Ключови думи, които да ползваш в CV-то си | For Job Hunters

226 ключови думи, които да ползваш в CV-то си

ключови думи

Независимо дали кандидатстваш за административна, експертна или ръководна позиция, работодателите изискват да притежаваш няколко основни професионални умения. Те очакват да видят доказателството за това под формата на конкретни ключови думи в автобиографията и мотивационното ти писмо.

В настоящата статия ще те запознаем с 16-те важни професионални умения, търсени у кандидатите за работа, и ключовите думи, които да използваш, за да демонстрираш, че ги притежаваш. 

Статията съдържа 1'953 думи и включва каталог с 226 ключови думи, които да ползваш в CV-то и мотивационното си писмо.


Ако все още не си го направил, абонирай се за седмичните ни имейли тук и изтегли pdf версията ѝ от страниците с ресурси, достъпни само за абонатите ни.

More...

Как да използваш ключовите думи

Установи кои са изискваните уменията

Прочети внимателно обявата за работа, по която искаш да кандидатстваш. Обърни внимание на секцията с изисквания за заемане на позицията.

Кои са конкретните умения, които работодателят е посочил и иска идеалния кандидат да притежава?

Открий всяко изисквано умение в статията

След това намери всяко изисквано умение в текста по-долу. Ако липсва, използвай най-близкото до него по значение.

Използвай посочените ключови думи за конкретното умение

Кои са ключовите думи, посочени за това конкретно умение?

Включи ги в текста на автобиографията и мотивационното си писмо. Използвай и техни синоними, за да не се повтаряш и да демонстрираш добър речников запас. 

16 умения и ключови думи, чрез които да демонстрираш, че ги притежаваш

1. Ефективна комуникация

Уменията за ефективна комуникация са едни от най-важните професионални умения и затова и са и най-често посочваните в изискванията на работодателите.

За да комуникираш ефективно, ти следва: 

  • да слушаш повече, отколкото говориш
  • да се изразяваш ясно и кратко
  • да използваш умело всички аспекти на невербалната комуникация
  • да си уверен в себе си
  • да си непредубеден към събеседниците си
  • да уважаваш мнението и идеите им

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

2. Работа в екип

Уменията за работа в екип са свързани с това как си взаимодействаш с колегите си, докато работиш. Точно това искат и работодателите - служители, които да се сработят с всички.

И въпреки, че това едва ли е възможно, взаимното уважение, търпението и умението за даване и получаване на обратна връзка значително ще подобрят комуникацията ти на работното място.

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

3. Кооперативност

Кооперативността е особено важно професионално умение, дори и да не работиш в екип.

То означава да умееш да си сътрудничиш с колегите си по ефективен и позитивен начин, докато доброволно предоставяш необходимата им информация и професионалната подкрепа, от която се нуждаят в момента.

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

4. Емпатия

За да си взаимодействаш добре с другите, трябва да си в състояние да разбереш как се чувстват. Дори и да не си съгласен с твой ръководител, колега или клиент, е важно да можеш да  демонстрираш разбиране и уважение към тяхната гледна точка.  

Емпатията е важна и при работа с клиенти. Чрез изразяване на искрена загриженост към техните проблеми ще минимизираш негативните им емоции и ще им помогнеш за разрешаването им.

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

5. Аналитично мислене

Способността да анализираш и оценяваш правилно дадено решение или ситуация е едно от важните професионални умения, които работодателите търсят у кандидатите за работа.

Ако искаш да заемеш експертна или мениджърска позиция, трябва да си способен да анализираш как работи системата, екипа или отдела, за да откриваш проблеми и да вземаш правилно решение какви стъпки трябва да бъдат предприети за разрешаването им.

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

6. Критично мислене

Да мислиш критично означава да подлагаш всичко на анализ, да не следваш безрезервно всяка идея, която чуеш, а да я обмисляш внимателно преди да се съгласиш с нея. Така ще успееш да постъпваш правилно в почти всяка ситуация.

Затова и този тип мислене е изключително важно в работна среда. Работодателите търсят служители, които сами могат да решават проблеми чрез внимателно обмисляне и критичен анализ. 

