Комуникативни стилове на работното място (12 стила + характеристики)

0  КОМЕНТАР/И

Разбирането на характеристиките на основните комуникативни стилове на работното ни място може значително да подобри междуличностните ни умения и да ни помогне да работим не само по-ефективно, но и с по-малко разочарования и стрес.

Виж кои са основните стилове на комуникация на работното място, прегледай характеристиките им и прецени какъв е твоя:

More...

3 рамки за дефиниране на различните комуникативни стилове на работното място

Класическите 4 комуникативни стила

комуникативни стилове

1. Пасивен комуникативен стил

Хората с пасивен комуникативен стил обикновено са много тихи и често се стремят да останат на заден план. Те обикновено не вземат отношение в спорове и рядко заемат твърда позиция или споделят мнението и нуждите си.

Хората, използващи пасивен комуникативен стил на работното място, не винаги изразяват и чувствата си. Затова и околните обикновено не са наясно дали и кога има проблем.

Характеристики на пасивния комуникативен стил:

 • Неспособност да се отказва
 • Предимно спокойно поведение и реакции
 • Липса на очен контакт
 • Тихо и ненатрапчиво говорене
 • Извинително поведение

2. Агресивен комуникативен стил

Хората с агресивен комуникативен стил често изразяват своите мисли и чувства и са склонни да доминират в разговорите, често за сметка на другите. Те обикновено първо реагират, а след това обмислят ситуацията, което може да повлияе негативно в дългосрочен план на взаимоотношенията с колегите им и на общата производителност.

Взискателният характер на агресивния комуникатор предизвиква уважение от иначе по-трудни служители, но той често е плашещ за тези, които предпочитат по-неутрален подход на комуникация.

Характеристики на агресивния комуникативен стил:

 • Прекъсване на говорещите
 • Подигравателно отношение, пренебрежение, подсмихване
 • Нахлуване в личното пространство на другите
 • Използване на резки жестове
 • Поддържане на интензивен очен контакт

3. Пасивно-агресивен комуникативен стил

Хората, притежаващи пасивно-агресивен стил на комуникация на пръв поглед изглеждат пасивни, но често имат агресивни мотиви, задвижващи техните действия. И макар думите им да звучат спокойно и разумно, действията им не винаги са в съответствие с това, което казват.

Пасивно-агресивните комуникатори са способни тихомълком да манипулират, за да превърнат ситуацията в такава, която би им била от полза.

Характеристики на пасивно-агресивния комуникативен стил:

 • Мърморене
 • Едва прикрито недоволство
 • Използване на сарказъм
 • Демонстриране на спокойствие и задоволство, дори когато са разстроени
 • Използване на пренебрегващи тактики

4. Асертивен комуникативен стил

Асертивният стил на комуникация обикновено е най-уважителният и продуктивен вид комуникация на работното място.

Хората, притежаващи този комуникативен стил споделят мислите и идеите си уверено, но винаги са учтиви и проявяват уважение към събеседниците си. Те с готовност се справят с предизвикателства, но знаят как да кажат „не“, когато е необходимо. Разбират собствените си граници и ги защитават, без да са агресивни.

Асертивните комуникатори имат способността да накарат другите да се чувстват комфортно и обикновено улесняват протичането на продуктивни разговори и работни срещи.

Характеристики на асертивния комуникативен стил:

 • Използване на експанзивни жестове
 • Насърчаване на сътрудничеството и споделянето на идеи
 • Изразяване на собствените идеи и чувства по продуктивен начин
 • Използване на ясен глас
 • Поддържане на умерен, приятелски очен контакт

4 комуникативни стила – модел на Мърфи

Моделът на 4-те комуникативни стила на Murphy предлага следната квалификация:

комуникативни стилове - Мърфи

1. Аналитичен стил на комуникация

Аналитичните комуникатори се фокусират предимно върху факти и данни.

