Напускане на работа: как, кога и какво да направиш | For Job Hunters

Напускане на работа: как, кога и какво да направиш

напускане на работа

Човек дори и добре да работи, рано или късно взема решение да напусне. Повечето от нас, обаче, се чувстват некомфортно с цялата процедура по напускане на работа.

 • check
  Не желаем да променяме нищо, защото сме свикнали с ежедневието си.
 • check
  Чувстваме се, сякаш предаваме работодателя, който ни е научил на толкова много и ни има доверие.
 • check
  Или пък се страхуваме от реакцията на прекия ни ръководител. Може да не ни дадат документите навреме, за да осуетят започването ни на новата работа, или пък умишлено да ни саботират, като се свържат с бъдещия ни работодател и кажат, че не сме добри служители.

Тези притеснения обикновено са и основната причина да изберем да стоим на едно и също място дълги години, въпреки че отдавна не сме мотивирани да даваме всичко от себе си на него.

А това пречи на развитието ни като професионалисти.

За да те улесним, в настоящата статия описахме всички стъпки, през които трябва да преминеш, ако си взел решение да напуснеш и искаш това да стане по възможно най-безболезнения за всички начин.

Ще намериш и всички необходими ти бланки.

More...

Съдържание на статията

Заявление (молба) за напускане на работа

Официално процесът по твоето напускане започва с попълване на Заявление за напускане (или както го наричахме доскоро - Молба за напускане). 

Заявлението за напускане е официален трудово-правен документ, който се попълва от теб, и с който заявяваш намерението си за напускане от избрана от теб дата.

Попълване на заявление за напускане на работа

Свали бланката от червения бутон в края на тази секция.

Попълни личните си данни – име, презиме и фамилия, и позицията ти в компанията. След това, след фразата „считано от“ попълни датата, от която искаш вече да не си на работа.

ПРИМЕР

Фразата „считано от“ се отнася за първия ден, в който вече няма да работиш при сегашния си работодател.

Ако подаваш Заявление за напускане на работа на 1 август и искаш последния ти работен ден да е 23 август (петък), това ще означава, че на 26 август (понеделник) вече няма да си служител на компанията.

В случая трябва да напишеш: "считано от 26.08.2019 г." 

Избери позицията на управляващия фирмата (Управител или Изпълнителен директор), както и правната форма на дружеството (в бланката е посочено ЕООД - замени го с АД или ООД, ако е приложимо).

Накрая попълни датата, на която попълваш Заявлението, града и се подпиши.

Срокът за предизвестие започва да тече от деня, следващ деня, в който подадеш Заявлението си за напускане.

На кого да предадеш заявлението си за напускане на работа

След като попълниш и разпишеш заявлението, го предай на прекия си ръководител, а ако това не е възможно – на служителя, занимаващ се с администриране на персонала (с отпуските и болничните или със сключването на трудови договори и допълнителни споразумения към тях).

Какво да направиш, ако работиш в много малка фирма, която се обслужва от счетоводна къща, и прекият ти ръководител (обикновено това е и Управителя на фирмата) не е на разположение?

Звънни му и го уведоми за желанието ти за напускане, и след това веднага му изпрати по имейл сканираното си заявление за напускане на работа с подписа ти. Поискай да ти даде и адреса на счетоводната къща, която обслужва компанията, и им занеси лично заявлението си още същия ден.

Парафиране и завеждане на заявлението ти за напускане на работа

Независимо на кой предадеш заявлението си за напускане на работа, следва да се случи следното:

 • check
  Ако си го предал на прекия си ръководител, той следва да напише на него дали е съгласен с предложението ти за датата, от която да напуснеш, или иска да си спазиш предизвестието за напускане, и да се разпише. След това трябва да занесеш заявлението си на служителя, отговаряш за приемане и обработка на входящата поща, който да му постави входящ № и дата. Оригиналът трябва да остане при него, а ти следва да получиш копие.
 • check
  Ако си го предал на служителя, отговарящ за администриране на персонала, той следва да осигури поставянето на входящ № и дата, да ти даде копие и след това да осигури и парафирането от прекия ти ръководител. Той трябва да те уведоми и за решението му, т.е. кога ще е последния ти работен ден.
 • check
  Ако си го предал директно на Управителя, то той следва да го парафира - да напише на него съгласието си да напуснеш от посочената от теб дата и да ти осигури копие. След това вероятно ще го предаде на служител или счетоводител за завеждане. Поискай информация дали се е случило.
 • check
  Ако си го предал на обслужваща компанията счетоводна къща, те следва да поставят входящ № и дата, да ти дадат копие и да осигурят парафирането му от Управителя.

