3 примерни отговора на въпроса „Кое е най-голямото Ви постижение?“

0  КОМЕНТАР/И

„Кое е най-голямото Ви постижение?“ е един от най-предизвикателните поведенчески въпроси, които могат да ти бъдат зададени на интервю за работа.

Като деца често ни учат да не се хвалим. Да се изтъкваш се счита за арогантност - дори и когато пораснем. Затова и често се чувстваме неудобно да споделяме постиженията и успехите си.

Разбира се, в много ситуации, включително и на работното място, смирението е полезно и дори желателно. Интервюто за работа обаче е различна ситуация. По време на този разговор, целта ти е да убедиш интервюиращите, че именно ти си най-подготвеният и най-подходящият човек за работата. Затова и точно тогава следва да потиснеш първоначалното си желание да си скромен.

Тази статия ще ти помогне да разбереш какво очакват интервюиращите, когато те питат за най-голямото ти постижение. И ще те подготви как да отговориш на този въпрос възможно най-добре.

More...

Защо интервюиращите задават въпроса „Кое е най-голямото Ви постижение?“

Чрез него интервюиращите просто искат да разберат какво те отличава от останалите кандидати. Няма никакви уловки.

„Кое е най-голямото Ви постижение?“ се използва за оценка на уменията и компетенциите ти. Чрез него и вариациите му се преценява още и:

 • Какви са ценностите ти и дали са в синхрон с тези на компанията.
 • Дали би се вписал безпроблемно в корпоративната култура
 • Как гледаш на успеха и дали тази твоя визия съвпада с целите на компанията.
 • Притежаваш ли желаните меки умения, като ефективна комуникация, лидерски потенциал, работа в екип, адаптивност, креативност или решаване на проблеми.
 • Притежаваш ли необходимата енергия и амбиция за постигане на работните си цели.

Как да отговориш на този въпрос?

Най-добрият начин да опишеш най-голямото си постижение и да споделиш само релевантна за позицията информация, е да използваш техниката STAR.

 • S = Ситуация. В какъв контекст се е случило най-голямото ти постижение? Каква е била първоначалната ситуация, проблема?
 • T = Задача. С какви предизвикателства си се сблъскал или каква цел е трябвало да постигнеш?
 • A = Действие. Какво действие предприе? Какви умения използва?
 • R = Резултат. Какъв беше резултатът?

В идеалния случай следва да говориш за работно, професионално постижение.

Въпреки това, можеш да споделиш и постижение от университета, от доброволческия си опит или дори нещо свързано с твое хоби. Стига чрез него да демонстрираш наличие на търсените умения и да докажеш, че си най-подходящият човек за работата.

Примерите за „най-голямото ти постижение“ могат да включват:

 • Подготвяне и представяне на важна презентация.
 • Постигане и преизпълнение на заложените продажбени цели.
 • Безпроблемно организиране на успешно събитие.
 • Менторство на колега и др.

След като решиш кое твое постижение ще споделиш, използвай следните насоки, за да дадеш възможно най-добрия отговор:

1. Подчертай твоите най-добри качества и професионални умения

Какво казва най-голямото ти постижение за твоите ценности? Как това те прави перфектен за работата?

Например, бил си обявен за най-добрия търговец на предишното ти работно място. Смяташ това за най-голямото си постижение, защото цениш упоритата работа и си отговорен – когато имаш оставена задача, я изпълняваш винаги. Освен това, стараеш се да опознаеш потенциалите клиенти и да адаптираш техниките си за продажба към нуждите на всеки от тях.

Това подсказва на интервюиращите, че:

 • Наистина те интересува качественото обслужване на клиентите и се стремиш да надхвърлиш техните и на работодателя си очаквания.
 • Трудолюбив и адаптивен човек си и имаш отлични комуникативни умения.
 • Амбициозен си и си продуктивен в среда с количествено измерими цели.

2. Проучи компанията и свободната позиция предварително

Помисли кои умения и качества биха били ценени от компанията, която те интервюира, и адаптирай отговора си, за да демонстрираш имено тях.

Най-добрият начин да разбереш кои са те е да прегледаш (отново) обявата за работа. В нея са изброени уменията, необходими за изпълнение на задълженията на новия служител.

Можеш също така и да:

 • Разгледаш фирмения сайт и профила на компанията в LinkedIn, за да се запознаеш с предишните ѝ проекти и постижения.
 • Проследиш последните новини за компанията в Google. 
 • Прочетеш мнения на настоящите и бившите служители на компанията в социалните мрежи.

3. Бъди откровен

Може би ще се изкушиш да поукрасиш истината, защото ще си притеснен, че нямаш впечатляващи постижения, които да споделиш.

Не забравяй обаче, че интервюиращите не очакват да чуят разкази за невероятни геройства.

Ако с примера си демонстрираш умения и качества, които те отличават от другите кандидати, интервюиращите няма да имат нищо против избраното от теб постижение. Независимо колко дребно ти се струва.

Отговорът ти следва да е ясен и конкретен.

Избягвай да ползваш неясни или много общи фрази, като например: „Ръководих един проект“. Обясни какъв точно е бил проекта и каква е била твоята роля.

5. Споделеното постижение следва да е релевантно

Отговорът ти следва да е релевантен и подходящ за конкретната свободна позиция, за която кандидатстваш.

Прегледай обявата за работа и виж какви са изискванията на работодателя. Това са уменията и качествата, които следва да демонстрираш, че владееш перфектно чрез избрания от теб пример.

