Професия „Мениджър Човешки ресурси“

0  КОМЕНТАР/И

Позицията Мениджър Човешки ресурси е ключова за бизнеса. Тя може да повлияе на фирмената култура и на начина, по който работят служителите.

Като Мениджър Човешки ресурси твоята работа ще е разнообразна - от административни задачи и прилагане на трудовото законодателство, до вземане на стратегически бизнес решения, засягащи всеки работещ в компанията.

Работна роля и функция

Управлението на човешките ресурси обединява дейности като набиране, подбор и прекратяване на служители, ангажирането, обучението и развитието им, политиките за възнаграждение и придобивките и организационното развитие.

Основните функции на ЧР мениджъра са да подпомага бизнеса чрез предоставяне на ЧР процеси, визия и стратегия, в съответствие със законите. Мениджърът Човешки ресурси подкрепя и колегите си при решаване на предизвикателни въпроси, свързани със заетостта и уволнението на персонала. Той съдейства и на служителите при предизвикателства, свързани с работата им и условията на труд.

Добрият ЧР мениджър се интересува от хората, но и помни, че носи отговорност за подкрепата на организацията за постигане на нейните цели. Доброто управление на човешките ресурси винаги трябва да бъде от полза за бизнеса, дори ако ЧР мениджърът трябва да взема трудни и непопулярни решения.

Работни задължения и отговорности

В зависимост от размера на бизнеса и бранша, в който работи ЧР мениджърът, ежедневните му задължения и отговорности могат да варират.

Например, Мениджър Човешки ресурси, специализиран в обучение и развитие, няма да има задължение да обработва отсъствия - работа, присъща на специалист ТРЗ.

Мениджър Човешки ресурси отговаря за разработването на работещи и полезни ЧР процеси. Той трябва да осигури безопасна и приятна работна среда за всички служители, да гарантира, че компанията да спазва трудовото законодателство, да улеснява взаимоотношения на служителите, да разрешава спорове на работното място, да участва в обучения и да предоставя на бизнеса необходимите инструменти за определяне и повлияване на организационната култура.

 • Разрешаване на трудовоправни въпроси.
 • Управление на процеса по набиране и подбор на персонал.
 • Партньорство с мениджмънта за определяне и въвеждане на ЧР стратегия.
 • Контрол върху отсъствията и спазването на работното време.
 • Администриране на трудовоправни документи.
 • Провеждане на въвеждащо обучение на новоназначени служители.
 • Управление на талантите и изготвяне на планове за приемственост.
 • Контрол върху процесите по обучение и развитие на служителите.
 • Администриране на заплати, обезщетения и допълнителни придобивки.
 • Работа с поверителна информация.

Работно място

Работното място на Мениджър Човешки ресурси е обичайно в централния офис на дружеството, като понякога пътува до други офиси и клонове на компанията във връзка с провеждане на подбор или обучения.

Що се отнася до вида компания, като ЧР Мениджър можеш да работиш в почти всяка компания или сектор, както и в ЧР агенция.

Управлението на човешките ресурси е ключов елемент от всеки бизнес, в който работят служители, но понякога по-малките компании може да не се нуждаят или да могат да си позволят да назначат Мениджър Човешки ресурси на пълен работен ден. В тези случаи бизнесът възлага тази функция на ЧР агенция. 

Кариерно развитие

Тъй като управлението на човешките ресурси е кариера, която изисква притежаване на много различни умения, има няколко начина да започнеш работа като Мениджър Човешки ресурси.

Различните бизнеси и сектори имат различни изисквания, но стъпките за заемане на такава позиция винаги изискват някакъв предишен опит в бизнес среда.

От друга страна, наличието на опит като Мениджър Човешки ресурси води до много други кариерни възможности, една от които е специализация в определена област на човешките ресурси - управление на таланти, подбор, трудово право или обучение и развитие.

Йерархично, следващата естествена стъпка за един опитен Мениджър Човешки ресурси в голям бизнес е ролята на ръководител на ЧР отдел или ЧР Директор. 

Кариерни пътища

Типичните кариерни пътища са:

 • ЧР асистент > ЧР администратор > ЧР експерт > Мениджър Човешки ресурси > Ръководител на ЧР отдел > ЧР директор
 • ЧР асистент > ЧР администратор > ЧР експерт > Мениджър Човешки ресурси > Мениджър Обучение и развитие

ЧР администраторите се занимават основно с изготвяне на документи за назначаване, освобождаване и въвеждане на нови служители в работата.

ЧР експертите се занимават с различни ЧР задачи, докато обхванат всички типични за ЧР функцията. Тогава обикновено биват повишавани на позиция Мениджър Човешки ресурси.

Някои професионалисти пък се развиват кариерно, като последователно заемат следващата висока позиция в организацията или като преминат към подобна роля в друга, по-голяма организация. А други първо придобиват опит като Мениджър Човешки ресурси, след което се специализират в област като организационно развитие например.

Квалификация

Умения

За заемане на позиция Мениджър Човешки ресурси се изисква голям набор от бизнес, административни и комуникативни умения.

Ще ти е необходим и силен набор от меки умения, като емпатия, дипломатичност и способност да слушаш, както и умения за водене на преговори и управление на конфликти.

Някои организации се съсредоточават предимно върху умения като анализи и управление на данни. Други се съсредоточават върху човешкия елемент и предпочитат ЧР Мениджър, отговарящ за ангажираността на служителите.

Специалистите по подбор обикновено търсят у кандидатите за Мениджър Човешки ресурси и:

 • Отлична компютърна грамотност
 • Организационни умения
 • Добри административни умения
 • Умения за водене на преговори и убеждаване
 • Умения за презентиране
 • Надеждност, някой, на когото другите биха се доверили
 • Смелост да отстоява това, което смятат за правилно
 • Любознателност и непредубеденост
 • Отлични умения за устна и писмена комуникация
 • Възможност за работа под напрежение и при ограничени срокове
 • Познания как работи бизнеса и как функционира ЧР функцията

Образование

Има различни пътища за ставане на ЧР мениджър. Един от тях е да придобиеш опит в избрания от теб бранш, да развиеш практически умения, а след това да придобиеш квалификация, тъй като магистърска степен по Управление и развитие на човешките ресурси се изисква за заемане на по-високи позиции.

Някои фирми искат ЧР мениджърите да имат и CIPD квалификация. 

Лични характеристики

ЧР мениджърът е непредубеден и ориентиран към постигане на резултати.

Той трябва да е подкрепящ, организиран и отличен слушател, да се ориентира бързо в сложни проблемни ситуации и да вижда решения там, където други не могат. Освен това той следва да е:

 • фокусиран върху хората
 • добър слушател
 • дипломатичен
 • способен да отправя конструктивна критика
 • да не е прекалено чувствителен
 • подготвен да не е популярен
 • уверен в себе си и решенията си
 • да поставя интересите на компанията на първо място
 • емоционално интелигентен
 • да избира правилно кои битки да води и кои не

Плюсове

Ако обмисляш кариера в управлението на човешките ресурси и обичаш работата с хора, тогава ролята на Мениджър Човешки ресурси може да е идеалният избор.

ЧР мениджмънтът предоставя възможност за придобиване на представа за всички аспекти на бизнеса. Някои от основните причини, поради които хората избират кариера в човешките ресурси, е именно възможността да повлияят на всеки аспект на организацията, да подпомогнат развитието на служителите си и да изиграят важна роля при вземане на стратегически бизнес решения.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!