Напускане на работа: как, кога и какво да направиш

44  КОМЕНТАР/И

Човек дори и добре да работи, рано или късно взема решение да напусне. Повечето от нас, обаче, се чувстват некомфортно с цялата процедура по напускане на работа.

 • Не желаем да променяме нищо, защото сме свикнали с ежедневието си.
 • Чувстваме се, сякаш предаваме работодателя, който ни е научил на толкова много и ни има доверие.
 • Или пък се страхуваме от реакцията на прекия ни ръководител. Може да не ни дадат документите навреме, за да осуетят започването ни на новата работа, или пък умишлено да ни саботират, като се свържат с бъдещия ни работодател и кажат, че не сме добри служители.

Тези притеснения обикновено са и основната причина да изберем да стоим на едно и също място дълги години, въпреки че отдавна не сме мотивирани да даваме всичко от себе си на него.

А това пречи на развитието ни като професионалисти.

За да те улесним, в настоящата статия описахме всички стъпки, през които трябва да преминеш, ако си взел решение да напуснеш и искаш това да стане по възможно най-безболезнения за всички начин.

Ще намериш и всички необходими ти бланки.

More...

Заявление (молба) за напускане на работа

Официално процесът по твоето напускане започва с попълване на Заявление за напускане (или както го наричахме доскоро - Молба за напускане). 

Заявлението за напускане е официален трудово-правен документ, който се попълва от теб, и с който заявяваш намерението си за напускане от избрана от теб дата.

Попълване на заявление за напускане на работа

Свали бланката в края на тази секция.

Попълни личните си данни – име, презиме и фамилия, и позицията ти в компанията. След това, след фразата „считано от“ попълни датата, от която искаш вече да не си на работа.

Пример

Фразата „считано от“ се отнася за първия ден, в който вече няма да работиш при сегашния си работодател.


Ако подаваш Заявление за напускане на работа на 1 август и искаш последния ти работен ден да е 23 август (петък), това ще означава, че на 26 август (понеделник) вече няма да си служител на компанията.


В случая трябва да напишеш: "считано от 26.08.2019 г." 

Избери позицията на управляващия фирмата (Управител или Изпълнителен директор), както и правната форма на дружеството (в бланката е посочено ЕООД - замени го с АД или ООД, ако е приложимо).

Накрая попълни датата, на която попълваш Заявлението, града и се подпиши.

Срокът за предизвестие започва да тече от деня, следващ деня, в който подадеш Заявлението си за напускане.

Заявление за напускане

Изтегли готова за попълване бланка на заявлението.

На кого да предадеш заявлението си за напускане на работа

След като попълниш и разпишеш заявлението, го предай на прекия си ръководител, а ако това не е възможно – на служителя, занимаващ се с администриране на персонала (с отпуските и болничните или със сключването на трудови договори и допълнителни споразумения към тях).

Какво да направиш, ако работиш в много малка фирма, която се обслужва от счетоводна къща, и прекият ти ръководител (обикновено това е и Управителя на фирмата) не е на разположение?

Звънни му и го уведоми за желанието ти за напускане, и след това веднага му изпрати по имейл сканираното си заявление за напускане на работа с подписа ти. Поискай да ти даде и адреса на счетоводната къща, която обслужва компанията, и им занеси лично заявлението си още същия ден.

Парафиране и завеждане на заявлението ти за напускане на работа

Независимо на кой предадеш заявлението си за напускане на работа, следва да се случи следното:

 • Ако си го предал на прекия си ръководител, той следва да напише на него дали е съгласен с предложението ти за датата, от която да напуснеш, или иска да си спазиш предизвестието за напускане, и да се разпише. След това трябва да занесеш заявлението си на служителя, отговаряш за приемане и обработка на входящата поща, който да му постави входящ № и дата. Оригиналът трябва да остане при него, а ти следва да получиш копие.
 • Ако си го предал на служителя, отговарящ за администриране на персонала, той следва да осигури поставянето на входящ № и дата, да ти даде копие и след това да осигури и парафирането от прекия ти ръководител. Той трябва да те уведоми и за решението му, т.е. кога ще е последния ти работен ден.
 • Ако си го предал директно на Управителя, то той следва да го парафира - да напише на него съгласието си да напуснеш от посочената от теб дата и да ти осигури копие. След това вероятно ще го предаде на служител или счетоводител за завеждане. Поискай информация дали се е случило.
 • Ако си го предал на обслужваща компанията счетоводна къща, те следва да поставят входящ № и дата, да ти дадат копие и да осигурят парафирането му от Управителя.

