Каталог: Личностен тип и подходяща професия

0  КОМЕНТАР/И

Знаеш ли кой е твоят личностен тип?

Според една от най-известните теории за личността, съществуват 16 личностни типа, като всеки един от тях има своите особености и характеристики, които оказват въздействие върху живота ти.

Когато търсиш работа, различни фактори оказват влияние върху това къде избираш да кандидатстваш и дали ще приемеш оферта за работа. Твоят личностен тип е един от тях. Той определя как взаимодействаш с другите, начина ти на обработка на информация и процеса ти на вземане на решения.

В настоящия каталог ти предоставяме описание на всеки от 16-те личностни типа, както и кои са професиите, подходящи за всеки един от тях.

More...

Тествай се

За да разбереш кой е твоят личностен тип, трябва да се тестваш. Един от най-често използваните тестове за целта е въпросникът Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Резултатът от него е личностния ти тип, предшестван от четири букви, част от една от основните 4 категории:

 • Интроверт (I) / Екстраверт (E): Как изразходваш енергията си
 • Усещане (S) / Интуиция (N): Как получаваш информация
 • Мислене (T) / Чувство (F): Как вземаш решения
 • Осъждане (J) / Възприемане (P): Как виждаш света

Направи теста тук и научи кой е твоят личностен тип.

След това прочети неговите основни характеристики:

16 личностни типа

16 личностни типа и подходящата за тях професия

1. ISTJ: Личностен тип Логистик

Описание

Логистиците са практични и отговорни хора, които разчитат на логичното вземане на решения и изпълняват задачите си по изключително организиран начин.

Определящите им характеристики са почтеност, практичност, логика и отдаденост. Логистиците поемат отговорност за действията си и се гордеят с работата, която вършат. Когато имат цел, те не пестят време и усилия в приключването на всяка задача с точност и търпение.

Логистиците силно ценят традициите, лоялността и реда и не обичат да правят предположения. Вместо това предпочитат да анализират обстоятелствата, да проверяват фактите и да действат практично. Те са прагматични - когато вземат решение, разчитат единствено на фактите.

Логистиците имат мнение за това как трябва да се правят нещата, и ако те не вървят по план, могат да станат отбранителни.

Логистиците предпочитат автономността пред това да разчитат на някой друг.

Чувството за лична почтеност е ключово за тях. Те се подчиняват на установените норми на поведение, независимо от цената, която трябва да платят. Това означава, че обикновено признават собствените си грешки и казват истината, дори и когато последствията може да са катастрофални за тях.

Силни и слаби страни

Силни страни

 • Честност
 • Непоколебимост
 • Отговорност
 • Почтеност
 • Практичност
 • Организираност

Слаби страни

 • Инат
 • Нетактичност
 • Спазват правилата на всяка цена
 • Демонстрират неуважение към несъгласните с тях
 • Самообвиняват се при провал

Кариерно развитие

Логистиците обикновено се фокусират върху изграждане на дългосрочни, стабилни и сигурни кариери. Затова и най-често срещаното кариерно развитие при тях е в уважавани институции с традиции, авторитет и установена последователност.

Правилата са в основата на всичко – от правилата за обществено приемливо поведение до законите, осигуряващи безопасността на хората. Логистиците поемат ролята на защитници на тези норми и се гордеят с това.

Подходящи професии

 • Адвокат / Юрист
 • Счетоводител / Одитор / Финансов мениджър
 • Анализатор
 • Лекар
 • Програмист
 • Военен / Полицай

2. ISFJ: Личностен тип Защитник

Описание

Защитниците са истински алтруисти - отговарят на добрината с прекалена добрина и се ангажират с голям ентусиазъм с работа и с хора, в които вярват.

Защитниците са състрадателни, но и силни, когато се налага да защитят някого. Те са тихи и резервирани, но обикновено имат добре развити комуникативни умения.

Способността на Защитниците да се свързват с хората е ненадмината. Социални по природа, Защитниците използват отличната си памет не за да помнят данни, а за да помнят детайли за хората около тях и подробностите в живота им.

