6 сигнала, че е време за смяна на работата

0  КОМЕНТАР/И

Само допреди няколко десетилетия започвахме и завършвахме кариерния си път при един и същ работодател. Тези дни вече са напълно заменени от новата реалност – периодична смяна на работата в постоянно търсене на нови знания, предизвикателства и удовлетворение от кариерата.

Как обаче да разберете кога е време да потърсите нещо ново? 

Въпреки че напускането на работа обикновено е свързано с известна несигурност, има някои фактори, които могат да ви подскажат, че е време да поемете този риск.

Ето кои са те.

6 сигнала

6 сигнала, че е време за смяна на работата

1

Постоянно сте претрупани с работа

С разрастването на всеки бизнес нараства и броят на работните задачи, които следва да бъдат свършени, за да продължи той да е успешен.

Понякога обаче работодателите оставят ефективното изпълнение и на старите, и новите задачи само на настоящите си служители. И не увеличават персонала си толкова бързо, колкото е необходимо. Когато това се случи, един и същ брой работещи поемат все повече и повече задължения. Естествено, това ги претоварва и в резултат - демотивира.

Разбира се, няколко допълнителни работни задължения могат да се очакват на всяка работна позиция. Въпреки това, ако минават години, а отговорностите ви продължат да се трупат, нежеланието на работодателя да направи промени в броя на служителите е логично да ви подтикне към търсене на нова работа.

2

Заплатата ви не е увеличавана от години (или никога)

Когато натоварването ви се увеличава и ежедневно продължавате да доказвате стойността си на вашия работодател, заплатата ви следва да се увеличава в съответствие с полагания от вас труд.

Освен това следва да вземем предвид и нивата на годишна инфлация. Служителите, чиито заплати не се индексират в синхрон с инфлацията, всъщност започват да изкарват все по-малко с напредване на годините си трудов стаж.

Затова, ако продължавате да получавате положителна обратна връзка за работното си представяне, но заплатата ви не отговаря на възложените ви отговорности (или на обичайните ви разходи за нормален живот), една добре обмислена смяна на работата може да е наистина уместна.

3

Липсват предизвикателства, които да поддържат интереса ви

Смяната на работа след кратък трудов стаж за даден работодател не носи същата негативна стигма, както преди. Повечето работодатели вече дават приоритет единствено на прогресивното нарастване на отговорности при работа в дадена компания, а не на броя на годините, в които работите там.

Ако не се сблъсквате редовно с предизвикателства на текущата си работа, от вас зависи да потърсите нова позиция, която ще ви даде възможност да постигате нови кариерни цели и придобивате нови полезни умения. Вместо просто да изпълнявате ежедневно едни и същи задачи в продължение на години.

4

Чувствате се недооценени

Има редица различни мотиватори, които движат служителите напред в тяхната кариера. Някои търсят пари, други търсят предизвикателства, а трети - баланс между работа и личен живот. Но всеки от нас иска да се чувства оценен за работата, която върши, и да получава признание за положените усилия.

Според скорошно проучване в САЩ, 66% от служителите казват, че вероятно биха напуснали работата си, ако се чувстват недооценени.

Затова и работодателите, които не отдават дължимото на служителите си за добре свършената работа, имат проблем със задържането им. Просто защото работещите гравитират към компании, които нямат проблем да изкажат признателността си.

5

Изпитвате неудовлетвореност

Средностатистическият работещ прекарва минимум 8 пълни години от живота си на работното си място. Това е плашеща статистика, имайки предвид факта, че голям % от служителите са недоволни от работата си.

Наистина ли искате да прекарате тези години, правейки нещо, което намирате за незадоволително?

Животът е твърде кратък, за да сте неудовлетворени на работното си място с години. Определете източника на недоволството си - вашият мениджър, служебните ви задължения, липсата на баланс между работа и личен живот, … Всички те могат да бъдат променени. Обмислете смяна на работата си и предприемете необходимите стъпки.

6

Обстановката на работното ви място е токсична

Това вероятно е една от най-спешните причини за смяна на работата - токсичната работна среда.

За съжаление има работодатели, които използват груб език, обидно поведение или дори заплахи като средство за мотивация. Това може да постигне краткосрочни резултати, но неизбежно води до високо текучество, неангажираност, безразличие или апатия към работа. Води и до формиране на стресираща корпоративна култура и вредна за здравето токсична работна среда.

Ако работната обстановка около вас е такава, промяната на работодателя е неизбежна. Не я отлагайте! Негативните емоции и неизбежните последствия за здравето ви, които те носят, налагат спешна реакция.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!