При всички случаи, Заявлението ти за напускане на работа следва да бъде заведено с входящ № и датата на получаването му, за да започне да тече срокът на предизвестието ти за напускане.

Предизвестие за напускане на работа

Минимален и максимален срок на предизвестието за напускане на работа

Срокът на предизвестието, което дължиш на работодателя при напускане, е посочен в трудовия ти договор.

Обикновено е 1 месец (30 календарни дни), но може да бъде и 3 месеца, което е и максималния срок на предизвестие, позволен от закона.

2- или 3-месечни предизвестия за напускане обикновено имат служители на ключови за бизнеса позиции, мениджъри или дори всички служители, ако компанията е лош работодател и не може да задържи служителите си.

Съвет

Ако започваш работа като служител или работник и видиш 3-месечно предизвестие за напускане в договора си, това е почти сигурен знак, че има нещо нередно – или условията са лоши, или мениджмънта е неприятен, или има огромна бюрокрация.


При всички случаи е явно, че има голямо текучество, което не е добър знак.

Как да съкратиш предизвестието си за напускане на работа

Има два начина да бъдеш освободен по-рано от датата, на която изтича предизвестието ти за напускане на работа:

ВАРИАНТ 1: Разговаряй с прекия си ръководител и го помоли да бъдеш освободен от работа по-рано. В повечето случаи работодателите го правят, тъй като са наясно, че ако някой вече е решил да напусне, то той е неефективен и няма смисъл да го държат насила.

ВАРИАНТ 2: Ако обаче компанията няма такава практика и държат да изработиш предизвестието си, то законът казва следното:

Ако не бъде спазено предизвестието ти за напускане, то страната, която не го спазва (при напускане по твое желание това си ти) дължи неустойка на другата страна (работодателя ти) в размер на 1 или повече твои брутни месечни заплати, в зависимост от месеците предизвестие за напускане, които имаш.

Обикновено "изкупуването на предизвестието ти" се предлага директно от новата компания - бъдещ работодател, ако искат да те привлекат като техен служител възможно най-скоро, като те поемат ангажимента да преведат сумата на работодателя, с който се разделяш.

Ако избереш този вариант, уведоми настоящата си фирма, че не искаш да спазиш предизвестието си и договори със счетоводството на компанията как ще си получат обезщетението, независимо кой ще го плаща – ти или бъдещия ти работодател.

Пример

Ако предизвестието ти за напускане на работа, посочено в трудовия ти договор, е 30 дни и решиш да не го спазиш, а да напуснеш веднага, то ти ще дължиш 1 цяла твоя брутна работна заплата в размера, посочен в трудовия ти договор.


Възнагражденията с непостоянен характер, напр. бонусите ти, не влизат в тази сума.


Ако обаче в договора ти пише 2-месечно предизвестие за напускане, то ти ще дължиш на фирмата си 2 твои брутни работни заплата, а при 3-месечно предизвестие за напускане – 3 твои брутни работни заплати.

Разговор с прекия ти ръководител

Причини за напускане на работа

Става въпрос за този неудобен разговор с шефа ти, в който той те пита защо си взел решение за напускане.

Може да се случи в момента на подаването на заявлението ти за напускане или в някой от следващите дни.

Бъди кратък и добронамерен, независимо какво е твоето виждане за компанията или пък за неговите качества като ръководител. Така ще избегнеш евентуални бъдещи проблеми по твоето освобождаване.

Сподели с него по-скоро желанието си за бъдещето си развитие, отколкото проблемите в компанията, довели те до това решение. 

Пример

Вместо:


Компанията не ми осигури нормални условия на труд. 

Заплатата ми е ниска. 

Не се разбирам с колегите. 

Не ми харесва начинът ти на ръководене.


Кажи:


Благодарен съм за всичко, което получих тук, но след … години съвместна работа, бих искал да продължа развитието си в друг бранш / друга сфера, с повече възможности за професионално развитие и израстване.

Контра-предложение за работа

Възможно е да получиш контра-предложение за работа по време на този разговор.

Да го приемеш ли?

Разбира се, работодателите са различни, и няма един-единствен верен отговор.

При всички случаи, поискай време да помислиш върху контра-предложението от настоящия ти работодател. И се опитай да си отговориш на следните въпроси: 

 • Щеше ли да получиш това увеличение на заплатата, тази нова позиция или тези придобивки, ако не беше решил да напуснеш и просто беше продължил да си вършиш съвестно работа?
 • Каква е гаранцията, че компанията магически ще се промени и ти вече ще си доволен от нея? 