Понякога Защитниците са дребнави до степен на перфекционизъм и макар че обичат да отлагат нещата, винаги може да се разчита, че ще си свършат работата навреме.

Защитниците поемат отговорности и преизпълняват поставените им задачи, защото са склонни да правят всичко, за да надминат очакванията и да получат одобрението на околните.

Въпреки че търсят стабилност и сигурност, те са отворени за промени, стига да се чувстват разбрани и уважавани. 

Силни и слаби страни

Силни страни

 • Подкрепящи 
 • Надеждни
 • Търпеливи
 • Наблюдателни
 • Ентусиазирани
 • Трудолюбиви
 • Практични

Слаби страни

 • Прекалено скромни и срамежливи
 • Приемат всичко твърде лично
 • Потискат чувствата си
 • Претоварват се с работа
 • Проявяват нежелание за промяна
 • Твърде алтруистични са

Кариерно развитие

Защитниците имат силна работна етика и са посветени на това да служат на другите. Те са добросъвестни и методични работници.

Защитниците винаги помнят важните за другите неща, което ги прави не само ценни служители, но и любими колеги. Те са дипломатични, деликатни, и работят усилено и всеотдайно.

Защитниците обикновено са ориентирани към предоставяне на услуги. Не е необичайно в свободното си време да работят и като доброволци, защитавайки справедливи каузи.

Те не се стремят към лидерски позиции, въпреки че се справят добре на тях. Независимо дали търсят повишение или не обаче, способността им да създават ред от хаоса обикновено не остава незабелязана от ръководителите им.

Големите, добре развити компании или институции, в които могат да намерят съмишленици, са привлекателните работни места за тях. 

Подходящи професии

 • Медицински работник
 • Социален работник
 • Учител
 • Административен мениджър
 • Специалист Човешки ресурси
 • Специалист Обслужване на клиенти / Специалист Ключови клиенти
 • Касиер

3. INFJ: Личностен тип Адвокат

Описание

За Адвокатите светът е място, изпълнено с неравенство – несправедливост, която трябва да бъде поправена незабавно.

Мисията на Адвокатите е да помагат на другите. А тяхната истинска страст е да намерят същността на проблема, за да не се налага хората да имат нужда от помощ в бъдеще.

Те наистина разбира нуждите, мотивацията и тревогите на хората, и ценят високо взаимоотношенията си с другите. Освен това са и изключително грижовни.

Това, което ги отличава, е тяхната решителност и целеустременост. Адвокатите предприемат конкретни стъпки за реализиране на целите си и се стремят да предизвикат дълготрайно положително въздействие.

Адвокатите притежават силна воля, но рядко я използват за лична изгода.

Тяхната чувствителност ги принуждава да правят всичко по силите си, за да избегнат всякакви спорове и критики. Ако обаче обстоятелствата не могат да бъдат избегнати, те ще отвърнат на удара силно и доста ирационално.

Силни и слаби страни

Силни страни

 • Креативност
 • Мъдрост
 • Вдъхновяват другите
 • Убедителност
 • Решителност
 • Алтруистични са

Слаби страни

 • Прекалено голяма чувствителност
 • Затворени са
 • Перфекционизъм
 • Винаги се нуждаят от кауза
 • Могат много лесно да „прегорят“

Кариерно развитие

Адвокатите имат нужда да намерят смисъл в работата си и да знаят, че помагат на другите. Затова и обикновено се стремят към кариера, която ще им позволи да се фокусират върху по-дълбоки теми като личностно израстване, морал и духовност.

Адвокатите използват своите прозрения, за да свържат събития и ситуации, създавайки реална промяна в живота на другите. Поради тази причина те са по-склонни да работят на независима лидерска позиция или просто да създадат свой собствен бизнес.

Ако решат да работят за себе си, те ще се съсредоточат върху прилагането на своята креативност и алтруизъм във всичко, което правят.

За да бъдат наистина щастливи, Адвокатите трябва да могат да работят по начин, който да съответства на техните ценности и да им позволява автономност.

