Анатомия на едно мотивационно писмо

„Пиша Ви, за да Ви предложа едно евентуално сътрудничество...“ Така започва почти всяко мотивационно писмо, което получават работодателите. 

От една страна не казваш нищо конкретно с шаблонни фрази като горната или като тази: „Позицията е в сферата, в която искам да се развивам...“, а от друга – не се отличаваш от останалите кандидати.

А това не е най-успешната стратегия за намиране на страхотна нова работа.

Как изглежда едно добро мотивационно писмо?

More...

Какво представлява доброто мотивационно писмо

Мотивационното писмо е документ от само 1 страница, който изпращаш заедно с твоята автобиография, за да предоставиш допълнителна информация за твоите умения и опит.

Писмото съдържа детайлна информация защо си подходящ за позицията, за която кандидатстваш.

Работодателите използват мотивационното писмо, за да преценят кои от кандидатстващите да поканят на интервю и кои – не.

Ако работодател изисква да изпратиш мотивационно писмо, то това ще е посочено в обявата за работа.

Дори и дадена фирма да няма такова изискване обаче, обмисли дали да не го направиш. Така ще покажеш, че си положил допълнителни усилия специално за тази позиция и компания.

Не повтаряй това, което е написано в автобиографията ти, а включи специфична информация защо отговаряш на изискванията на работодателя.

Цел на мотивационното писмо

Целта на мотивационно писмо е да посочиш кои твои знания, качества и умения ще ти помогнат да изпълняваш перфектно задълженията си, т.е. кои са твоите силни страни, които те правят най-подходящ за свободната позиция.

Добре е да споменеш и къде и как си придобил тези знания, качества и умения.

Целта ти е работодателят да остане с убеждението, че ти си най-способния и подготвен кандидат от всички, които желаят да заемат свободната позиция.

Съдържание на мотивационното писмо

Често мотивационното писмо е първия ти контакт с работодателя, създаващо и критичното първо впечатление за теб.

Нещо, което може би ти изглежда незначително (напр. правописна грешка, допусната в бързината), може да е причина кандидатурата ти да бъде отхвърлена.

От друга страна, дори и мотивационното ти писмо да е безупречно, ако е копи-пейст на шаблоните в интернет или е много общо (не се споменава името на компанията, на позицията или конкретните, посочени в обявата задължения), кандидатурата ти най-вероятно също ще бъде отхвърлена.

Доброто мотивационно писмо обяснява причините за твоя интерес в конкретната компания и посочва точно кои твои умения и опит биха били най-подходящи в случая.

За да определиш това, прочети внимателно описанието на задълженията от обявата за работа, направи оценка на собствените си умения и прецени кои от тях са най-подходящи, за да свършиш тези задължения перфектно.

Изтегли 20-те бланки на мотивационни писма

Избери подходящата за теб, спрямо позицията, опита ти и изискванията за заемане на свободната позиция.

Секции на мотивационното писмо

1. Информация за контакт

Първата част на писмото включва името, адреса и координатите ти за контакт: телефонния ти номер и имейл адреса ти, както и актуалната дата и контактната информация на компанията.

Ако мотивационното ти писмо е текст в имейл, твоите координати следва да са най-отдолу в имейла ти.

2. Поздрав

Препоръчително е да намериш името на точния служител, до когото да адресираш писмото.

Направи проучване, започвайки от сайта на компанията в LinkedIn, или просто се обади в компанията и попитай, за да избегнеш общите фрази: „Уважаеми господа“, „до Управителя“ и др. подобни. Те просто изглеждат сякаш не си положил достатъчно усилия, тъй като писмото, кандидатстването ти и фирмата не са важни за теб.

Докато, ако адресираш писмото до правилния човек, ще демонстрираш твоята инициативност и искрен интерес към позицията.

3.Въведение

Това е тази част на писмото, която дава информация на работодателя за коя позиция кандидатстваш и как си научил за нея.

Пример

Кандидатствам за свободната позиция ИТ мениджър, обявена в monster.bg. Прилагам на Вашето внимание и моята автобиография.

4.Тяло на писмото

Тази секция включва:

Параграф 1 – Защо пишеш

Това е шанса ти да грабнеш вниманието на четящия. Посочи няколко основни твои силни страни, които ще демонстрират, че си изключително подходящ за позицията.

Пример

Както ще видите от автобиографията ми, имам над 3 години опит в ИТ бранша и вярвам, че моите знания и натрупани умения през този период ме правят изключително подходящ за позицията.

Параграф 2 – Какво можеш да предложиш на работодателя

Тук трябва да дадеш примери от предишните ти местоработи и постигнатите от теб резултати в тези ситуации. Очертай твоите ключови компетенции. Можеш и да ги изброиш с тирета или с номерация (булети), за да задържиш вниманието на четящия.

Пример

На настоящата си позиция като Маркетинг мениджър в Software ООД допринесох за увеличаването на поръчките на нашия продукт със 156 % за по-малко от 12 месеца, което помогна на компанията да увеличи приходите си с 55 % в сравнение с предишната година.

