Поведенческо интервю за работа

0  КОМЕНТАР/И

Може би вече си чувал за поведенческо интервю за работа, наречено още ситуационно или интервю, базирано на компетенции?

Или пък вече си се сблъсквал с него?

Ако е така, знаеш, че въпросите, задавани по време на поведенческо интервю могат да бъдат доста трудни, особено ако не си се подготвил за тях предварително.

В настоящата статия ще те запознаем с това какво е поведенческо интервю, каква е разликата между обикновеното, традиционно интервю и поведенческото интервю за работа, и ще ти предложим съвети как успешно да се подготвиш и представиш по време на самото интервю.

More...

Какво представлява поведенческото интервю за работа?

1. Дефиниция

Поведенческото интервю за работа е интервю, целящо да открие начина, по който си действал в конкретни минали работни ситуации.

Предполага се, че начинът, по който си се държал в миналото, е индикатор как ще се държиш в подобни ситуации и в бъдеще.

2. Какво прави интервюиращия

Интервюиращият определя предварително кои компетенции се изискват за длъжността.

След това разработва серия от въпроси, които ще му позволят да разбере дали всеки кандидат за работа притежава тези компетенции.

3. Какво се очаква от кандидатите за работа

Интервюиращият иска да знае как си постъпвал в конкретни минали ситуации, в които се предполага, че си използвал търсените от него компетенции.

Затова ще трябва да демонстрираш знанията, уменията и способностите си, т.е. компетенциите си, като даваш конкретни примери от предишния си трудов опит.

Вместо просто да разкажеш на интервюиращия какво евентуално би направил в дадена хипотетична ситуация, както в традиционното интервю, в поведенческото интервю ще трябва подробно да опишеш как си се справил с конкретна, случила ти се вече ситуация.

Защо работодателите използват този тип интервю за работа?

При традиционното интервю кандидатът за работа лесно може да предположи какво иска да чуе интервюиращия.

Когато обаче бъде помолен да опише пример от миналия си трудов опит, работодателят по-лесно би могъл да оцени не само дали кандидатът е компетентен да заеме свободната позиция, но и дали притежава изискваните умения, знания и личностни характеристики.

Например, ако те попитат какво би направил, ако клиент изведнъж съкрати драстично крайния срок за завършване на даден проект, би могъл да отговориш, че ще работиш извънредно, ако е необходимо.


Ако обаче интервюиращият поиска да разкажеш за минал проект, който се е наложило да завършиш в кратък срок, ще трябва да дадеш пример от твоя реален трудов живот, като подробно опишеш как си се справил с конкретната ситуация.

Разлики между традиционното и поведенческото интервю за работа

Няма разлика в начина на провеждане на интервюто за работа: ще се срещнеш с интервюиращ и ще отговаряш на въпроси.

Единствената разлика между двата вида интервю за работа е във вида въпроси, които ще ти бъдат зададени.

Въпроси, задавани по време на поведенческо интервю за работа

1. Разлики между въпросите, задавани по време на традиционно и поведенческо интервю за работа

Въпроси, задавани по време на традиционното интервю за работа

В едно традиционно интервю ще ти бъдат зададени въпроси, които обикновено предполагат ясни отговори като "Какви са Вашите силни и слаби страни?" или "Опишете ми един Ваш типичен работен ден."

Въпроси, задавани по време на поведенческо интервю за работа

Въпросите, задавани по време на поведенческото интервю, изследват твоето минало. Чрез задаване на въпроси за твое минало поведение, интервюиращия се опитва да получи представа как евентуално ще реагираш при подобни обстоятелства в бъдеще.

Въпросите по време на поведенческото интервю ще бъдат по-конкретни от традиционните въпроси.

Уточняващите въпроси също ще изискват подробни отговори. Може да те попитат какво си направил, какво си казал, как си реагирал или как си се чувствал по време на ситуацията, която споделяш с интервюиращия.

Затова по време на поведенческото интервю можеш да очакваш въпроси като "Разкажете ми за ситуация, в която ...' или "Дайте ми пример за ..."

Попълни празните места с едно от уменията, знанията или способностите ти, които интервюиращия се опитва да установи дали притежаваш.

Например, ако разрешаването на конфликти е необходима компетентност за позицията, за която кандидатстваш, въпросът към теб по време на поведенческо интервю може да е:


"Разкажете ми за ситуация, в която е трябвало да работите с други Ваши колеги, които не са се разбирали. Какво направихте?"