Съвет

Не казвай на новия си работодател, че обмисляш контра-предложение за работа от настоящия.


Уведоми го, само ако вземеш решение да не напуснеш и да не започнеш работа при него.

Искане на препоръка

По време на разговора с прекия ти ръководител поискай от него препоръка, ако прецениш, че той би написал добра такава за теб.

По време на предизвестието ти за напускане на работа

Предоставяне на трудовата ти книжка

Ако трудовата ти книжка не се съхранява от работодателя ти, не забравяй да му я предоставиш, за да нанесе трудовия ти стаж в нея и да я приключи.

Предаване на работата ти

Дори и никой да не го поиска от теб, започни да организираш работата си за предаване.

Подреди работното си място и опиши основните си задължения и инструментите, с които си ги изпълнявал (независимо дали става въпрос за бормашина или за excel 🙂 ).

Така ще подсигуриш приемственост и ще си по-спокоен, че си направил всичко възможно да постъпиш професионално.

Трудности с мениджмънта и колегите

По време на периода на предизвестието ти за напускане е вероятно да се сблъскаш и с някои трудности: с прекия ти ръководител, който може да реши, че си виновен за всичко, или с колегите ти, които могат да решат, че ги предаваш, като си тръгваш.

Това пък може да доведе до усложнения във взаимоотношенията ти с тях и до влошена работна атмосфера.

Какво да направиш?

Нищо. Просто не обръщай внимание. Все пак, няма да си там завинаги, нали? 😉 

Отсъствия по време на предизвестието ти за напускане на работа

Ако решиш или се налага да отсъстваш, докато тече предизвестието ти за напускане на работа, имай предвид следното:

Можеш да отсъстваш по време на цялото си предизвестие за напускане, без това да удължава срока му.

Работодателят обаче може да реши да откаже да разпише искания от теб платен или неплатен отпуск, ако прецени, че не може да се лиши от присъствието ти. Или може да прекрати ползването на вече разрешен от него отпуск.

Ако си в отпуск или в болничен по време на предизвестието ти за напускане, прекрати отсъствието си в последния си работен ден, за да могат да прекратят договора ти, тъй като по закон трудовият ти договор не може да бъде прекратен, докато си в отсъствие, за което имаш официален документ – разписана молба за отпуск или болничен лист.

Оттегляне на предизвестието ти за напускане на работа

Ако все пак решиш да не напускаш, а вече си в предизвестие за напускане на работа, то можеш да го оттеглиш с твое писмено заявление.

Според чл. 326, ал. 4 от Кодекса на труда всеки служител, подал заявление за напускане с предизвестие, може да го оттегли по време на срока на изтичане на предизвестието.

Тук законът разглежда 2 хипотези:

 • Ако решиш да оттеглиш предизвестието си за напускане в деня, в който си го подал, то работодателят е длъжен да уважи тази промяна на решението ти и да не прекратява договорът ти.
 • Ако обаче решиш, че искаш да оттеглиш предизвестието си за напускане по време на срока, в който тече предизвестието ти, то трябва да получиш съгласието на работодателя ти. Според Кодекса на труда, работодателят има право да реши дали да уважи желанието ти за оттегляне на предизвестието ти за напускане или не. Затова съгласувай желанието си за оттеглянето му с прекия си ръководител, и ако той, след съгласуване с мениджмънта на компанията, няма нищо против да останеш на работа при тях, попълни приложената бланка и задвижи процеса по официалното ѝ приемане: поискай заявлението ти да се разпише от Управителя, да му бъде поставен входящ № и дата, и да ти предоставят копие от него.

Заявление за оттегляне на предизвестие за напускане

Изтегли готова за попълване бланка на заявлението.

В последния ти работен ден

Предаване на служебно имущество и попълване на документи при напускане на работа

Вероятно е в последния ти работен ден да ти предоставят няколко документа за попълване. Не е задължително, но ако фирмата работи по утвърдени процедури, това са документите, които ще попълниш:

 • Изходящо интервю - документ, с който се събира информация за причините ти за напускане на работа, и в който оценяваш условията на труд в компанията. 
 • Приемо-предавателни протоколи – за предаване на имущество на фирмата, което си ползвал като неин служител (служебен автомобил, телефон и SIM карта, таблет, лаптоп, каталози, визитки и др.)
 • Обходен лист – документ, с който преминаваш през посочените в него отдели, за да набавиш подписите на отговорните служители, с които се гарантира, че не дължиш нищо на компанията и че те са си свършили работата по твоето административно прекратяване като служител.