При всички случаи, Заявлението ти за напускане на работа следва да бъде заведено с входящ № и датата на получаването му, за да започне да тече срокът на предизвестието ти за напускане.

Предизвестие за напускане на работа

Минимален и максимален срок на предизвестието за напускане на работа

Срокът на предизвестието, което дължиш на работодателя при напускане, е посочен в трудовия ти договор.

Обикновено е 1 месец (30 календарни дни), но може да бъде и 3 месеца, което е и максималния срок на предизвестие, позволен от закона.

2- или 3-месечни предизвестия за напускане обикновено имат служители на ключови за бизнеса позиции, мениджъри или дори всички служители, ако компанията е лош работодател и не може да задържи служителите си.

СЪВЕТ

Ако започваш работа като обикновен служител или работник и видиш 3-месечно предизвестие за напускане в договора си, това е почти сигурен знак, че има нещо нередно – или условията са лоши, или мениджмънта е неприятен, или има огромна бюрокрация.

При всички случаи е явно, че има голямо текучество, което не е добър знак.

Как да съкратиш предизвестието си за напускане на работа

Има два начина да бъдеш освободен по-рано от датата, на която изтича предизвестието ти за напускане на работа:

ВАРИАНТ 1: Разговаряй с прекия си ръководител и го помоли да бъдеш освободен от работа по-рано. В повечето случаи работодателите го правят, тъй като са наясно, че ако някой вече е решил да напусне, то той е неефективен и няма смисъл да го държат насила.

ВАРИАНТ 2: Ако обаче компанията няма такава практика и държат да изработиш предизвестието си, то законът казва следното:

Ако не бъде спазено предизвестието ти за напускане, то страната, която не го спазва (при напускане по твое желание това си ти) дължи неустойка на другата страна (работодателя ти) в размер на 1 или повече твои брутни месечни заплати, в зависимост от месеците предизвестие за напускане, които имаш.

Обикновено "изкупуването на предизвестието ти" се предлага директно от новата компания - бъдещ работодател, ако искат да те привлекат като техен служител възможно най-скоро, като те поемат ангажимента да преведат сумата на работодателя, с който се разделяш.

Ако избереш този вариант, уведоми настоящата си фирма, че не искаш да спазиш предизвестието си и договори със счетоводството на компанията как ще си получат обезщетението, независимо кой ще го плаща – ти или бъдещия ти работодател.

ПРИМЕР

Ако предизвестието ти за напускане на работа, посочено в трудовия ти договор, е 30 дни и решиш да не го спазиш, а да напуснеш веднага, то ти ще дължиш 1 цяла твоя брутна работна заплата в размера, посочен в трудовия ти договор.

Възнагражденията с непостоянен характер, напр. бонусите ти, не влизат в тази сума.

Ако обаче в договора ти пише 2-месечно предизвестие за напускане, то ти ще дължиш на фирмата си 2 твои брутни работни заплата, а при 3-месечно предизвестие за напускане – 3 твои брутни работни заплати.

Разговор с прекия ти ръководител

Причини за напускане на работа

Става въпрос за този неудобен разговор с шефа ти, в който той те пита защо си взел решение за напускане.

Може да се случи в момента на подаването на заявлението ти за напускане или в някой от следващите дни.

Бъди кратък и добронамерен, независимо какво е твоето виждане за компанията или пък за неговите качества като ръководител. Така ще избегнеш евентуални бъдещи проблеми по твоето освобождаване.

Сподели с него по-скоро желанието си за бъдещето си развитие, отколкото проблемите в компанията, довели те до това решение. 

ПРИМЕР

Вместо:

Компанията не ми осигури нормални условия на труд. 

Заплатата ми е ниска. 

Не се разбирам с колегите. 

Не ми харесва начинът ти на ръководене.

кажи:

Благодарен съм за всичко, което получих тук, но след … години съвместна работа, бих искал да продължа развитието си в друг бранш / друга сфера, с повече възможности за професионално развитие и израстване.

Контра-предложение за работа

Възможно е да получиш контра-предложение за работа по време на този разговор.

Да го приемеш ли?

Разбира се, работодателите са различни, и няма един-единствен верен отговор.

