Регламент за защита на лични данни: права на кандидатите за работа

На 25 май 2018 г. влезе в сила нов задължителен Регламент за защита на лични данни - Регламент (ЕС) 2016/679. Може да си чувал за него и като GDPR, което е съкращението на пълното му наименование General Data Protection Regulation.

Според него никоя частна или държавна организация, обработваща лични ти данни, не може да ги ползва без твоето изрично информирано съгласие.

Освен това, дори и да си предоставил доброволно личните си данни, можеш във всеки един момент да поискаш те да бъдат заличени, като организацията следва да ти докаже, че наистина го е направила.

Най-хубавото е, че преди да предоставиш данните си, всяка организация е задължена да ти обясни на разбираем език защо, къде и как ще ползва твоята информация.

Това е чудесна новина за всички нас като граждани и потребители. 

Виж какви са правата ти, когато кандидатстваш за работа, и как да се възползваш от тях.

More...

Какви лични данни обработват фирмите, в които кандидатстваш за работа?

Когато кандидатстваш за работа, ти предоставяш на потенциалните си работодатели информация - лични данни, които подлежат на защита от българския Закон за защита на личните данни и от новия Регламент.

Личните данни представляват всяка информация за теб, която би могла да те идентифицира като личност.

Според новия Регламент лични данни са:

 • Името, презимето и/или фамилията ти
 • Твоята снимка
 • Телефонният ти номер
 • Имейл адресът ти
 • ЕГН-то ти
 • Данните от документите ти за самоличност
 • IP адресът, от който изпращаш кандидатурата си за работа
 • Адресът ти по лична карта и по местоживеене
 • Физическото и психическото ти здравословно състояние
 • Твоите генетични данни (генетични белези, които дават уникална информация за отличителните ти черти или здравето ти) 
 • Твоите биометрични данни (пръстовите ти отпечатъци, формата на лицето ти, твоето ДНК, ирисът ти, рисунъка на вените ти, геометрията на дланта ти, походката, почерка и гласа ти)
 • Информация за теб, събрана от социалните мрежи

Какво правят работодателите с твоите лични данни, ако не бъдеш избран?

Ако кандидатстваш за заемане на свободна позиция и не бъдеш избран, информацията за теб остава на разположение на работодателите.

Ето какво могат да направят с твоите лични данни:

1. Съхраняват информацията без да я ползват

В повечето случаи съдбата на автобиографията ти е просто да си стои с години в компютъра на специалиста по човешки ресурси, без да бъде погледната отново. 

Данните за теб могат да се намират на доста разнообразни места:

 • В профила на работодателите в онлайн платформите за работа
 • В имейлите на специалистите по подбор, служителите на агенции по подбор и други служители, участващи в подбора
 • В специализиран софтуер за обработка на кандидатури за работа
 • Във всички файлове, които се попълват по време на подбора и са част от вътрешно-фирмени процедури

2. Ползват информацията, но не по предназначение

Това са и ситуациите, в които Регламентът за защита на лични данни иска да те предпази от злоупотреба или от дискриминация от страна на потенциалните ти работодатели. 

Те могат да направят няколко неща с твоите лични данни.

 • Вкарват те в клиентската си база данни и започват да ти пращат непоискани маркетингови  съобщения.
 • Дават достъп до личните ти данни на неоторизирани лица - понякога и на такива, които не работят в същата фирма или държава. Препращат кандидатурата ти на различни техни колеги, които нямат право да съхраняват такава информация. Така тя остава завинаги и на техните компютри.
 • Вкарват те в база данни с кандидати за работа и ти поставят определен етикет, например „няма подходящо образование“, „няма достатъчно опит“, „не“, и т.н. Така завинаги оставаш категоризиран като „не владее английски език“, например, дори и вече да го владееш перфектно.

3. Ползват информацията по предназначение

Има разбира се и случаи, в които работодателите запазват автобиографията ти и се свързват с теб отново във връзка с нова свободна позиция.

Какви са задълженията на работодателите?

За да се гарантира защитата ти като кандидат за работа, работодателите са длъжни да използват информацията за теб по законов и недискриминативен начин.

В тази връзка новият Регламент определя няколко задължения на работодателите по време на целия процес по подбор.

1. Набиране на кандидатури

Преди приемането на кандидатурата ти за работа, работодателите трябва да ти предоставят кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна информация за обработката на личните ти данни, включително информация за третите лица, с които те ще обменят тези данни.

