Подходящи и неподходящи думи за CV

Не е задължително CV-то ти да е само от 1 страница. Въпреки това, мястото, с което разполагаш за споделяне на най-подходящата за конкретния работодател информация, е ограничено. Затова е желателно да знаеш кои са най-подходящите и най-неподходящите думи за CV, и да ползваш това знание умно.

Специалистите по подбор четат много автобиографии. И са виждали всичко. Затова, ако автобиографията ти е пълна с неподходящи думи и фрази, то е вероятно тя да бъде отхвърлена и перспективите ти за започване на работа драстично да намалеят. 

За да привлечеш вниманието на работодателя, ползвай правилните думи, с които да опишеш способностите и квалификациите си, и така да подскажеш, че си по-подходящ за позицията от останалите кандидати.

Разбери кои са подходящите думи, които да включиш в CV-то си, и кои да избягваш, когато кандидатстваш за работа.

More...

Неподходящи думи за CV

кактус

Ти си проактивен иноватор с отлични комуникативни умения?

За съжаление, такъв е и почти всеки друг кандидат за работа, с когото се конкурираш за свободната позиция - поне според автобиографията му. 

Време е да се сбогуваш с неподходящите думи в CV-то ти, които не ти носят никаква полза. Виж кои те.

Думи, които да избягваш

1. Безработен

Ако си безработен от известно време, датите на трудовата ти заетост, посочени в автобиографията ти, вече показват това. Няма нужда да го подчертаваш допълнително.

Дори и да си останал без работа само преди месец-два, не насочвай вниманието на работодателя към това още в кандидатурата ти за работа. Ще имаш възможност да обясниш причините за освобождаването ти по време на интервюто ти за работа.

2. Аз, тя, той, негов, неин

Да говориш за себе си в 1-во или 3-то лице е странно за четящия. Изглежда сякаш някой друг е написал текста за теб, особено във втория случай.

Убеди се сам: „Аз ръководих екип от 4-ма служители“ или „Асен Петров ръководи екип от 4-ма служители“.

Странно е, нали?

Съвет

Пропусни местоименията. Напиши просто: „Ръководене на екип от 4-ма служители.“

3. Не

Негативните думи нямат място в кандидатурата ти за работа. Автобиографията ти трябва да демонстрира какво можеш, а не какво не можеш да правиш. 

Затова включи в нея само знанията и уменията, които притежаваш, и не споменавай на кои изисквания от обявата за работа не отговаряш. Времето за обсъждане на това е интервюто за работа.

4. „Препоръки ще бъдат предоставени при поискване“

Няма никакъв смисъл да поставяш изречението „Препоръки ще бъдат предоставени при поискване“ в края на автобиографията ти.

Ако работодател иска да те проучи, той ще го направи. Не изтъквай очевидното, използвайки напразно ценно пространство.

5. Квалифициран, опитен

Вместо да казваш, че си завършен професионалист, покажи го чрез изброяване на постиженията ти. Колкото повече и по-релевантни за работата, за която кандидатстваш, са те, толкова по-професионално ще изглеждаш в очите на потенциалния работодател.

Само така можеш да окажеш влияние върху това дали ще получиш покана за интервю.

Съвет

Посочи накратко какво си постигнал, а след това опиши и как си го направил.


Пример: "Подобряване на удовлетвореността на клиентите с 30% в рамките на 9 месеца чрез реинженеринг на процесите по обслужване на клиенти и въвеждане на по-ефективно обучение на служителите."

6. Креативен, иновативен

Това, което си мислиш, че казваш с тези думи, е: „Винаги успявам да измисля нови и добри идеи, които прилагам успешно на работното си място“.

Тези банални прилагателни обаче могат да ти навредят, освен ако не ги подкрепиш със специфика.

Съвет

За да демонстрираш наистина творческата си същност, сподели примери за това. Опиши как си разработил и внедрил нови идеи или процеси.


Ако работиш в творчески бранш, като рекламата или уеб дизайна, изброй и получените от теб награди и отличия.

7. Отлични умения за комуникация

Вероятно наистина имаш отлични комуникативни умения.

Фразата обаче е толкова изтъркана и често ползвана, че специалистите по подбор просто не ѝ обръщат внимание. Дори и да е посочена като изискване за заемане на позицията в обявата за работа.

Съвет

Вместо да ползваш тази фраза, директно предостави примери как си постигнал конкретни резултати, ползвайки уменията си за комуникация.

8. Отговорен за …

И работодателите, и служителите често ползват тази дума, за да опишат реалното извършване на дадена работна дейност.

В действителност думата „отговорен“ може да означава много неща – ръководене на хора, които извършват действието, самото извършване на действието или пък само надзор над извършването на конкретната работа.

Глаголът е неясен. А автобиографията ти е място само за ясни термини, непоставящи под съмнение професионализма ти.

Съвет

Бъди конкретен каква точно е била ролята ти в йерархията и какво точно си правил.


Ако си ръководил работен проект, кажи това. Ако пък само си участвал в един от етапите му, напиши точно какво си правил.

Прекалено често използвани думи: buzzwords

Всяка година професионалната платформа LinkedIn публикува списък на най-често използваните buzzwords (модерни бизнес термини, които се ползват толкова често, че губят уникалността си).

Виж кои са те за 2019 г. и се опитай да не ги ползваш в автобиографията си.

