Какво ще се промени на работното място след кризата?

Предстоят сериозни промени на работното място. И в резултат на коронавирус кризата то никога няма да бъде същото.

Дори самата фраза „работно място“ вече звучи странно, тъй като физическото място, на което от няколко месеца работим, съвпада с мястото, където се храним, спим, учим и спортуваме.

Отделно, вътре в компаниите вирусът значително промени начина, по който служителите си взаимодействат с клиенти, доставчици и помежду си. 

Здравната и икономическа криза позволи на хората не само да видят позитивното въздействие на една бърза и смислена промяна, но и да станат свидетели на негативните последици от опитите за пренебрегването ѝ.

Сега, когато компаниите вече изместват фокуса си от непосредствения отговор на кризата, влизаме в период на „новото нормално“.

Как обаче кризата ще промени бъдещото ни работно място?

More...

Човешкият фактор

промяна у работодателите

Искаме ли нещата да са както преди?

Каква беше ситуацията допреди няколко месеца?

Според Световния икономически форум, разликата в заплащането на жените и мъжете не се очаква да се стопи поне още 100 години. А дискриминацията на работното място се вихри с пълна сила, въпреки звучните декларации на компаниите за преодоляването ѝ.

Искаме ли да се върнем обратно към тази реалност?

Не. Явно е, че нещо трябва да се промени.

Служителите не искат и не очакват компаниите им да се върнат обратно към „нормалния начин на работа отпреди кризата“. Затова работодателите са принудени незабавно да променят приоритетите си.

Какво ще принуди работодателите да се променят?

Всяка промяна изисква енергия, време и внимателно планиране. А за бизнеса това означава само едно - пари.

Защо тогава компаниите да я правят?

Защото, според някои проучвания, служителите биха обмислили смяна на работодателя си в резултат на това как той се справя с кризата. И е по-малко вероятно да продължат да работят за компания, която се е отнасяла лошо към тях по време на тази криза.

Появява се нов вид корпоративна социална отговорност, фокусирана върху реалните действия на компаниите, а не върху това, което просто казват.

Компании, които по време на извънредното положение са подкрепяли и са се грижили за своите служители, ще бъдат предпочитаните работодатели в бъдеще.

6 промени на работното място след кризата

6 промени на работното място

Печелившите компании след кризата ще са тези, които в момента интегрират успешно в бизнес процесите си дистанционното сътрудничество между служителите си.

И за да се справят успешно с тази задача, те трябва да започнат да планират отсега следните ключови промени на работното място:

1. Дигитална трансформация

При внезапно настъпилата здравна криза, повечето фирми бързо разбраха как да обслужват клиентите си от разстояние. От телемедицина до дистанционно обучение на учениците, всяка индустрия прие и започна своя дигитална трансформация.

В резултат на тази промяна търсенето на висококвалифицирани служители, работещи в дигиталната сфера, ще продължава да расте. А от настоящите служители ще се изисква да се снабдят бързо с добри дигитални умения.

2. Виртуално работно място

След като от няколко месеца се налага да работим дистанционно от вкъщи, повече от нас вече познават както позитивите, така и негативите на този вид работа. И на голяма част от нас е вероятно тя да им допада повече от работата в офис.

Затова и прогнозите са да се увеличи натиска върху работодателите да предоставят именно такива условия на труд – дистанционно работно място и гъвкаво работно време.

3. Фокусиране само върху резултатите

Да си първия пристигнал в офиса и последния тръгнал си оттам при приключване на работния ден вече не е критерий за ангажираност и ефективност. Прогнозите са, че след здравната криза служителите ще се оценяват на база резултатите от тяхната работа, а не на база отработено време или справяне с конкретна работна задача.

Работодателите ще имат предимно ориентирани към резултатите очаквания, така че техните служители да могат успешно да постигат целите си.

4. Истински баланс „работа-личен живот“

Повече от всякога компаниите признават, че работата „от 9 до 5“ не е подходяща за нуждите на съвременната работна сила. Ако работодателите поставят акцент върху свободата на служителите да свършат работа си, когато на тях им е възможно, съобразявайки се не само с нуждите на компанията, но и с личните си нужди, те ще бъдат много по-успешни.

Организациите следва да започнат активно да подкрепят нуждите на служителите си от физическа активност и от време за семейството и приятелите им. Фирмените политики и процедури ще започнат да отразяват тези промени.

5. По-ефективна комуникация

Сега, когато по-големите компании преминаха към почти напълно виртуално работно място, служителите им общуват по-ефективно и по-често, използвайки многобройни дигитални и виртуални канали.

Работодателите следва да продължават да улесняват дистанционното общуване, като предоставят на служителите необходимите инструменти и допълнително обучение. Така ще улеснят фирмената комуникация и по-бързото вземане на решения, елиминирайки повечето пречки, които фирмената йерархия създава.

6. Взаимно доверие и подкрепа

В неотдавнашно проучване ръководители на Fortune 500 компании посочват, че смирението и умението за слушане са ключови качества на лидерите от 21-ви век. А експерти като Kim Scott и Brené Brown отдавна говорят за важността на откровеността и уязвимостта у лидерите на компании. След COVID-19 и ръководителите, и служителите следва да могат да разчитат на взаимно доверие и подкрепа.

Служителите започнаха да споделят повече за себе си с колегите си. В резултат на това се появи очакване за повече човечност в корпоративния свят. Мениджърите, които демонстрират точно това, ще спечелят по-голямо доверие и лоялност и ще успеят да ангажират служителите си в дългосрочен план.

Кризата с COVID-19 доведе до промяна в поведението ни. Тя неизбежно ще доведе и до промени на работното място.

За да започнат да изграждат устойчиво пост-епидемично бъдеще за компаниите си, работодателите трябва да продължат да развиват това, което работи днес, и да го интегрират бързо в работното ежедневие.

Вместо да реагират впоследствие на промените, те следва да се подготвят отсега, променяйки начина на работа и на компанията, и на служителите. 


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!