Те се нуждаят и от възможности да се учат и да растат заедно с хората, на които помагат, и от възможности да допринасят за благосъстоянието на човечеството. 

Подходящи професии

 • Лекар / Медицински работник
 • Терапевт / Психолог
 • Консултант
 • Мениджър Човешки ресурси
 • Музикант
 • Фотограф
 • Художник

4. INTJ: Личностен тип Архитект

Описание

Архитектите се ръководят от разума и логиката, и изпитват удоволствие да придобиват знания и да ги използват.

Те се стремят да реформират и подобрят света около тях.

Въпреки че са уверени в себе си, Архитектите се чувстват неудобно в големи групи или сред хора, които не познават добре. Предпочитат да обсъждат идеи и факти, а не да участват в повърхностни разговори.

Архитектите вярват, че с усилия, интелект и внимателно обмисляне няма невъзможни неща.

Притежават силно развити стратегически способности, въображение и решителност, амбициозни и любопитни са. Архитектите смятат, че живота е гигантска шахматна дъска, в която могат да местят фигурите, както решат. Затова винаги съставят стратегии и планове, опитвайки се да задържат контрола над ситуацията. 

Архитектите излъчват самоувереност и загадъчност, а техните проникновени наблюдения, оригинални идеи и логика им позволяват да прокарват промени. 

Силни и слаби страни

Силни страни

 • Бърз, стратегически ум
 • Самоувереност
 • Независимост
 • Решителност
 • Трудолюбиви са
 • Непредубеденост
 • Информираност

Слаби страни

 • Арогантност
 • Осъдителност
 • Прекалено аналитични са
 • Мразят силно структурирана среда

Кариерно развитие

Архитектите процъфтяват, когато заемат ключови експертни позиции, на които могат да прилагат ноу-хау.

Архитектите могат да внесат ред в хаоса. В този процес обикновено произвеждат елегантни решения на проблемите.

Те лесно приемат сложни принципи и ги оформят в ясни и работещи стратегии.

Архитектите предпочитат да работят самостоятелно или в малки групи. Там те се възползват максимално от своята креативност и могат да се фокусират.

Малко вероятно е Архитектите да заемат мениджърски позиции. Те предпочитат да работят с лидери, които разбират техния начин на работа и могат да помогнат за усъвършенстването на техните визии.

Архитектите имат високи стандарти и преценяват колегите и ръководителите си спрямо това, което могат да правят, а не спрямо това, което знаят или говорят. Не уважават хората, които не отговарят на тези стандарти или просто са неефективни.

Подходящи професии

 • Архитект
 • Маркетинг експерт
 • Анализатор
 • Проектен мениджър
 • Сценарист
 • Психиатър
 • Учител
 • Финансист

5. ISTP: Личностен тип Виртуоз

Описание

Виртуозите обикновено са тихи и наблюдателни. Организирани и практични, те ценят високо фактите, данните и логиката.

Когато възникне проблем, те са гъвкави и бързи при намиране на решение. 

Виртуозите са рационални и любопитни. Изпитват голямо удоволствие от това да разглобяват нещата със собствените си ръце и да ги сглобяват отново, с идеята да ги направят още по-добри.

Виртуозите изследват и се учат чрез създаване, поправяне, проби, грешки и личен опит.

Макар че на пръв поглед изглеждат обикновени, заради резервираната си природа и практичността си, Виртуозите всъщност са доста загадъчни. Те са дружелюбни, спокойни и изключително любопитни, но и прикрити и понякога изненадващо спонтанни. Затова и реакциите им са трудни за предвиждане.

Виртуозите се държат с другите така, както искат да се отнасят с тях самите.

Обикновено срещат проблеми с границите и правилата, защото предпочитат свободата на действие пред ограниченията.

Силни и слаби страни

Силни страни

 • Оптимисти
 • Енергични
 • Практични и рационални
 • Креативни и спонтанни
 • Могат да приоритизират
 • Справят се отлично по време на криза
 • Спокойни са

Слаби страни

 • Инат
 • Недипломатичност
 • Резервирани и затворени
 • Лесно се отегчават
 • Не харесват дългосрочната ангажираност
 • Понякога имат рисково поведение

Кариерно развитие

Виртуозите се стремят към работна среда, в която хората разбират техния стил и непредсказуемост, чувството им за хумор и прагматичния им подход при прилагане на практични решения.