При всички случаи, поискай време да помислиш върху контра-предложението от настоящия ти работодател. И се опитай да си отговориш на следните въпроси: 

 • check
  Щеше ли да получиш това увеличение на заплатата, тази нова позиция или тези придобивки, ако не беше решил да напуснеш и просто беше продължил да си вършиш съвестно работа?
 • check
  Каква е гаранцията, че компанията магически ще се промени и ти вече ще си доволен от нея? 

СЪВЕТ

Не казвай на новия си работодател, че обмисляш контра-предложение за работа от настоящия.

Уведоми го, само ако вземеш решение да не напуснеш и да не започнеш работа при него.

Искане на препоръка

По време на разговора с прекия ти ръководител поискай от него препоръка, ако прецениш, че той би написал добра такава за теб.

По време на предизвестието ти за напускане на работа

Предоставяне на трудовата ти книжка

Ако трудовата ти книжка не се съхранява от работодателя ти, не забравяй да му я предоставиш, за да нанесе трудовия ти стаж в нея и да я приключи.

Предаване на работата ти

Дори и никой да не го поиска от теб, започни да организираш работата си за предаване.

Подреди работното си място и опиши основните си задължения и инструментите, с които си ги изпълнявал (независимо дали става въпрос за бормашина или за excel 🙂 ).

Така ще подсигуриш приемственост и ще си по-спокоен, че си направил всичко възможно да постъпиш професионално.

Трудности с мениджмънта и колегите

По време на периода на предизвестието ти за напускане е вероятно да се сблъскаш и с някои трудности: с прекия ти ръководител, който може да реши, че си виновен за всичко, или с колегите ти, които могат да решат, че ги предаваш, като си тръгваш.

Това пък може да доведе до усложнения във взаимоотношенията ти с тях и до влошена работна атмосфера.

Какво да направиш?

Нищо. Просто не обръщай внимание. Все пак, няма да си там завинаги, нали? 😉 

Отсъствия по време на предизвестието ти за напускане на работа

Ако решиш или се налага да отсъстваш, докато тече предизвестието ти за напускане на работа, имай предвид следното:

Можеш да отсъстваш по време на цялото си предизвестие за напускане, без това да удължава срока му.

Работодателят обаче може да реши да откаже да разпише искания от теб платен или неплатен отпуск, ако прецени, че не може да се лиши от присъствието ти. Или може да прекрати ползването на вече разрешен от него отпуск.

Ако си в отпуск или в болничен по време на предизвестието ти за напускане, прекрати отсъствието си в последния си работен ден, за да могат да прекратят договора ти, тъй като по закон трудовият ти договор не може да бъде прекратен, докато си в отсъствие, за което имаш официален документ – разписана молба за отпуск или болничен лист.

Оттегляне на предизвестието ти за напускане на работа

Ако все пак решиш да не напускаш, а вече си в предизвестие за напускане на работа, то можеш да го оттеглиш с твое писмено заявление.

Според чл. 326, ал. 4 от Кодекса на труда всеки служител, подал заявление за напускане с предизвестие, може да го оттегли по време на срока на изтичане на предизвестието.

Тук законът разглежда 2 хипотези:

 • check
  Ако решиш да оттеглиш предизвестието си за напускане в деня, в който си го подал, то работодателят е длъжен да уважи тази промяна на решението ти и да не прекратява договорът ти.
 • check
  Ако обаче решиш, че искаш да оттеглиш предизвестието си за напускане по време на срока, в който тече предизвестието ти, то трябва да получиш съгласието на работодателя ти. Според Кодекса на труда, работодателят има право да реши дали да уважи желанието ти за оттегляне на предизвестието ти за напускане или не. Затова съгласувай желанието си за оттеглянето му с прекия си ръководител, и ако той, след съгласуване с мениджмънта на компанията, няма нищо против да останеш на работа при тях, попълни приложената бланка и задвижи процеса по официалното ѝ приемане: поискай заявлението ти да се разпише от Управителя, да му бъде поставен входящ № и дата, и да ти предоставят копие от него.

В последния ти работен ден

Предаване на служебно имущество и попълване на документи при напускане на работа

Вероятно е в последния ти работен ден да ти предоставят няколко документа за попълване. Не е задължително, но ако фирмата работи по утвърдени процедури, това са документите, които ще попълниш:

 • check
  Изходящо интервю - документ, с който се събира информация за причините ти за напускане на работа, и в който оценяваш условията на труд в компанията. 
 • check
  Приемо-предавателни протоколи – за предаване на имущество на фирмата, което си ползвал като неин служител (служебен автомобил, телефон и SIM карта, таблет, лаптоп, каталози, визитки и др.)
 • check
  Обходен лист – документ, с който преминаваш през посочените в него отдели, за да набавиш подписите на отговорните служители, с които се гарантира, че не дължиш нищо на компанията и че те са си свършили работата по твоето административно прекратяване като служител.