Параграф 3– Какво знаеш за компанията

Покажи, че си направил проучване и познаваш бизнеса на фирмата, както и как ще допринесеш за изпълнението на целите й.

Пример

Уверен съм, че мога да пренеса този успех и във Вашата компания, с което да помогна тя да затвърди репутацията си на една от успешните най-бързо развиващи се ИТ фирми. С моя опит и умения вярвам, че мога да започна активно да допринасям за изпълнението на целите на компанията веднага след назначаването ми.

5.Заключение

Обобщи с какво можеш да бъдеш полезен на позицията, за която кандидатстваш и предложи следващите стъпки – телефонно обаждане от работодателя или среща с него. Завърши писмото си с името и фамилията ти.

Пример

Благодаря за отделеното време! Очаквам с нетърпение да се видим, за да обсъдим моята кандидатура в детайли.

Важно е писмото ти да е фокусирано, сбито и да съдържа само няколко параграфа. Дай точно толкова информация, колкото да предизвикаш интерес у работодателя да се свърже с теб, за да те покани на интервю.

Какво не трябва да включваш в мотивационното писмо

  • Не споделяй лична информация за теб или семейството ти. Целта на писмото е да посочи само удачните за позицията, за която кандидатстваш, твои квалификации и умения.
  • Ако не притежаваш всички изисквани от работодателя квалификации, не ги споменавай. Вместо това се фокусирай върху тези, които имаш.
  • Не споменавай възнаграждение, освен ако компанията не е поискала да научи какви са твоите очаквания.

Форматиране на мотивационното писмо

Мотивационното ти писмо следва да е форматирано като бизнес писмо.

  • Шрифта трябва да е същия, който си използвал в автобиографията си. Шрифтове като Arial, Calibri, Georgia, Verdana и Times New Roman са лесни за четене и  подходящи за изготвяне на автобиография и мотивационно писмо.
  • Големината на шрифта следва да е 12 pt.
  • Стандартните отстояния на текста от края на страницата (margin) са минимум 1 – 1.5 см отгоре, отдолу, отдясно и отляво на текста.
  • Подравни текста само отляво на страницата.

Пример за добро мотивационно писмо

мотивационно писмо

МАРИЯ ИВАНОВА

гр. София, ул. Иван Вазов № 1 | info@mariaivanova.com | 359 000 000 001


Дата: 25 април 2017 г.

До: г-н Петър Петров

Star Wars Media OOД

Е: jobs@petarpetrov.bg

Т: 359 000 000 002


Относно: Кандидатстване за позиция Административен асистент, реф. № AASWM


Уважаеми господин Петров,


Като млад и мотивиран професионалист, съм изключително заинтересована от свободната позиция Административен асистент в Star Wars Media ООД, публикувана на сайта на компанията.


През юни 2016 завърших обучението си по Бизнес администрация в УНСС в гр. София със степен Магистър. Притежавам знанията и практическите умения, изисквани за заемане на свободната позиция.


Относно моята умения и квалификация за заемане на позицията:


1. Обслужване на клиенти: От 3 години работя в сферата на обслужване на клиенти, консултирайки физически влезлите във фирмения магазин на Apple в гр. София клиенти, както и тези, които отправят онлайн запитвания.

2. Работа на рецепция: В Uber Bulgaria съм имала отговорности, свързани с отговаряне на входящи обаждания и оказване на помощ на клиентите, имащи запитвания по телефон.

3. Административни задължения: Притежавам сертификат за преминато обучение по Администриране на документи, както и умения за попълване и обработка на документи, картотекиране, и писмена бизнес комуникация.


Прилагам на Вашето внимание и моята автобиография.


Ще оценя високо възможността да се видя с Вас на интервю за работа, за да обсъдим моята кандидатура. Можете да се свържете с мен в удобно за Вас време на посочените по-горе електронна поща и телефонен номер.


Благодаря предварително за отделеното време,

Мария Иванова

За финал

Мотивационното писмо, независимо дали е в отделен файл или е в текста на мейла, придружаващ автобиографията ти, е важна част от кандидатурата ти за избраната от теб позиция.

To й придава онзи персонален щрих, който би могъл значително да увеличи шансовете ти за интервю.

Затова проучи работодателя, анализирай обявата за работа и собствените си силни качества и умения, и съчетай наученото в кратък, делови и любезен текст, демонстриращ силния ти интерес към компанията, бранша и позицията.

Ентусиазмът е заразен. Ако спазваш горните прости правила, имаш голям шанс успееш да накараш бъдещия ти работодател да гори от нетърпение да се види с теб. 

Успех!


Имаш нужда от подкрепа при изготвяне на документите ти за кандидатстване? Довери ни се.

forjobhunters.com ще ти помогне да изготвиш впечатляваща кандидатура за работа: 

изготвяне на кандидатура

Наръчник "Изготвяне на кандидатура за работа"

Инструкции и бланки за създаване на кандидатура.

кандидатура за работа

Изготвяне на кандидатура за работа

Изготвяне на персонализирани CV и мотивационно писмо.

цялостна подкрепа

Професионална кариерна подкрепа

Професионална подкрепа до намиране на нова работа.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!