2. Примерни поведенчески въпроси

 • Дайте пример за ситуация, в която сте използвали логика, за да решите проблем.
 • Дайте пример за работна цел, която сте постигнали, и да ми разкажете как сте го направили.
 • Опишете непопулярно решение, което сте взели, и как сте се справили с неговото прилагане.
 • Какво правите, когато работния Ви график бъде прекъснат? Дайте пример за това как се справяте с прекъсването.
 • Случвало ли Ви се е да се налага да убедите екип да работи по проект, за който не са били ентусиазирани? Как го направихте?
 • Попадали ли сте в трудна ситуация с колега? Как се справихте?
 • Разкажете ми за случай, в който се справихте с възложена работна задача, излизайки извън рамките на длъжностната Ви характеристика.
 • Как сте използвали аналитичните си умения в миналия Ви трудов опит, за да разрешите проблем?
 • Опишете предизвикателна цел, която Вие сте задали, и обяснете как е била постигната.
 • Разкажете ми за ситуация, в която сте убедили мениджмънта във Ваша идея.
 • Опишете ситуация, в която е трябвало да работите под натиск. Как се справихте със стреса?
 • Работили ли сте някога с труден мениджър или колега? Как реагирахте?
 • Разкажете ми за грешка, която сте допуснал. Как се справихте с нея?
 • Разкажете ми как работехте ефективно под натиск.

Подготовка за поведенческо интервю за работа

1. Подготви се за традиционно интервю за работа

Тъй като вероятно няма да знаеш предварително какъв тип интервю предстои, подготви отговори на обичайните традиционни въпроси, задавани по време на интервю за работа.

2. Установи какви компетенции търси работодателя

След като не знаеш за какви ситуации ще бъдеш помолен да разкажеш, прегледай обявата за работа, разшифровай я и предположи кои са важните за свободната позиция компетенции.

Ето няколко примерни:

 • Комуникация
 • Вземане на решение
 • Лидерство
 • Изграждане на екип
 • Аналитично мислене
 • Организираност
 • Устойчивост на стрес
 • Нестандартно мислене

3. Подготви примери, в които успешно демонстрираш наличие на тези компетенции

След като вече имаш предположение кои са основните търсени компетенции, припомни си някои специфични работни ситуации, в които си приложил точно тези твои умения и качества.

Подготви примери за това как успешно си демонстрирал тези компетенции (например разрешил си успешно проблем). Запиши ги, като се постарай да си възможно най-конкретен. Посочи кой е участвал, какъв е проблемът и какво си направил, за да го разрешиш. Накрая посочи и какви са били резултатите.

Запиши не само примери с положителен изход, но и такива с отрицателен. Възможно е да бъдеш попитан за ситуация, в която не си могъл да се справиш и какво си научил от нея.

По време на поведенческо интервю за работа

1. Нагласа

Няма правилни и грешни отговори на въпросите, зададени ти по време на поведенческо интервю. Интервюиращият просто иска да научи повече за теб, твоя опит и за това дали и как пасваш на профила на идеалния кандидат за свободната позиция.

2. Отдели време да обмислиш отговорите си

Ако се налага, отдели време и обмисли отговора си. Направи пауза, за да си събереш мислите си. Поискай и разяснения, ако е необходимо.

3. STAR: Техника за отговори на въпроси по време на поведенческо интервю

Когато отговаряш на поведенчески въпрос, използвай техниката STAR, която се състои от 4 стъпки: ситуация (situation), задача (task), действие (action) и резултат (result).

Ситуация. Опиши накратко ситуацията, в която се развива действието на твоята история. Ако съществува конкретен проблем, който е трябвало да решиш, опиши го тук.

Задача. Опиши задачата, която си бил помолен да изпълниш. 

Действие. Обясни какви действия си предприел, за да изпълниш възложената ти задача или да решиш проблема.

Резултати. Обясни резултата от предприетите от теб действия (например разрешаване на конфликт, увеличаване на продажбите, и т.н.). Опитай се да посочиш как точно твоите действия са допринесли за постигане на резултата.

3. Стратегия по време на поведенческо интервю

Най-добрата стратегия се състои от:

 • Внимателно слушане
 • Ясни и подробни отговори
 • Честност. Така или иначе, ако твоите отговори не са това, което интервюиращия търси, тази позиция не е най-добрата за теб и няма смисъл да си губиш времето.

За финал

Когато търсиш работа, е добре да си подготвен и за поведенческо интервю.

Бъди готов за въпросите, които могат да ти зададат.

Открий колкото можеш повече за компанията и работата, така че да имаш ясна представа какви умения търси работодателят и да си готов да посочиш конкретни отговори на зададените ти въпроси.

Успех!


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!