Професия „Aнализатор на данни“

0  КОМЕНТАР/И

Данните са най-ценният ресурс. Затова и броят на работните места в тази област расте постоянно. Доклад на Световния икономически форум поставя позицията Анализатор на данни като една от най-търсените през следващите години.

Работна роля и функция

Анализаторите на данни (Data Analysts) извличат смислена информация от източници на данни.

Докато Изследователите на данни (Data Scientists) извършват моделиране на данни, използвайки статистически методи за извличане на данни, с цел идентифициране на модели в потребителското поведение, Анализаторите на данни използват различни инструменти за проучване на данните и изграждане на модели за бъдещи действия.

Служителят в ролята Анализатор на данни анализира големи масиви от данни и ги осмисля, за да предложи подобрения в бизнеса.

Работни задължения и отговорности

Задълженията и отговорностите на Анализатора на данни се различават в зависимост от бранша и конкретната организация.

Всички Анализатори на данни обаче събират данни, интерпретират ги и използват прозренията си, за да формулират стратегии за действие.

Задълженията на Анализатора на данни обикновено включват:

 • Набавяне на данни.
 • Анализ на данни.
 • Подготовка на материали за презентиране пред колеги.
 • Представяне на доклади и даване на препоръки.
 • Консултиране на мениджмънта на компанията. 

Работно място

Анализаторите на данни са търсени в широк кръг от сектори - бизнес разузнаване, финанси, образование, държавни институции и фармацевтика – т.е. всяка организация, която разчита на данни, за да се развива.

Работното им място е в офис, близо до източниците на информация, или отдалечено работно място при осигурени технологии за извършване на работата.

Видове Анализатори на данни

Бизнес Анализатор на данни

Като Бизнес Анализатор на данни, освен проучвания, може да се наложи и да консултираш директно мениджмънта на компанията, да представяш доклади и да дадеш препоръки.

Ролята ти може да включва много по-консултативен подход.

Продуктов Анализатор на данни

Продуктовият Анализатор на данни помага на компаниите да вземат ефективни решения за техните продукти, основани на данни, с цел промяна на фирмената стратегия и повишаване на продажбите.

Анализатор на данни в образователна институция

Този тип Анализатор на данни използва данните, за да стигне до решения в интерес на потребителите на образователните материали.

Той също така извършва статистически анализи в подкрепа на вземането на решения от ръководителите на образователните институции.

Научен Анализатор на данни

Научният Анализатор на данни разработва аналитични решения, базирани на данни, за организации в сферите на здравеопазването, фармацевтиката, химическата промишленост и др.

На тази позиция ще прилагаш статистическо моделиране на реални данни.

Кариерно развитие

Кариерните възможности за Анализатори на данни нарастват с всеки ден. 

Кариерният път на Анализатор на данни може да бъде предизвикателен, но и изключително удовлетворяващ.

Тъй като областта е бързо развиваща се, възможностите за кариера са много - от повишаване до Старши анализатор на данни до използване на уменията ти в различни икономически сектори.

Квалификация

Умения

Уменията, необходими за успешното работно представяне на позиция Анализатор на данни, варират, но не е изненадващо, че се набляга предимно на внимание към детайлите, умения за решаване на проблеми и да имат любознателен ум.

Работодателите обаче често очакват кандидатите да имат и доказан трудов опит в анализа на данни. Образование и опит в областта на математиката и статистиката биха осигурили предимство на кандидатите.

Успешните Анализатори на данни имат опит и в областта на физиката, икономиката или статистиката. След това всичко ще зависи от опита ти със софтуера/ методите, подходящи за конкретната област - SPSS за социални или пазарни проучвания, Stata за иконометричен анализ, SQL за анализ на бази данни и Python за извличане на данни.

За да станеш добър Анализатор на данни, ще трябва да имаш и следните умения:

 • Познаване на основните скриптови езици
 • Опит в програмиране на аналитичен език
 • Познаване на инструментите за анализ на данни
 • Умение за работа с данни в CSV, Excel и различни бази данни
 • Познаване на основите на математиката и статистиката
 • Добра вербална и писмена комуникация
 • Добри познания по теория на данните и технологична теория. Теорията на данните дефинира и описва данни и алгоритмите за работа с тях, а технологичната теория включва инструментите за манипулиране на данните и извличане на полезност от тях. Това може да бъде теория на статистиката и основни инструменти като MS Excel или усъвършенствано моделиране (machine learning modelling) и компютърни системи, копиращи човешкия мозък и нервна система (neural network platforms). 

Образование

Техническото образование в сфери като инженерство и компютърни науки обикновено е полезно. Повечето Анализатори на данни имат и опит в програмирането. Тези умения са им полезни при обработка на огромни масиви от данни.

Ако обаче нямаш тези квалификации, бакалавърска или магистърска степен по математика или икономика също е приемлива.

Можеш да придобиеш и необходимата ти квалификация чрез онлайн курс. Това обучение на Andrew Ng например е изключително популярно сред аналитичната общност по целия свят. Виж и това негово обучение, предлагано от Stanford.

Лични характеристики

Ролята Анализатор на данни включва работа с големи масиви от данни. Затова служителите, които работят на тази позиции, следва да имат силно развито аналитично мислене.

Те трябва и да могат да изразяват себе си и и да описват находките и препоръките си ясно и точно, за да бъдат разбрани правилно от мениджмънта.

Плюсове

Да си Анализатор на данни може да бъде изключително удовлетворяващо преживяване.

Ще се чувстваш добре, когато намериш информация в данните, която може да „революционизира“ компанията, като увеличи продажбите, растежа или ефективността ѝ.

Това също така е и доста сигурна позиция. Винаги ще се търсят Анализатори на данни, макар и само за тълкуването им. И дори и в бъдеще машините да изместят хората при събиране и обработването на данните, човекът все още ще е необходим за интерпретацията им.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!