10-те най-често срещани причини за напускане на работа

0  КОМЕНТАР/И

Причините за напускане са различни. Понякога те са лични, като например предприемане на кариерна промяна или преместване в друг град или държава. Но най-често срещаните причини за напускане на работа обикновено са свързани с работното място и зависят от работодателя.

Много проучвания в последните години, като например това изследване от 2018 г. и това от 2019 г., разкриват кои са основните причини, поради които служителите решават да сменят работата си.

Виж основните 10 от тях.

More...

10 причини за напускане на работа

1. Лош мениджмънт

От изключителна важност за мотивацията на служителите е мениджърът им да умее да разпознава какво точно ги мотивира и да може адаптира лидерския си стил спрямо нуждите на всеки негов подчинен. Той следва и да им предоставя ясни насоки за работа и регулярна обратна връзка, и да е свързващото звено между тях и работодателя им.


Ако взаимоотношенията на подчинените му с него са токсични, ако той постоянно ги разочарова, то това ще подкопае ангажираността им към компанията. Затова и лошият мениджмънт е една от основните причини за напускане на работа.

2. Липса на признание

Служителите напускат и ако не получават признание за работата си и се чувстват неоценени.


Никой не иска да работи усилено и да носи печалба на компания, която пренебрегва усилията им. Затова нещо толкова просто, като демонстриране на признателност за приноса на служителите, може да бъде от съществено значение за задържането им. А липсата му ще повлияе негативно на корпоративната култура.


Тази липса на признание може да дойде под много форми – липса на положителна обратна връзка за добре свършена работа, неспазени обещания, пренебрегване на основателни оплаквания или игнориране на разумни предложения за промени.


Когато мениджмънтът започне да допуска тези грешки, работната среда дори и в иначе успешна компания може да стане негативна и да доведе до напускане на ключови служители, които трудно могат да бъдат заменени.

3. Липса на автономност

Липсата на самостоятелност на работното място също е сред основните причини за напускане на работа.


В идеалния случай, работодателите следва да създадат среда, която да позволява на служителите да работят самостоятелно, да вземат решения, свързани с работата им и да носят отговорност за това.


Обикновено, компаниите, които не създават това, те се ръководят от мениджмънт, който няма доверие у работещите за него.


В такава обстановка мениджърите постоянно поставят под въпрос действията на служителите и изискват от тях да търсят разрешение за всичко, което правят. Така създават рестриктивна работна среда, която вместо по-голяма ефективност, причинява единствено стрес, тревожност и спад в производителността. 

4. Усещане за липса на значимост

Всички искаме живота ни да е значим. Това важи и за нашата работа.


Ние искаме работата ни да е смислена, да оказва положително въздействие върху възможно най-много хора, и да усещаме, че сме част от по-голямо и по-важно от нас самите.


Затова, ако служителите смятат, че работата им е от значение, че е от полза за обществото или че правят нещо, което другите наистина ценят, то те ще се задържат на това работно място. В противен случай ще напуснат.

5. Скучна и непредизвикателна работа

Служителите прекарват повече от една трета от дните си на работното си място. Логично е да искат работните им задължения да са им интересни и да се справят с предизвикателства.


Ако работата им е скучна и еднообразна, то те ще се демотивират бързо.


Затова и сред често срещаните причини за напускане на работа е усещането у служителите, че уменията и талантите им не се използват от работодателя им и че работата им не е достатъчно предизвикателна за тях.

6. Ниско заплащане

Парите не са единствената причина хората да работят, особено ако обичат това, което правят. Но работата е единственият начин повечето от нас да изкарат пари.


Ако служителите не получават достойно заплащане за труда, който полагат, те съвсем естествено започват да търсят други възможности.


Задържането на едно работно място за дълго време може дори да усложни проблема.


Според някои източници, ако останеш в дадена компания повече от 2 години, е много вероятно накрая на този период да получаваш по-малко от току-що нает на същата позиция. Хората, които напускат периодично, успяват постепенно да качат доходите си, докато онези, които остават, обикновено трябва да се задоволят с незначителни увеличения на заплатата си.

7. Извънреден труд

Сред ключовите причини за напускане на работа е и балансът между работата и личния живот.


Хората се стремят към равновесие.


Ако смятат, че не им остава достатъчно време за семейството и личния им живот, или пък усетят, че съществува риск от бърнаут, служителите ще започнат да планират напускането си.

8. Лоша корпоративна култура

Цялостната култура на работното място е от съществено значение за задържането на служителите.


Те ценят работно място, в което комуникацията е прозрачна, ръководителят им е полезен и достъпен, висшия мениджмънт е уважаван, а посоката на развитие на компанията е кристално ясна. Освен това, служителите се нуждаят и от позитивната и забавна работна среда.


Затова и негативната атмосфера на работното място е често срещана причина служителите да напускат. Ако работната среда е токсична, то ще е без значение дори колко голяма заплата и бонуси може да предложи даден работодател. Тя рано или късно ще прогони всеки.

9. Лоши взаимоотношения с колегите

Отношенията на служителите с колегите им е сред важните мотиватори на работното място. А един от важните фактори за щастие на работното място е дали служителите имат приятели там.


Добрите взаимоотношения между колегите задържат служителите на работното им място. Лошите взаимоотношения с тях са сред основните причини за напускане на работа .

10. Липса на възможности за развитие

Служителите, които усещат, че напредват в кариерата си, е по-вероятно да останат в компанията. От друга страна, служителите, които не се чувстват подкрепени в постигането на професионалните си цели, ще напуснат.


Когато служителите прилагат своите знания и умения на работното си място, те изпитват гордост, имат усещане за постижение и професионалното им самочувствие се повишава. Ако обаче служителите не виждат възможност за развитие на сегашното си работно място, те ще потърсят нов работодател.

За финал

Няма такова нещо като перфектна работа. На всяко работно място има проблеми. Но това не означава, че трябва да се примириш с такава, на която си нещастен.

Може би имаш основателни причини да останеш на сегашното си работно място. Вероятно е обаче и да имаш основателни причини за напускане на работа.

Прецени какво получаваш за труда си и колко енергия отделяш на работното си място, и вземи правилното решение дали да потърсиш други възможности или не.

Успех!


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!