Как да прецениш дали дадена свободна позиция е подходяща за теб

Как можеш да разбереш дали дадена позиция е наистина подходяща за теб, за да кандидатстваш?

И още по-важно: Как да решиш дали да приемеш оферта за работа за свободна позиция, за която кандидастваш?

Надяваме се да ти помогнем да намериш отговор на тези въпроси.

Въпреки че никога не може да има 100% гаранция, сме убедени, че следвайки описания в статията процес можеш да увеличиш шансовете си за вземане на правилно решение.

Виж как.

More...

Списък с нещата, които търсиш в дадена позиция

Първата стъпка от нашия процес е да създадеш списък с всички неща, които търсиш в една позиция

Всеки от нас има различни желания, но има няколко универсални фактора, които следва задължително да обмислиш, докато съставяш списъка си.

1. Работни задължения

Удовлетворението ти от работата ще зависи до голяма степен от начина, по който приемаш ежедневните си работни задачи.

Дори и най-високоплатената или най-престижна позиция ще ти омръзне бързо, ако работата не ти харесва.

Запитай се следното: Ще имаш ли възможност да ползваш специфичните си умения и ноу-хау на новото работно място?

Отговорът е важен, тъй като това е необходимо условие, за да си ентусиазиран от работата си, мотивиран и да имаш успешна кариера в тази компания.

За да прецениш това, създай списък с твоите най-важни умения и отбележи онези, които най-много ти е допадало да използваш на предишните ти позиции.

2. Заплащане

Перфектните работни задължения може да се окажат недостатъчни, за да си мотивиран и успешен на новото работно място, ако нивото на възнаграждение е по-ниско от желаното от теб. 

Преди първото ти интервю за работа, внимателно обмисли от каква месечна заплата и допълнителни придобивки се нуждаеш, искаш и заслужаваш.

Ползвай и нашия Калкулатор, за да определиш какво е средното ниво на възнагражденията за тази позиция.

3. Пряк ръководител

Прецени предварително кой би бил идеалния мениджър за теб на този етап от кариерното ти развитие и внимателно оцени евентуалния ти бъдещ пряк ръководител по време на интервюто ти за работа.

Например, какво би предпочел: шеф, който да те напътства и надзирава постоянно или човек, който ще те остави да работиш самостоятелно?

Задай следните въпроси на бъдещия ти пряк ръководител на интервюто ти за работа:

 • Как Вашите колеги биха описали Вашия мениджмънт стил?
 • Кои са Вашите силни лидерски качества?
 • Колко често се срещате с подчинените си?
 • Какви са възможностите за професионално развитие на служителите в отдела, който ръководите?

След това просто прецени дали ти е допаднала нагласата му и доколко обстойно и конкретно ти е отговорил.

4. Професионално развитие

Ако искаш да се развиваш професионално, задай следните въпроси по време на интервюто ти за работа, за да установиш дали компанията наистина предоставя такива възможности:

 • Какви са възможностите за развитие на отлично представящия се служител на тази позиция?
 • Ако се справям отлично с работата, след какъв период бих могъл да очаквам повишение?
 • Какви позиции бих могъл да заема, ако ме повишите?
 • Какво е средното възнаграждение за тези позиции?

Ако отговорите им не са конкретни, пълни с детайли и срокове, може би в компанията няма ясно начертани кариерни пътища за служителите.

5. Местоположение

За повечето от нас е от значение къде се намира местоработата. Продължителността и начинът на пътуване до и от работа влияят върху усещането ни за това, дали харесваме работата си.

Близостта до здравеопазване, изкуство, култура, развлекателни дейности, планина, море, дом, места за срещи с приятели, детски градини и училища могат да бъдат фактори, влияещи върху решението ти дали да кандидатстваш за свободна позиция в тази компания или не.

Обмисли имаш ли някакви предпочитания и доколко са важни те при вземането ти на решение дали да работиш там.

6. Мисия на компанията

Увери се, че приемаш бизнес целите на бъдещия ти работодател и начинът, по който той ги постига.

Например, ако си човек, чиито основни ценности са справедливост и равенство, вероятно няма да си щастлив да работиш за компания, която не осигурява служителите си на пълното им възнаграждение, независимо от това колко са добри позицията, заплатата и местоположението на фирмата.

7. Корпоративна култура

За много служители важен елемент от това как се чувстват на работното си място е доколко добре се съчетават корпоративната култура с техните ценности и начин на живот.

Намери отговор на следните въпроси:

 • Как се обличат служителите на фирмата - формално или неформално?
 • Как говорят помежду си по време на интервюто – формално или неформално?
 • Признава и търси ли компанията иновации?
 • От кого се вземат решенията – само от висшето ръководство или процесът е по-демократичен?
 • Насърчава ли се балансът между работата и личния живот или се очаква служителите да работят извънредно?
 • Компанията загрижена ли е за проблемите на околната среда?

... и други подобни критични въпроси, на които следва да си отговориш при вземане на решение дали да работиш за тази компания или не.

8. Сигурност

Фактори като например дали компанията е в бързо растящ или западащ отрасъл на икономиката, дали нейния пазарен дял се увеличава или намалява, както и доколко е качествен мениджмънтът ѝ, могат да повлияят пряко върху шансовете ти да останеш без работа в близко бъдеще.

За да прецениш това, проучи компанията в Google и разгледай бизнес резултатите ѝ в Търговския регистър преди да изпратиш кандидатурата си обявената от нея свободна позиция.

9. Престиж

Общественият статус на работодателя и на конкретната позиция също могат да повлияят на твоето решение къде да работиш.