Получаване на документи при напускане

В края на последния ти работен ден ще получиш от работодателя:

 • check
  Заповед за прекратяване на договора ти – оригинал
 • check
  Трудовата ти книжка, с въведени дати на започване и прекратяване на работата ти там, с печат на фирмата и подписи от Главен счетоводител и Управител
 • check
  Препоръката от прекия ти ръководител

Разделяне с колегите

Ако си прекарал няколко години на това работно място и си създал приятелства, обмисли дали да не изпратиш позитивен, благодарствен прощален имейл до колегите си в края на последния ти работен ден (ако имаш такава възможност, разбира се).

ПРИМЕРЕН ТЕКСТ

Както повечето от вас вече знаят, днес бе последният ми работен ден в ………

Бих искал да ви благодаря за възможността да ви опозная и да работим заедно.

Надявам се да се виждаме и в бъдеще – служебно или на по кафе или бира. Ще се радвам да продължим да поддържаме контакт. Можете да ме откриете на ….. (личен тел. №) и на имейл …….. (личен имейл).

С пожелание за много успехи!

В някои компании съществува и практиката напускащия служител да почерпи колегите си в края на последния си работен ден, за да им благодари за съвместната работа. А на някои места това малко парти се организира и от самите компании – с подаръци и изненади за напускащия колега.

Ако решиш, че би било удачно в твоя случай, обмисли дали да не купиш нещо дребно за хапване и пийване, за да благодариш на колегите и ръководителите си.

Ако не започнеш работа, а вече си напуснал

Бъдещия ти работодател може да оттегли предложението си за работа, например, или пък да ти предложи доста различни условия на труд от предварително договорените с него, които да не те устройват.

Доста неприятно, но сме виждали да се случва. Какво можеш да направиш?

Ето тези две неща:

За финал

Естественото кариерно развитие в днешни дни предполага да смениш няколко работодатели по време на целия си кариерен път.

А това неминуемо означава и да преминеш няколко пъти през процедурата по напускане на работното ти място.

Обикновено не обичаме промените. Затова и напускането ни на работа е нещо, което отлагаме. Опитай се да преодолееш навика и инерцията! Ако имаш възможност да работиш на по-добро място, не се колебай. Следвай стъпките в тази статия и продължи напред.

Успех!

Нека намерим новата ти работа заедно!

Разгледай услугите ни, избери подходящата за теб и я поръчай още днес.

 • Stoyo каза:

  Супер полезна статия, написана и по много приповдигащ начин 🙂

  • Красина Георгиева каза:

   Благодаря за коментара, Stoyo! Радвам се, че написаното Ви допада, и че можем да сме полезни!

   • мaргaритa каза:

    здр можели дa ви пишa

    • Красина Георгиева каза:

     Здравейте! Разбира се! Можете да ни пишете, като ползвате тази форма за контакт.

     • Стефка Ценова каза:

      Здравейте,извинявам се за късният час,но такова е естеството на работата ми.Ще съм благодарна ако може да ми кажете,имам ли и друг начин на подаване на заявление за напускане освен лично,в смисъл мога ли да го пусна по имейл, защото съм в командировка извън страната,и ако се наложи ще издържи ли пред съда?И въобще имам ли някакви варианти който не са лично в офиса на лист хартия? Искрени благодарности за всичко което публикувате!

     • Красина Георгиева каза:

      Здравейте, Стефка!
      Във връзка с желанието Ви да подадете заявление за напускане дистанционно, това, което намерихме в правните форуми е следното:
      Заявлението винаги следва да е на хартия, разписано лично от Вас. Можете да го подадете в 2 екземпляра по пощата или чрез куриер, с обратна разписка, върху която е желателно да се отбележи какво е съдържанието. Обратната разписка е доказателството Ви, че на еди-коя си дата сте изпратили и е получено заявлението Ви за напускане.
      Желателно е в заявлението да напишете, че искате да Ви бъде върнат втория екземпляр с поставен входящ номер. Дали обаче работодателя Ви ще го направи, зависи изцяло от него.
      Имайте предвид, че не сме юристи, затова Ви съветваме и да се консултирате с трудово-правен адвокат!
      Успех!

