Професия „Оперативен мениджър“

0  КОМЕНТАР/И

Служителите на позиция Оперативен мениджър отговарят за хората, операциите, бюджетите и изпълнението на основните за бизнеса дейности.

Работна роля и функция

Основната функция на Оперативния мениджър е да управлява основните бизнес процеси, бюджети и хора.

Ролята му е разделена на 5 ключови области: 

 • Бизнес операции
 • Хора – подбор, развитие, освобождаване
 • Финансови процеси – фактуриране, разходи, бюджетиране и прогнозиране
 • Изпълнение на проекти - доставки, осигуряване на качеството, обслужване на клиенти и управление на взаимоотношения
 • Стратегия - оперативни планове и стратегическа подкрепа

Задълженията на Оперативния мениджър могат да включват и участие в планиране на производството/ доставянето на продукти или услуги.

Основната функция на ролята Оперативен мениджър обаче е гарантиране, че нуждите на клиентите са удовлетворени и че всеки работен ден протича гладко и безпроблемно.

Работни задължения и отговорности

Твоите специфични задължения като Оперативен мениджър могат да варират в зависимост от типа компания, за която работиш, но има ключови отговорности, общи за всички браншове.

Основните отговорностите на служителя на позиция Оперативен мениджър включват:

 • Изготвяне и съблюдаване спазването на процедури за работа.
 • Подкрепа на визията на мениджмънта за развитие на компанията.
 • Стартиране и мониторинг на оперативни проекти и екипи.
 • Въвеждане на промени в процеса на поръчка и доставка.
 • Преглед на работното натоварване и работното представяне, за да се гарантира, че фирмените цели се изпълняват ефективно.
 • Гарантиране, че подчинените служители са доволни и работят ефективно.
 • Мониторинг на доставчици и трети страни.
 • Стоков контрол и участие в ревизии.
 • Подпомагане на всички бизнес функции.

Работно място

По същество всяка компания, която има бизнес процеси и управлява операциите си, се нуждае от Оперативен мениджър. Затова тази позиция се среща във всички сектори и всички видове компании.

В зависимост от бранша, Оперативният мениджър може да бъде базиран предимно в офис, но с необходимите посещения на обекти и доставчици.

Тъй като Оперативният мениджър е отговорен за безпроблемното функциониране на организацията, извънредният труд на тази позиция често е неизбежен.

Видове оперативни мениджъри

Мениджър Бизнес операции

Мениджърът Бизнес операции отговаря за широк спектър от бизнес процеси и оперативни процедури.

Ролята включва изготвяне и договаряне на договори с доставчици, управление на бюджети и създаване на работни проекти и екипи.

Мениджър Онлайн операции

Мениджърът Онлайн операции работи в тясно сътрудничество с маркетинг екип, за да гарантира, че бюджета не е надвишен и онлайн процесите протичат гладко.

Мениджърът Онлайн операции контролира търговските дейности, случващи се онлайн, мониторира съдържанието на уеб сайта и социалните медии, и поддържа връзка с програмисти за подобряване на функционалностите на електронния магазин.

Оперативен мениджър в магазин

Оперативният мениджър в магазин отговаря за операциите в рамките на търговията на дребно в търговския обект, за който отговаря.

Ролята включва създаване и поддържане на оперативни процедури и стратегии за стимулиране на производителността, рентабилността и отличното обслужване на клиентите.

Мениджър операции в консултантска компания

Мениджърът операции в консултантска компания работи в управлявана от процеси среда в компания, предоставяща професионални услуги.

Той участва в подбора на служители, планирането на бизнес дейностите, осигуряването на гладкото протичане на финансовите процеси и в дейности по повишаване на рентабилността.

Кариерно развитие

Възможностите за кариерно развитие в сферата на управлението на операциите са многобройни.

Основната кариерна пътека обаче е заемане на по-висока позиция в оперативната функция - Директор Операции или повишение на по-висши управленски позиции, като Изпълнителен директор с ресор „Операции“ (COO) и дори Изпълнителен директор на дружество (CEO).

Кариерни пътища

Хубавото на кариерното развитие на Оперативния мениджър е, че то може да се случи по много начини. Например:

 • Административен асистент > Анализатор > Оперативен мениджър > Директор Операции > Изпълнителен директор с ресор „Операции“ (COO) > Изпълнителен директор на дружество (CEO)
 • ЧР асистент > ЧР мениджър > Началник на отдел ЧР > Оперативен мениджър > Директор Операции > Изпълнителен директор с ресор „Операции“ (COO) > Изпълнителен директор на дружество (CEO)

Квалификация

Умения

Ролята Оперативен мениджър е жизненоважна за всяка компания.

Затова, за да бъде успешен даден служител на нея се нуждае от специфичен набор от умения.

Списъкът с необходимите умения включва:

 • Водене на преговори
 • Обработка на данни
 • Финансов мениджмънт
 • Отлични мениджмънт умения
 • Практически подход при вземане на решения и при работа
 • Работа със CRM и ERP системи
 • Разбиране на складовите информационни системи
 • Разбиране на оперативните процеси
 • Управление на проекти

Образование

Опитът в управлението на оперативни дейности или мениджмънт опитът по принцип са от съществено значение за заемане на позиция Оперативен мениджър.

Квалификациите са желателни, но не са необходими за ефективното изпълнение на задълженията.

Въпреки това, за някои позиции се изисква магистратура по бизнес администрация (MBA), счетоводство, управление на проекти или друга специалност, характерна за сектора, в който се намира компанията.

Лични характеристики

Има няколко лични характеристики, които са полезни за ролята на Оперативен мениджър, в допълнение към уменията и квалификациите.

 • лидерски качества
 • отлични комуникативни умения
 • иновативно мислене
 • управление на конфликти
 • внимание към детайлите
 • желание за промяна, адаптивност

Плюсове

Предимствата да работиш като Оперативен мениджър са много. Ето основните:

Разнообразие: Винаги е интересно и разнообразно. Нито един ден не е същият като предишния. Често работния ти ден е непредсказуем и се променя бързо.

Влияние: Имаш глобален поглед върху цялата организация и си в уникалната позиция да влияеш върху посоката ѝ на развитие.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!