Професия „Ръководител проект“

0  КОМЕНТАР/И

Служителят, заемащ позицията Ръководител проект, играе съществена роля при изпълнението на възложените му работни проекти. А те може да са много различни – строеж на сграда, изграждане на компютърна мрежа или дори провеждане на рекламна кампания.

Работна роля и функция

Работата на Ръководител проект (Project Manager) е да планира и да наблюдава всички аспекти на даден работен проект, за да изпълни целите му навреме и в рамките на определения бюджет.

Отделно, някои ръководители на проекти работят по един-единствен проект дълго време, например 2 години. Други (често това са тези със специализирани умения) работят по няколко проекта едновременно.

Работни задължения и отговорности

Докато задълженията и отговорностите на ръководителя проект варират в зависимост от бранша и конкретния проект, те обикновено включват:

 • Ръководене на планирането и изпълнението на проекта.
 • Определяне на обхвата и целите на проекта.
 • Планиране на сроковете за изпълнение на различните дейности, заложени в проекта.
 • Координиране на работещите по проекта.
 • Планиране и разпределяне на ресурси.
 • Извършване на оценка на риска.
 • Проследяване на изпълнението на проекта.
 • Осигуряване на качественото изпълнение на дейностите.
 • Управление на администрирането на проекта, вкл. документацията по него.
 • Постигане на бюджетните цели.
 • Редовно отчитане на напредъка пред ръководство.
 • Оценка и измерване на резултатите.

Работно място

Ръководителите на проекти работят в разнообразни браншове. Някои от най-често срещаните позиции за Ръководител проект са в следните индустрии:

 • Строителство
 • Инженеринг
 • Архитектура
 • Производство
 • ИТ
 • Здравни услуги
 • Държавна администрация
 • Енергетика и комунални услуги
 • Финанси
 • Търговия
 • Маркетинг и реклама
 • Медии

Видове ръководители на проекти

Има определени задължения и отговорности, които са общи за повечето ръководители на проекти.

Независимо от това, съществуват много различни роли за ръководители проекти, обикновено специфични за конкретния бранш.

Ето 2-те от най-често срещани работни места за Ръководител проект в последните години:

Ръководител проект – ИТ

Ръководителят на ИТ проект е отговорен за надзора върху разработването и/ или инсталирането на компютърен хардуер и софтуерни системи в различни компании и организации.

Мениджърите на ИТ проекти трябва да имат задълбочени ИТ познания и кореспондиращи умения, в допълнение към уменията, необходими на всички ръководители на проекти. 

Ръководител проект - строителство

Ръководителят на строителен проект ръководи проекти в строителния сектор - изграждане на нови сгради, ремонти и реконструкции на съществуващи сгради или изграждане на транспортна инфраструктура.

Ръководителят на строителен проект трябва да разбира строителните методологии и процедури. Той си сътрудничи с професионалисти, участващи във всички етапи от строителния процес, и следва да има подходящото образование и умения. 

Кариерно развитие

Ролите на младите специалисти, работещи в сферата на управлението на проекти, обикновено са Администратор проект, Координатор проект и Бизнес анализатор.

Ръководител проект с опит може да стане Оперативен мениджър или да поеме друга висша управленска роля.

Кариерни пътища

 • Координатор проект > Ръководител проект > Изпълнителен директор с ресор "Операции"
 • Администратор проект > Координатор проект > Ръководител проект > Ръководител проект в друг бранш и/ или компания

Квалификация

За много позиции в сферата на управлението на проекти се изисква предишен трудов опит областта.

Това обикновено включва опит в управление на хора, стратегическо планиране, управление на риска, управление на промените и работа със софтуер за управление на проекти.

Умения

Ето още няколко умения, които всеки добър ръководител проект следва да притежава, са:

 • Лидерски умения
 • Комуникативни умения
 • Технически умения, напр. инженерни или ИТ умения
 • Умения за работа в екип
 • Способност за водене на трудни разговори
 • Умения за критично мислене
 • Умения за решаване на проблеми
 • Увереност при вземане на решения
 • Умения за управление на данни
 • Работа със специализиран софтуер

Образование

За заемане на позиция Ръководител проект обикновено се изисква притежаване на диплома за завършено подходящо висше образование, в зависимост от сектора, в който е проекта.

Повечето работодатели, особено технологичните компании, изискват и притежаване на сертификат за изкаран акредитиран курс по управление на проекти – PMI, PRINCE2, Agile и/ или Scrum.

Лични характеристики

Освен официалното образование и квалификации, успешното управление на проекти изисква и притежаване на редица лични характеристики:

 • умения за ефективна комуникация
 • умения за мотивиране на други хора
 • кооперативност
 • управление на времето
 • организационни умения
 • аналитичен ум
 • способност за запазване на спокойствие в стресови ситуации
 • адаптивност
 • увереност

Плюсове

Да работиш като Ръководител проект има своите предимства.

Удовлетворението идва от успешното изпълнение на проект, както и от справянето с всички предизвикателства по пътя.

Освен това на тази позиция ще си относително самостоятелен при разпределянето на работните си задължения и организирането на работния ти ден.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!