Характеристики на аналитичния комуникативен стил:

 • Предпочитания към ясен и специфичен начин на изразяване.
 • Подкрепа с доказателства на собствената гледна точка.
 • Изреченията започват с „мисля“ или „знам“, а не с  „чувствам“ и „смятам“.
 • Постоянно ползване на цифри и метрики.
 • Пренебрегване на емоциите на работното място.
 • Нужда от време, за обмисляне на решения.
 • Работните срещи без ясно определена цел са разочароващи.
 • Предпочитания към ползване на собствено работно пространство.

2. Функционален стил на комуникация

Функционалните комуникатори се чувстват чудесно, когато всичко около тях е внимателно планирано и добре организирано.

Характеристики на функционалния комуникативен стил:

 • Правене на списъци с работни задачи и дейности за вършене.
 • Предпочитания всяка работна задача да има конкретен краен срок.
 • Ако дребен детайл липсва или е неправилен, ще бъде забелязан веднага.
 • Изразени предпочитания работния ден да е планиран и да се движи по график.
 • Непредвидените промени в плановете не се приемат добре.

3. Интуитивен стил на комуникация

Интуитивните комуникатори се мотивират от идеи и виждат „голямата картина“.

Характеристики на интуитивния комуникативен стил:

 • Новите идеи и иновации предизвикат силен ентусиазъм.
 • Много бърза реакция при зададен въпрос.
 • Постоянно обмисляне на нови различни възможности и идеи.
 • Търсене на отговор на въпроса „Защо?“, а не на въпроса „Как?“.
 • Бавният напредък към постигане на целта е разочароващ.

4. Персонален стил на комуникация

Персоналните комуникатори предпочитат да комуникират с хора и да ги опознават.

Характеристики на персоналния комуникативен стил:

 • Постоянно въвличане на околните в кратки, лични разговори.
 • Отлично разчитане на невербалните сигнали и езика на тялото на събеседника.
 • Усет за емоциите и вътрешните конфликти на околните.
 • Поемане на медиаторска роля при работен конфликт.
 • Личните взаимоотношения с колегите са изключително важни.
 • Обмисляне на всички гледни точки, преди вземане на решение.

4 личностни типа – методология DiSC

Когато искаме да общуваме ефективно с някого, е добре първо да преценим какъв е личния му стил на комуникация.

Директен ли е? Аналитичен? Общителен? По бизнес ориентиран?

Тези поведенчески черти могат да ни подскажат как хората биха реагирали по време на разговор на работното място.

Методологията DiSC ни предоставя полезна рамка за разбиране именно на профила на събеседника ни.

личностни типове - DiSC

1. Доминантен

Хората с доминантен личен стил обичат действието и са фокусирани върху резултатите. Те предпочитат да мислят за цялостната картина и оставят подробностите на другите.

Обикновено са успешни, жизнени и обичат предизвикателствата.

Търпението и дипломатичността обаче не са техни силни черти.

2. Влиятелен

Хората с влиятелен личен стил са приятелски настроени, оптимистични и винаги в крак с най-новите тенденции. Те се чувстват отлично, когато комуникират с хора, което ги прави ефективни при екипна работа.

Стремят се да са откровени и бързо се доверяват на околните.

Дългосрочният фокус и ежедневните, повтарящи се „досадни“ задачи не са тяхната силна страна.

3. Стабилен

Хората със стабилен личен стил държат на сътрудничеството и не желаят по никакъв начин да разстройват другите. Те ценят последователността, стабилността и лоялността. Предпочитат екипна работа, където всеки разбира своята роля и отговорности.

Често заемат работни позиции, свързани с комуникация, съпорт и обслужване на клиенти.

Могат да се адаптират бързо, ако се наложи, но понякога се нуждаят от допълнително насърчение и убеждаване.

4. Добросъвестен

Хората с добросъвестен личен стил дават приоритет на прецизността и придават висока стойност на компетентността. Те се възползват от всяка възможност да демонстрират своя опит и да изградят нови умения.

Обикновено са на инженерни и аналитични позиции.

Не са особено приятелски настроени и вероятно няма да проведат доброволно с вас разговор на лични теми.


В основата на конфликтите на работното място обикновено стоят несъвместими комуникативни стилове.

Идентифицирането на твоя стил на комуникация на работното място ще доведе до по-продуктивна среда и до понижаване на работния стрес.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!