Професия „Социален работник“

1  КОМЕНТАР/И

Служителят в ролята Социален работник има отговорната задача да е близо до хора в нужда, като идентифицира специфичните им нужди и им помага да подобрят живота си.

Това изисква той да притежава умения за организиране на хора, дейности и ресурси, които да работят в полза на уязвимите хора.

Работна роля и функция

Социалната работа варира в зависимост от конкретния фокус, но целта винаги е една и съща: да се помогне на тези, които имат най-голяма нужда от помощ и подкрепа.

Социалният работник помага на нуждаещи се хора, организира различни дейности и пише доклади. Той поддържа връзка с трети страни, имащи общо с уязвимите хора - учители, родители, болничен персонал, благотворителни организации и адвокати, за да им осигури най-добрите грижи.

Основната функция на социалния работник е да:

 • бъде в контакт с хора в нужда
 • помага в кризисни ситуации
 • планира различни дейности
 • изгражда взаимоотношения с клиенти, техните семейства и други професионалисти в мрежата за социални грижи
 • работи със семейства
 • изготвя доклади

Работни задължения и отговорности

Като социален работник, твоята основна отговорност ще е да осигуриш подходящите грижи за уязвимите хора, попадащи в обхвата на специализацията ти. Това означава, че ще провеждаш срещи с тях за обсъждане на техните нужди и ще организираш различни дейности, за да осигуриш необходимата подкрепа.

Типичният ден на един социален работник може да бъде разнообразен, предизвикателен и много удовлетворяващ.

Ето и някои от основните ежедневни задължения на позиция Социален работник:

 • Интервюиране на лица в нужда и тяхното обкръжение.
 • Прекарване на време с уязвимите хора.
 • Разбиране на нуждите им.
 • Препоръчване на най-добрия начин на действие на засегнатия човек и/ или на семейството му.
 • Планиране на дейности.
 • Оказване на помощ в кризисни ситуации.
 • Откликване на нови и променящи се нужди на клиента.
 • Комуникиране с други социални работници, държавни служители и различни професионалисти.
 • Писане на доклади.
 • Познаване на законодателството.
 • Даване на показания в съда.

Работно място

Социалният работник играе важна роля в сектора на социалните услуги и работи предимно в държавни институции, училища и неправителствени организации. Той може да работи и в здравни центрове и центрове за социални услуги.

Работното място на социалния работник в повечето случи е в конкретната институция, за която работи. И въпреки, че е базиран в офис, той следва да прави задължителни редовни посещения на нуждаещите се хора. А това може да доведе до доста време , прекарано в път всеки ден.

Работното му време е обикновено от 9 до 5-6 в работни дни. Разбира се, в кризисна ситуация, той следва да е на разположение и да координира необходимите дейности за подпомагане на нуждаещите се хора.

Видове социални работници

Социалният работник работи директно с уязвимите хора, за да идентифицира техните нужди и да гарантира, че получават най-добрите грижи. По-опитните социални работници стават ръководители на отдели и поемат отговорност за по-широка мрежа от социални грижи. 

Социален работник може да се срещне в много обществени сектори:

 • Работа с деца в риск
 • Грижи за възрастни хора
 • Грижи за психичното здраве
 • Работа с хора с увреждания
 • Работа със зависими от наркотици и алкохол

Детски социален работник

Детският социален работник играе ключова роля при защитата и опазването на здравето, живота на благосъстоянието на деца в риск.

От детските социални работници се очаква да:

 • разследват твърдения за неглижиране, и за физическо, сексуално и емоционално малтретиране.
 • потвърждават или отхвърлят тези твърдения.
 • общуват с родители, настойници и учители.
 • работят със семейства и със специалисти приемна грижа.
 • познават отлично законите.

Социален работник в училище

Училищният социален работник работи в рамките на образователна система. Основната му работа е свързана с гарантиране на благосъстоянието на децата в образователната система.

Училищният социален работник:

 • работи на място в училище.
 • помага на деца със специални нужди да се представят по-добре в училище.
 • информира училището какви са нуждите на детето.
 • общува активно с родители.

Кариерно развитие

Пред социалния работник има различни пътища за кариерно развитие.

Социалните работници могат да се специализират в дадена област, като например здравни грижи или образование. Те могат се развиват и кариерно в организацията, в която работят, и да заемат мениджърска позиция, на която да управляват екип или дори цяло учреждение.

Възможностите за кариерно развитие на позиция Социален работник включват:

 • Заемане на мениджърска позиция
 • Тясно специализиране в социалния сектор
 • Работа за частна организация, например НПО

Кариерни пътища

 • Социален асистент > Сътрудник социални дейности > Социален работник > Ръководител на отдел по социални дейности > Мениджър на център по социални дейности
 • Социален работник > Ръководител на отдел по социални дейности > Специализирана работа с деца в риск
 • Социален работник > Ръководител на отдел по социални дейности > Работа в неправителствена организация

Квалификация

Умения

Разбира се, преди всичко социалният работник трябва да бъде компетентен.

Има и още няколко ключови умения, които той следва да притежава:

 • Добра писмена и устна комуникация
 • Умения за слушане и наблюдение
 • Емпатия
 • Устойчивост
 • Лидерски умения
 • Организационни умения
 • Разбиране на правната рамка
 • Компютърна грамотност

Образование

За да работиш като социален работник, ще ти е необходима диплома за завършено висше образование, специалност Социални дейности.

Ако нямаш такова образование, но искаш да работиш в сферата, има и други възможности за квалифициране. Можеш да започнеш с придобиване на квалификация за Сътрудник социални дейности в някой от центровете за обучение или да се насочиш направо към придобиване на квалификация за Социален работник.

Ето и професионалните организации, в които можеш да проучиш по-обстойно въпроса и да потърсиш съдействие:

Агенция за социално подпомагане

Българска Асоциация на Социалните Работници (БАСР)

Дружество на социалните работници и социални педагози в България

Лични характеристики

Социалните работници трябва да са състрадателни и да подхождат към всеки случай с разбиране. Добрият социален работник трябват и да:

 • има желание да промени живота на хората
 • умее да се постави на мястото на някой друг
 • бъде търпелив в трудни ситуации
 • взема трудни решения, дори и в напрегнати ситуации
 • е грижовен, кооперативен, надежден, отзивчив, внимателен и с висока емоционална интелигентност

Плюсове

Социалната работа е предизвикателна, но и изключително удовлетворяваща.

Основният мотиватор за всеки социален работник е истинското удоволствие и вълнение да видиш как нечий живот се променя за добро.


Прочети още


 • Вижте МФСР/IFSW/ дефиниция, стандарти за работа, етични норми. С удоволствие ще ви отговаря ! 0895526446 Въльо Христов

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Абонирай се за електронния ни бюлетин!

  >
  Success message!
  Warning message!
  Error message!