Професия „Учител“

0  КОМЕНТАР/И

Професията Учител играе решаваща роля за оформянето на мирогледа и възпитанието на младите хора. Учителят ги вдъхновява, мотивира и насърчава да оказват положително въздействие върху света около тях.

Творческият ум, умението за активно слушане, отличните комуникативни умения, устойчивостта и упоритостта са от съществено значение за успеха на работещия като учител.

Работна роля и функция

Учителската професия е вълнуваща и предизвикателна.

Освен, че преподава, учителят влиза и в ролята на модел за подражание, ментор и съветник. Той вдъхновява, мотивира, насърчава и образова обучаващите се.

Основната му роля е да предава по възможно най-добрия начин знания на своите ученици, така че те да успеят да научат нови неща по определен учебен предмет. За целта използва различни преподавателски методи в зависимост от стила на учене на учениците и има предвид, че всеки учи с различно темпо.

Работни задължения и отговорности

Отговорностите на учителя са широкообхватни и могат значително да варират в зависимост от училището, в което преподава, възрастта на обучаемите и неговия предмет.

Например, начален учител в частно училище с класна стая пълна със 7-годишни деца ще има съвсем различни работни задължения от учител по история в държавно училище, преподаващ на ученици от 10-ти клас. 

Има обаче някои прилики във всички учителски позиции.

Задълженията на учителя обикновено включват:

 • Преподаване на ученици въз основа на национална учебна програма в рамките на специализиран предмет.
 • Планиране, подготовка и преподаване на уроци.
 • Насърчаване на участието на учениците в клас и в други училищни дейности.
 • Оценка на и докладване поведението на учениците.
 • Предоставяне на образователни и социални насоки на учениците.
 • Осигуряване на най-високи стандарти за качество и прилагане на най-съвременните методи на обучение.
 • Непрекъснато професионално развитие и само/обучение.
 • Участие в срещи на училищния персонал с цел осигуряване на гладкото функциониране на училището.
 • Активна комуникация и сътрудничество с родители и настойници.

Работно място

Поради постоянното търсене на добри учители не липсват възможности за квалифицираните кандидати.

Най-често срещаните места за работа на учителите включват:

 • Държавни начални и средни училища
 • Частни училища
 • Академии
 • Колежи
 • Университети
 • Обучителни организации от публичния и частния сектор

Учителят работи в класна/ учебна стая, като работното му време обикновено е от 1-2 до около 5 часа на ден.

Учителите почиват, когато и учащите не учат, което означава, че не са на работа по няколко седмици около Коледа и Нова година и между два учебни срока. Освен това те не преподават и през лятото, когато учениците са в лятна ваканция, което им освобождава допълнително 3 месеца годишно.

Видове учителски позиции

Начален учител

Ролята на началния учител е да мотивира, вдъхновява и ангажира току-що започналите училище деца и да изгради у тях положително отношение към учебния процес и ученето. 

Учителят в началното училище прекарва повече време с децата през деня, отколкото техните родители, така че трябва да действа и като техен възпитател и ментор.

Учител от 4-ти до 12-ти клас

Ролята на учителя в средното училище е да обучава децата, като им осигури плавен преход от основното към средното училище. Той следва да умее да идентифицира тези деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа. 

В по-големите класове, неговата роля, освен преподавателска, е да помогне на учениците да обмислят бъдещите си възможности и да ги насочи в правилната за тях посока.

Учител по заместване

За разлика от постоянната учителска позиция, заместващите учители не са пряко наети от образователна институция.

Те обикновено са квалифицирани учители, работещи на свободна практика, които предпочитат гъвкавостта при избора кога и къде работят. 

Този тип учител преподава по чужди учебни планове, докато временно замества отсъстващ постоянен учител. 

Частен учител

Частният учител работи на свободна практика и предоставя индивидуални или групови уроци по специфичен предмет или област.

Частният учител може да провежда уроците си навсякъде - в училищна среда, в дома на ученик, в неговия дом или онлайн. Той определя сам работно си време, договаря учебните планове със своите ученици (или родителите им) и използва разнообразни обучителни методи на обучение.

Частните уроци обикновено продължават до един час, като целта им може да е доста различна: 

 • Подготовка за изпити
 • Повишаване на знания по конкретен учебен предмет
 • Усвояване на чужд език
 • Усвояване на умения за свирене с музикален инструмент
 • Уроци по пеене

Кариерно развитие

Обикновено учителят, преподаващ в училище, се развива кариерно или като смени училището с такова, предоставящо по-добри условия, или като смени коренно работодателя си.

Като учител можеш да приложиш преподавателските си умения и в благотворителни организации, детски центрове и институции, предоставящи социални услуги. Можеш също така да създадеш собствен бизнес, като продаваш самостоятелно като частен учител.

Кариерни пътища

 • Начален учител в държавно училище > Преподавател по конкретен учебен предмет в частно училище > Частен учител
 • Преподавател по конкретен учебен предмет в частно училище > Преподавател в образователен център > Частен учител > Работа в неправителствена организация

Квалификация

Умения

За да бъдеш добър учител, следва да си екстраверт и да се чувстваш комфортно да говориш пред клас от 30 или повече ученици.

Чувството за хумор и липсата на его са препоръчителни. 

Някои от най-често срещаните учителски умения включват:

 • Отлични писмени и устни комуникативни умения.
 • Отлични познания по предмета, който се преподава.
 • Организационни умения: умения за жонглиране с различни учебни проекти и административни задачи.
 • Много добри компютърни умения.
 • Езикова и математическа грамотност.
 • Емоционална интелигентност и устойчивост.
 • Способност за тълкуване на поведението на децата и за правилна преценка кога нещо може да се обърка или кога се нуждаят от допълнителна помощ.

Образование

Официално придобитата квалификация за преподаване е от съществено значение, ако искаш да преподаваш в начални и средни училища, и в държавни учебни заведения.

Всички учители трябва да притежават учителска правоспособност, която се придобива чрез успешно завършване на подходящо висше образование или чрез завършване на обучение за придобиване на професионална квалификация "Учител".

Лични характеристики

Освен ключовите умения, добрият учител се нуждае и от набор от различни лични качества.

Едно от тях е истинската страст към знанието и ученето. Добрият учител трябва да може да слуша и да разбира различните нюанси на това, което се казва. Освен това той следва да е спокоен, търпелив, ентусиазиран, предизвикващ промяна и състрадателен. Той следва да е отзивчив и винаги да бъде на разположение. Разбира се, трябва и да умее да насърчава учениците да му задават всякакви въпроси. Учителят трябва да е и човек, който е добре организиран.

И най-важното: да харесва да работи с деца!

Плюсове

За тези, които обичат да учат и да предават знания на другите, ролята Учител би била напълно естествен кариерен избор.

Учителите се наслаждават и на огромно чувство на удовлетвореност от работата. Много от тях ще потвърдят, че преподаването е една от малкото професии, при които наистина можеш да промениш живота на другите и да ги насочиш в правилната посока. Затова и професионалното удовлетворение от работата им може да е огромно.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!