Обичайно допускани грешки при отговор на въпроса „Кое е най-голямото Ви постижение?“

Ето и някои от често допусканите грешки от кандидатите за работа, отговаряйки на въпроса „Кое е най-голямото Ви постижение?“:

 • Дълго и обстоятелствено говорене. Дългият отговор подсказва на интервюиращите, че не си подготвен. Използвай техниката STAR, за да си сигурен, че споменаваш кратко и детайли само ключовите точки.
 • Нерешителност. Даваш на интервюиращите дълъг списък с твои постижения, защото не можеш да решиш на кое да се спреш. Подготви отговора си предварително, за да не се налага да се сещаш за подходящо постижение на място.
 • Принизяване на другите, за да изглеждаш ти добре. Не се фиксирай върху неуспехите на другите и не ги използвай, за да направиш постижението си по-впечатляващо. Ще изглеждаш непрофесионално, а изводът на интервюиращите ще е, че си несигурен в себе си и постоянно търсиш одобрение. Съсредоточи се само върху собствените си действия, качества и умения.

Примерни отговори на въпроса „Кое е най-голямото Ви постижение?“

Отговорът ти на въпроса „Кое е най-голямото Ви постижение?“ очевидно ще варира в зависимост от това колко и какъв опит си натрупал до момента.

Така че, за да ти помогнем да структурираш отговора си добре, нека разгледаме няколко примерни отговора:

Примерен отговор 1

Ситуация:
Най-голямото ми постижение се случи на предишната ми позиция - Администратор Човешки ресурси.
Задача:
Забелязах, че членовете на екипа често срещат трудности при намирането на определени файлове. Което намаляваше производителността ни, особено по време на натоварени периоди.
Действие:
Така че, поех инициатива за въвеждане на система за архивиране. Отделих време и сканирах всеки важен документ, който след това записах в споделени папки в нашата компютърна система.
Резултат:
В края на месеца отчетите ни сочеха, че времето, прекарано в търсене на файлове, е намаляло с няколко часа.

Примерен отговор 2

Ситуация:
Като наскоро завършил обрaзованието си, мисля, че най-голямото ми постижение до момента е това, което успях да постигна по време на обучението си. Стипендията ми покриваше само половината от него и семейството ми не можеше да ме издържа финансово. Исках също така да натрупам и известен трудов опит, докато все още уча, за да мога да започна работа веднага след дипломирането си.
Задача:
Научих много бързо, че за да бъда ефективен и да постигна всичко, което искам, трябва да управлявам времето си до последната минута.
Действие:
Чрез упорита работа и отдаденост успях да съчетая и балансирам отлично ученето, работата на непълно работно време и дори доброволческия си опит. На моменти беше изморително, но предварително планирах всичките си дейности в онлайн календара си. Така, във всеки един момент знаех какво трябва да направя, колко време ще ми отнеме и кога ще приключа с конкретна задача. По този начин никога не пропусках какъвто и да било краен срок – за завършване на работна задача или друга възложена ми отговорност.
Резултат:
В крайна сметка завърших с отличен успех, с натрупан подходящ опит и с почти никакви заеми. Имах дори възможността да стажувам като Асистент по социални науки през последните си 2 семестъра. Там научих много за маркетинга и как да общувам с конкретна таргет група.

Примерен отговор 3

Ситуация:
Най-голямото ми постижение беше по време на работата ми като Специалист Технически съпорт на клиенти в компания X. Бях първият служител по персонализиран съпорт там, така че нямах на какво да стъпя и трябваше да се уча сам как да работя. Работата беше и много динамична, и в началото дори не бях сигурен дали върша нещата както трябва.
Задача:
Чувствах се не на място и усещах, че трябва да направя нещо. Исках да подобря уменията и работата си, а останалите служители често бяха твърде заети, за да ми помагат. Така че, нямах конкретни задачи и инструкции за работа.
Действие:
Реших да започна да научавам колкото мога повече за нашия продукт (инструмент за автоматизация на публикации в социални мрежи), като говоря с другите служители, когато мога, и чета всичко, свързано с продукта. След известно време започнах да забелязвам различни тенденции при въпросите, които получавах от клиентите. Затова реших да създам документ с често задаваните въпроси – първоначално за лична употреба. Това ми спести много време, а в крайна сметка документът беше публикуван на фирмения сайт за улеснение на клиентите. През следващата година бях повишен на позиция Ръководител на екип за съпорт на клиенти и помогнах за увеличаване на общите фирмени усилия за отличното обслужване на клиентите.
Резултат:
В крайна сметка, успяхме да намалим средния брой заявки за разрешaване на проблеми с около 25%.

За финал

Въпросът „Кое е най-голямото Ви постижение?“ е идеален пример за поведенчески въпрос, задаван на интервю за работа.

Чрез него, работодателят се стреми да разбере кои са твоите силни професионални умения и лични качества, и дали са тези, които търси у идеалния кандидат за конкретната позиция.

За да структурираш възможно най-правилно отговора си, използвай метода STAR. В идеалния случай отговорът ти следва да включва следните теми:

S - Ситуация, T - Задача, A - Действие, R - Резултат

Успех!


Търсиш нова работа? Виж как можем да сме полезни:

подготовка за интервю

Наръчник "Подготовка за интервю за работа"

Съвети и примерни отговори на често задавани въпроси.

симулация на интервю за работа

Симулация на интервю за работа

Провеждане на примерно интервю и получаване на насоки.

цялостна подкрепа

Професионална кариерна подкрепа

Професионална подкрепа до намиране на нова работа.


Прочети още


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

Success message!
Warning message!
Error message!