Виртуозите се нуждаят от разнообразие и действие, и дори от малко адреналин в работата си. Силно структурираните среди са им скучни и уморителни.

Виртуозите са най-ефективни в среда на непредсказуемост и разнообразие. Те умело решават проблеми с непоколебим фокус върху практическите решения.

Може би най-важно за Виртуозите обаче е усещането за свобода. Те се нуждаят от това сами да определят работните си графици и отговорностите си.

Виртуозите притежават вроден талант за отстраняване на неизправности, и са спокойни, самоуверени и ориентирани към резултатите.

Подходящи професии

 • Пилот
 • Полицай / Следовател
 • Пожарникар
 • Лекар
 • Озеленител
 • Дизайнер
 • Инженер
 • Механик

6. ISFP: Личностен тип Авантюрист

Описание

Авантюристите са приятелски настроени и тихи. Те обичат да наблюдават и ценят високо лоялността.

Хармонията е важна за тях, затова избягват конфронтации и обикновено не споделят мнението си.

Авантюристите се вдъхновяват от взаимоотношенията си с хората. Въпреки това те определено са интровертни и се нуждаят от усамотение, за да се презаредят. Когато са сами, те използват това време и за ретроспекция на принципите си. Вместо да размишляват върху миналото или бъдещето, те преосмислят себе си.

Авантюристите винаги намират начини да следват страстите си. Затова и рискови поведения като хазарт или екстремни спортове са често срещани при тях.

Когато ги критикуват, Авантюристите обикновено приемат това добре и оценяват коментара като обратна връзка. Ако критиката обаче е по-хаплива, Авантюристите могат и да избухнат.

За Авантюристите е трудно да планират бъдещето. Вместо това, те са добри в планиране на своите действия и поведение в настоящето. Авантюристите предпочитат да живеят за момента, вярвайки, че „тук и сега“ е най-важното в живота.

Силни и слаби страни

Силни страни

 • Изключително чаровни
 • Съобразителни
 • Креативни
 • Заразително енергични
 • Любопитни
 • Артистични

Слаби страни

 • Прекалено прями
 • Независими
 • Непредвидими
 • Лесно изпадат в стрес
 • С прекалено състезателен дух
 • С променлива самооценка

Кариерно развитие

Авантюристите предпочитат независимостта. Затова обикновено работят на свободна практика и изпълняват задачи по свой собствен график.

Богатството, властта, структурата и сигурността не са от голямо значение за тях. Те се нуждаят предимно от творческа свобода и възможност да експериментират и да изразят себе си креативно.

Авантюристите са свободни души и се нуждаят от гъвкавост, възможност за импровизация и работа, която да ги погълне изцяло.

Авантюристите винаги намират начин да направят света малко по-красив и вълнуващ, и да си изкарат прехраната в процеса.

Подходящи професии

 • Художник
 • Музикант
 • Фотограф
 • Дизайнер
 • Археолог
 • Преводач
 • Ветеринар

7. INFP: Личностен тип Медиатор

Описание

Медиаторите са любознателни, оптимистично настроени и новаторски личности.

Те са изключително креативни, лесно намират връзки в скрити модели и боравят свободно с абстрактни понятия.

Медиаторите са истински идеалисти, винаги търсещи доброто. Те се движат по-скоро от принципи, отколкото от логика или практичност, като обикновено се стремят да открият красотата, морала и добродетелите във всичко.

Тези качества позволяват на Медиаторите да общуват лесно с останалите, да боравят свободно с метафори и алегории, да разбират и да създават символи, с които да споделят идеите си.

Медиаторите обикновено имат талант за усвояване на чужди езици, и в повечето случаи говорят свободно няколко езика.

Обикновено биват възприемани като спокойни, резервирани или дори срамежливи.