Получаване на документи при напускане

В края на последния ти работен ден ще получиш от работодателя:

 • Заповед за прекратяване на договора ти – оригинал
 • Трудовата ти книжка, с въведени дати на започване и прекратяване на работата ти там, с печат на фирмата и подписи от Главен счетоводител и Управител
 • Препоръката от прекия ти ръководител

Разделяне с колегите

Ако си прекарал няколко години на това работно място и си създал приятелства, обмисли дали да не изпратиш позитивен, благодарствен прощален имейл до колегите си в края на последния ти работен ден (ако имаш такава възможност, разбира се).

Примерен текст

Както повечето от вас вече знаят, днес бе последният ми работен ден в ………


Бих искал да ви благодаря за възможността да ви опозная и да работим заедно.


Надявам се да се виждаме и в бъдеще – служебно или на по кафе или бира. Ще се радвам да продължим да поддържаме контакт. Можете да ме откриете на ….. (личен тел. №) и на имейл …….. (личен имейл).


С пожелание за много успехи!

В някои компании съществува и практиката напускащия служител да почерпи колегите си в края на последния си работен ден, за да им благодари за съвместната работа. А на някои места това малко парти се организира и от самите компании – с подаръци и изненади за напускащия колега.

Ако решиш, че би било удачно в твоя случай, обмисли дали да не купиш нещо дребно за хапване и пийване, за да благодариш на колегите и ръководителите си.

Ако не започнеш работа, а вече си напуснал

Бъдещия ти работодател може да оттегли предложението си за работа, например, или пък да ти предложи доста различни условия на труд от предварително договорените с него, които да не те устройват.

Доста неприятно, но сме виждали да се случва. Какво можеш да направиш?

Ето тези две неща:

За финал

Естественото кариерно развитие в днешни дни предполага да смениш няколко работодатели по време на целия си кариерен път.

А това неминуемо означава и да преминеш няколко пъти през процедурата по напускане на работното ти място.

Обикновено не обичаме промените. Затова и напускането ни на работа е нещо, което отлагаме. Опитай се да преодолееш навика и инерцията! Ако имаш възможност да работиш на по-добро място, не се колебай. Следвай стъпките в тази статия и продължи напред.

Успех!


Искаш да обсъдиш с професионалист търсенето ти на нова работа?

For Job Hunters предлага кариерни продукти и услуги, които ще ти предоставят полезна обратна връзка и ще отговарят на всички твои кариерни въпроси.

кариерна консултация

Дистанционна кариерна консултация

Получи съвет, свързан с кариерно предизвикателство.

кандидатура за работа

Изготвяне на кандидатура за работа

Изготвяне на персонализирани CV и мотивационно писмо.

цялостна подкрепа

Професионална кариерна подкрепа

Професионална подкрепа до намиране на нова работа.


Прочети още


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

 1. Супер полезна статия, написана и по много приповдигащ начин 🙂

  1. Благодаря за коментара, Stoyo! Радвам се, че написаното Ви допада, и че можем да сме полезни!

     1. Здравейте,извинявам се за късният час,но такова е естеството на работата ми.Ще съм благодарна ако може да ми кажете,имам ли и друг начин на подаване на заявление за напускане освен лично,в смисъл мога ли да го пусна по имейл, защото съм в командировка извън страната,и ако се наложи ще издържи ли пред съда?И въобще имам ли някакви варианти който не са лично в офиса на лист хартия? Искрени благодарности за всичко което публикувате!

     2. Здравейте, Стефка!
      Във връзка с желанието Ви да подадете заявление за напускане дистанционно, това, което намерихме в правните форуми е следното:
      Заявлението винаги следва да е на хартия, разписано лично от Вас. Можете да го подадете в 2 екземпляра по пощата или чрез куриер, с обратна разписка, върху която е желателно да се отбележи какво е съдържанието. Обратната разписка е доказателството Ви, че на еди-коя си дата сте изпратили и е получено заявлението Ви за напускане.
      Желателно е в заявлението да напишете, че искате да Ви бъде върнат втория екземпляр с поставен входящ номер. Дали обаче работодателя Ви ще го направи, зависи изцяло от него.
      Имайте предвид, че не сме юристи, затова Ви съветваме и да се консултирате с трудово-правен адвокат!
      Успех!

