Търсене на нова работа след работа за себе си

0  КОМЕНТАР/И

Стартирал си собствен бизнес, който се е развивал добре в последните няколко години. Или си работил на свободна практика, ползвайки таланта си. За съжаление обаче това в момента не ти носи достатъчно приходи. Затова е вероятно да решиш да се насочиш (обратно) към корпоративния свят, преследвайки по-голяма сигурност и стабилни ежемесечни приходи. Извършването на такъв преход и намирането на нова работа след работа за себе си обаче не винаги е лесно. 

Потенциалните работодатели вероятно ще се почувстват заплашени от предприемаческите ти умения и независимостта ти. За да намериш сравнително бързо нов работодател, трябва да знаеш как точно да се позиционираш като подходящия кандидат за работа.

Ето няколко съвета как да го направиш. Те ще ти помогнат с изготвянето на кандидатурата ти за работа и LinkedIn профила ти, и с представянето ти по време на интервю за работа. 

More...

Съвети при търсене на нова работа след работа за себе си

съвети при търсене на нова работа след работа за себе си

Научени уроци и професионални постижения

Сигурни сме, че съществуват много фактори за неуспеха на бизнес начинанието ти, като е много вероятно в момента това да се дължи просто на сложната икономическа обстановка в настоящия пандемичен свят.

Каквато и да е основната причина обаче, когато търсиш нова работа след работа за себе си е от изключителна важност да демонстрираш какво си постигнал и какво си научил. 

Подбери и сподели тези твои истории, работни роли и постижения, които са релевантни за конкретния работодател и свободната позиция, за която кандидатстваш.

Множество отговорности и роли

Когато става въпрос за позицията, която си заемал, работейки за себе си, сме почти сигурни, че си правил почти всичко сам.

Продажби, маркетинг, фактуриране, намиране на финансиране, обслужване на клиенти, административни дейности, поддържане на уеб сайт и електронен магазин – повечето предприемачи правят всичко това в първите години от основаването на бизнеса си.

А това е изключително ценно за работодателите! Всеки би се радвал да има служител с множество умения, приложими в почти всички бизнес процеси в компанията му.

Затова посочи всички релевантни за свободната позиция и бранша умения, които притежаваш, и посочи примери как си ги използвал.

Трансформиране на хаоса в ред

В началото, при създаване на малък бизнес, това което липсва, е всичко – и бизнес процеси, и структура, и приемственост.

Поставяйки основите и въвеждайки стандартни оперативни процедури и контрол, ти успешно си създал жизнеспособна бизнес инфраструктура и си поставил ред в хаоса.

Подчертай този твой талант, като наблегнеш на усилията си за създаване на бизнес процеси - операции, продажби, маркетинг, комуникации и/ или финансиране.

Голяма мрежа от професионални контакти

Независимо от бранша, в който оперира собствения ти бизнес, най-вероятно си вземал дейно участие в намирането на клиенти, осъществяването на продажби, и в качественото обслужване на потенциални и настоящи клиенти.

И в процеса на работата си намирал и си се доверявал на различни доставчици на продукти и услуги.

Именно тази професионална мрежа от партньори и клиенти е много ценна за работодателите.

Ако можеш да говориш открито за нея, сподели колко голяма и активна е тя, и как можеш да я ползваш, така че да допринесеш за успеха на бъдещия ти работодател.

Светкавична адаптивност и гъвкавост

Като предприемач знаеш от опит, че всеки ден ти е носил нещо ново и напълно неочаквано, с което е трябвало да се справяш веднага.

А адаптивността е много желано качество от работодателите. В повечето обяви за работа се посочва, че биха искали да наемат човек, който може да се адаптира бързо и да постига целите си в променяща се, динамична работна среда.

Стартирането на собствен бизнес доказва, че си готов за този тип предизвикателство, защото вече си го правил ежедневно в продължение на няколко години.

Възможността ти да постигаш успех в такива ситуации следва да намери място в твоята автобиография, в профила ти в LinkedIn и по време на интервютата за работа. Подчертай факта, че си силно адаптивен и истински продуктивен в несигурна работна среда.

Финансиране и умения за убеждаване

Често способността на малкия бизнес да стартира и да се развива успешно зависи от външно финансиране.

Уменията и експертните знания, които са от решаващо значение за получаването на финансова подкрепа, са същите като тези, необходими в сфери като продажби, бизнес развитие и управление на проекти.

Във всички тези работни роли човек трябва да бъде в състояние да представи по убедителен начин своята гледна точка и да спечели нов клиент или одобрението на ръководството.

Ако по време на предприемаческия си период си създавал убедителни презентации и си успявал да осигуриш необходимите пари за съществуването на бизнеса ти, не забравяй да отбележиш този твой успех и уменията ти, чрез които си го постигнал.

Прилагане на наученото

Хората, които напускат малкия бизнес, често имат време да обмислят какво е сработило и какво не.

Това може да е несработил бизнес план, неправилна преценка на потенциалните потребители или недобре управлявани финанси.

Какъвто и да е случаят при теб, говори по време на интервюто си за работа как ще пренесеш този твой опит. Посочи как можеш да помогнеш на компанията да избегне същите тези грешки.

Адаптирай всичко към нуждите на работодателя

адаптирай информацията към нуждите на работодателя

Може би вече си мислиш:

Правих толкова много неща, работейки за себе си, че всъщност не знам какво да спомена и какво не.

Ето един лесен начин да вземеш решение:

Посочи само това, което е най-подходящо за конкретния работодател, на когото изпращаш автобиографията си.

Например, ако позицията, за която кандидатстваш, включва ръководене на екип, подчертай мениджърския си опит.


Ако пък кандидатстваш за обикновена експертна позиция, която не изисква лидерски или мениджърски умения, подчертай само техническите и професионалните ти умения, приложими за позицията.

Не мисли за автобиографията и отговорите си по време на интервюто за работа като обобщение на всичко, което си правил.

Гледай на тях като на възможност да демонстрираш внимателно подбрани дейности и умения, които биха заинтригували само този конкретен работодател.

Идеи за какво да говориш по време на интервюто за работа

теми за разговор по време на интервю

Ако имаш нужда от идеи за какво да говориш по време на интервюто си за работа, ето няколко универсални умения, които вероятно вече си развил и които почти всеки работодател търси:

  • Управление на времето
  • Планиране и координиране
  • Привличане на клиенти
  • Продажби
  • Обслужване и задържане на клиенти
  • Администриране 
  • Управление на разходи
  • Управление на хора
  • Управление на доставчици
  • Наемане на персонал

Възможно е не всичко да е приложимо в твоя случай. Надяваме се обаче това да ти дава някаква представа за какво можеш да говориш, търсейки си нова работа след работа за себе си.

Използвай предприемаческия си опит в твоя полза

използвай предприемаческия си опит

Предприемаческите начинания не винаги постигат дългосрочен успех - често поради независещи от нас причини.

Въпреки това, дори неуспешното ти бизнес начинание може да се използва, за да покажеш на другите как можеш да им помогнеш да успеят, ако те наемат.

Определи кои умения ще бъдат най-полезни за конкретния работодател и след това кажи как ще използваш опита си на позицията, за която кандидатстваш.

Включи тези умения в автобиографията и в LinkedIn профила си, и говори за тях по време на процеса по интервюиране.

Така ще увеличиш шансовете си да намериш бързо нова работа след работа за себе си.

Успех!


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!