Сливане или придобиване на компанията, в която работиш

0  КОМЕНТАР/И

Сделката вече е факт и компанията, в която работиш, е преминала през целия процес по нейното сливане или придобиване от друга компания.

Всички знаем какво прави мениджмънта в един такъв момент - мисли основно за оптимизиране на бюджета и предстоящото преструктуриране.

Какво обаче се случва със служителите?

За тях това сливане или придобиване не е просто корпоративна стратегия за по-голяма печалба. То е и травматично събитие.

Ако компанията, в която работиш, преминава през такъв етап, то вероятно те вълнуват въпроси като "Ще запазя ли работата си" и "Какво ще се случи сега?". Вероятно си и объркан и изпитваш съмнения дали позицията ти ще продължи да съществува в новата структура. 

Какво да очакваш и какво да правиш, ако това се случва точно на теб точно в този момент?

More...

Какво се случва при сливане или придобиване на компания

Това, което мениджмънтът нарича "период на интеграция" обикновено е период на стрес, несигурност и хаос.

Запознай се с това, което предстои да се случи, за да си подготвен и така да намалиш стреса от промените, които предстоят.

Несигурност и неяснота

Обикновено оповестяването на всяко сливане или придобиване се пази в тайна до момента, в който бъде подписан договора за сделката.

Затова е и трудно да бъдеш подготвен психически за промяната.

За теб тя ще настъпи внезапно и неочаквано, и ще води със себе си много въпроси, като "Има ли нещо друго, което не ни казват?" и "На кого мога да се доверя в тези турбулентни времена?".

Увеличено работно натоварване и стрес

Това, което със сигурност трябва да очакваш, е работното ти натоварване да се увеличи. Ще се увеличи и напрежението и стреса на работното ти място.

Знаем, че единственото, което искаш е стабилност и спокойствие, но за съжаление това, което ще получиш е несигурност, страх и много, много слухове.

И разбираемо, тази ситуация ще окаже негативно въздействие върху работното ти представяне, както и върху физическото и психическото ти здраве.

Големи, светкавични промени

В ситуация на сливане или придобиване ще се наложи да се адаптираш бързо към непознати за теб нови правила и практики, да работиш с непознати за теб хора или да свикваш с нов шеф, който не знае нищо за твоя опит или амбиции.

Отделно, приятелите ти могат да напуснат фирмата. Културата, която познаваш и харесваш може бързо да се разпадне или пък собствените ти задължения да се променят за един ден.

В резултат на това разделяне с части от твоята работна идентичност е вероятно да изпиташ емоции, подобни на тези при справяне със загуба - отричане и изолация, гняв, пазарене, депресия и приемане.

Фиксиране върху себе си

Ние, хората, сме несъвършени същества, подхранвани от емоциите си и нашите лични цели.

За много от нас всяко сливане или придобиване е сигнал да се погрижим единствено за собственото си благополучие. Нуждата ни от самосъхранение ще ни накара да вършим само собствената си работа, без да се вълнуваме от преживяванията на другите около нас.

Очаквай това да се случи с поне един от настоящите мениджъри в компанията ти по време на нейното сливане или придобиване от друга.

Странното му, егоистично поведение всъщност е обичайна стратегия за справяне с промяна - съвсем нормална реакция, ако човек смята, че позицията му е застрашена и изпитва несигурност относно бъдещето си.

Съкращения на персонал

Масовите съкращения ще се случат бързо и на няколко етапа:

 • Очаквай първите съкращения и големи структурни промени до 1-2 месеца след официалното обявяване на сливането или придобиването. На този етап се съкращават всички дублиращи се или излишни функции.
 • След това, на всеки 6 месеца в рамките на следващите 12 до 18 месеца, очаквай нови големи промени и съкращения. На този етап се съкращават служители, които не се справят добре с адаптацията, т.е. всички недоволни, независимо колко са ценни. 
 • Що се отнася до мениджмънта, ръководители на отдели се сменят по-скоро веднага, докато Управителя/ Изпълнителния директор - едва след като предаде напълно работата си или приключи договорът му за управление (година-две).

Посочените срокове са по-скоро ориентировъчни. Но етапите на "оптимизация", както ги нарича мениджмънта, са налични винаги.

Обособяване на групи

Когато две компании преминават през процес по сливане или придобиване, обикновено тази, която купува другата е по-доминантната. В този случай, у служителите ѝ лесно може да се породи усещане за превъзходство.

И както често се случва в живота, когато повториш нещо няколко пъти, то става истина: служителите и на двете компании ще започнат да вярват, че едните са победителите, по-добрите професионалисти, а другите - губещите, тези, които следва да се подчиняват.

Какво да правиш при сливане или придобиване на компанията, в която работиш

Някои сливания имат малко или почти никакво влияние върху служителите (например, когато една компания купува друга предимно като финансова инвестиция и не променя мениджмънта и начинът ѝ на работа).