 2. Здравейте! Благодаря за подробната и изключително полезна информация, свързана с напускането на работа. Прегледах няколко сайта, но според мен Вашият дава най-точни и правилни съвети. Имам един въпрос, за който не можах да се ориентирам в цялата информация по-горе. Когато напускаме по взаимно съгласие (чл. 325 КТ) означава ли това също, че ние няма да имаме право на обезщетение в размер на 60% от последните заплати? Т.е. ще получаваме минималното обезщетение?

  1. Здравейте и благодаря за високата оценка и за доверието! В отговор на въпроса Ви, когато служител напусне по собствено желание (чл. 325, чл. 326 или чл. 331 от Кодекса на труда), то той няма да получава пълния размер на обезщетението за безработица, а само минималното обезщетение, определено от държавата. Размерът му в момента е 9 лв. на ден – при 21 работни дни в месеца, например, то ще е 189 лв.

   1. Благодаря за отговора. Според мен това е изключително несправедливо с оглед на това, че много често ние сме принудени да работим в лоша работна атмосфера и напрежение било то с колеги, шефове и клиенти. Нещо повече – в България хората нерядко стават жертва на тормоз, а работодателите почти нямат обучения или правилници за превенция на това. В крайна сметка сме принудени да напуснем най-често по взаимно съгласие, но справедливо ли е след това да получим 189 лв. месечно? И защо плащаме пари по фонд Безработица от месечната ни заплата? Крайно време е тази част от КТ и всички свързани с това актове да бъдат изменени. Това е лично мое мнение.

 3. Здравейте!
  Ще съм благодарна, ако ми кажете дали работодател може принудително да ни накара да използваме отпуск по време на предизвестие вместо да бъде изплатен с последната заплата. Като служител на трудов договор имаме ли право на избор дали да почиваме тези дни или да ни бъдат платени?

  1. Здравейте, Милена!
   Проучихме въпроса и разбрахме, че работодателят Ви няма право да Ви пуска в платен или неплатен годишен отпуск, без Ваше съгласие, освен поради намаляване на обема на работа за повече от 5 работни дни. В този случай работодателят Ви би имал право да Ви предостави платения годишен отпуск без Ваше съгласие, но само ако отпуска се ползва едновременно от всички служители.
   Работодателят може да Ви покани и писмено да използвате неползвания платен отпуск след края на всяка календарна година, за която той се полага (какъвто не е случая при Вас).
   Съветваме Ви да се обърнете към Инспекцията по труда, ако смятате, че правата Ви са нарушени. Вижте как да го направите в Некоректен работодател: съвети за справяне.

 4. Здравейте!
  Моят работодател редовно ми бави заплатата! Разбрах че имам право по чл.327, ал.1, т.2 от Кодекса на труда да подам Уведомление за напускане. В такъв случай, ако се регистрирам на борсата, какво и колко обезщетение ще получавам?

  1. Здравейте! От това, което прочетох в счетоводните и правни форуми, става ясно, че няма пречка да се регистрирате като безработен и да получавате обезщетения за безработица в пълния им размер /60% от брутното Ви възнаграждение/.

 5. Здравейте,интересува ме ще ми плати ли работодателя трудовото възнаграждение,след като съм подал молба за напускане и съм работил още седем дни,въпреки че на мястото от където искам да се махна съм работил само месец и десет дни?

  1. Здравейте! Работодателят Ви е длъжен да Ви изплати уговореното в трудовия Ви договор възнаграждение, независимо дали сте работили само 1 месец или само 1 ден преди да напуснете.

   1. Само да питам за уточнение,имате предвид отбелязаната минимална заплата,както фигурира в почти всеки договор или това,което трябва реално да получа,в случая се изчислява по часове и сумата възлиза на 852 лв.?

    1. Имам предвид само тази сума, която е посочена в трудовия договор. Ако там е вписана минималната работна заплата, то той е длъжен да изплати само нея.
     Ако има суми, които получавате на ръка, то това 1) противоречи на закона и 2) работодателят няма никакво законово задължение да продължи да ги изплаща. Законовото му задължение е само към това, което е обявено официално.
     Разбира се, той може да реши да изплати цялата уговорена заплата, не само тази вписана в договора, но след като тя не е посочена в трудово-правен документ, то това ще зависи само от доброто му желание.

 6. Здравейте,
  за уточнение, имате предвид отбелязаната минимална заплата описана в трудовия договор или това, което реално ми плаща? Въпросът е, че в последните няколко месеца превежда всичко по банка.
  Въпреки това, пак ли става дума за мин.?

