Професия „Маркетинг мениджър“

0  КОМЕНТАР/И

Позицията Маркетинг мениджър играе решаваща роля в подпомагането на бизнеса да популяризира и продава своите продукти или услуги на клиентите си.

Работна роля и функция

Маркетингът обхваща широк спектър от задължения - от популяризиране на продукти и услуги през анализ на данни и определяне на стратегия за растеж на компанията.

Тъй като маркетингът може да има голямо въздействие върху всяка дейност на компанията и начина, по който тя работи, мениджмънтът на функцията Маркетинг е много отговорна роля.

Обикновено Маркетинг мениджърите се наемат, за да привлекат повече клиенти и да повишат осведомеността за марката чрез създаването на маркетингови кампании. Те също така анализират видовете клиенти, които дадена компания иска да има и как да ги привлекат, и измислят начини компанията да обслужва по-добре клиентите, които вече има. Те също така гарантират, че компанията ще има добра възвръщаемост на всички нейни пари, инвестирани в маркетингови дейности.

Тъй като ролята на Маркетинг мениджъра е разнообразна, в зависимост от размера на компанията, той може да отговаря и за много други дейности, като например:

 • мениджмънт на уебсайт
 • управление на социални медии
 • копирайтинг и управление на съдържание
 • анализ на данни
 • връзки с обществеността (PR) и корпоративни комуникации

Творческият ум и бизнес мисленето са от съществено значение за успеха на служителя в ролята на Маркетинг мениджър. Успешната комуникация, съчетана със способност да се ръководи и мотивира екип, се считат за основни умения за тази позиция.

Работни задължения и отговорности

Задълженията и отговорностите на служителя на позиция Маркетинг мениджър варират значително в зависимост от вида на компанията и в какъв бранш е тя.

Например, Маркетинг мениджър, работещ за голям уебсайт за електронна търговия, може да има отговорност за управление на съдържанието и анализ на данните, за разлика от този, който работи за местен производствен или инженерингов бизнес.

Прилики между ролите обаче винаги ще съществуват.

Най-често срещаните задължения на маркетинговия мениджър включват:

 • Близък контакт с мениджмънта на дружеството за определяне на маркетинговата стратегия на компанията.
 • Наемане и управление на представянето на маркетинг екип, който може да включва PR и творчески персонал.
 • Изследване и анализ на пазарните тенденции и конкурентите.
 • Проследяване на ефективността на маркетинговите кампании и докладване на констатациите на мениджмънта.
 • Преговори и контакти с маркетингови и рекламни агенции.
 • Създаване на съдържание за уеб.
 • Осигуряване на маркетингов бюджет и гарантиране, че разходите носят възвръщаемост на инвестициите.
 • Отговорност за уебсайта и за създаване на рекламни материали.
 • Осигуряване присъствието на компанията на професионални събития, като търговски изложения и конференции.

Работно място

Маркетинг мениджърът обичайно работи в близост до мениджмънта, което означава, че е позициониран предимно в офис. Работата му обаче е свързана и с командировки и пътувания до различни офиси на дружеството или във връзка с участие в различни професионални събития.

Маркетинг мениджърът може да работи в голямо разнообразие от компании, които предлагат продукти или услуги. Тъй като обхватът на ролята на Маркетинг мениджър е толкова широк, има нужда от маркетинг мениджър в почти всяка компания, която е достатъчно голяма, за да поддържа позицията.

Типичните работодатели на Маркетинг мениджъра могат да включват хотели, търговски компании, фирми за професионално обслужване като адвокати и счетоводители, и дори благотворителни организации. Също така има значително търсене на Маркетинг мениджъри за маркетингови агенции, където те ще обслужват няколко различни бизнеса едновременно.

Видове маркетинг мениджмънт позиции

С появата и бързото развитие на дигиталните медии и преминаването към привличане и задържане на предимно онлайн аудитории, позицията Маркетинг мениджър се промени. Появиха се и доста нейни разновидности.

В момента има много по-малко свободни позиции, фокусиращи се върху офлайн канали, като печатни медии например, и много повече роли, насочени към онлайн и дигиталния маркетинг.

В зависимост от областта, в която Маркетинг мениджъра е специализиран, той може да заеме следните позиции:

 • Мениджър "Маркетинг и продажби"
 • Мениджър "Дигитален маркетинг"
 • Продуктов маркетинг мениджър
 • Мениджър "Управление на съдържанието"

Освен на тези позиции, служителят, заемащ позицията Маркетинг мениджър, може да работи и като:

Маркетинг мениджър "Клиентско преживяване"

Всички Маркетинг мениджъри поставят силен акцент върху клиента, но ролята на Маркетинг мениджърът, отговарящ за клиентското преживяване, става все по-разпространена в свят, където очакванията на потребителите нарастват постоянно. Маркетинг мениджъра "Клиентско преживяване" трябва да познава пътя на клиентите, поведението им и да знае защо те се ангажират с бранда и/или продукта.

Основните отговорности на Маркетинг мениджъра "Клиентско преживяване" включват набавяне на информация и разбиране на поведението на клиентите, ангажиране на клиентите чрез ефективни кампании и комуникация, и изграждане на лоялност. Този тип Маркетинг мениджър отговаря за задържането им, добавяйки стойност към организацията и клиентите. Той също така има задачата да управлява комуникацията между организацията и клиента, да докладва всички промени в поведението на потребителите или навиците им за купуване и да предлага подобрения в преживяването на клиента.