Ако всички правят едно и също нещо, то вече не е специално и уникално, и ако го правиш и ти, то със сигурност няма да се отличиш. А това е точно обратното на това, към което се стремиш, когато търсиш нова работа.

Съвет

Използването на тези думи не винаги е грешка. В крайна сметка, само твоите постижения и умения ще имат значение, а не думите, които си ползвал в кандидатурата си за работа.


Изготвяйки CV-то си, задавай си следния въпрос: Защо искам да ползвам тази дума – защото наистина описва това, което правя, или защото просто искам CV-то ми да изглежда добре?


Ако думата наистина описва работата и уменията ти, ползвай я.


Подходящи думи

роза

Най-подходящите думи, които да включиш в CV-то си, са ключовите думи от обявата за работа, които отговарят на твоите квалификации и описват изискванията за заемане на позицията.

Потърси в обявата думи, свързани с уменията, качествата и задълженията на идеалния кандидат за работа и използвай в автобиографията си тези от тях, които наистина притежаваш.

След това добави и няколко от изброените по-долу думи и фрази.

Думи, които да включиш в CV-то си

1. Инициирал, създал

При изготвяне на кандидатурата ти за работа, простите, но мощни глаголи са твои приятели.

Най-голямо влияние върху четящите автобиографията ти ще окажат думите, демонстриращи инициатива при създаване на нещо ново или подчертаващи прякото ти участие в работните процеси. 

Съвет

Използвай думите: стартирал, създал, инициирал, разрешил или трансформирал.


Тези глаголи ще те представят като професионалист и са примери за подходящи думи, които да включиш в CV-то си.

2. Оптимизирал, модернизирал

Тези думи ще обогатят работната ти история, показвайки, че си подобрил, предвидил и трансформирал работната среда, и така си постигал желаните от работодателя ти резултати (увеличаване на приходи, на клиенти, подобряване на репутацията на компанията, и т.н.).

3. Ръководил

Работодателите харесват кандидати за работа, които превръщат идеите им в реалност.

При подбор на нов служител за мениджърска позиция, те търсят някой, който може да вземе неясната им идея или стратегическа цел, да я осмисли, да направи план за осъществяването ѝ, и да осигури завършването ѝ, вместо някой, който просто следва план, изготвен от друг.

Използването на тази дума ще сигнализира, че можеш да заемаш такава роля.

4. Ценност, продуктивност, цели, резултати

Тези думи показват, че разглеждаш собствената си работа като средство за подобряване на бизнеса, за който работиш.

Термини като „трудолюбив“  например не постигат това, просто защото усилената работа не води непременно до по-добри резултати.

Съсредоточавайки се върху продуктивността, добавянето на стойност и постигането на напредък, ще покажеш, че мислиш за успеха на компанията, а не само да свършиш работата си.

5. Цифри

Ако искаш да покажеш, че си ориентиран към постигането на резултати, ползвай конкретни цифри.

Съвет

Вместо да заявиш, че си „опитен дигитален маркетинг експерт“, докажи го. Сподели действителните си резултати.


Пример: „Увеличаване на онлайн продажбите с 200% за една година.“

Най-подходящите глаголи за CV

Най-успешните думи, които да включиш в CV-то си, са глаголи, които изискват да измериш резултата, за да завършиш изречението си.

Тези глаголи се ползват по следния начин:  Глагол + Количествен измерител + Постижение

Примери

Допринесъл за увеличаване със 120% на годишния оборот на дружеството чрез оптимизиране на процесите по обслужване на клиенти." 


"Минимизирал трудовите злополуки в завода със 60% на годишна база чрез въвеждане на нов начин за провеждане на ежедневен инструктаж по безопасност на труда."

Ето и списък с 15-те най-подходящи глаголи за CV (вкл. и превода им на английски език), които можеш да ползваш в горната формула:

БГ

EN

Въвел

Introduced

Генерирал

Generated

Допринесъл

Contributed

Доставил

Delivered

Елиминирал

Eliminated

Минимизирал

Minimized

Намалил

Reduced, decreased

Оптимизирал

Optimized

Повишил

Increased

Постигнал

Achieved

Променил

Changed

Подобрил

Improved

Произвел

Produced

Продал

Sold

Разширил

Expanded

За финал

Ще сгрешиш, ако решиш да пренебрегнеш избора на думи, които да включиш в CV-то си, или пък смяташ, че те нямат значение. Работодателите могат да преценят готовността ти за заемане на позицията и дори лидерските ти умения само по това какви думи си ползвал.

Фокусирай се върху постиженията си, добави цифри там, където е възможно, и включи подходящи ключови думи от обявата за работа.

Така ще привлечеш вниманието на потенциалните работодатели и ще се приближиш с една крачка по-близо до желаната нова работа.

Успех!


Имаш нужда от подкрепа при изготвяне на документите ти за кандидатстване? Довери ни се.

forjobhunters.com ще ти помогне да изготвиш впечатляваща кандидатура за работа: 

изготвяне на кандидатура

Наръчник "Изготвяне на кандидатура за работа"

Инструкции и бланки за създаване на кандидатура.

кандидатура за работа

Изготвяне на кандидатура за работа

Изготвяне на персонализирани CV и мотивационно писмо.

цялостна подкрепа

Професионална кариерна подкрепа

Професионална подкрепа до намиране на нова работа.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!