Как да прецените дали свободната позиция е подходяща за вас?

Как да разберете дали дадена свободна позиция е наистина подходяща за вас, за да кандидатствате по нея?

И още по-важно: Как да решите дали да приемете оферта за работа за свободна позиция, за която кандидатствате? 

С тази статия се надяваме да ви помогнем да намерите отговори на тези въпроси.

Въпреки че никога не може да има 100% гаранция, сме убедени, че следвайки описания в статията процес можете да увеличите шансовете си за вземане на правилно решение.

Вижте как да го направите.

More...

Списък с нещата, които търсите в свободната позиция

Първата стъпка от нашия процес е да си създадете списък с всички неща, които търсите в свободната позиция

Ето няколко универсални фактора, които следва задължително да обмислите, докато го съставяте: 

1. Работни задължения

Удовлетворението ви от работата ще зависи до голяма степен от начина, по който приемате ежедневните си работни задачи.

Дори и най-високоплатената или най-престижна позиция ще ви омръзне бързо, ако работата не ви харесва.

Запитайте се следното: Ще имате ли възможност да ползвате специфичните си умения на новото работно място?

Отговорът е важен, тъй като това е необходимо условие, за да сте ентусиазирани от работата си, мотивирани и да имате успешна кариера в тази компания.

За да прецените това, създайте списък с вашите най-важни умения и отбележете онези, които най-много ви е допадало да използвате на предишните си позиции.

2. Заплащане

Перфектните работни задължения може да се окажат недостатъчни, за да сте мотивиран и успешни на новото работно място, ако нивото на възнаграждение е по-ниско от желаното от вас. 

Преди първото ви интервю за работа, внимателно обмислете от каква месечна заплата и допълнителни придобивки се нуждаете и заслужавате.

Ползвайте и нашия Калкулатор, за да определите какво е средното ниво на възнагражденията за тази позиция.

3. Пряк ръководител

Преценете предварително кой би бил идеалният мениджър за вас на този етап от кариерното ви развитие и внимателно оценете евентуалния си бъдещ пряк ръководител по време на интервютата за работа.

Например, какво бихте предпочели: шеф, който да ви напътства и постоянно да ви казва какво да правите или човек, който ще ви остави да работите и вземате решения самостоятелно? 

Задайте следните въпроси на бъдещия си пряк ръководител по време на интервютата за работа:

 • Как Вашите колеги биха описали Вашия мениджмънт стил?
 • Кои са Вашите силни лидерски качества?
 • Колко често се срещате с подчинените си?
 • Какви са възможностите за професионално развитие на служителите в отдела, който ръководите?

След това просто преценете дали ви е допаднала нагласата му и доколко обстойно и конкретно ви е отговорил.

4. Професионално развитие

Ако искате да се развивате професионално, задайте следните въпроси по време на интервютата за работа, за да установите дали компанията наистина предоставя такива възможности:

 • Какви са възможностите за развитие на отлично представящия се служител на тази позиция?
 • Ако се справям отлично с работата, след какъв период бих могъл да очаквам повишение?
 • Какви позиции бих могъл да заема, ако ме повишите?
 • Какво е средното възнаграждение за тези позиции?

Ако отговорите им не са конкретни, пълни с детайли и срокове, може би в компанията няма ясно начертани кариерни пътища за служителите.

5. Местоположение

За повечето от нас е от значение къде се намира местоработата. Продължителността и начинът на пътуване до и от работа влияят върху усещането ни за това дали харесваме работата си.

Близостта до здравеопазване, култура, развлекателни дейности, дом, места за срещи с приятели, детски градини и училища могат да бъдат фактори, влияещи върху решението ви дали да кандидатствате за свободна позиция в тази компания или не.

Обмислете имате ли някакви предпочитания и доколко са важни те при вземането ви на решение дали да работите там.

6. Мисия на компанията

Уверете се, че приемате бизнес целите на бъдещия ви работодател и начинът, по който той ги постига.

Пример

Ако част от основните ви ценности включват справедливост и равенство, вероятно няма да сте щастливи да работите за компания, която не осигурява служителите си на пълното им възнаграждение. Независимо от това колко са добри позицията, заплатата и местоположението на фирмата.

7. Корпоративна култура

За много служители важен елемент от това как се чувстват на работното си място е доколко добре се съчетават корпоративната култура с техните ценности и начин на живот.

Намерете отговор на следните въпроси:

 • Как се обличат служителите на фирмата - формално или неформално?
 • Как говорят помежду си по време на интервюто – формално или неформално?
 • Признава и търси ли компанията иновации?
 • От кого се вземат решенията – само от висшето ръководство или процесът е по-демократичен?
 • Насърчава ли се балансът между работата и личния живот или се очаква служителите да работят извънредно?

... и други подобни критични въпроси, свързани с корпоративните ценности и начина на работата в ккомпанията, на които следва да си отговорите при вземане на решение дали искате да работите за тази компания или не.

8. Сигурност

Много фактори могат да повлияят пряко върху шансовете ви да останете без работа в близко бъдеще, като например:

 • Компанията в бързо растящ или в западащ отрасъл на икономиката се намира?
 • Увеличава ли се нейния пазарен дял или намалява?
 • Доколко е качествен мениджмънтът?