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

7. Анализ на данни

Почти всеки бизнес днес разчита на данни, независимо дали става въпрос за клиентски данни или за данни за продажбите на техния продукт. 

Обикновено не е трудно компаниите да получат необходимите им данни. Това, което представлява проблем за тях обаче е намирането на служители, които да могат да ги систематизират и интерпретират вярно.

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

8. Управление на проекти

Управлението на проекти е от решаващо значение за производствените, технологични и иновативни компании. 

Затова и повечето работодатели се нуждаят от служители, притежаващи умението да управляват проекти - ефективни лидери, които успешно делегират задачи служители и измерват правилно успеха на проекта.

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

9. Креативност

В 21 век работата на болшинството от служителите не е на поточната линия в завода, а е свързана с извършване на сложна мисловна дейност с цел справяне с различни предизвикателства. Затова и работодателите търсят у кандидатите за работа определени умения за справяне със сложни ситуации. Едно от тях е креативността.

Хората с отлични креативни умения могат да измислят нестандартни работещи решения на сложни абстрактни проблеми. 

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

10. Лидерски умения

Служителят със силни лидерски умения е способен да убеди колегите и ръководителите си да следват неговата визия. 

Той знае какво мотивира всеки един от членовете на екипа му и кои са силните и слабите му страни, и ползва това знание, за да насърчава производителността и ангажираността му. Освен това той постоянно дава обратна връзка на членовете на екипа си и така ги мотивира да продължат да работят качествено, като така повишава производителността на цялата компания.

Затова и кандидатите за работа с развити лидерски умения са предпочитани от работодателите.

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

11. Управление на конфликти

Това умение е особено важно, ако работиш в екип или заемаш мениджърска позиция.

Използвайки умението си за управление на конфликти ще успяваш да разрешаваш успешно възникнали спорове между членовете на екипа ти без негативни последствия за спорещите и за компанията. Това ще гарантира поддържането на продуктивна работна атмосфера.

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

12. Разрешаване на проблеми

Работодателите ценят служители, които вземат решения бързо и решават възникналите проблеми ефективно. 

Тези служители събират възможно най-много информация и позволяват на интуицията, логиката и иновативното мислене да управляват работното им ежедневие. 

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

13. Самостоятелност

Самостоятелните хора са склонни да влагат повече усилия в работата си и да се учат от грешките и неуспехите си.

Затова и работодателите търсят такива служители, които, освен че могат да работят качествено без надзор, са и позитивни и могат да се мотивират сами за постигане на резултати. 

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

14. Гъвкавост и надеждност

Работодателите се впечатляват от кандидати за работа, които демонстрират качествата надеждност и отговорност.

Тези служители обикновено се адаптират бързо и безболезнено към всякакви организационни промени, поемат допълнителни задачи, неописани в длъжностната им характеристика, и при необходимост работят и извънредно. 

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

15. Отговорност

Отговорният служител поема сам отговорност както за успехите, така и за неуспехите си. Освен това обаче, той търси и намира конкретни работещи решения за подобряване на работното си представяне, които прилага веднага.

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

16. Ангажираност

Всеки човек, който иска да бъде приеман с уважение, следва да държи на думата си и да изпълнява това, което е казал, че ще направи. 

Ако ти си точно такъв, то тогава не само колегите ти, но и работодателят ти ще те приемат като достоен човек и отличен професионалист, ангажиран изцяло с успеха на компанията.

Използвай тези ключови думи, за да демонстрираш умението >

За финал

Автобиографията и мотивационното ти писмо са инструментите, чрез които ще си осигуриш покана за интервю за работа. За да се случи това обаче, те следва да съдържат точната за конкретния работодател и позиция информация.

Използвай нашия каталог с 16-те основни професионални умения, които работодателите търсят у кандидатите за работа. Включи в документите си за кандидатстване съответстващите им ключови думи, и демонстрирай, че си най-подходящия кандидат.

Успех!

Нека намерим новата ти работа заедно!

Разгледай услугите ни, избери подходящата за теб и я поръчай още днес.

Използвани ресурси: The Balance Careers

>