Работното място през 2021-ва: прогнози

2020-та беше година, която повечето от нас искат да забравят. Това обаче няма да е толкова лесно. Промените, които тя донесе за работещите, ще продължат да са факт на работното място през 2021-ва.

През изминалата година за първи път мнозинството служители в световен мащаб работиха предимно от вкъщи, разчитайки на различни технологии. А с навлизането в новото десетилетие много компании търсят начини да превърнат тези промени в по-позитивен начин на работа. 

Представяме ти 6 прогнози как технологиите и уменията на служителите вероятно ще се обединят през 2021 г. и ще променят още повече концепцията ни за работно място.

More...

6 прогнози за работното място през 2021-ва

1. Възход на технологиите

През 2020 г. видеоконферентните връзки чрез Zoom и Teams се превърнаха в напълно нормален начин за ежедневна офисна комуникация. 

Но с тази ограничена форма на комуникация изчезна и усещането за сплотеност и близост с приятелите и колегите ни.

Технологичните компании се опитват да се преборят с това предизвикателство, възприемайки нови подходи за ангажиране на работещите от вкъщи. 

Nvidia например приоритизира израза на човешкото лице за сметка на фона по време на видео връзките. Така се опитва да помогне на хората да виждат по-добре езика на тялото и мимиките на събеседника си и да възпроизведе онлайн истинския човешки контакт.


Oculus Rift и Infinite Office пък използват виртуална реалност, за да създадат ангажиращо вниманието онлайн офисно пространство чрез визуализиране на монитори около участниците във видео разговора. 

През 2021 г. се очаква да видим много повече такива проекти, опитващи се да хуманизират онлайн общуването и да редуцират усещането ни за изолираност.

2. Дистанционна работа/ работа от вкъщи

Въпреки че мнозина мечтаят да се върнат на своето работното място през 2021, след като пандемията приключи, дистанционната работа има своите предимства за много от служителите.

Някои се наслаждават на гъвкавостта, която тя им дава - на свободата да станеш и да не се налага да пътуваш до работното си място, както и на възможността да съчетаваш работния и личния си живот.


Освен това, за тези, които предпочитат да работят сами, офисът обикновено е голям дразнител. В комфорта на собствените им домове те могат да работят без социалния натиск и разсейването от колеги.

С продължаващите местни и национални локдауни работата от вкъщи изглежда като най-логичната опция за доминиращ начин на работа и през 2021-ва.

3. Бъдещето на традиционния офис

Работодателите все още не са съгласни с възможността за пълното премахване на офиса. Сред тях обаче вече има консенсус, че посещението му от служителите, само когато се налага, е много добра идея.

Работещите отдалечено служители посещават корпоративния офис само при необходимост от личен контакт с колега, за участие в работни срещи и фирмени събития.

Такава хибридна опция - служителите сами да преценяват кога да работят от дома си и кога да отидат до офиса – е много вероятно да продължи да се практикува и през 2021-ва.

4. Грижа за благополучието на служителите

Здравето на служителите зае централно място през 2020 г.

Признавайки връзката между производителността и благосъстоянието на служителите, някои работодатели вече правят първите стъпки за гарантиране на физическото и психическо здраве и щастие на работещите - дори и докато работят от вкъщи. 

Годишният доклад за 2020 г. на CIPD и SimplyHealth Здраве и благополучие на работното място установява тревожни тенденции:

  • 89% от анкетираните споделят, че дори и болни, техните колеги продължават да работят от вкъщи
  • 73% от анкетираните казват, че колегите им работят дори и по време на годишния си отпуск

Това усещане, че трябва да си нон-стоп продуктивен, за да компенсираш трудните обстоятелства, които средата ти е създала, трябва да бъде напълно изкоренено през 2021 г.

Фокусът следва да се измести върху благосъстоянието на работещите, за да се премахне грешната идея, че когато работим дистанционно винаги трябва да сме „на линия“.

5. Работни ценности, базирани на компетенции

През 2020 г. концепцията за производителността бе подложена на преосмисляне, а традиционното виждане, че работния процес и резултатите от него следва винаги да са измерими, бе прието за контрапродуктивно.

Освен това, практиката хората да извършват монотонни, повтарящи се дейности, които могат да бъдат завършени многократно по-бързо и по-ефективно от машини, също започна да се обсъжда активно.

Започна да се говори все повече за правилното използване на човешките умения, които не могат да бъдат възпроизведени от която и да било машина, като например инициативност, креативност и емоционална интелигентност


Компаниите вече осъзнават, че служителите им са по-продуктивни и по-щастливи, именно когато използват тези свои уникални компетенции, а не когато извършват рутинни, повтарящи се механични дейности. 

Затова и на работното място през 2021 г. ще видим усилия от страна на организациите да използват правилно човешките умения и автоматизацията, променяйки напълно изискванията си за „продуктивност на работното място“.

6. Нови форми на електронно обучение

Преминаването към напълно отдалечен начин на работа не е лесно. А обучението и професионалното развитие на дистанционно работещи служители е още по-трудно.

Традиционните методи на обучение, като семинари в зала или дори стандартните електронни обучения, или не са осъществими по време на пандемия, или не са достатъчно ангажиращи за работещите от вкъщи.

За радост технологиите, които трябваше да усвоим бързо през изминалата година, ще ни помогнат и да повишим знанията или квалификацията си по нов начин през 2021-ва.

Платформите за обучения, използващи изкуствен интелект, персонализират учебния процес, правят го по-ангажиращ и автоматизират части от процеса в зависимост от нуждите на конкретния служител.

Именно такива обучителни платформи, използващи изкуствен интелект, ще започнат все повече да се ползват от компаниите за обученията им на дистанционно работещите.

Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!