За да прецените дали бизнесът е стабилен, проучете компанията в Google и разгледайте бизнес резултатите ѝ в Търговския регистър преди да изпратите кандидатурата си обявената свободна позиция.

9. Престиж

Общественият статус на работодателя и на конкретната позиция също могат да повлияят върху вашето решение къде и какво да работите.

Например, опитайте се да си представите как бихте се чувствали: 

 • като касиер в Билла и като касиер в кварталния хранителен магазин?
 • като служител в офис на известен телеком или в малка компания за продажба на дограма с 2 служители?
 • като личен шофьор на местен "бизнесмен" или като дистрибутор на Кока-Кола?

Вашите представи за това дали позицията е престижна влияят върху решенията, които вземате, а впоследствие и върху мотивацията ви.

Анализ на свободната позиция и работодателя

След като вече сте избрали и направили списък с критериите си, имате 2 възможности за определяне доколко съответната свободна позиция отговаря на вашите представи и желания.

1. Интуитивен подход

Ако сте интуитивен тип хора, можете просто да прочетете изискванията за заемане на свободната позиция, посочени в обявата за работа, да потърсите информация за работодателя и да прецените доколко добре работното място отговаря на вашите нужди и изисквания, описани в списъка ви.

Интуицията ви почти винаги е вярна. Вслушайте се в това, което усещате – да кандидатствате ли (да приемете ли предложението за работа) или не.

2. Аналитичен подход

Ако сте от по-аналитичния тип хора, можете да направите следното:

 • Поставете различна тежест на всеки от критериите във вашия списък по скала от 1 (минимум) до 10 (максимум), в зависимост от това доколко дадения критерий е важен за вас.
 • Оценете отново по скала от 1 до 10 доколко е застъпен всеки от вашите критерии в свободната позиция. 
 • Съберете всички получени точки за всеки критерий, за да получите общия резултат за тази конкретна позиция.

Ако смятате, че резултатът е достатъчно близък до максималния възможен резултат и работата е подходяща за вас, то е много вероятно тя наистина да е това, което търсите.

Определете кои са най-важните за вас критерии

И при двата подхода е желателно да определите кои са тези ваши критерии, с които не бихте искали да правите компромис и чиято липса би направила работата неподходяща за вас.

Например:

 • Местоположението не ви устройва
 • Заплатата е твърде ниска
 • Бъдещият ви пряк ръководител не е човек, с който бихте искали да работите и комуникирате ежедневно
 • Работното време не ви устройва, тъй като е в конфликт с ваши лични отговорности, и т.н.

Не се страхувайте да кажете "Не"

Ако негативите на свободната позиция са повече от позитивите, не кандидатствайте по нея. Разбира, само ако имате възможност да изчакате поява на по-подходяща.

Ако пък установите, че това не е вашето работно място след някое от интервютата за работа, оттеглете кандидатурата си. 

Много по-трудно е да напуснете работа, която не ви допада, отколкото просто да не я приемете.

Кога да оттеглите кандидатурата си

Не е нужно да чакате да получите предложение за работа, за да го откажете.

Ако сте променили решението си след някое от интервютата, просто оттеглете кандидатурата си.

Как да оттеглите кандидатурата си

С учтив имейл

Имейлът ви трябва да е кратък, изразяващ благодарност за отделеното време, като не е задължително да включва причината, която прави позицията неподходяща за вас.

/кликнете на заглавието по-долу, за да видите текста/

Примерен текст на имейл за оттегляне на кандидатура

Относно: Вашето име – оттегляне на кандидатура

Уважаеми г-н/г-жо ….,

Оценявам отделеното от Вас време за обмисляне на моята кандидатура за свободната позиция ….. в …… (компанията). След внимателно обмисляне от моя страна обаче, реших да оттегля кандидатурата си за тази позиция.

Оценявам високо отделеното от Вас време за среща с мен и възможността да се запознаем! За мен беше удоволствие да се видим лично и да си поговорим.

Благодаря Ви и Ви желая успех с намирането на перфектния кандидат за позицията!

С най-добри пожелания,
Вашето име

С телефонно обаждане

Ако в процеса на подбор сте установили добър контакт с отговорния служител за този подбор, е по-професионално да оттеглите кандидатурата си чрез кратък телефонен разговор.

Насоки

Бъдете позитивни и делови, и не навлизайте в детайли.


Вместо това наблегнете на благодарността си за предоставената възможност да се срещнете и да си поговорите.

За финал

Когато търсите работа, е важно да вземате предвид малко повече неща от самите работни задължения.

Работата, разбира се, е важна, но е добра идея да обмислите и всички останали фактори, които биха повлияли на мотивацията ви.

Защото няма да има значение дали позицията е чудесна, ако няма да сте щастливи, докато я заемате.

Докато, ако работата ви се приближава до перфектната за вас, тя ще съчетава както личните ви, така и професионалните ви амбиции. И ще ви направи удовлетворени и щастливи!

Целта ви е да намерите позиция, която ви харесва, и компания, която пасва лично на вас като хора и на вашия начин на живот.

В настоящата ситуация на пазара на труда, особено в по-големите градове в България, все по-често можеш да си позволите да имате изисквания и вие да избирате работодателите си, а не те вас.

Възползвайте се от това ваше предимство!


Прочетете още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!