 • Габи каза:

  Здравейте! Благодаря за подробната и изключително полезна информация, свързана с напускането на работа. Прегледах няколко сайта, но според мен Вашият дава най-точни и правилни съвети. Имам един въпрос, за който не можах да се ориентирам в цялата информация по-горе. Когато напускаме по взаимно съгласие (чл. 325 КТ) означава ли това също, че ние няма да имаме право на обезщетение в размер на 60% от последните заплати? Т.е. ще получаваме минималното обезщетение?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте и благодаря за високата оценка и за доверието! В отговор на въпроса Ви, когато служител напусне по собствено желание (чл. 325, чл. 326 или чл. 331 от Кодекса на труда), то той няма да получава пълния размер на обезщетението за безработица, а само минималното обезщетение, определено от държавата. Размерът му в момента е 9 лв. на ден – при 21 работни дни в месеца, например, то ще е 189 лв.

   • Габи каза:

    Благодаря за отговора. Според мен това е изключително несправедливо с оглед на това, че много често ние сме принудени да работим в лоша работна атмосфера и напрежение било то с колеги, шефове и клиенти. Нещо повече – в България хората нерядко стават жертва на тормоз, а работодателите почти нямат обучения или правилници за превенция на това. В крайна сметка сме принудени да напуснем най-често по взаимно съгласие, но справедливо ли е след това да получим 189 лв. месечно? И защо плащаме пари по фонд Безработица от месечната ни заплата? Крайно време е тази част от КТ и всички свързани с това актове да бъдат изменени. Това е лично мое мнение.

 • Милена каза:

  Здравейте!
  Ще съм благодарна, ако ми кажете дали работодател може принудително да ни накара да използваме отпуск по време на предизвестие вместо да бъде изплатен с последната заплата. Като служител на трудов договор имаме ли право на избор дали да почиваме тези дни или да ни бъдат платени?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте, Милена!
   Проучихме въпроса и разбрахме, че работодателят Ви няма право да Ви пуска в платен или неплатен годишен отпуск, без Ваше съгласие, освен поради намаляване на обема на работа за повече от 5 работни дни. В този случай работодателят Ви би имал право да Ви предостави платения годишен отпуск без Ваше съгласие, но само ако отпуска се ползва едновременно от всички служители.
   Работодателят може да Ви покани и писмено да използвате неползвания платен отпуск след края на всяка календарна година, за която той се полага (какъвто не е случая при Вас).
   Съветваме Ви да се обърнете към Инспекцията по труда, ако смятате, че правата Ви са нарушени. Вижте как да го направите в Некоректен работодател: съвети за справяне.

 • Здравко Вълев каза:

  Здравейте!
  Моят работодател редовно ми бави заплатата! Разбрах че имам право по чл.327, ал.1, т.2 от Кодекса на труда да подам Уведомление за напускане. В такъв случай, ако се регистрирам на борсата, какво и колко обезщетение ще получавам?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! От това, което прочетох в счетоводните и правни форуми, става ясно, че няма пречка да се регистрирате като безработен и да получавате обезщетения за безработица в пълния им размер /60% от брутното Ви възнаграждение/.

 • Крум Николов каза:

  Здравейте,интересува ме ще ми плати ли работодателя трудовото възнаграждение,след като съм подал молба за напускане и съм работил още седем дни,въпреки че на мястото от където искам да се махна съм работил само месец и десет дни?

  • Красина Георгиева каза:

   Здравейте! Работодателят Ви е длъжен да Ви изплати уговореното в трудовия Ви договор възнаграждение, независимо дали сте работили само 1 месец или само 1 ден преди да напуснете.

   • Крум каза:

    Само да питам за уточнение,имате предвид отбелязаната минимална заплата,както фигурира в почти всеки договор или това,което трябва реално да получа,в случая се изчислява по часове и сумата възлиза на 852 лв.?

    • Красина Георгиева каза:

     Имам предвид само тази сума, която е посочена в трудовия договор. Ако там е вписана минималната работна заплата, то той е длъжен да изплати само нея.
     Ако има суми, които получавате на ръка, то това 1) противоречи на закона и 2) работодателят няма никакво законово задължение да продължи да ги изплаща. Законовото му задължение е само към това, което е обявено официално.
     Разбира се, той може да реши да изплати цялата уговорена заплата, не само тази вписана в договора, но след като тя не е посочена в трудово-правен документ, то това ще зависи само от доброто му желание.

 • >