Например, опитай се да си представиш: 

 • Как би се чувствал да работиш като касиер в Билла и като касиер в кварталния хранителен магазин?
 • Като служител във фронт офис в известен телеком или в малка места компания за продажба на дограма с 2 служители?
 • Като личен шофьор на местен "бизнесмен" или като дистрибутор на Кока-Кола?

Твоите представи за това дали позицията е престижна влияят върху решенията, които вземаш, а впоследствие и върху мотивацията ти.

Анализ на свободната позиция и на работодателя

След като вече си избрал и направил списъл с критериите си, имаш две възможности за определяне доколко съответната свободна позиция отговаря на твоите представи и желания.

1. Интуитивен подход

Ако си интуитивен тип човек, можеш просто да прочетеш изискванията за заемане на свободната позиция, посочени в обявата за работа, да потърсиш информация за работодателя и да прецениш доколко добре работното място отговаря на твоите нужди и изисквания, описани в списъка ти.

Интуицията ти почти винаги е вярна. Вслушай се в това, което усещаш – да кандидатстваш ли (да приемеш ли предложението за работа) или не.

2. Аналитичен подход

Ако си по-аналитичен тип човек, можеш да направиш следното:

 • Постави различна тежест на всеки от критериите в твоя списък по скала от от 1 (минимум) до 10 (максимум), в зависимост от това доколко дадения критерий е важен за теб.
 • Оцени отново по скала от 1 до 10 доколко е застъпен всеки от твоите критерии в свободната позиция, за която (искаш да) кандидатстваш

Например, ако работните задължения са от изключителна важност за теб (поставил си срещу този критерий оценка 10), а за конкретната позиция си ги оценил с 8 (не харесваш или не си правил някои от тях), то тогава за този критерий ще имаш 80 точки от максимум 100.

Ако пък заплатата не ти е толкова важна в момента (поставил си оценка 8 например), но оценяваш предлаганото възнаграждение с оценка 6 (по-ниско е от това, което си очаквал), то тогава ще получиш 48 точки за критерий „заплата“ от общо 100.

 • Събери всички получени точки за всеки критерий, за да получиш общия резултат за тази конкретна позиция.

Ако смяташ, че резултатът е достатъчно близък до максималния възможен резултат и работата е подходяща за теб, то е много вероятно тя наистина да е това, което търсиш.

Определи кои са най-важните за теб критерии

И при двата подхода е желателно да определиш кои са тези твои критерии, с които не би искал да правиш компромис и чиято липса би направила работата неподходяща за теб.

Например:

 • Местоположението не те устройва
 • Заплатата е твърде ниска
 • Бъдещият ти пряк ръководител не е човек, с който би искал да работиш и комуникираш ежедневно
 • Работното време не те устройва, тъй като е в конфликт с твоите лични отговорности, и т.н.

Не се страхувай да кажеш "Не"

Ако се колебаеш дали да приемеш оферта за работа или ако негативите на свободната позиция са повече от позитивите, обмисли решението си много внимателно.

Не кандидатствай за свободни позиции, при които ще се налага да правиш компромиси със себе си.

Ако пък установиш, че това не е твоето работно място след някое от интервютата за работа, оттегли кандидатурата си. 

Много по-трудно е да напуснеш работа, която не ти допада, отколкото просто да не я приемеш.

Кога да оттеглиш кандидатурата си

Не е нужно да чакаш да получиш предложение за работа, за да го откажеш.

Ако си променил решението си след някое от интервютата за свободната позиция, за която кандидатстваш, просто оттегли кандидатурата си.

Как да оттеглиш кандидатурата си

С учтив имейл

Имейлът ти трябва да е кратък, изразяващ благодарност за отделеното време, като не е задължително да включва причината, която прави позицията неподходяща за теб.

Примерен текст на имейл за оттегляне на кандидатура

Относно: Твоето име – оттегляне на кандидатура

Уважаеми г-н/г-жо ….,

Оценявам отделеното от Вас време за обмисляне на моята кандидатура за свободната позиция ….. в …… (компанията). След внимателно обмисляне от моя страна обаче, реших да оттегля кандидатурата си за тази позиция.

Оценявам високо и отделеното от Вас време за среща с мен, както и възможността да се запознаем! За мен беше удоволствие да се видим лично и да си поговорим.

Благодаря Ви и Ви желая успех с намирането на перфектния кандидат за позицията!

С най-добри пожелания,
Твоето име

С телефонно обаждане

Ако в процеса на подбор си установил добър контакт с ЧР-а или с отговорния служител за този подбор, е по-професионално да оттеглиш кандидатурата си чрез кратък телефонен разговор.

Бъди позитивен и делови. Не навлизай в детайли, като например, че не харесваш компанията, потенциалния ти шеф и др. Вместо това наблегни на благодарността ти за предоставената възможност да се срещнете и да си поговорите.

За финал

Когато търсиш работа, е важно да вземаш предвид малко повече неща от самите работни задължения.

Работата, разбира се, е важна, но е добра идея да обмислиш и всички останали фактори, които биха повлияли на мотивацията ти.

Защото няма да има значение дали позицията е чудесна, ако няма да си щастлив, докато я заемаш.

Докато, ако работата ти се приближава до перфектната за теб, тя ще съчетава както личните ти, така и професионалните ти амбиции. И ще те направи удовлетворен и щастлив!

Целта ти е да намериш позиция, която ти харесва, и компания, която пасва лично на теб като човек и на твоя начин на живот.

В настоящата ситуация на пазара на труда, особено в по-големите градове в България, все по-често можеш да си позволиш да имаш изисквания и ти самият да избираш работодателите си, а не те теб.

Възползвай се от това твое предимство 🙂

Успех!


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!