  1. Здравейте!
   Ако става въпрос за дължимите от работодателя Ви обезщетения, то те винаги се изчисляват на база официални документи. Ако получавате част от заплатата си „на ръка“, то тази сума няма да е част от обезщетенията.
   Ако имате нещо друго предвид, моля за повече информация.

 7. Здравейте , имам написана молба за напускане :

  Уважаемеи г-н Управител,

  С настоящата и на основание чл. 325, т. 1 от КТ, Ви моля за Вашето съгласие за прекратяване на трудовото ми правоотношение с представляваната от Вас фирма.
  Считано от 29.11.20019г. до 03.12.2019г. като до 03.12.2019г . ще си изработя смените по предварително утвърденият график .
  В случай че молбата ми не бъде приета, същата да се счита за предизвестие по чл. 326 ал. 1. и полагащият ми се Неизползван платен годишен отпуск за който имам написана молба на 14.11.2019г. за периода от 10.12.2019г. до 03.01.2020г. за 16 раб. дни остатък от полагаем годишен отпуск , който не желая да ми бъде изплатен като обещетение , а да бъде включен във времето от 30 дни на предизвестие за прекратяване на трудовите правоотношения и да се промени датата за начало на остатъка от годишният полагаем отпуск от 03.11.2.2019г. до 28.12.2019г.

  Моля, в случай, че молбата ми бъде уважена, да оформите трудовата ми книжка и всички други необходими документи и да ми ги предадете в първият работен ден от календарната седмица.

  Молбата е изготвена в два екземпляра.

  Дата : Управител :
  28/11/2019 г.

  Подпис :/…………………… / Подпис :/…………………..
  Въпросът ми е :има ли някакъв пропуск в така написаната молба? имам ли право на заплата за изработеното време от 01/11/19г.до 30/11/19г. и може ли работодателя да не ми плати предизвестието?

  1. Здравейте, Красимир!

   1) Няма нужда да описвате желанието си за отпуск в Молба за напускане. В нея следва да посочите само желанието си за напускане. Ако желаете да промените датите на заявения от Вас отпуск, следва отделно да подадете нова Молба за отпуск, която отново да бъде одобрена от прекия Ви ръководител, за да я ползвате.
   2) Следва да посочите датата, от която искате да бъдете освободен от работа.
   3) Датата на Молбата Ви следва да е актуалната, а не 28-ми ноември.
   4) Оформената Ви трудова книжка и Заповедта за прекратяването на договора Ви ще Ви бъдат дадени в края на последния Ви работен ден. Няма смисъл да поставяте срокове за предаването им, особено ако искате да ги получите преди да е настъпил последния Ви работен ден.
   5) Щом вече работите по утвърден график, то е явно, че ще продължите да работите спрямо заложените в него смени. Не го споменавайте.

   Работодателят Ви е длъжен да Ви изплати отработените от Вас дни, вкл. и тези, в които евентуално ще сте в отпуск. Това, разбира се, е валидно за всички работодатели, спазващи закона (т.е. ако имате трудов договор).

   При напускане по Ваше желание, независимо дали чл. 325 или 326, работодателят няма никакво задължение за изплащане на предизвестие. По-скоро е обратното – ако Вие искате да напуснете веднага, но работодателят Ви не е съгласен, то, ако настоявате все пак да си тръгнете по-рано, Вие дължите посочената в договора Ви неустойка за неспазено предизвестие – обикновено в размер на 1 брутно възнаграждение.

   Изтеглете бланка на Заявление за напускане от този линк.

   Желая Ви успех!

   1. Благодаря ви за отговора , но само да поясня : Ако ме бяха освободили до 03/12/ ми е известно че няма да получа полагащата ми се заплата за предходният месец , но тъй като никой все още не ме е потърсил за някакъв отговор по молбата – може ли вече тя да се счита за предизвестие? другото което не ми стана ясно – длъжен ли съм да си изработя предизвестието или мога да си ползвам остатъка от ГПО който съм упоменал в молбата?

    1. Доколкото разбирам от това пояснение, Вие вече сте подали Молбата си за напускане на 28 ноември.

     Ако това е така, то следва да получите решението на Вашия работодател – дали ще Ви освободи веднага или просто ще изчака да изтече предизвестието Ви.
     Това обикновено се случва чрез изписване на датата, от която той е съгласен да си тръгнете, върху листа хартия, на който е Молбата Ви за напускане. След това неговото решение, заедно с Молбата Ви, отива при служител, който отговаря за назначаването и освобождаването на служители. Ако това е малка фирма, вероятно е вече при някой счетоводител. Той следва да изготви Заповед за прекратяване и отделна Заповед за излизане в отпуск.

