226 ключови думи, които да ползвате в CV-то си

Независимо дали кандидатствате за административна, експертна или ръководна позиция, работодателите изискват да притежавате няколко основни професионални умения. Те очакват да видят доказателството за това под формата на конкретни ключови думи в автобиографията и мотивационното ви писмо.

В настоящата статия ще ви запознаем с 16-те важни професионални умения, търсени у кандидатите за работа, и ключовите думи, които да използвате, за да демонстрирате, че ги притежавате. 

Статията съдържа 2'182 думи и включва каталог с 226 ключови думи за CV и мотивационно писмо.

Ако все още не сте го направили, абонирайте се за бюлетина ни тук и изтеглете pdf версията ѝ от страниците с ресурси, достъпни само за абонатите ни.

More...

Как да използвате ключовите думи

Установете кои са изискваните уменията

Прочетете внимателно обявата за работа, по която искате да кандидатствате. Обърнете внимание на секцията с изисквания за заемане на позицията.

Кои са конкретните умения, които работодателят е посочил и иска идеалния кандидат да притежава?

Открийте всяко изисквано умение в статията

След това намерете всяко изисквано умение в текста по-долу. Ако липсва, използвайте най-близкото до него по значение.

Използвайте посочените ключови думи за конкретното умение

Кои са ключовите думи, посочени за това конкретно умение?

Включете ги в текста на автобиографията и мотивационното си писмо. Използвайте и техни синоними, за да не се повтаряте и да демонстрирате добър речников запас. 

16 умения и ключови думи, чрез които да демонстрирате, че ги притежавате

1. Ефективна комуникация

Уменията за ефективна комуникация са едни от най-важните професионални умения и затова и са и най-често посочваните в изискванията на работодателите.

За да комуникирате ефективно, вие следва: 

  • да слушате повече, отколкото говорите
  • да се изразявате ясно и кратко
  • да използвате умело всички аспекти на невербалната комуникация
  • да сте уверени в себе си
  • да сте непредубедени към събеседниците си
  • да уважавате мнението и идеите им

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

2. Работа в екип

Уменията за работа в екип са свързани с това как си взаимодействате с колегите си, докато работите. Точно това искат и работодателите - служители, които да се сработят с всички.

И въпреки, че това едва ли е възможно, взаимното уважение, търпението и умението за даване и получаване на обратна връзка значително ще подобрят комуникацията ви на работното място.

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

3. Кооперативност

Кооперативността е особено важно професионално умение, дори и да не работите в екип.

То означава да умеете да си сътрудничите с колегите си по ефективен и позитивен начин, докато доброволно предоставяте необходимата им информация и професионалната подкрепа, от която се нуждаят в момента.

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

4. Емпатия

За да си взаимодействате добре с другите, трябва да сте в състояние да разберете как се чувстват. Дори и да не сте съгласни с ръководител, колега или клиент, е важно да можете да  демонстрирате разбиране и уважение към тяхната гледна точка.  

Емпатията е важна и при работа с клиенти. Чрез изразяване на искрена загриженост към техните проблеми ще минимизирате негативните им емоции и ще им помогнете за разрешаването им.

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

5. Аналитично мислене

Способността да анализирате и оценявате правилно дадено решение или ситуация е едно от важните професионални умения, които работодателите търсят у кандидатите за работа.

Ако искате да заемете експертна или мениджърска позиция, трябва да сте способни да анализирате как работи системата, екипа или отдела, за да откривате проблеми и да вземате правилно решение какви стъпки трябва да бъдат предприети за разрешаването им.

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

6. Критично мислене

Да мислите критично означава да подлагате всичко на анализ, да не следвате безрезервно всяка идея, която чуете, а да я обмисляте внимателно преди да се съгласявате с нея. Така ще успеете да постъпвате правилно в почти всяка ситуация.

Затова и този тип мислене е изключително важно в работна среда. Работодателите търсят служители, които сами могат да решават проблеми чрез внимателно обмисляне и критичен анализ. 

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

7. Анализ на данни

Почти всеки бизнес днес разчита на данни, независимо дали става въпрос за клиентски данни или за данни за продажбите на техния продукт. 