Медиаторите често потъват в дълбоки мисли, наслаждавайки се на собствените си разсъждения и вътрешен свят.

Силни и слаби страни

Силни страни

 • Търсещи и ценящи хармонията
 • Непредубедени
 • Гъвкави
 • Много креативни
 • Енергични
 • Отдадени и трудолюбиви

Слаби страни

 • Прекалено големи идеалисти и алтруисти
 • Непрактични
 • Приемат всичко лично
 • Много трудни са за опознаване

Кариерно развитие

За Медиаторите е трудно да намерят задоволителна кариера.

Те просто искат да правят това, което обичат, без да се подлагат на стреса и дисциплината на професионалния живот. А всички знаем, че това е трудно за постигане.

Медиаторите имат талант за боравене с думите и спокойно могат да бъдат писатели/ копирайтъри, преводачи, редактори, и да работят в която и да било сфера на онлайн бизнеса. Най-лесно би било за тях да станат фрийлансъри.

Някои медиатори предпочитат да се срещат с клиентите, за да виждат как усилията им влияят върху качеството на живота на другите. Професии като рехабилитатор, консултант, социален работник или психолог са подходящите за тях в този случай.

Медиаторите не могат да работят в силно напрегната екипна среда, която ги обременява с бюрокрация и скука.

Подходящи професии

 • Поет / Писател
 • Актьор
 • Редактор
 • Преводач
 • Консултант
 • Художник
 • Режисьор
 • Графичен дизайнер

8. INTP: Личностен тип Логик

Описание

Логиците са тихи и съдържани, с талант за създаване и разбиране на абстрактни идеи.

Често търсят логични отговори на въпроси или проблеми, които възникват в тяхната среда. Скептични и аналитични, Логиците са тези, които могат да се справят с големите проблеми.

Логиците се гордеят с изобретателността и креативността си, със своята уникална перспектива и могъщ интелект. Обикновено са философи, мислители и научни откриватели.

Логиците обичат моделите и откриването на несъответствия.

Те са способни да забележат даден проблем, да изследват факторите и детайлите, свързани с него, и да разработят уникално решение.

Не се интересуват от практическите и рутинни ежедневни дейности, затова се нуждаят от среда, в която креативният им гений и потенциал могат да бъдат изразени.

Мисловният процес на Логиците е непрекъснат и умовете им са препълнени с идеи от момента на събуждането им. Това постоянно мислене ги кара да изглеждат меланхолични и отчуждени.

Логиците са спокойни и дружелюбни, когато са сред хора, които познават и които споделят интересите им. Но ако са сред непознати, са много стеснителни.

Логиците не разбират емоционалните оплаквания на другите. Те по-скоро са склонни да направят серия от логически предложения за разрешаване на базовия проблем, отколкото да съчувстват.

Логиците имат неспокойна природа и постоянно се страхуват от провал. Те постоянно подлагат на преоценка собствените си мисли и теории от страх, че може да са пропуснали важно парче от пъзела. 

Силни и слаби страни

Силни страни

 • С отлично аналитично и абстрактно мислене
 • Креативни и оригинални
 • Непредубедени
 • Ентусиазирани
 • Обективни
 • Честни и прями

Слаби страни

 • Затворени в себе си
 • Несъобразителни
 • Разсеяни
 • Снизходителни
 • Мразят правилата
 • Постоянно се съмняват в себе си

Кариерно развитие

Логиците са самотни, ексцентрични и независими. Те притежават креативност и предприемачески, новаторски дух.

Основен техен интерес е проучването и изграждането на различни теоретични модели. Това ги прави надарени математици, анализатори и учени, особено в по-абстрактни сфери, като физиката например.

Логиците имат много високи лични стандарти и често са трудни за разбиране от повечето хора. Те не се интересуват от социални събития и общуване с другите. Единственото, което искат, е да бъдат оставени на спокойствие да се потопят в интересния си проект.

Работа като бизнес анализатор например е много подходяща за тях, но те могат също така да работят и като инженери или технически копирайтъри, при условие, че областта им е достатъчно интересна. 