     Моят съвет е: Попитайте този, който Ви е назначавал, какво става с Молбата за напускане и какво е решението на Управителя. Ако има такова решение, изписано върху молбата Ви, поискайте копие на документа. Ако не, говорете с Управителя, или с този, на когото сте дали Молбата си, дотогава, докато не получите решение.

     По отношение на заплатата – всичко, което сте изработили, трябва да Ви бъде изплатено. Ако фирмата, в която работите, не го прави, то тя нарушава закона и спокойно можете да се оплачете в Инспекция по труда.

     По отношение на отпуска – дали вече тече или не, зависи от това какво е решил Управителя и какво е написал върху Молбата Ви за напускане. Отново – попитайте този служител, който отговаря за назначаванията и уволненията къде е решението на Молбата Ви за напускане (поискайте да го видите – или ще има изписан текст върху Вашата молба, или отделна разписана Заповед за освобождаване). В тази връзка, ако молбата Ви за отпуск е одобрена, то следва да има и разписана Заповед за излизане в отпуск.

     Това, което следва да направите, е да говорите с тези, които се занимават с това.

     1. Благодаря ви още веднъж за изчерпателният отговор , ще се съобразя със съветът ви . Поздрави

 8. Здравейте! Ако срокът ми за предизвестие е 15 дни и искам да подам заявлението си за напускане на 10.12.19г., тогава трябва да напиша ‘считано от 25.12.19г.’ ли? Как трябва да ги броя, за да попълня правилно заявлението си? Също, ако работя по такъв график, че събота и неделя са ми работни, мога ли да подам заявлението си тогава?

  1. Здравейте, Ина!

   Обикновено предизвестието се брои в календарни дни. Погледнете обаче за всеки случай какво пише в договора Ви.

   Ако там пише само 15 дни, то предизвестието Ви е 15 календарни дни. В този случай то изтича на 25-ти декември, но тъй като той е официален празничен ден, то следва да запишете в Заявлението си за напускане, че искате да бъдете освободена „считано от 27.12.2019 г.“ – 1-вия официален работен ден. Ако обаче сте по график на работа и в празничните дни, то бройте и тях.
   Ако пък е посочено изрично в договора Ви „15 работни дни“, то следва да преброите работните Ви дни, вкл. и съботно-неделните и празничните, както са планирани в графика Ви.

   И щом работите и събота и неделя, няма проблем да подадете Заявлението си тогава. Ако е работен ден за Вас, то е работен и за работодателя Ви.

 9. Имам и въпрос несвързан точно с темата на статията, но се надявам на отговор. След като приключи трудовият ми договор не си търся нова работа, тогава какви задължения имам за подаване на документи и т.н. Трябва ли да се регистрирам в ДБТ или да подам декларация за възникване на задължения за здравно осигуряване в НАП? Благодаря за отделеното време!

  1. Регистрацията в Бюрото по труда е изцяло по Ваше желание.
   Ако напускате по чл. 325 или 326 (по Ваша инициатива), то ще получавате обезщетение само за 4 месеца в минималния размер – 9 лв. на работен ден.
   Преценете дали си струва, тъй като, ако сега се възползвате от това си право, то ако в близките 3 години бъдете съкратена, няма да имате право да получавате пълни обезщетения за безработица (точно, когато ще имате нужда от тях).

   Вижте повече за регистрацията, условията и документите, които следва да подадете тук: Какво да направиш, ако те уволнят: детайлен план (актуален към януари 2019).

   1. Благодаря за отговорите! Доколкото разбирам, след като не искам да ползвам правото си за обезщетение за безработица, трябва само да подам декларация за възникване на задължения за здравноосигуряване след приключването на трудовия ми договор. Лека вечер!

 10. Здравейте отново! Ако догвор е сключен на основание чл. 260, ал.1 от Кодекса на труда, то следва в заявлението да бъде приключен на основание чл.236, т.2, нали?

  1. Може би имате предвид чл. 230 – Трудов договор с условие за обучение по време на работа?
   Не съм запозната с този тип договори, но Кодекса на труда казва, че основанието за прекратяване е това, което сте посочила – чл.236, т.2. Така че, предполагам това е верният член.

   1. Да, чл. 230. Извинете за грешното изписване и отново Ви благодаря за бързия отговор! Лек ден!