Обикновено не е трудно компаниите да получат необходимите им данни. Това, което представлява проблем за тях обаче е намирането на служители, които да могат да ги систематизират и интерпретират вярно.

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

8. Управление на проекти

Управлението на проекти е от решаващо значение за производствените, технологични и иновативни компании. 

Затова и повечето работодатели се нуждаят от служители, притежаващи умението да управляват проекти - ефективни лидери, които успешно делегират задачи и измерват правилно успеха на проекта.

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

9. Креативност

В 21 век работата на болшинството от служителите не е на поточната линия в завода, а е свързана с извършване на сложна мисловна дейност с цел справяне с различни предизвикателства. Затова и работодателите търсят у кандидатите за работа определени умения за справяне със сложни ситуации. Едно от тях е креативността.

Хората с отлични креативни умения могат да измислят нестандартни работещи решения на сложни абстрактни проблеми. 

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

10. Лидерски умения

Служителят със силни лидерски умения е способен да убеди колегите и ръководителите си да следват неговата визия. 

Той знае какво мотивира всеки един от членовете на екипа му и кои са силните и слабите им страни, и ползва това знание, за да насърчава производителността и ангажираността им. Освен това той постоянно дава обратна връзка на членовете на екипа си и така ги мотивира да продължат да работят качествено, като така повишава производителността на цялата компания.

Затова и кандидатите за работа с развити лидерски умения са предпочитани от работодателите.

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

11. Управление на конфликти

Това умение е особено важно, ако работите в екип или заемате мениджърска позиция.

Използвайки умението си за управление на конфликти ще успявате да разрешавате успешно възникнали спорове между членовете на екипа ви без негативни последствия за спорещите и за компанията. Това ще гарантира поддържането на продуктивна работна атмосфера.

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

12. Разрешаване на проблеми

Работодателите ценят служители, които вземат решения бързо и решават възникналите проблеми ефективно

Тези служители събират възможно най-много информация и позволяват на интуицията, логиката и иновативното мислене да управляват работното им ежедневие. 

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

13. Самостоятелност

Самостоятелните хора са склонни да влагат повече усилия в работата си и да се учат от грешките и неуспехите си.

Затова и работодателите търсят такива служители, които, освен че могат да работят качествено без надзор, са и позитивни и могат да се мотивират сами за постигане на резултати

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

14. Гъвкавост и надеждност

Работодателите се впечатляват от кандидати за работа, които демонстрират качествата надеждност и отговорност.

Тези служители обикновено се адаптират бързо и безболезнено към всякакви организационни промени, поемат допълнителни задачи, неописани в длъжностната им характеристика, и при необходимост работят и извънредно. 

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

15. Отговорност

Отговорният служител поема сам отговорност както за успехите, така и за неуспехите си. Освен това обаче, той търси и намира конкретни работещи решения за подобряване на работното си представяне, които прилага веднага.

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

16. Ангажираност

Всеки човек, който иска да бъде приеман с уважение, следва да държи на думата си и да изпълнява това, което е казал, че ще направи. 

Ако вие сте точно такива хора, то тогава не само колегите ви, но и работодателят ви ще ви приема като достоен човек и отличен професионалист, ангажиран изцяло с успеха на компанията.

Използвайте тези ключови думи, за да демонстрирате умението >

За финал

Автобиографията и мотивационното ви писмо са инструментите, чрез които ще си осигурите покана за интервю за работа. За да се случи това обаче, те следва да съдържат точната за конкретния работодател и позиция информация.

Използвайте нашия каталог с 16-те основни професионални умения, които работодателите търсят у кандидатите за работа. Включете в документите си за кандидатстване съответстващите им ключови думи, и демонстрирайте, че сте най-подходящия кандидат.

Успех!


Имате нужда от подкрепа при изготвяне на документите ви за кандидатстване? Доверете ни се.

forjobhunters.com ще ви помогне да изготвите впечатляваща кандидатура за работа: 

изготвяне на кандидатура

Наръчник "Изготвяне на кандидатура за работа"

Инструкции и бланки за създаване на кандидатура.

кандидатура за работа

Изготвяне на кандидатура за работа

Изготвяне на персонализирани CV и мотивационно писмо.

цялостна подкрепа

Професионална кариерна подкрепа

Най-пълната ни комбинирана услуга.


Прочетете още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!