Подходящи професии

 • Инженер
 • Анализатор
 • Системен администратор
 • Учен
 • Програмист
 • Копирайтър

9. ESTP: Личностен тип Предприемач

Описание

Предприемачите са енергични, прагматични и гъвкави.

Те търсят бързи резултати, като често рискуват, за да ги постигнат.

Предприемачите действат, преди да мислят, като се адаптират в движение. Имат динамичен начин на живот, живеят за момента и са общителни.

Теориите и абстрактните концепции не задържат интереса на Предприемачите за дълго. Те обичат енергичните разговори, като предпочитат да обсъждат конкретни неща или още по-добре – направо да ги свършат.

Предприемачите предпочитат просто да действат и да коригират грешките си в движение, вместо да губят време в мислене за резервни планове и спасителни изходи.

Те обичат драмата, страстта и удоволствието не заради самото вълнение, а защото стимулират логичния им ум. Фокусирани са върху вземането на критични решения на база на факти и на непосредствената реалност, и реагират светкавично и рационално.

Предприемачите са изключително проницателни и имат уникалното качество да забелязват дребните промени.

Те са вдъхновяващи, убедителни и колоритни, и са родени да ръководят екипи. 

Силни и слаби страни

Силни страни

 • Смели
 • Рационални и практични
 • Оригинални
 • Възприемчиви
 • Директни
 • Общителни

Слаби страни

 • Недипломатични
 • Нетърпеливи
 • Склонни към рисково поведение
 • Неподредени и неструктурирани
 • Може да не видят голямата картина

Кариерно развитие

Предприемачите могат да вземат бързи решения на момента. Рискът е част от живота им и те не седят и не чакат някой да им каже какво да правят.

Предприемачите са любопитни, наблюдателни и енергични хора, които предпочитат да действат. В същото време те са любезни и винаги приятелски настроени.

Тази тяхна социална интелигентност, съчетана с естествената им смелост и умения за импровизиране, ги правят идеални за сфери като продажби, преговори и маркетинг.

Ограниченията, правилата, силно структурираната среда обаче не са за тях. Те живеят за момента и жадуват да видят незабавни резултати от усилията си. 

Подходящи професии

 • Търговец
 • Предприемач
 • Брокер
 • Актьор
 • Спортист / Треньор

10. ESFP: Личностен тип Артист

Описание

Артистите са приятелски настроени, енергични и щедри. Те обичат да прекарват времето си заедно с други хора.

Макар и практични и реалистични в работата си, те се стремят към забавното постигане на целите си.

Артистите се потапят във вихъра на момента и искат всички около тях да се чувстват по същия начин. Родени актьори, те обичат светлината на прожекторите и за тях целият свят е сцена. 

Обичат да забавляват приятелите си, да се шегуват, да попиват вниманието и превръщат всяко излизане в празник. Изключително социални, Артистите сe наслаждават на най-дребните неща и за тях няма по-голяма наслада от това просто да се забавляват с приятели.

Артистите разбират от мода и стил, и разпознават красивото в момента, в който го зърнат.

Те са любопитни, наблюдателни и много чувствителни към емоциите на останалите. С радост предлагат емоционална подкрепа и практичен съвет. 

Артистите могат да говорят с часове, понякога за всичко друго, освен за темата, по която са искали да говорят, и да споделят своите добри или лоши емоции с близките си.

Силни и слаби страни

Силни страни

 • Смели
 • Оригинални
 • С естетическо чувство за стил
 • Практични
 • Наблюдателни
 • С отлични комуникативни умения

Слаби страни

 • Прекалено емоционални
 • Избягват конфликтите на всяка цена
 • Лесно се отегчават
 • Не могат да планират дългосрочно
 • Трудно се фокусират върху едно нещо

Кариерно развитие

Артистите имат уникалното качество да отразяват настроението около тях. Когато са на парти, те се забавляват. Когато приятелите им имат проблем, те им съчувстват и са съпричастни. А когато има криза, се адаптират светкавично.

В резултат на това почти всяка кариера, която се фокусира върху работа с други хора, е подходяща за тях.