 11. Здравейте, започнах работа в държавна администрация, но като цяло обстановката и начина на работа не ми допадат, имам общо 4 години и 11 медеца стаж, а в дегашната си работа съм от 1 седмица. Не ми дадоха да си видя молбата за назначаване, няколко пъти се опитах да говоря със прекия ръководител, но без резултат. Искам да напусна и да се регистрирам в бюрото по труда. Как да процедирам?

  1. Здравейте!

   Предполагам, че като държавен служител сте назначена съгласно Закона за държавния служител. За съжаление не съм наясно с неговите разпоредби и не мога да Ви дам компетентен отговор.

   В сайта на Инспекцията по труда обаче можете да прочете повече за възникването и прекратяването на т.нар. служебно правоотношение. Надявам се информацията да Ви е от полза.

 12. Подадох заявление за напускане на работа (частен сектор), обаче съм ползвала само половината от платената ми годишна отпуска (ползвала съм 10 дни), останалите 10 дни, които ми се полагат (и не съм ги ползвала), работодателят длъжен ли е по закон да ми ги заплати, и ако да, кога (до колко време), и има ли основание да не ги заплати ?

  1. Здравейте!

   Да, работодателят е длъжен да изплати неизползваните от служителя дни платен годишен отпуск при напускането му.

   Трябва да имате обаче предвид следното: Полагаeмият годишен отпуск се смята пропорционално на изминалото отработено време през календарната година до момента на прекратяване на трудовото правоотношение.

   Например:

   Ако напускате, считано от 1 октомври, и в договора Ви е посочено, че имате право на 20 работни дни годишен платен отпуск, то към датата на прекратяването на договора ще Ви се полагат общо 15 работни дни отпуск:

   20 работни дни отпуск / 12 месеца = 1.67 дни отпуск на месец
   9 месеца х 1.67 = 15 дни

   Ако до 1-ви октомври сте използвали 10 дни платен отпуск, то работодателят Ви е длъжен да Ви изплати останалите 5 работни дни, които Ви се полагат за този период, но не сте ползвали.

   Обезщетението за неползван платен годишен отпуск обикновено се изплаща с последната работна заплата на служителя. Работодателят е длъжен да го направи (стига да работите на трудов договор).

 13. Сина ми си подаде предизвестие на 12.10.20 и представи болничен от същата дата носи си болничния и го карат да подпише молба за напускане и му връщат болничния с трудовата книжка и заповедта за напускане при положение че директора го няма молбата е готова написана и подписана от директора имат ли право да го освобождават така след като се води в болничен

  1. Здравейте! Моят съвет е да се консултирате с адвокат по трудово право. Той е специалистът, който може да Ви даде най-правилния съвет в случая.

 14. Здравейте, предстои ми напускане на настоящата работа (по мое желание), по договор имам 30 дни предизвестие и 20 дни отпуск/година. Въпросът ми е дали е възможно в рамките на предизвестие да ползвам целия си отпуск? (мисля да подам молбата си с последен ден на работа 10 май) И другият ми въпрос е – имат ли отношение празниците в началото на май 2021 г. и ще затрудни ли процедурите и новия ми работодател, ако последният ми ден е понеделник (10 май), а предишните дни са предимно официални празници? Благодаря ви!

  1. Здравейте!

   Няма пречка да използвате платения си годишен отпуск по време на вече връчено предизвестие за напускане. С изтичане на срока на предизвестието трудовият Ви договор ще се прекрати, като се прекратява и ползването на платения годишен отпуск, ако все още сте в такъв. Тогава, остатъка от неизползвания от Вас платен отпуск, следва да Ви бъде изплатен като обезщетение.

   Празниците нямат отношение към предизвестието за напускане, тъй като се смята в календарни, а не в работни дни. Първият Ви работен ден при новия работодател (11-ти май) е работен, като преди него има още няколко работни (7-ми май, петък и 10-ти май, понеделник). Не виждам причина това да затрудни стария или новия Ви работодател, особено след като те са наясно предварително кога напускате/започвате работа.

   Успех!

 15. Здравейте. Имам следния въпрос: Мога ли да подпиша нов трудов договор докато съм в срок на предизвестие с нов работодател, като в новия ми договор бъде записано, че аз фактически ще започна работа след като ми изтече предизвестието при стария ми работодател или просто бъде посочена дата на започване на работа деня следващ деня в който фактически съм прекратил основното си трудово правоотношение?

  1. Здравейте! Няма проблем да подпишете трудов договор, докато сте в предизвестие за напускане. В него просто следва да бъде изрично посочен първия Ви работен ден, който следва да е СЛЕД последния Ви работен ден при настоящия Ви работодател.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

Success message!
Warning message!
Error message!