Кариерно развитие: същност, елементи, начини и етапи

0  КОМЕНТАР/И

Всеки служител се стреми към кариерно развитие, което да го придвижва в правилната за него посока.

Какво обаче означава този термин?

Накратко, кариерното развитие е процесът, осигуряващ необходимите умения и работно представяне, чрез които даден служител може лесно да постигне кариерните си цели.

В статията ти представяме малко повече информация за него. 

More...

Терминология:

 • Кариера

 • Кариерен път

 • Кариерни цели

Кариера

Всички работни позиции, които служителят заема по време на работния си опит.

Кариерно развитие: същност

Кариерното развитие представлява серия от дейности, предприети от даден служител за постигане на желаното от него благоприятно развитие в кариерата му.

Целият процес по кариерно развитие може да обединява различни дейности и събития от професионалния живот: 

 • усвояване на нови знания и умения
 • изпълнение на различни и разнообразни работни задължения
 • промяна на позиция в една и съща компания
 • започване на работа при друг работодател
 • и/ или стартиране на собствен бизнес

Кариерно развитие: елементи

Кариерното развитие е пряко свързано с целите, които всеки служител си поставя.

То започва със самооценка на неговите интереси и способности, които след това се съпоставят с наличните опции за заемане на желаните от него позиции.

Продължава с придобиване на уменията, необходими за избрания от него кариерен път.

И накрая, след придобиване на желаната компетентност, служителят следва да ги приложи и ефективно, за да постигне заложените от него кариерни цели.

кариерно развитие

Начини за кариерно развитие

Кариерното развитие може да бъде ръководено от компанията-работодател чрез процеса ѝ по организационно развитие, или от самия служител - чрез предприети от него дейности по самоусъвършенстване.

1. Кариерно развитие, инициирано от работодателя

Обучението и осигурените от компанията възможности за развитие, включително и кариерно консултиране, помагат на служителя да усвои и затвърди полезни за неговото израстване и за компанията нови знания и умения.

Това обикновено се случва чрез програми за обучение, управление на таланти, вътрешно-фирмени академии, и процес по професионално развитие на служителите.

2. Кариерно развитие, инициирано от служителя

Служителите, разбира се, могат да постигнат желаното от тях кариерно развитие и самостоятелно.

Това става чрез извършване на целенасочена периодична самооценка на собствените знания и умения, и усъвършенстване на тези от тях, които са необходими, но все още липсват или не са достатъчно добре развити.

Служителите обикновено постигат това чрез самостоятелно посещаване на семинари, обучения или дори стартиране на ново образование.

Кариерно развитие: етапи

етапи

ЕТАП 1: Проучване

Етапът на проучване е етап на самоизследване и правене на избори.

Това е периодът непосредствено преди започването на първата работа. Обикновено е в началото на 20-те години на служителя и продължава около 5 години.

На този етап човек формира отношението си към работа чрез:

 • вършене на домашни задължения
 • спазване на срокове
 • ползване или избягване на преки пътища при изпълнение на поети ангажименти
 • задължително присъствие на различни събития, и др.

Този етап се характеризира с неосъзнатост и объркване, тъй като все още не знаеш кои са твоите силни и слаби страни. Искаш да научиш повече за себе си и полагаш съзнателно усилие да го правиш. 

ЕТАП 2: Установяване и ефективност

Този етап от кариерата започва, когато човек започне да търси и намери първото си работно място.

Това е и момента, в който е много вероятно да допуснеш грешки и да си вземеш поука от тях, да започнеш да поемаш по-големи отговорности и да започнеш да развиваш компетентности в харесвана от теб област.

Стадият продължава около 20 години, през които правиш своя кариерен избор и се фокусираш върху постиженията си, подобряване на работното си представяне и върху напредъка си. 

През този етап изпитваш необходимост от нови предизвикателни възможности в работата си, на които можеш да използва някои от твоите специални компетенции.

И тъй като се стремиш към креативност и иновации, ако работното ти място не ти предлага възможност за постигането им чрез поемане на нови работни задачи или позиции, изпитваш нуждата да намериш нова работа.

ЕТАП 3: Застой

При повечето служители по време на този етап производителността започва да намалява. Някои служители обаче са в състояние просто да поддържат своите високи резултати и в този стадий.

По време на този етап служителят се опитва да поддържа техническите си знания и умения актуални, както и да развива умения за обучение на другите.

Той може и да реши рязко да смени кариерния си път и да започне съвсем нова работа, изискваща напълно нови умения.

Да останеш продуктивен на работното си място след дълги години трудов стаж стаж, е основното предизвикателство на този етап.

ЕТАП 4: Загуба на интерес

Този етап обикновено е приятен, защото тук служителят нито се опитва да научи нови неща, нито се опитва да подобри представянето си. Той просто се възползва от изградената си вече репутация и се радва да играе ролята на възрастен и мъдър човек. 

От друга страна, тези, при които производителността им е започнала да намалява по време на предишния етап, трудно преживяват реалността, че няма да имат достатъчно време да оставят трайно въздействие или да променят света, както са си мислили в началото на кариерното си развитие.

Те осъзнават и че вече не са толкова мобилни и гъвкави. В резултат на това интереса им към работата постепенно намалява и се насочва към други области, като семейство и хобита.

ЕТАП 5: Оттегляне

Спадът е последният етап от кариерното развитие, в който човек започва да планира оттеглянето си от работата и пенсионирането си. Тази подготовка може да включва и психологическо отдръпване от организацията много преди физическото разделяне с нея.

Този стадий е труден за всички, но вероятно е най-труден за тези, които само допреди няколко години са имали високи постижения и са постигнали постоянни успехи на по-ранните етапи. Те излизат от светлината на прожекторите и се налага да се откажат от основен компонент от своята идентичност. А това е изключително трудно.

Затова и етапът на оттегляне се характеризира с чувство на дискомфорт, загуба на идентичност и несигурност за бъдещето.

За финал

Засилената конкуренцията, икономическите кризи, дигитализацията и глобализацията промениха възприятието на хората относно собственото им кариерно развитие.

Вече не е престижно да започнеш работа в местната фабрика, например, и да се пенсионираш, работейки цял живот на една и съща позиция за един и същ работодател.

Докато допреди години е било важно да демонстрираш устойчивост, за да получиш сигурност, днес вече никой не храни илюзии, че има такава, и иска да е верен единствено на собствените си разбирания и желания.

Затова и има бум на иновативните и интересни фрийлансинг проекти и на предприемачеството

В тази ситуация е важно да си наясно с две неща: какво точно искаш и каква е реалността. А след това просто да намериш пресечната им точка.

Успех!

Използвана литература: Performance Management Systems and Strategies


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!