По-често обаче промяната е неизбежна и ще трябва да разбереш какво се случва и дали ти харесва.

Ако фирмата ти участва в една от многото сделки по сливане или придобиване, сключвани всяка година, може би ще избереш да реагираш по един от следните два начина:

 • Ще се затвориш в себе си и ще се съсредоточиш изцяло върху работата си, надявайки се всичко да се оправи скоро.
 • Или ще актуализираш автобиографията си и ще започнеш активно да търсиш нов работодател.

Ние обаче ти препоръчваме трети вариант - да не бързаш. Първо направи анализ на ситуацията и чак след това реши какво да правиш.

Намери достоверна информация

Един от най-добрите показатели за това дали дадено сливане или придобиване ще бъде успешно е доколко добре се справя мениджмънта с процеса по информиране на служителите.

Ако въпросите за сделката не са добре дошли и на тях не се отговаря открито и честно, ще се наложи сам да намериш необходимата за анализа ти информация от твоя мениджър, а ако той не може да ти отговори - от Управителя/ Изпълнителния директор.

Ето какво да попиташ:

Въпроси относно компанията-купувач

 • Кой ни купува?
 • Защо ни купува, с каква цел?
 • Какви са ценностите на компанията-купувач?

Въпроси относно сигурността за работното място

 • Какво ще се случи с моята позиция, с моя отдел?

Въпроси относно условията на труд

 • Какво ще се случи със заплащането и придобивките ми?
 • Ще се местим ли в нов офис?
 • Ще имаме ли ново работно време?

Въпроси относно новия начин на работа

 • Ще имам ли нови задължения и какви ще са те?
 • Как ще бъде оценявано работното представяне на служителите в новата компания?
 • Какво се очаква от служителите в новата ситуация, кое поведение е приемливо и кое не?

Въпроси относно мениджмънта

 • Кой ще бъде моят пряк ръководител?
 • Какво ще се случи с настоящия мениджмънт?

Направи SWOT анализ 

С набавената от теб информация се опитай да оцениш позитивите и негативите на ситуацията, както и възможностите и заплахите, които виждаш за себе си - т.нар. SWOT анализ

Рамка за правене на SWOT анализ

сливане или придобиване

Ето и как да направиш такъв анализ в ситуацията на сливане или придобиване на твоята компания:

Позитивни страни на ситуацията (плюсове)

Намери отговори на следните въпроси:

 • Какво в новата ситуация може да е предимство за теб като професионалист?
 • Ще придобиеш ли нови, ценни знания и умения, ще развиеш ли собствените си личностни качества?
 • Ще работиш ли с много нови клиенти и колеги, чрез които можеш да създадеш ценна мрежа от контакти?

Негативни страни на ситуацията (минуси)

Набави следната информация:

 • Какво в новата ситуация може да е недостатък за теб като професионалист?
 • Как се чувстваш в тази ситуация на несигурност?
 • Притесняваш ли се как ще се сработиш с новите ти колеги и мениджъри?
 • Ще трябва ли да работиш по нов начин? Одобряваш ли го напълно?
 • Имаш ли подкрепата на ръководителя ти?

Възможности

Опитай да откриеш отговори на следните въпроси:

 • Какво в новата ситуация може да е добра възможност за теб като професионалист? Виждаш ли възможност за развитие в новата структура?
 • Къде според теб ще бъдеш пренасочен в новата компания – развитие на продукти, маркетинг и продажби, администрация? Доколко тази област те интересува?
 • Как придобиването ще засегне пазарните позиции на компанията ти, нейната репутация и финансовата ѝ стабилност?

Заплахи

И за финал - опитай да си отговориш на следните въпроси:

 • Какво в новата ситуация може да е заплаха за теб?
 • Съществува ли възможност за съкращения?
 • Работиш ли в сфера, която се дублира в компанията-купувач (напр. Правен отдел, Счетоводство, Човешки ресурси)?
 • Новосъздадената компания ще бъде ли място, на което искаш да останеш и да работиш?

Вземи информирано решение

Ако позитивите и възможностите за теб са повече от негативите, и можеш да се справиш с негативните емоции и несигурността, придружаващи всяко сливане или придобиване, то може би е добре да останеш в компанията и продължиш кариерното си развитие там.

Ако обаче стресът и атмосферата са непоносими за теб, и смяташ, че има голяма вероятност да бъдеш освободен от работа, то започни търсене на работа веднага.

За финал

Сливанията и придобиванията ще продължават да са ключова стратегия за компаниите, които искат по-голям пазарен дял или просто по-голяма печалба.

Справянето със сливане или придобиване обаче е трудно за всички служители. Промяната е неизбежна, а несигурността ще ти причини силен стрес.

Каквото и да решиш да направиш, анализирай предварително ситуацията с информацията, с която разполагаш, и едва чак след това вземи решение дали да останеш или да потърсиш нови възможности

Успех!


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!