Маркетинг мениджър в международна компания

Маркетинг мениджърът в международна компания е отговорен за увеличаване на международния пазарен дял и печалбата на компанията. Това включва мониторинг и докладване на световните потребителски тенденции и разработване на продукти, които отговарят на изискванията на международния пазар - от концепцията през ценообразуването до определянето на правилните канали за продажба.

Маркетинг мениджърът, работещ в международна компания, трябва да преведе посланието на своята марка на голямо разнообразие от пазари, преодолявайки културните и езикови бариери, присъщи на международната търговия.

Той също така трябва да разбере какво е основното му послание, как ще се различава креативното послание и визуализациите по региони и как да говори с потребителите на различни езици чрез уебсайта, по имейл и чрез визуална комуникация.

Бранд мениджър

Бранд мениджърът е отговорен за репутацията, растежа и успеха на марката на своята организация. Това включва работа по всички аспекти на марката - от веригата на доставки до готовия за продажба продукт. Той трябва да знае всичко за бранда и да използва пазарните проучвания и обратна връзка от клиентите, за да разработи стратегия за разширяване на разпознаваемостта на марката и за отличаването ѝ от тази на конкурентите.

Друга ключова област на отговорност за Бранд мениджъра е да се увери, че всички маркетингови и рекламни дейности са в синхрон с марката и да даде на потребителите правилното послание. Бранд мениджърът определя и позиционира марката, така че да повиши осведомеността, да привлече потребители и да стимулира ангажираността и лоялността им.

Маркетинг мениджър на хотел

Маркетинг мениджърът на хотел има малко по-различна роля от този, който работи на обичайната маркетингова позиция.

Тъй като хотелиерският бизнес е сезонен, често е необходимо да се изготвят маркетингови планове до една година предварително.

Например, винаги има голям скок в търсенето около Коледа, така че Маркетинг мениджърът трябва да може да планира маркетинговите активности за цялата година предварително и да разбира как маркетинговия бюджет е свързан със сезонността на бизнеса. Също така, той трябва да знае как ефективно да рекламира хотела в различните канали.

Стратегическите умения са от съществено значение за успеха в тази роля.

Кариерно развитие

Перспективите за кариерно развитие пред служителят, заемащ позицията Маркетинг мениджър, са отлични.

Тъй като Маркетинг мениджъри има в почти всеки бизнес, има и много възможности за работа в различни сектори и с различни видове продукти и услуги.

Можеш също така да избереш да се отклониш и да се специализираш в нещо конкретно, като например дигитален маркетинг, социални медии или маркетинг на съдържанието.

Кариерни пътища

 • Маркетинг асистент > Маркетинг експерт > Маркетинг мениджър или Мениджър на отдел „Маркетинг“ > Маркетинг директор > Изпълнителен директор с ресор Маркетинг (CMO)

Квалификация

Умения

Творческото и аналитично мислене са от съществено значение за служителя, заемащ позицията Маркетинг мениджър. Също така, много бизнес решения се основават на данни, така че умението за разчитане и анализ на данните също е важно.

Да умееш да ръководиш и мотивираш хора също е от съществено значение, ако ръководиш екип.

Освен това отличното разбиране на Google Analytics и CRM системи са предимство.

Други умения, необходими за успех в ролята на Маркетинг мениджър, включват:

 • Умения за бизнес комуникация, убеждаване и преговори
 • Умение за бюджетиране
 • Добри умения за работа със социални медии
 • Използване на специализирани софтуери, включително MS Office и Adobe Creative Suite
 • Разбиране на платформите за дигитална реклама като Facebook, Bing и Google AdWords

Образование

Докато университетските дипломи ще помогнат за отварянето на врати, които може да не са достъпни по друг начин, от гледна точка на действителното изпълнение на работата, опитът е много по-важен.

Лични характеристики

Освен да има добър набор от професионални умения, Маркетинг мениджърът трябва да е и хладнокръвен в напрегнати ситуации и да притежава отлични комуникативни умения.

Добрият маркетинг мениджър трябва и да вярва в собствените си способности, да е автентичен и да обръща внимание на детайлите.

Има много привлекателни лични характеристики, които работодателите търсят у кандидатите за Маркетинг мениджър. Те могат да включват: 

 • креативност
 • страст
 • чувство за хумор
 • решителност
 • самодисциплина
 • достъпност
 • способност за комуникация с различни хора на различни йерархични нива 
 • амбициозен
 • ентусиазиран
 • гъвкав
 • в крак с маркетинговите тенденции
 • някой, който иска да учи постоянно

Плюсове

Маркетинг мениджърът се радва на голяма доза творческа свобода в работата си.

Удоволствие доставя и изучаване на клиентската база и развиване на взаимоотношения. И тъй като маркетингът винаги се променя, винаги има и нови възможности за учене и професионално развитие.

Но най-хубавото е да знаеш, че създадените от теб планове ще бъдат приложени, и че можеш да направиш полезни промени в компанията, за която работиш.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!