Затова още в обявата за работа е необходимо да бъдат посочени:

 • Контактите на служителя, представляващ работодателя, или на длъжностното лице по защита на лични данни 
 • Целта и правното основание за обработването на твоите лични данни
 • Ако са публикували обява за работа онлайн, са длъжни да съхраняват кандидатурата ти и твоите лични данни, само докато тече подборът. След това трябва да изтрият всички кандидатури от фирмения си профил в сайта.
 • Ако решат да запазят твоята кандидатура на компютрите си, срокът за съхранение на кандидатурите за работа е максимум 3 години, като той трябва да е ясно посочен във вътрешно-фирмените правила и процедури за обработка на лични данни.
 • Информация за правата ти във връзка с личните ти данни
 • Правото ти да оттеглиш съгласието си и да подадеш жалба пред Комисията за защита на личните данни
 • Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително и профилиране
 • Всички лица, на които ще бъдат разкрити личните ти данни
 • Какви последици ще произтекат за теб от непредоставянето на личните ти данни

2. Първа среща с кандидатите за работа

Агенциите за подбор и работодателите са длъжни да ти предоставят документ за подпис, с който да дадеш изричното си съгласие те да съхраняват и обработват личните ти данни.

Какви са правата ти по отношение на опазване на твоите лични данни?

Като кандидат за работа имаш право на:

 • Информация как и защо ще се ползват личните ти данни
 • Свободен достъп до твоите лични данни
 • Получаване на копие от данните, които потенциалния работодател съхранява за теб
 • Коригиране на подадените от теб лични данни
 • Изтриване на личните ти данни (правото да „да бъдеш забравен“)

Ето и повече подробности:

1. Информация как и защо се ползват данните ти

Според новия Регламент работодателите следва да те информират предварително защо им трябват личните ти данни и предоставят ли ги на трети лица.

2. Достъп до личните ти данни

Регламентът изисква в срок до 1 месец от получаване на твое писмено Заявление за достъп, работодателите да ти предоставят информация какви лични данни обработват за теб, целите и основанието за обработването им, и за какъв срок съхраняват данните.

3. Получаване на копие

Като кандидатът за работа имаш право да получиш копие от всички твои лични данни, които работодателите съхраняват за теб. Работодателите имат задължението да уведомят и третите лица, на които са предоставили твоите данни, че си поискал достъп и до техните копия. Срокът отново е 1 месец след подаване на твое писмено Заявление.

4. Коригиране на лични данни

Ако имаш нов телефон или имейл, и искаш да останеш в базата данни на конкретни работодатели, имаш право да изискаш да бъдат направени промени с подаване на писмено Заявление за корекция.

5. Заличаване на лични данни (правото „да бъдеш забравен“)

Правото "да бъдеш забравен" изисква от работодателите да изтрият личните ти данни при постъпило твое Заявление за оттегляне на съгласието ти те да ги съхраняват и обработват. Работодателите имат задължение да уведомят и третите лица, на които са предоставили твоите данни, че си поискал тяхното заличаване, и да гарантират, че са го направили. 

Освен това работодателите са длъжни да ти докажат, че наистина са ги заличили (например, като ти изпратят документ, генериран от съответните компютри, съхраняващи информацията за теб, че наистина е бил настинат бутона за изтриване).

Защо обаче би искал да бъдат заличени личните ти данни? 

 • Видял си се с компанията и тя не ти допада. Затова и не искаш повече да разполагат с кандидатурата ти.
 • Не искаш да бъдеш поставен в база данни с етикет "неодобрен" и така да бъдеш дискриминиран завинаги от тях. Искаш да имаш шансове и при други свободни позиции в тази компания, като кандидатстваш отново с нова, по-добра автобиография.

Бланки на Заявления за достъп, корекция и заличаване на лични данни

За да упражниш правата си трябва да подадеш писмени Заявления до работодателя, който съхранява кандидатурата ти. Изтегли ги тук.

След натискането на бутона директно ще се изтегли компресиран файл с бланките. 

Какво да правиш при злоупотреба с твоите лични данни?

В случите, в които смяташ, че работодател злоупотребява с твои лични данни или нарушава правата ти, предвидени в Регламента, можеш да направиш следното:

1. Сезирай Комисията за защита на личните данни

Тя ще бъде официалния орган, следящ прилагането на Регламента за защита на лични данни в България.

Можеш да го направиш в 1-годишен срок от узнаване на нарушението на работодателя, но не по-късно от 5 години от извършването му.

Комисията ще се произнесе с решение, като може да даде задължителни предписания на фирмата, да ѝ постави срок за отстраняване на нарушението или да ѝ наложи административно наказание.

Подаване на жалба към Комисията за защита на личните данни

2. Защити правата си в съда

При нарушаване на правата ти по Регламент (ЕС) 2016/679 можеш да обжалваш действията и дори процедурите на работодателя по съдебен ред пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд. 

Свържи се с адвокат, за да задвижиш процедурата.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!