Артистите наистина обичат да прекарват времето си с другите и имат способността да правят хората щастливи. Поради тяхната добронамереност, те бързо получават необходимата им информация, за да стигнат до същината на проблема.

Артистите имат много творческа енергия и са известни със своето чувство за стил.

Те се нуждаят преди всичко от свобода, разнообразие и контакт с други хора. 

Подходящи професии

 • Стилист
 • Фотограф
 • Моден и интериорен дизайнер
 • Музикант
 • Социален работник
 • Медицински работник
 • Консултант
 • Търговец
 • Екскурзовод

11. ENFP: Личностен тип Активист

Описание

Активистите са иновативни, вдъхновяващи и не се страхуват да поемат рискове.

Те са силно възприемчиви и разбират как функционират индивидите и групите, което ги прави отлични лидери.

Активистите притежават истински независим и свободен дух, любопитни са и притежават неизчерпаема енергия.

Те често са душата на компанията, като се наслаждават на социалните и емоционални връзки, които създават с околните. Чаровни и състрадателни са.

Те са склонни да гледат на живота като на голяма, сложна загадка, в която всичко е взаимосвързано. Активистите виждат тази връзка през призмата на емоциите, състраданието и мистицизма, и винаги търсят по-дълбокото значение на всичко около тях.

Активистите отделят много време да изучават социалните взаимоотношения, различните идеи и собствените си чувства, преди да намерят нещо, в което наистина да повярват.

Когато намерят своето място в света, тяхното въображение, емпатия и кураж обикновено раждат изключителни резултати.

Силни и слаби страни

Силни страни

 • Любопитни
 • Наблюдателни
 • Енергични 
 • Способни да ентусиазират
 • С отлични комуникативни умения 
 • Приятелски настроени и доброжелателни

Слаби страни

 • Непрактични
 • Изпитват трудност да се фокусират върху едно нещо
 • Прекалено много обмислят нещата
 • Лесно се стресират
 • Много емоционални
 • Прекалено независими

Кариерно развитие

Активистите са иновативни и могат лесно да загубят търпение или да се обезсърчат, ако работата им е еднообразна и монотонна.

Активистите са очаровани от новите идеи. Основен техен талант е умението им да създават връзка с другите. Техните силни страни могат да бъдат добре използвани в сфери като психология, консултиране, преподаване, политика и дипломация.

Активистите имат способността да поставят под въпрос статуквото и да проучат алтернативите.

Идеалните възможности за кариерно развитие за тях са журналистика и актьорско майсторство, които позволяват на Активистите да изследват нещо ново всеки ден. Възможно е Активистите да работят и като предприемачи.

Докато използват уменията си комуникация, идентифицират и постигат собствените си цели и вдъхновяват хората около тях, Активистите ще са щастливи.

Подходящи професии

 • Журналист / Репортер
 • Актьор
 • Предприемач
 • Консултант
 • Психолог
 • Учител
 • Политик

12. ENTP: Личностен тип Преговарящ

Описание

Преговарящите обичат да подлагат на съмнение аргументите и вярванията на другите. Те не правят това, защото имат различно мнение или някаква цел, а просто защото им доставя удоволствие.

Преговарящите обичат интелектуалните спорове, защото им дават възможност да упражнят бързата си мисъл, широките си познания и способността си да свързват разпокъсани идеи в едно, за да докажат тезата си.

Преговарящите са безкомпромисно честни, но ще спорят неуморно за нещо, в което всъщност не вярват, само за да победят в спор.

Понеже изпитват удоволствие от ролята си на аутсайдери, Преговарящите се наслаждават на това да подлагат на съмнение утвърдения начин на мислене, което ги прави незаменими при нужда от промяна на съществуващи системи.

Преговарящите се отнасят с другите така, както биха искали да се отнасят с тях и не обичат недомлъвките.

Те са уважавани за своите виждания, увереност, знания и остроумие.

Силни и слаби страни

Силни страни

 • Информирани по много теми
 • С бърза мисъл
 • Оригинални са