders

Този термин се среща по-често в обявите на английски език и обикновено се използва при описание на отговорностите.

Включването му означава, че има повече от 1 служител и ръководител, които ще оценяват работата на служителя на тази позиция.

Вътрешни клиенти

Internal clients

Външни клиенти са тези, които потребяват продуктите или услугите, които фирмата предлага, докато вътрешни са всички служители на компанията.

Служителите, работещи в административните поддържащи функции в дадена компания (счетоводство, човешки ресурси, автопарк, поддръжка, операции и др.), обикновено имат за цел отличното обслужване не само на външните, но и на вътрешните ѝ клиенти.

Специфичен жаргон при описание на работните задължения

Администриране

Този термин означава изпълнение на всички работни задачи, свързани с дадена функция.

Например, функцията „администриране на персонал“ включва всички работни задачи по назначаване, преназначаване и освобождаване на служители, както и обработката на отсъствията им - болнични и отпуски. 

Показатели, Метрики

Metrics

Показателите са измерители, които се използват за оценяване, сравняване и проследяване на изпълнението на работата. 

Група от няколко подбрани показатели обикновено се използва за създаване на табло (dashboard), което мениджмънта на фирмата редовно преглежда, за да има актуален поглед върху нивото на изпълнение на бизнес стратегията си.

Количествено измерими резултати

Quantifiable Results

Това са резултати от работата, които са измерими и сравними. 

Количествено измеримите резултати се разглеждат като по-надеждни и се приемат за по-добро отражение на работните постижения на даден служител, структурно звено или на цялата компания.

Възвращаемост на инвестициите

Return on Investment (ROI)

Възвращаемостта на инвестициите е показател, измерващ дивидента, получен от дадена инвестиция.

Този показател би могъл да се ползва и за измерване на резултати от работна функция, като например за измерване на възвращаемостта на инвестицията от провеждане на конкретно фирмено обучение.

Изисквания за заемане на позицията

Меки умения

Soft skills

Отговорност, дискретност и увереност са примери за „меки“ умения, които работодателите търсят у кандидатите за работа. 

Те представляват личностни качества, за разлика от „твърдите“ умения, които описват специфични умения и квалификации (например: владеене на чужд език или притежаване на конкретна професионална квалификация).

Комуникативни умения

Communication skills

Често срещана и като „отлични комуникативни умения“, тази фраза означава, че работата изисква добри междуличностни умения и умения за работа с хора, както и способност да се говори и пише ясно и правилно. 

Внимание към детайлите

Detail-oriented, Attention to detail

От изпращане на имейл без граматически грешки до организиране на публично събитие, детайлно ориентираните хора постоянно проверяват работата си, за да са сигурни, че изпълняват безпроблемно всяка една работна задача. 

Резултатно-ориентиран

Results-oriented

Включването на тази фраза означава, че компанията търси кандидати, които могат да донесат реални резултати на бизнеса, като например спестяване на пари, на време, привличане на повече клиенти или пък увеличаване на продажбите

Динамичен

Dynamic

Динамичните служители поемат отговорности извън тези, посочени в длъжностната им характеристика.

Те са уверени, мислят самостоятелно и се чувстват удобно в ролята на лидери на проект или екип.

Гъвкав

Flexible

„Гъвкавостта“ предполага служителите сами да решават собствените си проблеми.

Тя може да означава и необходимост от бързо превключване, от полагане на извънреден труд и от поемане на допълнителни отговорности.

Ако тази дума е част от обява за работа за ниска административна позиция, това може да е сигнал, че ще се извършват доста елементарни обслужващи дейности, като сервиране на кафе по време на работни срещи например.

Ентусиазиран, Енергичен, Ангажиран

Enthusiastic, Energetic, Engaged

Използването на тези думи означава, че от служителите се очаква да правят нещо повече от това просто да си вършат работата.

Компанията иска да привлече служители, които, освен че работят много добре, са и позитивни и ентусиазирани от работата си, от бранша, в който работят, и от работодателя си.

Самостоятелен, Проактивен, Находчив

Self-starter, Proactive, Resourceful

При наличие на една или няколко от тези фрази в обявата за работа, работодателят търси достатъчно мотивиран и амбициозен служител, способен да работи напълно самостоятелно без непрекъснат надзор или даване на насоки.

Екипен играч, Умения за работа в екип

Team player

Тези фрази показват, че компанията се интересува повече от резултатите, отколкото от това кой точно ги е постигнал.

Очаквай почти постоянно да работиш съвместно с други хора, да споделяте идеи и да си помагате. Такава роля обикновено изисква и способност за постигане на компромисно решение, както и липса на желание за налагане над другите.

Специфичен жаргон в секцията „Компанията предлага“

Дистанционна работа

Remote work

Дистанционната работа представлява работа на трудов или граждански договор с работно място, различно от традиционния офис - работа от вкъщи, от споделено офис пространство в същия или друг град, или пък от друга държава.

Въвеждане в работата

Onboarding

Въвеждането в работата включва всичко, което една компания прави, за да посрещне новия си служител и да го направи успешен на позицията, на която е назначен.

Въвеждането в работата започва от 1-вия работен ден на кандидата и може да продължи седмици или дори месеци.

Въвеждащо обучение

Induction

Фразата означава задължителен период на първоначално базово обучение на работното място за всички нови служители, обикновено с продължителност от няколко дни до няколко седмици.

Възнаграждениe

Remuneration

Терминът възнаграждение обединява всичко, което ще получиш в замяна на труда си - всички директни плащания (заплата и бонуси) и всички придобивки (брой дни платен отпуск и др.). 

Конкурентно заплащане

Competitive salary

Поставянето на този термин в обявата за работа е индикация, че компанията е наясно с диапазона на заплатите за тази позиция в бранша, и заплатата, която предлага, попада точно в рамките му. 

Придобивки

Benefits 

Придобивките могат да включват: 

 • броят дни платен отпуск
 • допълнително здравно осигуряване
 • поемане на всички разходи за образование и обучения
 • ваучери за храна
 • корпоративни карти за отстъпки и спорт
 • безплатна храна и напитки в офиса
 • безплатен фитнес в офиса, и др.

Брутна заплата

Gross Salary

Брутната заплата е заплатата ти с всички включени в нея разходи за данъци, такси и осигуровки.

Нетна заплата

Net Salary

Нетната заплата е „чистата“ ти заплата, т.е. сумата, която получаваш, след плащане на всички дължими данъци, такси и осигуровки.

За финал

Зад шаблонните думи и фрази, срещани в почти всяка обява за работа, стои ценна информация за очакванията на работодателя.

Ползвай статията и декодирай обичайния специфичен жаргон в обявите за работа.

А след това демонстрирай всичко, което работодателят очаква от перфектния за свободната позиция кандидат, в кандидатурата ти за работа и по време на интервютата.

Успех!


Прочети още


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

Success message!
Warning message!
Error message!